Maand: april 2022

De bijbel Schuift Onder maastricht

 maastricht In De Mantel Genomen, Daarom dat de ongerechtigheden tot een ultiem hoogtepunt kwamen. Met koningsdag kwamen de wateren op als een dam, Gods Water, Gods Spreken Brak er Doorheen!

dit In Priesterschap Omgezet.
Beeld Van Aquila Deborah: de door de STATEN-generaal vertaalde en geautoriseerde STATENvertaling bijbel Werd OpenGeslagen (Op Mattheus 26:13) Onder maastricht Geschoven. Babies, Die vastzaten in het burger service nummer Kwamen Vrij.
Maastricht waar het verdrag van europa gesloten is. Nederland bestaat niet, maastricht bestaat niet, het verdrag van europa en de euro zijn ongeldig. bespreking van de grondwettelijke positie van nederland – youtube 

Een Eerder Beeld Dat God Haar Gaf. Ze Zag Dat het vrijmetselarijs grit over nederland vanuit limburg Door Jezus Opgerold Werd.
Met De Hoeven Van Zijn Paard Knalde Hij de aanhechtingen Eruit.
Daarnaast De Openbaring  Over Het Gouden Nederland:
Oliedruppel 2014 : Gouden Nederland Klik
En De Profetische Proclamatie voor ‘nederland’ Op Koningsdag 30-04-2012 Klik

Alles illusie in de afgrond van het beest dat is en niet is. alles illusie; Gods Wind Is er Over Aan Het Blazen. Spoedig zal het ook niet meer zichtbaar zijn. God Heeft Zijn Orde Laten Neerdalen, Die Van Zijn Zoon Jezus Christus En Zijn Bruid De Sulammitsche, Samen Dansen Zij De Schepping Vrij. 

De bijbel: de STATENvertaling door de STATENgeneraal laten vertalen en door de STATENgeneraal geautoriseerd. Er is geen zogenaamde scheiding tussen kerk en staat, de staat heeft met de autorisatie van de statenvertaling, De Ware ‘Kerk’ Het Nieuwe Jeruzalem Volledig Authoriteit Gegeven.
Christus Regeert Met Zijn Gezalfde – Openbaring 11:15 –

Jesaja 27:1 Op Die Dag Zal De HEERE Vergelding Doen
Met Zijn Hard, Groot En Sterk Zwaard, Aan de leviathan, de snelle slang,
ja, de leviathan, de kronkelende slang;
Hij zal het monster dat in de zee is, doden.
Op Die Dag Zal Er Een Wijngaard Zijn Van Bruisende Wijn; Zing Ervan In Beurtzang!
Ik, De HEERE, Bescherm Hem, Elk Ogenblik Bevochtig Ik Hem.
Opdat de vijand Hem Niet kan beschadigen,
Bescherm Ik Hem Nacht En Dag.

Maria Magdalena

Wat Vanuit De Hemel Vrijgezet Wordt Door Zijn Profeten, Manifesteert Zich Op Aarde. Al 12 Jaar Spreken Wij Over Maria Magdalena, De Maria Magdalena, De Sulammitische – Micha 4 -En De Bloedlijn Van Maria Magdalena En Jezus Christus. Dat Wat Het Meest Belangrijk Is, heeft satan het diepst verborgen. Dit Laat God Toe, Want Het Volk Moet Klaar Zijn Om In De Nieuwe Openbaring ThuisTe Komen En Te Gaan Wandelen. Als men Een Kuiken uit Het Ei helpt, ontwikkeld het onvoloende Kracht Voor Zijn Verdere Leven. Zo Is Maria Magdalena, Haar Prominente Plaats, Maar Bovenal De Sulammitische En De Maria Magdalena Jezus Christus HogePriesterlijke Bloedlijn Tot Aan Deze Jaren Verborgen Geweest. Hij Heeft Twee Koningen Gegeven, Die Dit Geheimenis Hebben Uitgediept. Het Bewijs: De Zalving. In 2009 Heeft De Sulammitische De Rivier Van Volheid In Haar Geest Gestort Gekregen. Sindsdien Stroomt Hij Door Haar Heen de wereld In. 

Hij zei tegen mij: Dit water stroomt weg naar het oostelijke gebied en stroomt in de Vlakte naar beneden en komt in de zee. In de zee uitgestort, wordt het water gezond. Ezechiël 47:8

dorpen en steden Niet In De Zalving zijn bolwerken van duisternis. Het bolwerk welke als één van de eerste steden tegen De Zalving / De Rivier Van Glorie opkwam was doetinchem. Deze week Een Mega Perazim In doetinchem. In de passion daar gehouden, Speelde Voor Het Eerst in de hele geschiedenis van de passion; Maria Magdalena. Men liet zien hoe Maria Magdalena Jezus Voeten Zalfde En Vergeving En Bevrijding Ontving. NIET Werd Getoond Dat Ze Van zeven wereldmachten Was Bevrijd, ook Werd Het Allerbelangrijkste niet Getoond: Namelijk Dat Maria Magdalena Jezus’ Hoofd Zalfde Voor De Begrafenis. Het Geheim Van Deze Volkomen Relatie Van God, Het Geheim Van De Opstanding

De Doorbraak Is Er, De Eerste Scheur in bolwerk doetinchem, Het Eerste Water Erdoor, Hij Doet Een Nieuw Werk – Jesaja 43:19 – Het Diepe Geheimenis Van Maria Magdalena Stroomt, Door De Mantel Van De  Sulammitische de Zoekende harten Binnen, Zij IS De Gebroken Albasten Kruik, De Olie Stroomt, de diepte van de trauma’s, van de verblinding, van de agony Binnen, Daar Doet Het Zijn Helende Werk, Het Ware Jeruzalem In De Harten Van hen Die Hem Verwachten En Blijven Verwachten