9/11 Jezus’ Geboortedag


11-09; Jezus Christus Ware GeboorteDag, Doch Hij Zei Ons Niet zielse geboortedagen Te Vieren, Maar Noemde Met Klem; Wedergeboorte
– Johannes 3:3, Psalm 87:5 – Ware Wedergeboorte Vindt Plaats In Sion, Man Voor Man Wordt Daar – IN Haar, In De Sulammitische – Hooglied 6:13, Mattheus 26:13 – Wedergeboren. Hier Begon In 2009 Door De Volbrengende Zalving Van Het HogePriesterschap 
De Omkering; Teshuva; Het Nieuwe Werk, Ongewoon En Vreemd – Hebreeen 9:11 –  Van de apollyon destructie agenda – Openbaring 9:11 –  Jezus Christus Regeert Met Zijn Gezalfde
– Openbaring 11:15, Mattheus 26:12+13, Openbaring 12 –  

Oren Die Horen En Ogen Die Gaan Zien; de twin towers stonden Profetisch Voor De Twee Getuigen; Zij Lagen Dood Op de straten van sodom en egypte – Openbaring 11 – ; Doch Na 3 Dagen Liet De Geest Van God Hen Opstaan; Staande IN Éénheid TUSSEN
de platen islam en humanisme – alle ismen’s inbegrepen –

En De Zevende Engel Blies Op De Bazuin, En Er Klonken Luide Stemmen In De Hemel, Die Zeiden: De Koninkrijken Van de wereld Zijn Van Onze Heere En Van Zijn Christus Geworden, En Hij Zal Koning Zijn In Alle Eeuwigheid. Openbaring 11:15

Het Nieuwe Jeruzalem
En Een Van De Zeven Engelen Die De Zeven Schalen Hadden, Vol Van De Zeven Laatste Plagen, Kwam Naar Mij Toe En Hij Sprak Met Mij En Zei: Kom, Ik Zal U De Bruid, De Vrouw Van Het Lam – Mattheus 26:12+13, Psalm 87:5, Openbaring 12, Laten Zien.
En Hij Voerde Mij Weg In De Geest Op Een Grote En Hoge Berg En Liet Mij De Grote Stad Zien, Het Heilige Jeruzalem,
Dat Neerdaalde Uit De Hemel, Bij God Vandaan.
Zij Had De Heerlijkheid Van God, En Haar Uitstraling Was Als Een Zeer Kostbare Edelsteen, Als Een Kristalheldere Steen Jaspis.
Zij Had Een Grote En Hoge Muur Met Twaalf Poorten, En Bij Die Poorten Twaalf Engelen. Ook Waren Er Namen Op Geschreven,
Namelijk Van De Twaalf Stammen Van De Israëlieten.
Drie Poorten Op Het Oosten, Drie poorten Op Het Noorden, Drie Poorten Op Het zuiden, En Drie Poorten Op Het Westen.
En De Muur Van De Stad Had Twaalf Fundamenten Met Daarop De Twaalf Namen Van De Twaalf Apostelen Van Het Lam.
En Hij Die Met Mij Sprak, Had Een Gouden Meetlat Om De Stad Op Te Meten, En Haar Poorten, En Haar Muur.
En De Stad Lag Daar Als Een Vierkant, Haar Lengte Was Even Groot Als Haar Breedte. En Hij Mat De Stad Met De Meetlat Op:
Twaalfduizend Stadiën. Haar Lengte, Breedte En Hoogte Waren Gelijk.
En Hij Mat Haar Muur Op: Honderdvierenveertig El, Een Mensenmaat, Die Ook De Maat Van Een Engel Is.
En Het Bouwmateriaal Van De Muur Was Jaspis En De Stad Was Zuiver Goud, Gelijk Aan Zuiver Glas.
En De Fundamenten Van De Muur Van De Stad Waren Met Allerlei Edelgesteente Versierd. Het Eerste Fundament Was Jaspis,
Het Tweede Saffier, Het Derde Chalcedon, Het Vierde Smaragd,
Het Vijfde Onyx, Het Zesde Sardius, Het Zevende Chrysoliet, Het Achtste Beril, Het Negende Topaas, Het Tiende Chrysopraas,
Het Elfde Hyacint, Het Twaalfde Amethist.
En De Twaalf Poorten Waren Twaalf Parels. Elke Poort Apart Bestond Uit Één parel, En De Straat Van De Stad Was Zuiver Goud,
Als Doorzichtig Glas.
IK ZAG GEEN TEMPEL IN HAAR,
Want De Heere, De ALMACHTIGE God,
IS HAAR TEMPEL, EN HET LAM.
En De Stad Heeft de zon en de maan Niet Nodig Om Haar Te Beschijnen, Want De Heerlijkheid Van God Verlicht Haar,
En Het Lam Is Haar Lamp.
En de naties Die zalig Worden, Zullen In Haar Licht Wandelen, En De Koningen Van De Aarde Brengen Hun Heerlijkheid En Eer Erin.
En Haar Poorten Zullen Overdag Nooit Gesloten Worden, Want Daar Zal Geen nacht Zijn.
En Zij Zullen De Heerlijkheid En De Eer Van de naties DaarIn Brengen.
AL wat onrein is, ZAL ER NIET IN KOMEN,
EN OOK NIEMAND DIE ZICH BEZIGHOUDT MET GRUWELEN EN LEUGENS,
MAAR ALLEEN Zij Die Geschreven Zijn In Het Boek Des Levens Van Het Lam.

Openbaring 21

River Of Fullness
RiverOfFullness.org

 

st. pauls cathedral de erfenis van paulus

Zoals het vaticaan, met daarin de troon van petrus, het erfdeel van petrus is, zo is st. pauls cathdral, met daarin de  zetel van de bisschop van england, de erfenis van paulus. Deze in de square mile geplaatst, welke niet geregeerd wordt door engeland, maar door de jaarlijks verkozen burgemeester van de square mile. de verkiezingen vergezelt door gog en magog. welke continue De Plaats Van Vrede Van Israel bestookt, Tot Deze Heilig En Compleet In Christus Is. Weet dat alles van het wereldsysteem, gebouwen, systemen, instituties, organisaties bewegingen, steden, naties, alles is ingebouwd in de geest van de mens, allereerst in De Geroepen Maar nog bevuilde Priesters, De 144.000. Zij Moeten Naar De Verkopers, Welke Zijn De Twee Getuigen Om Olie Te Kopen, Een Geroepen Priester Zonder Olie, blijft de nieuwe wereldorde, de illuminatie in een valse priesterschap dienen, zijn blauwdruk wordt misbruikt door de vijand, zelfs als Hij De Bruidegom Tegemoet Aan Het Treden Is, maar dronken blijft, dus verbonden houdt met de hoer van babylon, welke dronken is van Het Bloed Van De Profeten; dwaze maagden, in overspel met het wereldsysteem, dit op basis van de ongerechtigheden waar ze Niet Uit Wegettrokken Zijn. 
De paulus en de petrus-lijn Twee verworden lijnen, Dus buiten De Zalving, door trots en dubbelhartigheid. Paulus erkende de keizer van rome, beroepte zich er zelfs op en zei dat hij een romeins staatsburger was; ultieme ontkenning van Het Koningschap Van Jezus Christus, daarbij heeft ook hij niet Gehoorzaamt Aan Mattheus 26:13 en Maria Magdalena niet De Eer En De Plaats Gegeven Die Zij Heeft. en satan vol op de troon zetten Op de troon van petrus zit de paus, op de troon van paulus zit de koningin van engeland (gezalfd door de bisschop van the anglicaanse kerk). diep in de spirit en mind control, heeft zij vele attributen die verwijzen naar Goddelijke Zaken, Maar het Niet Zijn. Bij haar kroning ontving ze de scepter, het zwaard, de bol met het kruis daarop, de kroon met de maltezer kruizen en de franse lelies, hiermee ingewijd om een ultiem slot te zijn op De Jezus Christus – Maria Magdalena HogePriesterlijke Bloedlijn. Dit slot is vorige week In De Zoon Gebroken, de wortel Uitgerukt, de resten weggewassen. De valse cover op de nazi-geheimen eraf, alles wordt prijsgegeven en Ten Goede Gebruikt Voor Het Koninkrijk Voor Het Nieuwe Jeruzalem, Haar Poorten Sluiten Nooit, Dag En Nacht Niet. Hier Brengen De Geheiligde Priesters De Geheiligde Rijkdommen Van de natien Van Hun Mandaatsgebied Binnen. Geroepen Priesters Trek Weg Uit petrus, uit het vaticaan, uit de trust, uit de verbonden met de grote hoer, het overspel met de farizeische lijn van petrus met kajafas, hij liet angst toeontkende De Grote HogePriester en liet dus kajafs de valse hogepriester binnen, met alle joodse assassin programma’s. Jezus Noemde hen de zonen van de duivel, omdat ze exact deden wat hun vader wilde; moorden. deze moordlijn is door petrus binnengelaten en in deze onderresonanties gedijen de jezuiten, de farizeische lijn van het christenDOM, zij brengen christenLIJKEN voort en zijn zelf moordenaars en handlers. 
In de mantel van elisabeth, de 53 gemene best natiën, God Heeft Ze Via De Zoon, Via De Sulammitische, Via Christus Voor Zijn Koninkijk Opgeëist – Openb. 11:15 –

Let op het einde van uw voorgangers

Nederlandse evangelist Jan Zijlstra op 82-jarige leeftijd overleden | Nederlands Dagblad

Waar je je onder buigt, wordt je door verzwolgen

De Zuivere En Onbevlekte Godsdienst Voor God En De Vader Is Dit: Wezen En weduwen Bezoeken In Hun verdrukking En Zichzelf Onbesmet Bewaren Van De wereld. Jak. 1:27

Hij Heeft de overheden en de machten ontwapend, die Openlijk Te Schande Gemaakt En Daardoor Over hen Getriomfeerd. Kol. 2:15 

Zie Ook Journal For Now 9: are the authorities that exist appointed by God?
The satanic claim in romans 13:1-7 Klik Link

Let Op! Wij Strijden Niet Tegen mensen, Maar Tegen de geestelijke werkingen die in de mensen doormiddel van spirit en mind control werken. Dezen rechtmatig door de onbeleden ongerechtigheden in de onGezuiverde diepte van de mens. Wij Hebben de mensen Lief Met De Liefde Van Christus, Onze Deur Is Altijd Open, Ontmaskeren Zoals Hij Ons Opdraagt In Efeze 5:11 En Wij Zegenen Zijn Uitzuiverende Werk. 

jan zijlstra, vrijgezet door benny hinn;

benny hinn diepe banden met de paus, dus met de troon van petrus, dus met corona, de kroon van de slang, zie koepeldak st. pieter,

C O R O N A

dus vaticaan; betekent heuvel die de slang als god aanbidt. Hoereer niet met babylon, want dan ontvang je ook haar plagen – Openb. 18:4 –. Corona, de petrus ziekte, voor ieder die met de paus hoereert. Jan zijlstra zei vaak; dat hij vele vragen had als hij boven kwam. God Gaf hem De Antwoorden Op Aarde Al ;Mattheus 26:13, maar hij wees Ons af. Een vrouw waarin demonen zich vol manifesteerde tijden de aanbiddingsdienst, kon een kaartje invullen en naar huis gaan, een pedofiel die jarenlang zijn Dochter misbruikte, was welkom in de kerk en kon parkeerdienst doen. Hoe kan dit??? Dit is de mantel van de paus waarin jan zijlstra opereerde! Zieken die Genezen En Bevrijd Worden? Nee, machtsverschuiving! kleinere demonen maken plaats voor grotere demonen, kleinere leugens maken plaats voor grotere leugens: machtsverschuiving, Zie Artikel: Bevrijding of machtverschuiving; dieper in de mantel van de paus. En dat zal nu jan zijlstra’s grootste Openbaring Zijn: hij was al die jaren een agent provocateur; een visser van mensen voor  zijn paus, voor zijn petrus; typerend: zonden hoefde niet Beleden Te Worden Voor de gemeente. 
Ook typerend is, geconstateerd door iemand die jaren met zijn vrouw bij hem gedient heeft; jan liet niemand op zijn niveau komen, laat staan dat hij hen Vrijzette. Typerend Is Wat Het Hart Van Een Waar Volgeling Van Jezus Is, Dat Zijn Discipelen Verder Komen Dan Hijzelf Is. Dit Is Het Hart Van Jezus En Hij Sprak Aan het einde der tijden Zullen Jullie Grotere Dingen Doen Dan Ik Deed – Joh. 14:12 –

RhemaWoord Vanmorgen Vanuit De Troon In deze Ontvangen: Spreuken 28:10A: wie oprechten doet dwalen op een verkeerde weg,
zal zelf in zijn kuil vallen (sterven aan corona),
Maar Wie Oprecht Zijn, Zullen Het Goede Erven.

degene die Profeteerde, was gelijk de blokkade, en zo nog minstens 60, die Gods Woorden Mochten Spreken Over Ons Bewegen en Ons vervolgens afwezen. wie is de volgende?

Zie Artikel: profeten Profeteren, Gods Spreekt Klik Link

Als er iemand in nederland als eerste zijn kerk had moeten open gooien ten tijde van corona, had het jan zijlstra geweest. (De Ware Gemeente Is Van Jezus Christus, mensen hebben geen kerken!) met alle zogenaamde Bevrijdingen en Genezingen die onder zijn handen zijn gebeurt, hij had dan toch Het Ultieme Getuigenis Van zijn God? Daarbij zijn woorden ‘ga niet voor De Genezing Maar Voor De Genezer‘. Nu blijkt wie hij werkelijk al deze tijd heeft gedient. Een nieuwe wereldorde predikant: ‘één bedrijf met vele filialen’ was zijn geijkte uitspraak, de katholieke kerk niet uitgezonderd.
Dit alles was hij zichzelf niet Bewust, maar zijn trots heeft gezorgd dat hij zich niet in De Juiste Orde Liet Plaatsen. Hij wees als zovelen De Omvatting Van De Vrouw – Jer. 31:22 – af. Het Nieuwe Ongewone, Ja Zelfs Vreemde Werk – Jes. 43:19 – .
Trots is het karakter van de slang

(…) Zijn ziekte was heel ernstig. Desondanks zocht hij in zijn ziekte niet (Enkel) De HEERE, maar de geneesheren. (…) Hij stierf.
2 Kronieken 16:12-13

Zo asa, zo ook jan zijlstra 


Bovenstaand boek bewijst de afbraak van het christenDOM door de nieuwe wereldorde. Dit boek duidt dit als slecht, Terwijl Dit MOET gebeuren, het beest haat de hoer, christenDOM IS de hoer! Dus Wordt Afgebroken, Jezus Vraagt Volgelingen, geen religieuze mensen in de egregore christenDOM; christenLIJK Noemt God hen – Openb. 3:1-3 – Hij Roept Op Bekeer je En Versterk Hetgeen dreigt uit te sterven!

 

Mattheus 26:13, Micha 4:8

ENKEL REACTIE ONDERBOUWT DOOR EEN RHEMAWOORD
HET IS HET LEVENDE WOORD EN ENKEL HET LEVENDE WOORD, DE BRON VAN WAARUIT ALLES ONTSPRINGT


RiverOfFullness.org

de held zal daar bitter schreeuwen

De Grote Dag Van De HEERE Is Nabij;
Hij Is Nabij En Nadert Zeer Snel.
Hoor, De Dag Van De HEERE!
De held zal daar bitter schreeuwen!
Zefanja 1:14

de held die heldendaden heeft gedaan Op Grond Van KindBloedoffers
zal alleen nog bitterheid uitschreeuwen, zijn heldendaden blijken loos, nergens op gegrond
de valse leiders, die onrechtmatig de hoogten innamen, worden uit de hoogten geworpen
en komen in de laagste plaatsen van de aarde terecht, Zie Artikel Genade Van Oordeel En Oordeel Van Genade Klik Link

God Openbaart een diep batman-programma, een programma in de mannen, die van de vrouwen De Olie / Het Leven / het leven stelen. Een haat in mannen, die vrouwen de schuld geeft van hun eigen zwakte, van hun eigen leed. En ja vrouwen hebben daar schuld aan, Maar Christus Heeft het gevolg van de schuld op zich genomen.
Diep het trauma van adam in zich dragende, heeft de man zijn ruggegraat laten wegvreten, niet door vrouwen, maar door eigen passiviteit. En in deze tijd weten de mannen De Blauwdruk niet meer. 

6 franse mariniers probeerde bij wassenaar aan land te komen, hun lichamen zijn aangespoeld gevonden en omgezet in een monument, holocaust oogster fletcher bouwde er een hotel op, zo bleven de resonanties hoog, fletcher is geoordeeld, chris luken GeOordeeld, zijn hondje fletcher Vind De Vrijheid.

het monument blijft door bloemen bezet, dus door de harten die die bloemen geven en de goede werken eren, doden kunnen niet ingaan, Het Vormde een bolwerk in duinen, het is Doorbroken!
maar dan te beseffen dat van alle goede werken, het beste, het slechtste is, het belemmert de mens om Het Juiste Te Doen, In Jezus’ Voetsporen, Ook Hij Moest Gehoorzaamheid Leren, Wij In Hem – Hebr. 5:8 – 
Hij Deed Enkel Wat Hij De Vader Zag Doen, Hoeveel Temeer Zijn Volgelingen, Eenheid In De Volle Zalving, Doet Per Direct de vloek Wijken, niemand lijdt gebrek, Glorie Is Zichtbaar

Terug Naar De Verantwoordelijkheid Van De Man, Hij Is Als Eerste Aangesteld, Het Herstel Ligt Bij de man, Deze Wordt Door God NIET Bij hem Weggenomen, Orde Is Orde, ScheppingsOrde Is ScheppingsOrde, Niet Hij Groter Dan Zij, Maar Hij Eerder Dan Zij. Uit De Rib Van De Man Is Zij Geschapen. Hij Mist Iets, Hij Mist Haar, hij heeft haar laten gaan. De Vrouw Broos Aardewerk, Door Christus Ontvangen, Tot EerHerstel Van Hem,
De Vrouw, In Christus, Omvat Een Man, Een Nieuw Werk, Zij Hersteld / Is Zijn Neshema, Alleen Als Hij In Eenheid Rechtstaat Met Wie Zij Is, Hij Zijn trots Laat Gaan, Wordt Het Intiemste Van Het Intiemste Hersteld, Hooglied, En God Verbind Zich Eraan, Zijn Naam Is Een Uitgegoten ZalfOlie, Enkel ZalfOlie Breekt jukken, Enkel ZalfOlie Bouwt Het Huis, Het Geestelijke Nieuwe Jeruzalem Convergeert Met De Aarde, alle corruptie verzwolgen
Door Gods Vuur, Dit Heet Zuiver Priesterschap, Te Beginnen Op de tempelberg. wat Niet Gebouwd Is Op Het Zuivere Fundament,
het zal geen Stand Houden.

De Diepste Intimiteit, De Hof Van Eden, Is Hersteld Tot Aanzijn Geroepen, De Bruid Krijgt Een Gezicht, De Engelen Trekken Hun Vlammende Zwaarden Op, De Man Heeft Weer De Regie Kunnen Ontvangen, de slang vertrapt Door De Voet Van De Vrouw, Haar Zaad, Vernietigt zijn zaad.
Zij Die Diep Weende, Bevloeid De Hof, Zij Lacht Als De Opgaande Zon, Warm, Innemend, Glorieus,
littekens Worden Glorie, littekens Worden Goud, Zij In Hem, Hij In Haar het diepe wizard van oz programma, waarin vrouwen hun eigen weg moesten vinden, Gebroken, de tafelberg in brand, We Weten Voor gordon Is Daar Vrijheid, De Vader Staat Op, En In Zijn Huis Zijn Vele Woningen, Rein, Heilig, Ruim En Veilig, De GranaatAppel En Het HogePriesterlijke Kleed, EerHerstel, Het Heilige Vuur Regeert, Het Bevrijd, Het Loutert, Het Bewerkt De Glorie, Het Stroomt, Liquid Love, Goud

Wassenaar Is In Haar Oorspronkelijk Staat Hersteld, KoningsStad 
Wassenaar ‘scherpe rand’ Wordt Ten Goede Gekeerd, de elite Geoordeeld, God Zelf Heeft Jeruzalem Opgetild, haar scherpte Genezen, De Dochter Van Sion Heeft Haar Plek Ingenomen, Op Naar Zevenaar, zwarte aren Worden Goud, Hoofdstad Van Het Oosten, Glorie, De Wijzen Komen Uit Het Oosten

De Sulammitische Heeft De Ruggegraat Van De Man, De Derde Adam Tot Aanzijn Gesproken, Ze Heeft Hem Omvat In De Ultieme Genade, Door Christus Geschonken Omdat De Vader Het Zo Heeft Bepaald, God En Het Lam Zijn Één, Één Tempel, Één Heer, Één Bruid, De Sulammitische. En De Geest En De Bruid Zeggen Kom, De FeestZaal Is Geopend, De Geroepenen hebben geweigerd, de mensen van de straat worden welkom geheten, Want Mijn Huis Zal Vol Zijn Zegt God, Hij Deelt BruidsKleding Uit, Hij Spreekt Tot Aanzijn, In De Voetsporen Van De Bruid, Zij Is Als De Dans Van Twee Legers, Ze Danst De Bruiloftszaal Vol, Samen Met Haar Bruidegom, Hij Leidt, Heeft Door Lijden, Leren Leiden, De Vader En Hij Zijn Één, Hij En Zij, Zijn Één, Zij En Zij Zijn Één, Het Altaar, De Vier Horens En De Geest, Hij Waait Waarheen Hij Wil, De Adem, De Ruach, Welke Alles Heeft Geschapen, Welke Alles Hersteld, wie zal tegenspreken

Netanyahu weigert Unieke Handreiking Van God, en brengt zijn mensen Onder Gods Oordeel

op deze dag wordt de verjaardag gevierd van de schrijver van de zohar, het kabbalistische commentaar op de thora. Doordat De Zalving het juk Breekt -> de kabballah Breekt is dit het gevolg in het natuurlijke, de demonische quelipot (beschermschild van duistere engelen) breekt. de mensen die onder deze bescherming waren komen met de machten onder Het Oordeel
In 2012 Hebben We Letterlijk een kabbalah altaar op Moeten Ruimen Voor De GloriePoort Op de tempelberg te jeruzalem Dit Nadat Aquila Deborah De Nacht Ervoor Daar Een Droom Met Een Opdracht Over Had Gehad Op De olijfberg Te jeruzalem

We Hebben benjamin netanyahu eind vorig jaar Het Boek She Is As The Dance Of Two Armies Gestuurd, begin dit jaar kwam Het Boek Bij Ons Terug, het was teruggestuurd, geweigerd door netanyahu. 
dit is het gevolg.

‘We konden geen kant op’: hoe een religieus feest uitliep op een nachtmerrie | RTL Nieuws

  ‘We konden geen kant op’: hoe een religieus feest uitliep op een nachtmerrie | RTL NieuwsZeker 44 doden. Meer dan honderd gewonden. De verslagenheid in Israël is groot. Op een religieus festival in het land waren vannacht veel te veel mensen aanwezig. Zoveel, dat er door verdrukking …www.rtlnieuws.nl

God Is Een Snelle Getuige – Maleachi 3:5 –

Hij Laat Niet Met Zichzelf En Met De Zijnen spotten

 
De Weg Van God Met donald trump

God Plaatste hem Op 12-12-’12 onder De Mantel Van Zijn HogePriesterSchap
Sinds Toen, Volgen We hem, Geleidt Door De Heilige Geest.
Dit Liet God Ons Schrijven Voor zijn speech,
welke hij gaat geven aan de republikeinen 

Christus Regeert, Openbaring 11:15 Hij Drijft De Geroepenen IN Hun Van Hem Gegeven Roeping; Gegeven Al Van Vóór De Grondlegging Der Aarde, Tot IN Zijn Blauwdruk; Dé Blauwdruk Van Zijn Nieuw Jeruzalem Tempel Openbaring 21:22 …wie zal tegenspreken?

hieronder een gouden beeld van trump met toverstaf met satansster. Ook hij Als Uitverkoren Corus wordt door mensen die ogenschijnlijk met hem zijn, vanuit hun onderlagen in hekserij gezet. Hij heeft geen Idee, Hij heeft Geen Onderscheid. Ondersteunt het zelfs.

Zie nieuwsbericht: ‘Ik ben nog steeds de baas’, trump gaat spreken op republikeinse conferentie | rtl nieuws

Zijn Geroepen Apostel
lance wallnau Had hem Moeten Inspreken, hem Moeten Coachen, Door Allereerst Contact Te Maken Met Haar Die De Zalving, De Volheid Ontvangen Heeft – Openbaring 11:15 – Hem Van Daaruit Juist Moeten Onderwijzen, tot zonde Besef Brengen, Dopen In SamenSpraak Met De Orde In Het Nieuwe Werk, Dus Bewegende In De Zalving. Het Is Enkel De Zalving Die jukken Breekt, En De Zalving Die Het Huis Van Gerechtigheid Bouwt. Niemand anders Dan Jezus Christus En God En Het Lam – Openbaring 21:22 – Waarin Jezus En Zijn Bruid – Mattheus 26:13, Hooglied 4, De Sulammitische, Micha 4:8, Openbaring 11+12.
Niet
de mens Maar Christus Regeert.

lance wallnau heeft Dat niet gedaan, ging zijn eigen weg, tegen zijn eigen waarschuwingen in, hij sprak op het podium in de leg in amsterdam eind 2009: You Will Always Be In The Midst Of What I Am Doing In The Land, if somebody criticize It, It Will not Manifest in their own lives. We Hebben hem Aangeschreven, hij verwerpt en zwijgt, zoals alle andere 60 gebedsbedienaren, die hebben GeProfeteerd Over Dit Bewegen. ze zitten vast en zijn verblind in hun eigen Mandaatsgebied. Zij gaan rond en metselen vrij; diep geworteld in trots; destructie ten top; een struikelblok in Gods Rivier.
En lance wallnau ging in texas achter een zwarte satansster wonen. Trump heeft zich niet Bekeerd van zijn zonden en ongerechtigheden,
hij heeft de abortussen niet afgeschaft, geen Vergeving voor het land Gevraagd, geen Contact Gelegd Met Zijn HogePriesters Via Wie hij De Olie
(De CorusOlie) Ontvangt. Hij
blijft trots, Waar Is Zijn Godsvreze? God Zal Een Zwaard In zijn leven Moeten Brengen Om trump op zijn knieën en In zijn ware blauwdruk Te Brengen. Dit Is Ook Geprofeteerd Door kim clement, dat trump eerst Jezus zal fluisteren, En Wij Weten Na Heel Diep Gaan,
Pas Jezus Zal SCHREEUWEN!

God Bewerkt
een korenschoof Door trump – Micha 4:12 –

Zie Voor Meer Informatie fb River Of Fullness, The Secret Behind donald trump Klik Link

woonwijken; alien-projecten

bloed van 15000 bandalezen aan zijn handen,
dit resoneert mee in deze straatnaam, niets is wat het lijkt

Woonwijken; alien projecten Gebouwd in de 80% van de geest waar men geen weet van heeft. Rechtmatig door onbeleden zonde.
met als hoofdplaats washington dc, een stad compleet door aliens aangelegd, het stratenpatroon, één grote landingsplek! Babies ingemetseld in de pyloon in washington, 555 inch boven de grond, 111 inch onder de grond = 666 inch in totaal; anti-christ, terreur.
Pylonen wereldwijd verankeringen van egregores, egregores zijn woningen (sferen, atmosferen, culturen, klimaten, bolwerken) allemaal verzamelnamen voor habitaten van en voor duisternis, opnieuw mogelijk gemaakt rechtmatig door onbeleden zonde van mensen, waarin Kind-bloedoffers en seks-magie, nogmaals dit alles in de onderlagen van de mens, waar men geen Weet van heeft, de 20% wordt door de mind control programma’s aangestuurd dus geleidt, en hier komt de hele zichtbare wereld uit voort, de mens heeft geen Idee, het merendeel bedoelt het goed, ‘goede’ bedoelingen plaveien de weg naar de hel – met Kinder-kopjes – en zo zijn er vele wegen die leiden naar rome, de stad van de hogepriester van dit geheel; de paus, gedijend in het vaticaan, de heuvel waar de slang als god aanbeden wordt, en de paus houdt het corpus van Christus hoog, het lichaam van Jezus waarin hij alle zonde van de gehele wereld in Zich Heeft Opgenomen, men heeft het symbolisch aan het kruishout gehouden, beseffende  en niet beseffende Dat God Zelf Zegt, wat aan het kruishout hangt is vervloekt; resonanties. Het is een resonantie oorlog, alles vakkundig georganiseerd tegen De Zalving, tegen De Opgestane Verheerlijkte Jezus Christus En Zijn Bruid, Maria Magdalena En Hun Nageslacht, De Melchizedek HogePriesterlijke Bloedlijn – Micha 4:8 – De Sulammitische – Hooglied 4. Het is de occulte ‘spear of destiny’ tegen De Heilige Graal; God Voert De Strijd, Door Hen Die Hem Aanhoudend Oprecht Aanbidden En Hem Nauwgezet In Overgave Volgen, Zoals Hij Het Aangeeft. Jezus Christus Bevrijd, De Zalving Leidt De Geroepen Bruid Uit, de 911 terreurlijn -Openbaring 9:11 – Door Het Grote HogePriesterschap – Hebreeen 9:11 – Jezus Christus En De Bruid, Nauwgezet Door De Vader Wiens Naam Een Uitgegoten ZalfOlie Is, Hij Is Liefde, Hij Heeft Haar Gehuwd, Zij Is Als De Dans Van Twee Legers, Hij Doet Een Groot Werk Achter de schermen van het wereldtoneel, Hij Breekt het wereldtoneel Af, het fundament heeft geen Kracht, Jezus Heeft alle zonden en ongerechtigheden aan Het Kruis Overwonnen En overheden en machten aan Het Kruis Tentoongesteld En Over hen Gezegevierd. Het Bloed Van Het Lam En Het Woord Van Het Getuigenis, Bewerkt Het Erfrecht In Ons, Het Diep Thuis Zijn Bij De Vader, Wat Van Ons Is Is Van Hem, Wat Van Hem Is, Is Van Ons, Wij Zijn Één In Hem, Één In De Dans, Één In Elkaar; Een Bruid Zonder vlek of rimpel; Het Is Besloten En Verankerd In Sion, Buiten Sion is daar rechtmatige grond voor alles wat vloek bewerkt; een schouwspel voor Engelen en demonen, mensen hebben geen Idee, ze gaan mee met allerlei wind van leer, en spreken destructie uit over elkanders leven, Want Woorden Hebben Scheppende Kracht en woorden hebben vernietigende kracht. Via de boom van kennis van goed en kwaad; de boom van de vrijmetselaars, waarin wetenschappers als goden worden gediend.
Zo is de vrijmetserij begonnen als geheime orden binnen de bouwwereld van de kathedralen, in de kathedralen werd de geheime kennis verwerkt om De Zalving tegen te houden, hebben ze symbolieken in de wereld geroepen om alles te verzegelen. En zo is de zwarte franse lelie, welke staat voor de ‘spear of destiny’ het centrale doodszegel op alles wat met Maria Magdalena te maken heeft, Haar Evangelie is ook vakkundig uit De Bijbel verwijdert, omdat Ze Het Geheimenis Is, Jezus Meest Geliefde Apostel, Jezus Eerst Gezonden Apostel, petrus wees Haar af, zo ook de overige discipelen, ze wezen De Zalving af; Het Geheimenis, De Heilige Graal En men ging door met het verkondigen van het evangelie, maar past Mattheus 26:13 niet toe, TEGEN Jezus Opdracht; het petrus-evangelie; hij werd het voertuig van de nieuwe wereldorde, hij ontaarde in het vaticaan; het fundament van satan; de anti-Christ; het corpus van christus troont hoog; aliens gedijen erop, zie het houtsnijwerk in het auditorium achter de zetel van de paus. De zon welke staat voor apollyon is destructie – Openbaring 9:11 – en leidt naar abaddon. De paus verbonden met het pantheon, heeft via alle beeltenissen van de wereldgoden direct verbintenis met de sterrenhemel, de sterrenhemel waarin de occulte energien zich hebben verzameld, doordat mensen afgoden aanbidden en hun hele handelen doordrenkt is met Kind-bloedoffers en seks-magie, voeding voor de aliens. Met de Kind-bloedoffers wordt het harnas van de gevallen engelen bekrachtigd, de quelipots.
Zo heeft elk symbool, en elke naam occulte krachten, de weeknamen, de maandnamen, de straatnamen; de mens is verweven in de hele merovingian dynastie de valse koningslijn die altijd probeert De Zalving te verstikken. Deze vermenging is gestart toen De Dochter Van Jezus Christus En Maria Magdalena, Sarah Huwde Met een koning uit deze bloedlijn. God Ploegt En Splits Met Terugwerkende Kracht Tot Aan dit punt, roze kauwgom Wordt Weer Rood En Wit, De 144.000 Beginnen Mee Te Bewegen In De Dans Van Twee Legers.

woonwijken; alienprojecten Uitgelicht

tot stand gekomen vanuit de molochmuilen genaamd gemeentehuizen. Waar je vader je Eerst GeboorteRecht heeft verkocht voor een valse zorgstelsel in de mantel van de valse vrede. Je werd een persona, = masker te herkennen aan een eigen nummer; er mag met je gedaan worden wat de staat wilde, voor hen ben je 700.000 per leven waard, zo mag je een woning uitzoeken, in de door hen gecreeerde bestemmingsplan, alles tot doel om jouw levenskracht te oogsten, wonende in nauwgezette occulte architectuur; mind control bepaald je handel en je wandel, je hebt er geen Weet van en denkt Gezegend te zijn, want je bid tot God en gaat zondags naar de kerk, wat In Jezus’ Nieuwe Werk Niet Eens Meer Kan, Hij Is De Tempel, God En Het Lam, Waarin Geen tempel Meer Te Vinden Is – Openbaring 21:22 – . vrijmetselaars hebben tijden en wet verandert; dit heet babylon, God Zegt Vertrek Uit babylon, Opdat je geen deel hebt aan haar zonden en Niet ontvangt van haar plagen – Openbaring 18:4 – Vakkundig stuurt de geest van imperialisme je aan om een levenstraject te wandelen, van begin tot het eind programmering, zij hebben de control, zij houden de controle, Totdat jij je Bekeerd En Eruit Stapt, Nauwgezet Door De Zalving Geleidt. Niemand Is Hier Nog Op De Juiste Wijze Mee Gestart, Dan Enkel De Eerste Twee Op Aarde Vrijgezette HogePriesters Onder Leiding Van De Grote HogePriester Jezus Christus Vanuit De Troon Van De Vader, Hij Die Een Uitgegoten ZalfOlie Is, De Twee Olijfbomen En De Twee Olijftakken Die Gouden Olie Uit Zich Laten Lopen, Ze Zijn Geplaatst Aan Weerszijden Van De Rivier Met De Verheerlijkte Christus In Hun Midden; De Geopende Deur, De Rivier Die Uitmond In de zee, de zee staande voor de bevuilde geesten van de nog niet Thuisgekomen mensen, De Rivier Maakt de zee Gezond – Ezechiel 47:8 –

de ouders zelf ook vastgezet in het burger service nummer worden strak door aliens geleidt om hun Kinderen ook in hen (de aliens / alienresonanties) groot te brengen, het ziet er prachtig uit aan de buitenkant en mensen zijn zo lief. het vlees, de destrucutieve behoeften van Het Kind worden gekoesterd en gevoed, het Kind wordt verwend, hier sluit de architectuur van de straten, steden op aan, een verkleving, waarin een werkelijkheidsbeeld wordt neergezet dat compleet illusoir is. Het Kind denkt dat het die persona is, een persona geleidt door vleselijke, destructieve behoeften. Hierop wordt het schoolsysteem en de baan uitgezocht, de zelfontplooiing, de behoeften van de ziel, dit wordt door de ouders geprezen en de aliens leiden de opgegroeide kinderen naar andere straten met andere namen, nieuwe programmeringen in het wereldsysteem; 111 – 222 – 333 – 444 – 555 – 666 programmeringen, trolleybussen, oplopend naar een cruciaal hoogtepunt gecentreerd in nederland; de erasmusbrug is hier het monument van ; alle wereldlijnen lopen via de voeten van de vrouw die met haar benen omhoog (wijdbeens) ligt als zijnde een brug, maar ze is een open poort, een portal voor aliens, het is het omgekeerde van de Roeping Van Maria Magdalena, De Sulammitische, De Heilige Graal, destructie tot in De Baarmoeder, de troon van petrus, uitdragende het petrus-evangelie. Het eurovisie-songfestival is enkel nog uit te voeren en te bezien via artificial intelligence, het alien-leger, alle -ieten verzameld in de mantel van de paus; de jezuiten, in Het Boek Jozua kun je lezen Hoe Jozua ai Kon Veroveren en waarom het Hem eerst Niet lukte. Deze tijd is erger; Gods Geroepen Bruid Heeft De Ultiem Jozua Opdracht; Eenheid Door De Zalving Zuivere Intuitie, Niet Meer ik Maar Christus Regeert Door De Hem Aangestelde Zuivere Orde, Aan Het Leger Gaat Een Priesterschap Vooraf; Het HogePriesterschap Door De Grote HogePriester Jezus Christus Heeft Door De Geest Bevestigd de paus van De Troon Gestoten; Het Priesterschap Staat, Doet 24/7 Diepgaand Voorbereidend Werk, Zodat Nu Eindelijk Gods Leger Op Kan Staan Om Te Volgen, babylonische tijdklok tikt, 18-05-2021 in navolging van duncan laurence met zijn alien-licht is de anti-christ voornemens zijn werk te doen in rotterdam; ‘open it’, de nu nog voor de mens verborgen ongerechtigheidslaag in hun geest zullen in deze tijd geopend worden, te weten wereldwijd. God Verhoedde het Voor Oren Die Horen En Harten Die Echt Willen. Rotterdam -> europoort, de poort van de hoer van babylon, nederland springplank van de illuminatie, Geroepen Tot Reformatie.
het zijn niet de demonen, het is het vlees van de mens! De Mens Zal Zich Diep Moeten Bekeren, Overgeven En Radicaal Non-Stop Toewijden. Het Nieuwe JeruzalemHuis Dienen En Deze Tot Glorie Laten Vestigen Op Aarde. God Rust Niet En Wij Rusten Niet Totdat Jeruzalem Is Gevestigd En Tot Lof Op Aarde Is Gesteld, Dit Is Zijn Woord, Dit Is Ons Woord, Wij Houden Ons Woord, Staande Op Zijn Belofte, Bewegende Vanuit Zijn Erfdeel, Jezus Christus’ Is Niet Voor niets Ons Voorgegaan, laat jij Het Antwoord liggen? Of Strek je je knikkende knieen en Hef je je handen Om De Juiste Strijd Te Strijden Op De Plek Van Voor De Grondlegging Der Aarde Voor jou Bedoelt, De Enige Plek Voor Een Leven Met EeuwigheidsWaarde. Trots is het karakter van de slang, Nederigheid Baant De Weg Voor De Geest, Lofprijs En Aanbidding Geeft God De Mogelijkheid Ten Volle De Strijd Te Voeren, Hij Die Ons De Overwinning Reeds Gegeven Heeft, En Ons Heeft Geplaatst Aan Een Rijkgevulde Tafel In De 24/7 Shabbat. Zijn Wegen Zijn ondoorgrondelijk, Hij Is Een God Van Paradoxen, schijnbare tegenstellingen. Welkom In Zijn Rivier. Je Bent Uniek Geschapen.

 

het altaar van wilkin van de kamp

Wij Strijden Niet tegen vlees, We Hebben wilkin van de kamp en allen met hem, Lief Met De Liefde Van Christus. We Zijn Vanuit Christus Verplicht, Nauwgezet Door De Allerhoogste Geleidt, de werken van de duisternis Te Ontmaskeren, Af Te Breken En Op Te Ruimen – 2 Korinthe 10:4-6 – wie in het openbaar zondigt, Moet In Het Openbaar Worden Terecht Gewezen – 1 Tim. 5:20 – De Waarheid Maakt Vrij!

in het wereldsysteem is alles op kop: de zorg beschadigt, de rechters doen onrecht, het schoolsysteem legt lam, framed en maakt dom, de politiek brengt wanorde en verwond de burgers.
zo ook de kerkwereld, deze brengen de leugen voort, waarop het wereldsysteem gebouwd is, de satan doet zich voor als Een Engel Des Lichts. De facade wordt gestuurd door de onderlagen, de facade liegt over De Vervulling Van Het Grote Verlangen en houdt de mensen bezig met het tijdelijke surrogaat. Zo in het bijzonder wilkin van de kamp, centraal door satan gepositioneerd, de valse blauwdruk, die De Ware Blauwdruk, tegenwerkt, uitdragende. Zijn bediening vrij zijn, maakt maar één iemand ‘vrij’ en dat is wilkin zelf en door hem satan. Zijn ‘bevrijding’ is machtsverschuiving, alles brengen onder de mantel van beatrix, alles brengen onder de mantel van de paus, de mensen nog dieper vastzetten. En dat brengt loon met zich mee; meer geld, een grotere ‘bediening’, meer mensen, meer erkenning en faam. Daarom noemt men hem ook publieksgeil, zonder publiek spreekt hij moeilijk. Hij heeft op de industiestraat in aalten een altaar gebouwd (ter hoogte van het station,aalten, de jodendeportatieplek en naast een toenmalige islamitische slachterij) een altaar voor wie?
een altaar voor degenen die hij dient. Op dat altaar hebben zijn goden, nu hun nog diepere verankering gebouwd; een ogenschijnlijk mooi initiatief, maar schijn bedriegt en de duistere geestelijke wereld laat zich kennen.

de egregore evangelisch christenDOM is een mind control fuik, wilkin heeft deze egregore heel bewust overgelverd aan de paus / de jezuiten, alle -ieten samengevat in a.i. (Boek Jozua). In Deze Tijd artificial intelligence. Dit door het verbond te, ‘wij kiezen voor eenheid’, te ondertekenen in de DOM. het kiezen voor eenheid is Niet De Eenheid Waarvoor Jezus Christus De Geopende Deur Werd. Zuivere Eenheid Is Ingaan In Hem, Niet ik Maar Christus Regeert Volgens Zijn Heilige HogePriester Orde

De erfenis van wilkin van de kamp, met zijn clowneske lach, jaren machtsverplaatsing van demonen en het misleiden en offeren van mensen aan de paus. Sealing valley naast het voormalig hoofdkantoor van wilkin van de kamp en op de plek waar voorheen het islamitische slachthuis was. Sealing valley, Een ogenschijnlijk alleen maar ludieke heenwijzing naar silicon valley, wat compleet gestuurd wordt door aliens, maar niet is minder Waar, er is een direct geestelijke lijn getrokken mét silicon valley, en aalten het jeruzalem van het oosten is nog dieper overgegeven aan de resonanties van de nieuwe wereldorde, met als eerste priester wilkin van de kamp; jeruzalem die De Profeten dood. Vele, vele, vele Voorheen Gezondenen
Zullen dit Beamen.
Bij het openen van de westerkerk heeft hij al zijn offer gebracht, tijdens zijn hoogtijdag; kerstMIS voor hem, zoals hij zelf zegt: ‘het mooiste feest van het jaar’ kwam met grote regelmaat enthousiast uit zijn mond, dan leeft hij helemaal op, hij en destijds zijn leidersteam waren volledig op de hoogte van het zelfdodingsplan van froukje van de brink – Een Bijzonder Geroepen Profetes, spastisch en in haar jeugd zwaar ritueel misbruikt, ze kon de vele gekmakende stemmen in haar hoofd niet meer aan, als broddelap gebruikt zijnde, door de organisatie om het leven gebrachte zogenaamde bevrijdingsbediening, is gebleken dat ze haar toch niet konden Bevrijden, een laatste dienst werd aaan haar bewezen, door haar zorgvldig te dienen in haar laatste wens om uit het leven te stappen en wel in de kerstnacht. roelof de rouw, één van wilkins favoriete oudste, had de ‘eer’ om haar s’morgens in bed haar lichaam levenloos te vinden.

herman boon, van bidden en vasten uit den helder, waar ze regelmatig logeerde, een beste maatje van haar, was woest toen hij dit hoorde! 
maar deed wel de uitvaartdienst, en alles werd vervolgens onder het tapijt geveegd.
de caravaan gaat voort, wilkin vanuit aalten tot aan peru (israel lukte hem niet) en herman van boon vanuit den helder, nederland door.
erika duenk, froukjes, over de top, nog lerende, volgens ton en jenny te vroeg vrijgezette, toegewijde geestelijk moeder, was hoofd van, destijds,  de bevrijdingsbediening. Nu werkende in een aan zichzelf gegeven geestelijke bediening ‘his healing voice’, microsoft windows kleuren en
een wifi-logo zijn haar kenmerk (waarmee ze uiterlijk door de mand valt), haar hartewens vervuld; een eigen bediening uitgezwaaid door wilkin en de zijnen, met een cheque van 5000 euro om op te starten, de lijn van het coveren van ritueel misbruik voortzettende in nijkerk (ronde huis, strand nulde (soul survivor), de veluwe de bijbelbelt. Zo ook glenn van der mull, zijn aanbiddingsbediening voortzettende op de automatische piloot, zoals hij zelf reeds in 2007 zei, vrij zijn is machtsverschuiving binnen de jezuitenmantel van de paus.

en jaarlijkse emotionele pinksteropwekking

 eveneens de clowneske herman boon met zijn traditionele bidden en vasten; het land door… zonder Daadwerkelijk Doorbraak, hij wees Ons af en zette op de bettelt Ons uit de samenkomst.

alle vrienden van de staat

en erika van de bevrijdingsbediening ‘ze had haar best gedaan’

Terug naar froukje; het patroon heeft zich voortgezet tot aan haar dood, daarbij was ze spastisch, Maar Bold Voor Jezus Tot haar laatste besluit, ze trok de stemmen in haar hoofd niet meer, er bleek dus niemand meer die haar kon Uitredden -, (of toch wel? ze mocht er niet zijn).
Dus op kerstavond, zou zomaar klokslag 0:00u geweest kunnen zijn. Froukje jarenlang daarvoor gebruikt als broddelap voor de ‘bevrijdingsbediening’ DIE NA DIT OFFER ZEER SUCCESVOL WERD! (met bloedoffers wordt aan sterke demonen een troon gegeven; dit geeft suc-6!) Opmerkelijk Is Ook dat direct na De Grondig Uitgevoerde Opdracht, Die God Ons Gaf rondom de tien kaballahpoorten in groningen – Proclamering Nieuwe Jeruzalem – , ‘geboren om vrij te zijn’ aankondigde in groningen meetings te hebben. De drempel van de afgoden wordt tegen De Drempel Van Het Heiligdom geplaatst.

DOOR DEZE ALIENS WERDEN DE EERSTE BEZOEKERS VAN SEALING VALLEY WELKOM GEHETEN

Iets Is Wat De Geest Erachter Is / iets is wat de geest erachter is Klik Link

de industriestraat een broeiplaats van aliens, allemaal grond gevonden in de zogenaamd bevrijdde mensen uit de ‘bediening’ van wilkin van de kamp. Als er zoveel mensen Bevrijd zijn, waar is dan de Opwekking, en waarom moest ook wilkin zijn deuren sluiten vanwege het coronavirus? Kon hij de mensen daar niet van Bevrijden? Er Is Toch Volledige Genezing In Jezus Christus, Vrij zijn? Ook wilkin heeft een zorgverzekering en ontkent daarmee PER DIRECT Het Verlossende Bloed Van Jezus Christus. Ook wilkin stort geld in de watermachtentempel genaamd walter bos complex.

Opvallend zijn ook de vrijmetselarij-kleuren blauw wit en de beatrixgezinde kleur oranje in het vrij zijn logo

wilkin van de kamp: ‘beatrix een geweldige vrouw!’, beatrix die slot drakensteijn bewoond, boot de groen dreack bezit en een landgoed heeft genaamd rocco dei draconi. Duidelijk wiens priester hij is

toen de westerkerk werd betrokken werd er ook een nieuwe naam gegeven aan deze beweging, het werd ‘EURegio christengemeente’. EUR staat voor europa, europa is de hoer van babylon, waarvan God Zegt In Openbaring 4, Trek Weg Uit haar En In Vers 6 Vergeld, Vergeld haar dubbel. Dit Is Wat God Zelf Zegt, Sterker Gebiedt, Dus Opdraagt

God Belooft alle facades te vernietigen, Hij Heeft Door Zijn HogePriesteres, De Sulammitische – Die Lang Als Zijn Wachter Onder hen Nauwgezet Door De Heilige Geest Heeft Bewogen, verdrukking Diepe Tranen, Mega Openbaringen, In De Dans Met Hem Leidde Hij Haar Via Deze Gethsemané Door De Geopende Deur  -, De Weg Vrij Gemaakt Naar Het Verlangen Van alle heidenvolken: Relatie In De Zalving

Ik Zal alle heidenvolken Doen Beven.
Zij Zullen Komen Naar Het Verlangen Van alle heidenvolken
En Ik Zal Dit Huis Vullen Met Heerlijkheid,
Zegt De HEERE Van De Legermachten.
Haggaï 2:8

Dit alles Is Al Lange Tijd Exposed En Nu Ook Diep Ontkracht, Door Het Volbrachte Offer Van Jezus Christus En Naar De Aarde Gebracht Door Zijn HogePriesters. Er Is Volhardend DoorGeploegd Sinds 2009. De Nieuwe JeruzalemBlauwdruk Is Ingedaald. Jeruzalem Gegrondvest Nu Nog GaandeWeg Als Een Lof Op Aarde Worden Gesteld.
Achterhoek, InvalsHoek Heeft Hij Gesproken, De Zon Der Gerechtigheid Is Opgekomen – Maleachi 4 –

Tot Zijn Eer