Doorbraak, Door Hem Die hun kennis tot dwaasheid Maakt

Die de tekenen van hen die leugens verzinnen Verbreekt,
Die de waarzeggers waanzinnig Maakt;
Die de wijzen Doet terugdeinzen,
Die hun kennis tot dwaasheid Maakt;
Jesaja 44:25 


veel minder plastic in de oceaan dan gedacht | trouw


God Laat Zien dat de wetenschap, de boom van kennis van goed en kwaad faalt, altijd faalt.

 


faalt, ALTIJD faalt
alleen mensen zijn zo dom, om erin te blijven trappen

slang bijt zichzelf in de staart, altijd

God Heeft de opgebouwde occulte boog van de jamboree Gebroken

Zo Zegt De HEERE: Zie, Ik Ga Een Stormwind Opwekken Die Te Gronde Richt,
Tegen babel En Tegen de inwoners van leb-kamai. Jeremia 51:1

Na hitte nu orkaan op komst: scouts jamboree zuid-korea breken tenten op (nos.nl)

het enige waar de scouting voor in het leven is geroepen, door satanisten IS dé tegenwerking, overleven op een fundament van dood, tegen De Sulammitische. Vandaar de symbolieken: de franse lelie, de heksenkrul, de boeddha-smiley, de vijfpuntige ster, het v-teken,  En Kijk naar de wolken op de tent, dit zijn nu nefilim (nefili = griekse woord voor wolken en betekent nageslacht van elohim). (het is niet voor niets dat beatrix de erasmusbrug geopend heeft met scouts, en is maxima beschermvrouwe van de scouting.) God Heeft de occulte opgebouwde wereldwijde boog Gebroken; men moest opbreken. het wereldwijde fundament van eenheid heeft niet opnieuw kunnen versterkt kunnen worden.
Dat Betekent Dat De Mantel Van De Sulammitische Voller En Sterker De Aarde Raakte, God Kan Oordelen over dat wat door mensen en machten gebouwd is.

Doorbraak, de grondwet is TenietGedaan!

werveling vermening voc met molukse wraak Gebroken

in zeeland was er een vermenging van voc-ongerechtigheid (moord, uitbuiting, misbruik, etc) en molukse ongerechtigheid (pelaschappen, wraak, bloedschuld, verraad, ouderverering, etc)
dit concentreerde zich in westkapelle en middelburg, deze duistere werverling, zette heel nederland vast, invalspoorten nederland: bloedschuld verraad,
beloften niet inwilligen naar de molukkers tot aan lijn verraad wilhelmina leidend tot hiroshima. God Heeft Door Het Heilig Priesterschap deze werveling Omgezet.
 

Over Zebulon Zei Hij: Verblijd U, Zebulon, Over Uw Uittocht,
En U, Issaschar, Over Uw Tenten.
Volken Berg Roepen.
Daar Zullen Zij Offers Van Gerechtigheid Brengen,
Want Zij Zullen De Overvloed Van De Zeeën Opzuigen,
En De Dingen Die Onder Het Zand Bedekt En Verborgen Zijn.
Deuteronomium 33:18 – 19

holland (zeeland) is zebulon – youtube

resonanties romanov en raspoetin Gebroken

dikke laag van seksmagie over de koningshuizen, hierdoor zeer pervers reageren.
Dit Is Deze Week Na Diepe Openbaring Gebroken! Dit was Al Gebroken Aan Het Kruis Toen Hij Zei: Het Is Volbracht! Deze toplaag van perverse seks had alle koningshuizen bevuild, waardoor de koningshuizen door sexmagie en KindBloed-offers regeerden. Deze raspoetin had deze al bestaande ziekelijkheid diep diep diep verergert.  Door het lied van boney m (boney-> bone, m -> dark mothers) had dit eind jaren 70 een boost gekregen; alles werkt samen in het rijk der duisternis, Maar Onze Grote God Heeft Sion Gevestigt Op Aarde En Breekt alle occulte resonanties in de mensheid af Op Grond Van Wat Zijn Zoon Heeft Gedaan, Zijn Bloed Verlost Van alle zonden en ongerechtigheden. Hij Heeft Een Zuiver Koningschap Aangesteld, welke alle koningshuizen Opvreet – Openb. 19:17 – -> Hij Nodigt Allen Uit Om Te Eten het vlees van koningen, Een Diep, Diep Geheimenis

Niet Alleen is de seksmagie over de koningshuizen Gebroken, ook het zwakke en manipuleerbare koningschap. De Kinderen Van Sion Staan Op,
De 144.000 Worden Met Zorg Uitgeleid En Op Hun Door God Gegeven Bestemming Gebracht.
De hele geschiedenis van de laatste romanovs Omgekeerd En Gezuiverd, Alleen Het Goede En Het Ware Blijft Staan

Allen Kunnen Alleen Maar ThuisKomen In De Mantel Van De Sulammitische – HoogLied 6:13 -, Het Nieuwe Jeruzalem Vanwaar De Poorten Altijd Open Staan.

peter pan Geclashed in relatie met de renovatie van de big ben

Het peter pan programma, door de cia uitgevonden, was diep in Het Mandaatsgebied Van De Zoon en de wereldbevolking geponst. In Het Mandaatsgebied Van De Zoon Deze Nacht Geclashed En Daarmee Ook voor de wereldbevolking. Het peter pan programma in relatie met de achab geest, zorgde voor een vampierlijn waardoor er geen Gezond VolwassenSchap In Christus Ontwikkeld Werd.

de restauratie van de big ben was ‘toevallig’ juist gereed vlak na de dood van elizabeth, dit had tot doel om de vrijgekomen machten vanuit elizabeth te aarden in de elisabeth toren en de klok de big ben. 
de big ben was overigens een project waarin de ontwerpers BOL stonden van trots, dit is dus het fundament van deze toren

dit is wat fritz springmeijer in zijn boek the illuminati formula used to create an total undetectable mind control slave‘ over deze de peter pan en tinkerbell programmatie zegt:

* disneyland, ca – disneyland has been an off hour site for Illuminati and satanic rituals for years. Programming has gone on using disneyland as one big prop for programming. Many of the disney movies are used for programming, and some disney scripts are especially tailored for monarch slave programming. The peter pan programming can use the ship. The space programming can use the space props. The satanic programming can use the castles. Lots of mirror programming is done at disneyland, and disneyworld. There is also magic mountain programming, and programming using the around the 134 world dolls, and its theme song. Some of wizard of oz and the cinderella programming was also done at disneyland using costumes. Preverbal children are taken to disneyland to get them ready for the scripts. 

* disneyworld, FL – disneyworld was created as the eastern counterpart to the disneyland programming site. One of the rides in disneyworld plays “It’s a small, small world” which is disneyland developed programming theme.

* tinker, afb, ok – tinkerbell programming is carried out here. This programming makes alters think they are like tinkerbell in that they will never grow up or age.

Whether it was mickey page 525 … mouse, the sorcerer’s apprentice, or the shaggy dog who was really the unfortunate boy next door who just so happened to get hexed by a ring from the past, I was being courted by a world of the imagination which flowed from the occult I had no idea that a dwarf was mythical creature known for demonic behavior, or that a fairy like tinker bell was fashioned after a nature spirit that would someday be worshipped by misguided new age leaders. And I really didn’t pay that much attention to the pointed ears on peter pan, nor did I know that pan was a demon god worshipped by the inhabitants of the Bible land of caesarea philippi.”

peter pan’s flight | rides & attractions | disneyland park | disneyland resort (go.com)
michael jackson zat hier ook in gevangen, wibi soerjadi ook


Lees Hier Ook over het peter pan complex (citaat wikipedia):
‘Het syndroom van Peter Pan is een informele term uit de psychologie. De term werd voor het eerst gebruikt door Aldous Huxley in zijn boek Island uit 1962. De term werd gepopulariseerd door dr. Dan Kiley in het boek The Peter Pan Syndrome: Men Who Have Never Grown Up (1983) en duidt op het verschijnsel dat sommige mannen zich op latere leeftijd puberaal, onvolwassen en narcistisch blijven gedragen en bang zijn om zich te binden. Naast narcisme treden bij deze mannen onbetrouwbaarheid, rebelsheid, woede, afhankelijkheid en manipulatiedrang op. Kiley beschouwt dit gedrag als uiting van de diepgewortelde wens om bemoederd te worden.

Het syndroom is genoemd naar het toneel- en romanpersonage peter pan uit het gelijknamige werk van j.m. barrie. Kiley vergeleek de personages uit het werk van barrie met een disfunctionele familie.

Kiley’s boek was een succes en maakte veel discussie los. Veel mensen vonden het syndroom heel herkenbaar en zagen het als een verschijnsel dat wordt veroorzaakt door een maatschappij waarin de rol van de vrouw ondergeschikt is. Anderen brachten daar tegenin dat juist het moederlijk gedrag van vrouwen de afhankelijkheid van mannen in de hand werkte.

In 1984 publiceerde kiley het boek the wendy dilemma: when women stop mothering their men, genoemd naar het vriendinnetje van peter pan. Hierin beschrijft hij het omgaan met de vrouwelijke rol die als tegenhanger van het syndroom van peter pan gezien kan worden. Een vrouw in een dergelijke relatie speelt vaak onbewust de rol van moeder en is overbeschermend en bezitterig in de hoop zo de relatie in stand te houden.

De verhalen van Peter Pan worden soms gezien als een sprookje met seksuele ondertonen. Peter heeft de behoefte aan een moederlijk type van zijn eigen leeftijd, maar heeft conflicterende gevoelens ten opzichte van wendy, tijgerlelie en tinkelbel (die verschillende vrouwelijke archetypen representeren). Het gevecht met kapitein haak is een symbool voor zijn oedipuscomplex, de strijd met de vaderfiguur (in de toneelversie wordt de rol van wendy’s vader traditioneel door dezelfde acteur gespeeld als kapitein haak).

De zanger michael jackson werd vaak met het syndroom van peter pan geassocieerd. Ook binnen de psychiatrische wereld wordt er tegenwoordig regelmatig over het syndroom van michael jackson gesproken, terwijl het syndroom van peter pan wordt bedoeld.’ (als gezegd wibi soerjadi zit / zat hier ook in)

Dit complex wat over de hele wereld vindbaar is, was dus ‘energized’ door de big ben, net klaar van een 90 mln renovatieproject,  in relatie met de klok van mecca, waardoor de ontkenning doormiddel van tijdsdruk van De Zalving werkte; een tyrusdrive binnen de tijdmatrix. De Waarheid Is, De Tijd Is In God Joh. 3:18, En De Waarheid Maakt Vrij.

Altijd hebben geestelijke complexen e.d. een verankering in de fysieke wereld nodig, in dit geval was de big ben de verankering van het peter pan / tinkerbel programma – complex.

Dit complex is tegelijkertijd een narcistische persoonlijkheidsstoornis, waarin het ik, Het Kind, centraal blijft staan en er een trauma zit op Geven En OverGeven. Het Kind zit dan vast in de overleving en het overleven van het ik staat centraal, Vaardigheden In Relatie Tot Geven Zijn Minimaal Ontwikkeld. (hier komt de selfish wereld vandaan via de iphone (de appel waar de hap uit genomen is) iphone in relatie tot ibm; de hele -ieten wereld) De hypnose van de tinkerbel-geest zorgt elke keer weer voor een gaan, met en in de onderontwikkeling, DUS geen Hoop, Verlangen En ToeWerken Naar Volwassenschap, Het Kind heeft het kind-zijn geaccepteerd en blijft daarin. Dit vanwege de gebondenheid door de geesten die de peter pan programmatie in stand hielden; de izebelgeest, dus uit de kabbala, aangewakkerd door KindBloedoffers en sexmagie in religie en staat. Deze furieus werkende en wat betreft het mannelijk Kind in Het Kind houden en zelf De RijkDommen / rijkdommen oogsten Die Voor De Man Bestemd Waren; charles is nog verder weg dan Het Hier Beschrevene, zijn mantel is een doorzonwoning waarin andere de scepter zwaaien. Deze man is zo diep niet thuis, en zo zwaar gehooked door heks camilla. Hiermee engeland en alles wat onder de mantel van aartsbisschop van canterbury valt
Doordat de imperialistische geest GeClashed is, is deze mantel Nu Toegankelijk Voor De Gezalfde En Wordt Deze Nu Zorgvuldig Door Gods Geest Geleidt Ingenomen, Als Ezechiel Die Op Zijn Zij jeruzalem Belegert, In Deze Eindtijd De Sulammitische – Hooglied 6:13, Mattheus 26:13 –
Totdat Jeruzalem Is Gegrondvest En Tot Een Lof Op Aarde Is Gesteld – Jesaja 62 –

 

hemelkoningintentdak yolande de anchou Gebroken, krachteLoos Gemaakt, Wordt Nu Vernietigt

Vorige Nacht (s.d. 06-09-’22 Naar 07-09-’22) Openbaarde De Vader Aan Aquila Deborah dé diepe satansangel vanuit italie. Vannacht Drukte God Opnieuw Op bolwerk venetie en black nobility, En Leidde Ons Naar deze website: femaleilluminati.com, over de centrale rol die vrouwen speelden in het satansnetwerk. Deze lijn is gestart toen de gevallen engelen zagen dat de dochters van de mensenkinderen mooi waren, en ze namen deze tot vrouw en kregen kinderen, reuzen, nephilim / refaim. geweldenaars uit die tijd. – Gen. 6 –
De Afbeelding Hierboven is van yolande de anchou, dutchess of lorraine, zij was de eerste matriarch van de geheime orde van sion. De orde die boven vele andere geheime genootschappen stond. Deze orde hield de hemelkoninginmantel over de aarde in stand, hierdoor konden De Geroepen Koningen niet Opstaan.
Een verstikkende controle en zorg… dit alles om de mannen te frustreren en hen te beletten Op De Staan. Groeide men dan raakte men verstrikt in deze mantel van valse zorg, valse liefde. Een zwarte weduwe web waarin de man van zijn mannelijkheid werd ontdaan. Vandaar dat in de nederlandse cultuur zoveel eneuchen te vinden zijn, manloze mannen. dit helemaal in de nederlandse evangelische bewegingen.
Deze hemelkoninginmantel welke over de aarde was, vertoont nu scheuren en is verder aan het afbreken. Dit Betekent AdemRuimte Voor De Zoon En Voor de Geroepen 144.000. deze mantel was de verstikking drukkende op de geest van man én vrouw. 
De valse moeder mantel was om de aarde geslagen, niet Uit Zorg, maar om te verstikken en leeg te zuigen,
om de tronen van de anti-Christ te versterken. Ware Het niet Dat Op 12.12.12 Op De tempelberg Te Jeruzalem, De Mantel Van De Sulammitische Om De Aarde Was Geslagen, Deze de valse mother of darkness mantel verstikkende en opetende. Beschrijving Van Het Visioen Hierbij Volgt
Door Het Breken Van deze mantel Is Nu De Orde Herstelt, Een Man, Het Mannelijke Als Eerste Onder God, In Zijn Veiligheid Kan Het Vrouwelijk Eindelijk van de diepgaande traumatisering Genezen, Door Thuis Te Komen In De Omarming, In De Veiligheid.

De valse zorg was een gifangel in het binnenste van de man, de continue ontmannelijking, door de doodsomhelzing van de mothers of darkness, de directe bruiden van satan, dezen uit het kanaanitische geslacht, welke overspel hadden begaan met de gevallen engelen, en zo geweldenaars / reuzen voortbrachten, zij hebben de tronen van de wereld in bezit genomen gehad, door hoofdbron pharmacie / naroctica (mensen suf houden) toverij, centraal hierin kabbalastad groningen, waar het beeld van de regentes staan, Het Kind benen hoog boven de grond bengelend in een toverjurk. Al deze tronen waren tentstokken welke dit occulte-wereld-baldekijn in stand hield. Hieronder konden de black nobility met de oranjes voorop hun gang gaan, dansen in de passen van satan, het volk nog vaster zetten, uitknijpen, elimineren, puppets on the strings of the most cruel force of the universe, Maar Christus Heeft deze Overwonnen In Gethsemané, Daar Zetten Hij De Voet Op de slang Én Op Het Kruis Heeft Hij de machten, overheden en wereldbeheersers Openlijk Tentoongelsteld En Zo Over hen Gezegevierd. Hij Heeft Alles Volbracht En Breekt de wereldbolwerken Door Zijn HogePriesters Af. 
Het Goddelijke Mannelijke Kan Tevoorschijn Gaan Komen, Het Mannelijke Pure, Het Mannelijke Omvattende, Het Mannelijke Koesterende, Het Mannelijke Voorzienende, Kortom Het Mannelijke Vaderlijke Gooit de troon van het despotisme, van het valse vaderlijke, het verraderlijke vaderlijk het incestueuze vaderlijke, Omver. De Vader Opnieuw Omvattende Zijn Schepping. Alleen Maar Zijn Is Voldoende, je Laten Heiligen Door Zijn Geest Van Liefde, Zijn Geest Van Omvatting, Van Licht En Leven. Een Nieuwe Tijd, Hij Zegt: ‘Ik Heb Iets Nieuws Geschapen, Een Vrouw Zal Een Man Omvatten. Zij Samen Omvatten De Gehele Schepping, Brengen Deze Terug Bij De Zoon, Bij De Vader. Het valse vrouwelijke, lilith, satan Afgebroken, Ontkracht.

Dat deze mantel Gebroken is werd stevig bevestigt door het feit dat er allerlei ufo’s boven italie werden gesignaleerd. Deze bewegen onzichtbaar, maar door het Breken van de hemelkoninginmantel, brak ook hun bescherming, dus werden ze zichtbaar Klik

Aquila Deborah Zei Al, dat met Het Breken Van Deze Mantel elisabeth wel eens zou kunnen gaan overlijden.
 En dit is wat er exact gebeurde, zij was een grote tentmast voor deze mantel. Dus met het breken van de mantel is ook deze grote tentmast omgegaan.
Een Grote Shift Is Aan Het Plaatsvinden / een grote shift is aan het plaatsvinden. 

Charles is nu opvolger, maar deze heeft geen kracht. Jezus Regeert Met Zijn Gezalfde
– Openb. 11:15 – Hij Heeft Iets Nieuws Geschapen Op De Aarde, Een Vrouw Heeft Een Man Omvat – Jer. 31:22 –
In Hen Komt De Gehele Vernieuwde Schepping Tot Uiting, In Hen De 144.000 Geroepen PriesterKoningen. Ruimte Wordt Door Gods Geest Ingenomen, Hij Heeft 6000 Jaar Geleden Geschapen En Hij Heeft Nu Iets Nieuws Geschapen.

Tevens Werd Aquila Deborah Bepaald bij de kleuren (dus bij het bolwerk van de zwitserse garde), de beschermmuur van de paus. Deze zwitserse garde, voortbouwend op de bloedoffers van de vele oorlogen waaraan zij deelnamen, worden altijd op 6 mei ingewijd, die dag in 1527 brachten 42 gardisten de paus in veiligheid de overige 147 gardisten kwamen om het leven. toen duits spaanse troepen van de rooms-katholieke karel v door de stad trokken. Zij dragen oa de kleuren geel en blauw, de kleuren van oekraine, (ook van provincie gelderland, van doetichem en winterswijk en van nog vele plaatsen meer). Een hoog netwerk van ultieme perversiteit, zoals de oorlog in de oekraine is.
de zwitserse garde zijn met 120 vertegenwoordigt in het vaticaan en dragen met hun 120 de gehele occulte erfenis van zwitserland, welke diende als een occulte beschermmuur voor de paus. Het vaticaan is het valse heiligdom, waar alles op de kop werkt ten opzichte van de Ezechiel / Nieuwe Jeruzalem Tempel. Alleen priesters, dus hoofddragers van occulte substantie, dienen aan dit hof waar de slang als god aanbeden wordt. De som van de occulte geschiedenis van zwitserland wordt in deze 120 gevonden. Zie wat betreft geestelijke erfenis van zwitserland o.a. de inwijding van de gothart tunnel, cern, het hoofdkantoor van de c i a.

Een geheimenis: het ariel (hexagram-666-programma) – Jesaja 29:1 – 2 – werkte met de occulte substantie van de zwitserse garde en had met een diepgaande weving een emotioneel geestelijk slot bewerkt met daarin als kern de crucifix ( de volle vloek. Het Woord Van God Zegt: alles wat aan het hout hangt is vervloekt, Gal. 3:13). Door deze weving kon de jezuïeten-eed vol werken, waarin centraal stond het beschermen van de crucifix van het vaticaan, welke door de paus gekust wordt. 

 

hemelkoningbolwerk domtoren GeClashed!

hemelkoningin; valse vrede hekserij: kern van het hele kabbala bolwerk in nederland, was de werking door de domtoren, verzegelt geweest in de club van ‘wij kiezen voor eenheid’, wilkin van de kamp, zijn volgelingen en de paus. dit was de hoogste hoererij en hield De EenWording Van De Ware Geroepenen In De Mantel Van De Twee Getuigen tegen. Aquila Deborah Ontving In 2011 Op Patmos Nadat Ze De Shofar Had Geblazen, Openbaring 11:15: de koninkrijken van de wereld Zijn Van Onze Heere En Zijn Gezalfde Geworden.
Ditzelfde Ontving Ik In Winterswijk OP Hetzelfde Moment In De GebedsKamer.
In De Ochtend Na 12-12-12 Hoorde We Op De OlijfBerg: COMPLETION. Vervolgens Ontvingen We Alle ProfetenRaden Van alle koninkrijken,
En Jerusalem Ministry Worship Centre En Vervolgens Heel Veel Meer.
Hij Doet Een Groot, Nieuw, Ja Zelfs Vreemd Werk – Jesaja 43:19, 28:21 -. de wortel is Exposed, de resten Worden Afgevoerd. Een Waarachtig Nederland Is Geboren, Het Volle Leven Is Zichtbaar En Stroomt Tot De Diepte Diep, Echte Liefde En Echte Vrede, hoererij Wordt Per Direct GeOordeeld, dat land wordt zwartgeblakerd, Schoon Schip.

Alle Liefde En Eer Voor De HemelKoning, Hij Is Het Vuur, Hij Is Het Zwaard, Hij Is De Volkomen Liefde Uitgestort In De Harten Die Daadwerkelijk Naar Waarheid Verlangen. Zij Die Sterk Zijn Blijven Staan Op De Rots
Visioen: De Zuivere Rivier, Geef je Over En Laat je Meevoeren – Joh. 3:8 –