wilkins andere evangelie

alles wat In VredesBeraad Tussen De Zerubbabel En De Jozua Priester, Heden De Twee Getuigen Blauwdruk,
Wordt Geoordeeld Breekt God Af, Zo Ook
onderstaande. Daar Breekt God Door: Baal-Perazim;
De God Van De Doorbaak!
We Strijden Niet
tegen mensen
Doch Tegen de overheden, Tegen de machten, Tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk,
de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. – Efeze 6:12 –
We Hebben
de mens Lief Met De Liefde Van Christus En We Zegenen Zijn Werk

dit alles zegt wilkin van de kamp zonder De Opdracht Van Jezus Vervuld Te Hebben, ALLES Achter Te Laten – Luk 14:25-35 -, zonder Aan De Opdracht Van Openb. 18:4 Te Gehoorzamen: Weg Trekken Uit het wereldsysteem, OPDAT… zonder Gehoorzaam Te Zijn Aan Dé ToetsSteen Voor Het Ware Evangelie Math. 26:13. Welk evangelie preekt hij? NIET Het Evangelie Van Jezus Christus, maar een evangelie in babylon dat wel voor een tijdelijke emotie zorgt, Doch niet Voor Een Blijvende Verandering, wilkins evangelie Leidt niet Tot Koninklijk Priesterschap En Priesterlijk Koningschap – 1 Petr. 2:9 – , Doch een tijdelijke opwekkingsegregore, hoe goed bedoelt ook… goede bedoelingen plaveien de weg naar de hel…
met KinderKopjes: KindBloedoffers, daar waar babylon op gedijt, de christen met zijn occulte ‘zorg’verzekering betaald hier VOL aan mee!
BLOED-SCHULD!
zijn vrij-zijn is machtsverschuiving
Zie Artikel: Bevrijding of machtsverschuiving

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *