Maand: februari 2024

‘groene christenen’ j belder plant een volgend uitheems stekje – Jes. 17:10 – 11

alles wat In VredesBeraad Tussen De Zerubbabel En De Jozua Wordt Geoordeeld Breekt God Af, Zo Ook onderstaande. Daar Breekt God Door: Baal-Perazim; De God Van De Doorbaak! We Strijden Niet tegen mensen
Doch Tegen de overheden, Tegen de machten, Tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk,
de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. – Efeze 6:12 –
We Hebben
de mens Lief Met De Liefde Van Christus

babylon is niet Te Genezen – Jer. 51 -, in babylon zijn en deze proberen te overtreffen door het aanwenden van deelwaarheden, gaat niet werken. De leviathan gedijt op de scherven – Job 41 -Er is niet nieuws onder de jezuitenzon  – Pred. 1:9   , hier een beetje deelwaarheid, daar een beetje deelwaarheid

Daarom zal voor hen Het Woord Van De HEERE Zijn:
gebod op gebod, gebod op gebod,
regel op regel, regel op regel,
hier een beetje, daar een beetje,
zodat zij, als zij weggaan, achterovervallen,
verpletterd worden, verstrikt raken en gevangen worden.
Jesaja 28:13

zo ook het uitheemse stekje: groene christenen…
Volgelingen Van Jezus Wandelen In Zijn Priesterschap, Daar Waar Zij Zijn Woord Spreken Wordt De Schepping Hersteld, Dit Begint Bij Het Inspreken Van Mensen, Geroepen Priesters En Koningen, Hen Deel Laten Krijgen Laten Krijgen Aan De Olie, Die Vrijkomt In De Dans Van Jezus Met Zijn Bruid – HoogLied – Vervolgens Komt Er Ook Olie In Het Hun Gegeven MandaatsGebied, De Schepping Wordt Hersteld, Daarom Is Er Gezegd:

Met Reikhalzend Verlangen Immers Verwacht De Schepping Het Openbaar Worden Van De Kinderen Van God. Romeinen 8:19

het woord ‘groene christenen’ en de hele onderbouwing daarbij, kan alleen komen uit iemand die niets van De Realiteit Van Christus Begrepen heeft, Laat Staan In Christus Is En In Koninklijk Priesterschap Wandelt Alles Is 180 Graden Anders
het is aan j. belder te zien, Overigens Is Er Maar Één Heer, en geen enkele ‘andere’ domine

een bijdrage aan het christelijke religieuze doolhof, bart van nes, hij doolt

alles wat In VredesBeraad Tussen De Zerubbabel En De Jozua Wordt Geoordeeld Breekt God Af, Zo Ook onderstaande. Daar Breekt God Door: Baal-Perazim; De God Van De Doorbaak! We Strijden Niet tegen mensen Doch Tegen de overheden, Tegen de machten, Tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, Tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. – Efeze 6:12 –
We Hebben
de mens Lief Met De Liefde Van Christus

Het spreken van bart van nes over Het Boek Openbaring is een zeer goedkope en daardoor zeer gevaarlijke mengelmoes van grieks denken, eigen gevoels-interpretatie vanuit een motivatie van het vlees/ de ziel. Juist Zou Zijn Als van nes Als Het Boek Openbaring Voor hem Was Open Gegaan Door Gods Geest Geleidt. Nu is hij de zoveelste die een rookgordijn opwerkt over De Werkelijkheid Van Christus en daarmee De Waarheid In ongerechtigheid – Rom. 1:18 – ten onder houdt.
Om Het Boek Openbaring Te Begrijpen zal bart van nes Eerst Thuis Moeten Komen In De Mantel – Mic. 4:8, Matt. 26:13 – Om Daadwerkelijk babylon Te Kunnen Onderscheiden En Zo babylon Uitgeleid Te Kunnen Worden. De domme man spreekt over babylon als zijnde, het oude rome, hij vergeet even vers 6 En Dat Is babylon Vergelden, Ja Dubbel Vergelden, Die Opdracht Volvoert, is niet Terug Te Zien in de geschiedenis van de eerste eeuwen. De christenen hebben rome niet vergolden. Babylon Verlaten En haar dubbel Vergelden gaat over het geestelijk babylon, het rijk van de anti-Christ, hard werkend in ieder die zich christen noemt en vol verbonden is met rome doormiddel van de vaticaanse trust en het burger service nummer (vaticaan is heuvel die de slang als god aanbidt). Allereerst deze blije bart van nes, meent ‘het wiel uitgevonden te hebben’, goedkoop, laag bij de grond, dom en ziel-ig. Het Koninkrijk Van God Is Voor Geweldenaars, niet voor gummi’s en al helemaal niet voor theologische gummi’s, theo loog en liegt nog steeds, daar theo eet van de boom van kennis van goed en kwaad en geen Notie Heeft Van De LevensBoom Welke de mens IN Openbaring Leidt. Weg met deze stoofpot vol goede bedoelingen. Walgelijk! God Spuugt dit Uit – Openb. 3:6 – bart van nes kan Hij niet uitspuwen, bart van nes is nog nooit Begonnen.

Dit Zegt Hij Die De Zeven Geesten Van God Heeft En De Zeven Sterren: Ik Ken uw werken, En Weet dat u de naam hebt dat u leeft, maar u bent dood. 2. Wees Waakzaam En Versterk Het Overige dat dreigt te sterven, Want Ik Heb uw werken niet Vol Bevonden Voor God. 3. Bedenk Hoe u Het Hebt Ontvangen En Gehoord, En Houd Het Vast En Bekeer u. Als u niet Waakzaam Bent, Zal Ik Bij u Komen Als Een Dief En u Zult Beslist niet Weten Op Welk Uur Ik Bij u Zal Komen. Openbaring 3:1B-3

Info@ProfetenRaadNederland.Org
ProfetenRaadNederland.Org

wilkin, de priester van de euthanasie, lacht breeduit, de dood aantrekkelijk gemaakt

alles wat In VredesBeraad Tussen De Zerubbabel En De Jozua Wordt Geoordeeld Breekt God Af, Zo Ook onderstaande. Daar Breekt God Door: Baal-Perazim; De God Van De Doorbaak! We Strijden Niet tegen mensen Doch Tegen de overheden, Tegen de machten, Tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, Tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. – Efeze 6:12 – We Hebben de mens Lief Met De Liefde Van Christus
de man die met zijn oudstenteam froukje, een gemeentelid van hem in 2001 geholpen heeft met euthanasie nota bene in de kerstnacht, dus een hoog ritueel offer heeft gebracht en beatrix een geweldige vrouw vind,
voor dit gemeentelid gold ‘zijn’ Jesaja 53 en ‘zijn’ Wonder Van Het Kruis’ niet, ‘hoe zou het toch komen?’
voor haar zonden bleek er in ‘wilkins’ Beker Van Jezus geen plaats

Info@ProfetenRaadNederland.Org

hhk-predikant legt vinger bij veelgebruikte “onbijbelse uitdrukking”

alles wat In VredesBeraad Tussen De Zerubbabel En De Jozua-Priester Wordt Geoordeeld Breekt God Af, Zo Ook onderstaande. Daar Breekt God Door: Baal-Perazim; De God Van De Doorbaak! Hun Gebied Wordt Verruimd. We Strijden niet tegen mensen Doch Tegen de overheden, Tegen de machten, Tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, Tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. – Efeze 6:12 –
 
de leviathan – Job 41 – wordt niet aan banden gelegd door het repareren van een deelwaarheid
Wie Een Oor Heeft, Die Hore… – Ope. 2:17 –
 
Info@ProfetenRaadNederland.Org

God Roept geen predikanten

alles wat In VredesBeraad Tussen De Zerubbabel En De Jozua-Priester Wordt Geoordeeld Breekt God Af, Zo Ook onderstaande. Daar Breekt God Door: Baal-Perazim; De God Van De Doorbaak! Hun Gebied Wordt Verruimd. We Strijden niet tegen mensen Doch Tegen de overheden, Tegen de machten, Tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, Tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten.
– Efeze 6:12 –

artikel c-vandaag: ds. maikel de kreek zag als puber voor het eerst de kerk van binnen “we zaten direct vooraan”

“Ik lag op bed toen ik Gods stem hoorde. Hij sprak tegen mij en zei dat ik predikant moest worden.’
Opmerkelijk ‘dat God Zijn Eigen Woord tegenspreekt’
In Ope. 18:4 Zegt Hij Namelijk Trek Weg, Trek Weg Uit haar, OPDAT Je géén deel hebt aan haar zonden En OPDAT je niet ontvangt van haar plagen…
Ook Kent En Predikt maikel NIET De Opdracht Welke Jezus Als Voorwaarde Voor Het Zuivere Evangelie Stelt In Mattheus 26:13!
Nee, deze stem zegt tegen maikel de kreek dat hij predikant moet worden in een aan de staat geligneerde zondags, dus jezuiten-assassin-programma kerk
Of zou het kunnen dat één van de vele heren die babylon rijk is tegen hem gesproken heeft:
Want al zijn er ook die goden genoemd worden, hetzij in de hemel, hetzij op de aarde (zoals er vele goden en vele heren zijn)
1 Korinthe 8:5
maikel laat zich dominee noemen… Het Woord Zegt Dat Er Maar Één Heer Is! – Efe. 4:5 –
weer een heerlijke bouwsteen voor het anti-Christ paradigma van c-vandaag en voor het satanische bouwwerk het christenDOM in nederland,
alles met een glimlach, zoals ook de verpleegsters in de abortuskliniek in amsterdam, j’maintendrai staat er op de gevel.
het chistenDOM kent vele gerechtvaardigde wanen, als het maar lief, eerlijk en oprecht klinkt
even vergeten dat de satan zich voordoet als een engel des lichts – 2 Kor. 11:14 –
 
Info@ProfetenRaadNederland.Org

willem ouweneel: deze vuist op deze vuist

alles wat In VredesBeraad Tussen De Zerubbabel En De Jozua-Priester Wordt Geoordeeld Breekt God Af, Zo Ook onderstaande. Daar Breekt God Door: Baal-Perazim; De God Van De Doorbaak! Hun Gebied Wordt Verruimd. We Strijden niet tegen mensen Doch Tegen de overheden, Tegen de machten, Tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, Tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten.
– Efeze 6:12 –

artikel c-vandaag: videoboodschap willem ouweneel: hoe om te gaan met lhtbi’ers in de kerk?

eerst de hand in eigen boezem, en dat het de kerkgangers als willem ouweneel zijn en alle overige evangelische kerkleiders, die een versneden evangelie prediken, en daarmee de bevolking van nederland De Zalving onthouden.
God Land Alleen Op Zuivere Harten, Die Een Zuiver Evangelie Verkondigen, Alleen Hen Laat Hij Een Lamp Op De Tafel Zijn. Dit Zijn Alleen Hen Die De Opdracht Van Mattheus 26:13 Serieus Nemen En Deze Doen, Waardoor Ze Door De Geest Uit babylon WegGeleidt Worden – Luk. 14:25-35 En Ope. 18:4. Dit In Plaats Van hoereren met tb joshua en vervolgens na de openbaarkoming dat dit een hoge satanist is, zijn straatje schoon proberen te praten met een aantal artikelen in c-vandaag, verpakt in een interessante benaming, genaamd ‘een drieluik’; uitheemse stekjes planten – Jes. 17:10 – , Ja Ja ‘God trapt er wel in’. Met deze en vele andere hoererijen heeft willem ouweneel zijn achterban nog dieper in het verderf gestort… dit in samenwerking met o.a. wilkin van der kamp, mattheus van der steen en hoog geleidde frank van essen (demonic strings attached) optredend met martin garrix. alles verweven met elkaar, ze hebben ‘God in de zak’, Let Wel een geest van eenheid In Plaats Van Eenheid In De Geest! willem ouweneel is ook steeds minder thuis, God Doet hen die kronkelwegen gaan, verdwijnen met hen die onrecht bedrijven – Psalm 125:5 –
 
Info@ProfetenRaadNederland.Org
Profeten Raad Nederland

 

 

trump die christenen helpt illusie hand in hand met illusie

alles wat In VredesBeraad Tussen De Zerubbabel En De Jozua Wordt Geoordeeld Breekt God Af, Zo Ook onderstaande. Daar Breekt God Door: Baal-Perazim; De God Van De Doorbaak! We Strijden Niet tegen mensen Doch Tegen de overheden, Tegen de machten, Tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, Tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. – Efeze 6:12 –
We Hebben
de mens Lief Met De Liefde Van Christus

artikel c-vandaag: trump zweert christendom te beschermen: “Grootste gevaar komt uit radicaal-linkse hoek” – cvandaag.nl

christenDOM is NIET Wat Jezus Christus Bracht.
een christen is géén Volgeling Van Jezus Christus.
een christen is een inwoner van het christenDOM, welke is een een egregore, een matrix, een paradigma BUITEN Christus, BUITEN De Zalving
het is de drempel tegen De Drempel Van De Heilige Tempel – Eze. 43:8 –
het is de anti-Tempel, DUS dé anti-Christ, net zoals de tempel c-vandaag, het heeft alles, alles BUITEN Christus,
en ALLEN Gehoorzamen NIET Luk. 14:25-35, Gehoorzamen NIET Matt. 26:13, Gehoorzamen NIET Jak. 1:27B En Ope. 18:4 Dus Laat Staan Ope. 18:6
ook trump niet. als je geen Zicht Hebt op de valse kerk zit je erin
c-vandaag de krant van anti-Christus nederland

 

Zet Jezus Christus opiniemakers Vrij?

alles wat In VredesBeraad Tussen De Zerubbabel En De Jozua Wordt Geoordeeld Breekt God Af, Zo Ook onderstaande. Daar Breekt God Door: Baal-Perazim; De God Van De Doorbaak! We Strijden niet tegen mensen Doch Tegen de overheden, Tegen de machten, Tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, Tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. – Efeze 6:12 – artikel c-vandaag: kerken lopen leeg: 3 ingredienten voor een perfecte kerkdienst opiniemaker fred de vries schrijft op regelmatige basis opiniebijdragen voor cvandaag.  fred de vries is musicus en opiniemaker?!
waar stelt Jezus De Christus opiniemakers?! Aan?
De Allerhoogste Heeft In Zijn Opvaren De Vijfvoudige Bediening Vrijgezet: Apostelen, Profeten, Evangelisten, Herders En Leraars – Efeze 4:1-16 –
In Zijn Opvaren, Voer Maria Magdalena Met Hem Op – Joh. 20:17 – Hij Droeg Haar Op Tegen de discipelen Te Zeggen ‘ Zeg: Ik Vaar Op Naar Mijn Vader En Uw Vader, Naar Mijn God En Uw God’
Hij Zei NIET Tegen Haar ‘Zeg Dat Ik Opvaar’, Hij Zei Zeg ‘Ik Vaar Op’! Het Diepste Geheimenis Uit De Schrift!
In Dit Opvaren Zette Hij De Gave In Maria Magdalena Vrij, En De Volbrengende Apostolische Altijd Met Openbaring En Zalving Stromende Mantel Om De Aarde – Micha 4:8 – , De Geestelijke Deur Was Geopend, Vanaf Dat Moment geen Apostelen Meer Maar Profeten, Evangelisten, Herders En Leraren, Die De Mogelijkheid Kregen, Sterker Werden En Worden Opgedragen Te Doen Wat Jezus Zegt Beschreven In Mattheus 26:13, Aansluitend Verbonden Met Het Geschrevene In Vers 12, Geleidt Door De Vader Zelf Wiens Naam Is Een Uitgegoten ZalfOlie – HGL 1:3B – Stromend Vanuit De Troon – Eze. 47:8, Ope. 22:1 – En Neerdalend Op Wat Hij Heilig Bevind; De Juiste Werken! al het andere is vrij-metselen, is religie, is nehusthan, is gooien met deelwaarheden, het circus op het podium van de paus (vaticaan = heuvel die de slang als god aanbid, het corpus; Het Lichaam Van Jezus vol zonde Aan Het Kruis aanbidden, dus vanuit hun occulte aanbidding alle zonde en ongerechtigheid de hele wereld over channelen; de jezuitenmantel vol van mind controlled moordprogramma’s), de chaos-slang leviathan regeert, middels het valse vuur. de phoenix bouwt op en breekt af, terreur op terreur – Ope. 9:11 – destructie-programma, bij c-vandaag één schipper aan het roer, genaamd jefrey, het is drempel tegen Drempel Beschreven In Eze. 43:8, Ope. 9:11 tegen Hebr. 9:11
 
De Belofte Dat Uit Jezus In De Dans Met Maria Magdalena, Zij Die Is Als De Dans Van Twee Legers – HGL 6:13 – Uit Hun BloedLijn De Sulammitische VoortKomt – Micha 4:8, Jer. 31:22B, Jes. 66, Ope. 12 –
Hun HuwelijksZalving In Maria Magdalena Droeg De Gehele Blauwdruk Van Het Nieuwe Jeruzalem In Zich, Hun HuwelijksZalving In De Sulammitische Draagt De Blauwdruk Van Het Nieuwe Jeruzalem. In Haar Is geen Tempel meer te vinden, God En Het Lam Zijn Haar Tempel: Einde verdeeldheid
Jezus Draagt Op:
Want Toen Zij Deze Zalf Op Mijn Lichaam Goot, Deed Zij Dat Als Voorbereiding Op Mijn Begrafenis.
Voorwaar, Ik Zeg U: Overal Waar Dit Evangelie Gepredikt Zal Worden In heel de wereld,
Zal Ook Tot Haar Gedachtenis Gesproken Worden Over Wat Zij Gedaan Heeft!
Mattheüs 26:12 – 13
 
Spreekt fred de vries Tot Haar Gedachtenis?
Nee?
Klaar!