romeinse slot van Geroepen KoningsStad Zevenaar


Dat onderstaande romeinse tempel ontdekt is, dus Aan Het Licht Gekomen Is, betekent dat het geestelijk slot op de stad Gebroken is. Hiermee zijn volgende werkingen in De Hoge Lijn Ontkracht. De Profeten In Zevenaar Kunnen Opstaan. Dit Alleen Als ze Zich Aan De Mantel Wijden.


vier tamboeren waren een beeltenis van de molochwerking in de geestelijke wereld van zevenaar

Sinds Christus Opstanding En Verheerlijking Bedient Hij Het Nieuwe Jeruzalem Aan Zijn Bruid Maria Magdalena, De Maria Magdalena BloedLijn En Vervolgens De Maria Magdalena, De Sulammitische. Maria Magdalena En Zij Uit De BloedLijn Hebben vanwege het vele terreur Het Nieuwe Jeruzalem Niet Ten Volle kunnen Ontvangen. Dit Is Aan De Sulammitische Gegeven. Zij Is Het RaakPunt Van Christus Met De Aarde, Door Haar Heen Worden de sloten Van De 144.000 Geroepen Priesters En Hun MandaatsGebieden Gebroken. Nu In Dit Geval Geroepen KoningsStad Zevenaar. Grote Geheimenissen.

In Haar Volheid De V van verwijdering Gebroken En Daarmee Breken de sloten Van De MandaatsGebieden Af.


Relatie Jezus – Maria Magdalena mag niet

…En Toch, De Zalving Van Maria Magdalena – De Sulammitische Heeft nazi-duitsland Gebroken

De HogePriesterlijke Zalving Van De Sulammitische Door Jezus Christus En Maria Magdalena
Heeft de holocaust-mind-control van nazi-duitsland Gebroken

Artikel voor NU: Iets Is Wat De Geest Erachter Is / iets is wat de geest erachter is; Groei In Onderscheiding!

River Of Fullness Discernment: Bevrijding van het bsn-nummer en de trust 

Lees krantenartikel van de ‘vondst’ bij Zevenaar
romeins heiligdom ontdekt: ‘Hier gaan specialisten nog jaren van smullen’  nos

  Romeins heiligdom ontdekt: ‘Hier gaan specialisten nog jaren van smullen’ | NOS Altaren, godenbeelden, resten van offers aan bijvoorbeeld Mercurius en Hercules Magusanus: archeologen hebben in de buurt van het Gelderse Zevenaar een heiligdom uit de Romeinse tijd ontdekt. nos.nl
hierin het jezuiten-moordprogramma om Gezalfden diepgaand te martelen en te pijnigen, het liefst te doden,
Maar dat Staat God Niet Toe: Psalm 87:5 De Allerhoogste Zelf Doet Haar Standhouden

en in deze lijn ook De Opbreking van het kabinet van israel
want slot zevenaar Gebroken En Koningschap Hersteld, Bron Koningschap Hersteld


zeven zwarte aren Worden Goud

mick jagger Tegen De HoekSteen Gelopen

arena staat vol met rolling stones-fans, maar het gaat niet door: mick jagger heeft corona | rtl nieuws

de kosmische strijd is de strijd tussen De Schepper, Welke Zalving Is, Zijn Zoon Jezus Christus, De Sulammitische, Zijn Engelen En de anti-Christ. De Schepper Heeft Een PriesterSchap en de anti-Christ heeft een priesterschap. de hoogste satanspriesters Laat God één voor één Tegen De HoekSteen Knallen, deze keer was dat mick jagger! In Nederland Is Zijn Heilige HogePriesterSchap Gestationeerd. MandaatsGebied Ingenomen En Van Binnenuit Sion, Wordt Zijn Koninkrijk Groter. nederland illuminatie-land, Nederland ReformatieLand. 
Hiermee Ook het terreurbolwerk wat in 1964 door de rolling stones is  gecreerd in het kurhaus. God Doet Een Volmaakt Werk, niet allen Tegen De HoekSteen Laten Knallen, Maar de hele wortel van de creatie van deze satanspriesters UIT het land!

dat betekent dat de dikke tong, die ook door coca cola gevoerd wordt, Weggebrand Is


door de bandleden wordt mick jagger ‘een oude hitsige bok’ genoemd. de ruzies bij de rolling stones, al even legendarisch als de band zelf: “mick jagger is een oude geile bok die een knip nodig heeft”

de tong is geinspireerd door, dus is de tong van hindoe god kali. Kali is de god die zich aandient in de verslagen mens, en zo men zich openstelt een kernplek inneemt, het dient zich aan als ultieme overlevingskracht, niets is minder Waar. een gruwelijke bloeddorstige werkign in de onderlagen van de mensen, die zich over blijven geven aan de staat en als eerste zij die zich overgeven aan de muziek van de rolling stones of het hinduisme. 
Lees In Wijsheid En Biddend het verhaal over kali, en over de razernij. deze razernij kenmerkt deze macht, die als ‘goede macht’ wordt neergezet, niets is minder Waar.
nagenoeg alle fans (veelal deze tongen dragende t-shirts/pets/buttons etc) zijn boos door de canceling van het concert, deze kali gaat vol los in razernij, het binnenste van de mens vernietigende en zo een habitat creërende voor razernij in plaats van Liefde En Gezonde Emoties. Zo wordt er een vuurzee in het volk gecreerd, welke met een ‘vingerknip’ tot razernij gewekt kan worden. Een volgende stap in de vernietiging en programmatie. de haat in mensen.

deze macht gaat in emotioneel verwaarloosde mensen wonen, in hen bij wie Gezonde Emotie Ontwikkeling is gestaakt, door ouders die ook in gebreke bleven. Zeker ook na de 2e wereldoorlog.

Maar God Heeft Het Laatste Woord. 

Aan Belangrijke Update Wordt Gewerkt

 

 

diep geraakt: Bloed-offer stichting opwekking door leb-kamai gebeden, hermes-priesters als handlers voor de nieuwe wereldorde


Bezoeker opwekking reinder bruinsma (38) dood gewonden langs weg walibi flevo:
lichaam bij terrein opwekking is van reinder bruinsma: ‘geen sprake van misdrijf’ | nederlands dagblad

Zie: Artikel Voor Nu: pinkster-opwekkingsegregore opgegaan in ai

ai zijn de resonanties waarin mind control en assassin-programma’s werken, vanuit intense aanbidding komt men niet verder dan het dak van hermes, en daar vinden jezuiten-assassin programma’s plaats
Revolutionary Reformation Journal for Now 6: the jesuits

De Door God Geroepen Profeten draaien dol, vinden nergens Gehoor, worden in de geest afgewezen. Reinder werd als mens van het podium verwijdert.
Leiders zijn hermespriesters, die roepen De Stem Van God een halt toe, omdat ze het verbinden aan een jongen die ‘de weg kwijt is’. Er is nergens op dit soort evenementen, Een Connectie, Laat Staan Relatie Met Jezus En Zijn Bruid Maria Magdalena, De Melchizedek HogePriesterlijke Bloedlijn; Eindtijd Apostolisch Aanstuurders.
Er is geen Geconnecte Volbrengende Zalving Aanwezig In het land en op de wereld, Dan Enkel Daar Waar God Over Spreekt In Openbaring 11, Dezen Twee Getuigen worden door het volk doodgezwegen, gedood en men geeft elkaar cadeautjes, Werkelijk Geroepen Profeten zitten verstikt onder het ariel – Openbaring 6:9-11 – 5e zegel, God Drukt En Wil Connectie Met Mensen Die Zich Waarachtig Naar Hem Uitstrekken. Doch als het valse leiderschap, dit soort evenementen blijft organiseren (God Werkt Niet Door organisatie, dat doen enkel mensen die vrij-metselen met Het Woord Van God), dan Zullen We Meer Gaan Zien dat de duisternis via stemmen Een Kostbaar Geroepen Iemand de dood indrijven. Leb kamai gebeden, gebeden tegen Gods Hart, Lees Jeremia 51:1, bekrachtigen dit nog eens, ze bedoelen het goed, maar plaveien niet Wetend de weg naar de hel, door gebrek aan Kennis gaat het volk te gronde – Hosea 4:6 -, door gebrek aan Visie verwilderd het volk.
De rebelse leiders weten het zelf, ze hebben God in ‘de zak’

De christelijke organisaties zijn door de achterliggende jaren heen, Door Gods Geest Geleidt Reeds Duidelijk Vermaand, men gaat stug door, Blijkt. Het Spreekwoord Zegt: wie niet Horen wil, zal voelen, erg dat de kwetsbaarsten onder hen, niet Worden Geholpen en de trotse leiders steevast doorgaan, niet als Volgelingen Van Jezus Christus, maar als handlers in de ‘huge’ egregore genaamd christenDOM, in een geagendeerde c i a – agenda, verblind als ze zijn, Het Woord Openbaring 3:1-3 wordt niet ter harte Genomen, God Zegt: je staat bekend om je werken, maar je bent dood = christenLIJK. Ik Heb uw werken Niet Vol Bevonden Voor God. 
Het Geheimenis Van Maria Magdalena En Jezus Christus; volle agapèLiefde ontbreekt, en nog heel veel meer, voor Meer Inzicht Hierover Kan Contact Opgenomen Worden.

Hoe dit heeft kunnen gebeuren Heeft God Ten Volle Geopenbaard, Alles Is Er Al, Alles Is Hier
RiverOfFullness.Org

Debatteren? Enkel Agape-Liefde Bewerkt ’n Nederland Boven de waterspiegel!
Kernleugens geestelijk ‘nederland’ Ontmaskerd!

een geestelijke altaar voor een bloedoffer bestaat uit verschillende parameters, waardoor de vijand zijn slag kan slaan. Deze parameters komen sneller op de plek, doordat valse aanbidding De Geest weerstaat, en de mens in de leegte door alien-impulsen gaat organiseren, satan aan het roer.
Dit om een nieuwe wereldorde organisatie te bekrachtigen, deze is namelijk altijd gefundeerd op Bloedoffers Van Profeten, want de hoer is dronken van Het Bloed Van De Profeten, Openbaring 17:6-
in deze dus de staatsstichting opwekking, nogmaals: Artikel Voor Nu: pinkster-opwekkingsegregore opgegaan in ai , Nogmaals goede bedoelingen plaveien de weg naar de hel, goede bedoelingen zijn namelijk op fundament trauma – burger service nummer gebouwd, KindBloed-offers, het fundament van satan, dus de boom van de kennis van goed en kwaad. stichting opwekking is een tegenstelling in zichzelf: dat wat met de staat verbonden is, een stichting, kan NOOIT Opwekking Voortbrengen! Daarom duurt het ook al 62 jaar, zonder…. Opwekking, en… op 1 april opgericht… de joker is aan het werk: Oliedruppel: organisatie botst AANHOUDEND met Organisme

occulte opbouw naar de dood van reinder bruinsma, o.a.:
– Beatrix naar enschede,
Prins Constantijn is in Twente; hij is eredoctor aan Universiteit Twente | Enschede | tubantia.nl
Zij versterkt de resonanties van de vuurwerkramp,
op basis van bloedoffer door de vuurwerkramp (bekrachtiging stam dan )worden de staatsrechters bekrachtigd, algehele occulte agenda wordt bekrachtigd
– In winterswijk werd op 05-06 op het beVrijdingsfeest de moloch (speeltoestel uil) op geëerd
– werking van izebelzwaard in samenwerking met het bloedoffer van Meisje op strand nulde, en in samenwerking met het bloed-offer van froukje ten brink door wilkin van der kamp
– op walibi-flevo vind er in elke oktober, de halloween fright nights plaats, levensgevaarlijk! Deze resonanties worden niet ontkracht door de bidders van opwekking, integendeel deze worden versterkt, waardoor de moordprogramma’s in hen die in het burger service nummer zitten bekrachtigd worden.
– zo in de zomer het festival lowlands
– reinder had een zwart t-shirt met het woord space erop staan. Juist deze dagen is het de agenda mensen in de resonantie van het zwarte gat te brengen, zo was er op het podium van eurovisie songfestival een zwarte zon, werd er bij beau aan tafel gesproken over het zwarte gat.
– hij was met een kennis uit groningen naar opwekking gegaan, Zie Woord Voor NU: groningen
– gert-jan segers, de gifplant (want vermengd kerk en staat, boom kennis van goed en kwaad) heeft ook gesproken op opwekking, dit ook bijdragende aan de dood van reinder bruinsma. Men heeft geen idee, wat in de ongerechtigheidslagen meegenomen wordt en naar buiten resoneert. Gert-jan segers een ultieme wortel van overspel en hoererij, satan in disguise, hij heeft geen idee.
-> na deze nog 7 christelijke festivals voor het komende seizoen, ‘maak je borst maar nat’, kijk maar naar de onderwerpen; agenda nieuwe wereldorde, opwekking in de anti-Christ, Uitwerking Volgt

dit alles geeft een resonantie bolwerk welke moord uitwerkt, hoe meer hemelkoningin hoe sterker het zwaard van izebel, dat De Geroepen Profeten Die Aan Het Opkomen zijn vermoord.
Alle deze resonanties bij elkaar hebben geprojecteerd op reinder bruinsma, zodat de machten in zijn leegte versterkt werden, en er een bloedoffer gebracht kon worden om de mind control over de christenen te versterken. Tegelijkertijd is hij door de duisternis zo onder druk komen te staan, dat zijn hart niet meekwam in hetgeen hij in Teksten uitsprak. 

Reinder bruinsma, Een Geroepen Profeet, is door deze resonanties vermoord, invalspoort hij stond niet In De Orde Van Christus, hij Bewoog niet In De Mantel Van Sulammitische!
leiders zijn verantwoordelijk voor deze dood, zij erkennen De Sulammitische En De Mantel niet, hebben Onze Handreikingen afgeslagen
Wij Hadden deze jongen Kunnen Helpen, We Hadden Hem Thuis Kunnen Brengen In Zijn Profetische Geest. Deze jongen Had Opgevangen Moeten Worden In De Mattheus 26:13 Mantel, zijn dood had Niet Gehoeven.

‘vrijheids’ festival winterswijk, hoog occult!

To Honour Him,

Our Lord Jesus Christ, The FirstAnd The Last 

Just By Grace!

 Neem Niet deel aan de onvruchtbare werken van de duisternis,
Maar Ontmasker ze Veeleer.
Efeze 5:11

Alle Eer Aan De Schepper Van Hemel En Aarde, Zijn Zoon Jezus Christus En Zijn Bruid De Sulammitische, Zij Die De Schepping Terug Brengen In Haar Oorspronkelijke Staat. De Staat Van Glorie. Dat Staat. Zij Die Gezamenlijk Het Heiligdom Vormen, En De Open Deur – Openb. 4:1 – Zijn Om Binnen Te Komen In De Ware Van God Gegeven Blauwdruk. Zij Die De Schepping Omvatten Met Leven, Licht En Waarheid, Die Altijd Schijnen En een ieder Uitnodigen In De Dans, Om Volledig Uit babylon Uitgedanst Te Worden In Waarheid En In Gerechtigheid, Zij Die In De Dans de ongerechtigheidslijnen Los Dansen tot Oordeel, Om Het Geroepen Volk Daadwerkelijk Vrij Te Maken En Thuis Te Brengen. Zij Is Het Wonderteken, Het Wonderteken Beschreven In Openbaring 12, Het Geheimenis: De Sulammitische, Hooglied 6:13, Mattheus 26:13

In En Door Deze Dans Is de geperverteerde blauwdruk van winterswijk GeOpenbaard, En Spreekt God Aanhoudend. Dit Tot Opruiming En Fascilitatie. Zodat De Geroepenen In O.A. winterswijk Tot Leven En Glorie Kunnen Komen. De Weldaad Is Alom. In Waarheid Het Hun Toebedeelde Priesterschap Lichtvoetig Dragende In De Dans, Tot Verlossing Van een ieder Die Wil. Enkel Overgave Is Nodig.

Om Te Starten Eerst Een Mailwisseling Welke We Met burgemeester thijs van beem hadden in 2014 / 2015

Mail 27-12-2014 aan thijs van beem, ‘burgermeester’ winterswijk over satanisme en christenvervolging in winterswijk. 

Deze occulte blauwdruk tot een hoogtepunt komende in het komende ‘vrijheids’park festival, dit om het nieuwe ‘vrijheids’park officieel te openen: spectaculair vrijheidspark festival in winterswijk | winterswijk (100procentwinterswijk.nl)

de V die het vrijheidspark penetreert, staat voor de alieninwijding van het park
Zie Artikel: het V-teken Uitgelegd Klik Link

dit festival is een portal openen naar het zwarte gat, de bron van alle ongerechtigheid. Zie ook domino-days, en bij beau werd er over het zwarte gat gepraat, de netflixserie ares, eurovisie songfestival met als achtergrond de zwarte zon, waar duncan laurens middels zijn alienlicht de weg voor heeft voorbereid. Men wordt erin gezogen, en satan heeft het vooral gemunt op Kinderen. Dan Goed Te Beseffen, dat geen mens ooit begonnen is Waarachtig Te Zijn. Een Ongeboren Kind Schuilt In Eenieder, in een zelfgemaakte opgerichte waan, voortkomend uit immense paniek en overlevingsdrang, gefundeerd in hele grote misstap, het aangegeven zijn bij de staat door degenen die je het meest zou moeten kunnen vertrouwen, je vader, doch ook hij, hij heeft geen idee, daarom Spreken Wij, De Deur Om De Overstap Te Maken Is Open, En Welkom In His Flow, Just By Grace, Om Uitgeleid Te Worden Uit deze illuminatie-matrix, vol van programma’s waar je geen weet van hebt, zonde, want je bent Koninklijk Geroepen, Geschapen Naar Gods Beeld, Man En Vrouw Schiep Hij Hen, Dus Ook jou. Jezus zus en Jezus zo, gaat je niet Helpen. Werkelijke Waarheid Maakt Waarachtig Vrij, Dit Feest Wordt Elk Dag Gevierd In Sion, Daar Alwaar Een Rijk Gevulde Tafel Voor Welke Tot Op Nu De Deur Nog Open Is Voor Gods Geroepen Kinderen.Openb. 3:1-3Zie Ik Kom Spoedig, Als Een Dief In De Nacht. 

alles wat in dit festival naar voren wordt gebracht is tot diepere programmatie van de toehoorders, en doordat allen in het wereldsysteem met elkaar in verbinding staan, dus tot programmatie van allen. Het adrenaline wordt opgezweept, je moet er wel in mee, anders ben je een verrader. Men geeft je het gevoel als je het niet doet, dat je een verrader bent.

Oliedruppel: Emotioneel claimrecht Klik Link

men LAAT ZICH gebruiken om een allerhoogst occult zegel te zetten, zodat winterswijk niet alleen de begraafplaats van de voorgangers is, maar ook de vampier van De Olie Van De Dochter Van Sion (vleermuizen) 

 Nu verzamelen zich tegen u
vele heidenvolken.
Zij zeggen: Laat Haar ontHeiligd worden,
en laten onze ogen Sion aanschouwen.
Micha 4:11

Wie Met Haar In De AgapèLiefde Zijn Kunnen Niet Geraakt Worden, God Zelf Doet Haar En De Haren Stand Houden. Psalm 87:5

Dit zogenaamde vrijheidsfestival in lijn met de viering van 70 jaar elizabeth op de troon. Dit vormt samen één egregore, in de orde van de kouseband. de oranje resonanties spannen ultiem aan, amalia bezoekt undercover de plek van terreur waar friso verongelukte, mabel wisse smit wordt ook weer uitgelicht (corruptielijn maffia), beatrix, de grote vriendin van wilkin van der kamp, van machtsverschuiving vrij zijn, is druk, bezoekt onder andere ‘heel even’ vanuit denemarken (‘stam dan’ wortel valse rechtsysteem; bekrachtiging valse rechtssysteem!) met haar privé-jet, een eredoctoraat van constantijn in enschede (bloedgrond/terreur, vuurwerkramp),
Willem-Alexander en Maxima opnieuw onder vuur: “de verleidingen zijn té groot” (msn.com)

willem alexander en maxima zijn bezig met een charme offensief, het hart van het volk moet teruggewonnen worden, dwingen sympathie af: spontaan bezoek valkenburg, maxima besluit uit een vliegtuigje te springen, dit is wat het volk wil zien, voor wat er werkelijk gebeurt blijft men blind en dom door ongehoorzaamheid, voor Wat De Schepper Zegt… generatie x, y, z, geweten dichtgebrand. 

x = nobody, y staat voor chromosomen waaraan gemorreld is, middels vaccinatie en manipulatie, de z staat voor zombie, iedereen is inmiddels kanibaal, abortuscellen worden gebruikt als smaakversterkers in dagelijkse producten, en centraal staande Kindervlees verwerkt in mcdonalds vlees. Zo heel heel veel meer, daarOm Spreken Wij,
Zolang Als God Dringt. En Het Is Totdat Jeruzalem Gegrondvest Is En Tot Een Lof Op Aarde Is Gesteld. Jesaja 62:7

‘Toevalligerwijs’ werd Het Dochtertje van harry en meghan, lilibeth (vernoemd naar elisabeth) twee dagen geleden 1 jaar. Haar ver-jaardag werd groots gevierd
Waarschuwing: verjaardagen (en meer) zijn satanische ‘feest’ dagen,
‘iedereen’ laat zich erin luizen 

terwijl de bedoeling was dat meghan en harry op de achtergrond zouden blijven, elisabeth alle aandacht zou krijgen… hoe sneaky werkt de anti-christelijke geest voor de zonde en ongerechtigheidslagen voor een ieder aanwezig, engeland het hoofdkwartier van de top van de 300 en dat is de orde van de kouseband

een pyramide, geestelijk of fysiek is altijd gebouwd op een onderliggende oude tempel, in dit geval is bovenstaande geestelijke pyramide gebouwd op de westminster abbey. elisabeth is nog nooit Werkelijk aan haar Leven begonnen, zo ook iedereen die met haar is, sterker ook alle klokkeluiders niet. Ze herkennen wel de klok, maar weten niet waar de klepel hangt, niemand is Waarachtig Wedergeboren, Hoe Weten Wij dit, Breng Ons Een Bezoek, De Deur Is Open. wesminster abbey, daar waar ze is gezalfd door een hooggeprogrammeerde anglicaanse bisschop, bisschoppen / mijters staan voor de vissegod van de filistijnen genaamd dagon.

deze stroming en alles buiten Christus, vallen onder het alziend oog, kijk ook naar de sieraden van maxima en helaas ook amalia:

zie alziend ook op de buik van de moloch

en heel het gehypnotiseerde volk, zegt amen, betaald braaf belasting Klik Link, verzekerd zich in het kamp van de dood, stelt zijn vertrouwen in een gefragmenteerd systeem… , viert verjaardagen Klik Link, zeker ook koningsdag Klik Link, kijkt naar het songfestival Klik Link, heeft een mening Klik Link, viert nehusthan-pinksteren Klik Link, en zingen het wilhelmus Klik Link, tot aan davina michelle bij formule 1 races toe met max verstappen toe, en zeker ook kerst in de geest van eenheid en denken Jezus te volgen

inschrijfformulier - www.mahakundalinitantra-esther.nl

River Of Fullness Discernment: Bevrijding van het bsn-nummer en de trust 

het volk wil ook een stem hebben, Zie Artikel: Belangrijk Voor Nu: verkiezingen? stemmen is voor de ba’al, moloch, baphomet kiezen; kortom anti-Christ). ‘rutte mag blijven’ Zie Artikel: wie is rutte echt

Artikel voor NU: Iets Is Wat De Geest Erachter Is / iets is wat de geest erachter is;
Groei In Onderscheiding!

het vrijheidsfestival is een allerhoogste gemeenschap met satan, zo ook het volksfeest.
SO-DOM winterswijk!

programma’s die We In Artikelen Al Vaak Hebben Onderscheidden En Uiteengezet, worden in dit festival samengebracht, geactiveerd,
in een geest van eenheid, de vijand van Eenheid In De Geest.
God Sprak Op s.d. 01-05-2014 na walpurgisnacht aan de hortensialaan in winterswijk: ‘Ik Oordeel het land En Begin Bij de kerk,
Voor Ore Voor Oren Die Horen… winterswijk weet! En zal weten.

Specifiek wat er door gerben grooten (muziekvereniging excelsior) uitgedacht is over de 2×4 V’s:
‘Vrijheid, Verbondenheid, Verdraagzaamheid en Verscheidenheid. Daartegenover staan:
Verlies, Verdeeldheid, Verwoesting en Verdriet.’

Hier nog een aantal woorden waar de V voor staat:

V-alse V-rede, V-erraad, V-enijn, V-erbinden ‘emotioneel’ filia, géén Agapé, V-erwarring, V-inden,
V-erbroedering, V-ulgair V-olks

Zie Artikel: het V-teken Uitgelegd Klik Link

alles om de winterswijkse bevolking dieper in het alien-netwerk te verweven.
Er wordt deze avond ook stilgestaan bij de oorlog in de oekraine.
en het domme volk laat zich onderdompelen; trapt erin. 

Winterswijk diep geconnect met het offeraltaar oekraine, hoe ’toevallig’ dat de kleuren van de gemeente winterswijk,
dezelfde kleuren zijn als die van de vlag van oekraine,
dit zijn ’toevaligerwijs ook de kleuren van de vlag van doetinchem en gelderland.
Hoog holocaust destructie netwerk, Openbaring 9:11 destructie
hier staat Tegenover Hebreeen 9:11 Het Hoog Heilige Priesterschap,
Dat Alles Omvat Als Een GenadeMantel Voor wie Wil, De Noodzaak Ervan Inziet,
En Er Respect Voor Heeft.


vlag oekraïne

stadswapen winterswijk


vlag gemeente doetinchem

vlag gelderland

de ogen van horus 

meisje wat in het oog van horus zit, energiën aan het opladen

blauw en geel staat voor aanbidding van maan en zon,
bovenstaande speelt zich af in een zonaanbiddingstempel

‘De verering van Horus nam een belangrijke plaats in de Oud-Egyptische godsdienst in. De valkgod Horus was meester van de lucht. Zijn ogen waren de zon en de maan. Zijn oog zorgde als amulet voor bescherming tegen het kwade (zie oog van horus). Zijn ogen zagen alles, zelfs de gevoelens en stemmingen van de mens. Horus was de zoon van osiris en Isis, werd meestal afgebeeld als een valk of als een man met een valkenhoofd.’ wikipedia

en deze hele hoge lijn van oekraine en achterhoek is nu geaktiveerd.
iedereen die met goede bedoeling voor oekraine bezig is; goede bedoelingen plaveien ‘de weg’ met Kinderkopjes / Kindbloedoffers naar de hel, het zijn de vele wegen die naar rome leiden.
het vaticaan: ‘heuvel waar de slang als god aanbeden wordt’

-> oorlog oekraine bron van ultieme perversiteit! Want land van de khazaren-joden, piramides, alwaar ufo’s in en uitgaan en energie tanken, onder piramides verborgen tempels uit de oudheid aanbidding zon en maan. blavatski resonanties, de inspirator van adolf hitler, zou poetin het echt verkeerd zien, dat het nazi gebeuren diep verborgen in de oekraine ligt en stiekem uitgevoerd wordt. Doch poetin zelf is (nog) niet Thuis. God Zegt niet door kracht of geweld Maar Door Mijn Geest: Hij Voert de strijd

Al deze punten brengen een resonantie-container voort
waarin mensen geprogrammeerd (vanuit mengele / cia / hoge netwerken via de oranje resonanties / vaticaan) en aangestuurd worden, dit alles is een interactie tussen de machten, die programmeren en de mensen die zich bewust en onbewust openstellen om zich te laten programmeren. Een verderfelijke dans van wezens in zonde en ongerechtigheid.

Dit alles met als occulte basis het Bloed-Offer met het schip phoenix op lake michigan in 1847,
waarbij vele winterswijkers omkwamen, vooral Kinderen.
Dit met alle Bloedoffers, die in de tweede wereldoorlog werden gedaan.
Zo heeft winterswijk een legio aan occulte ‘hoogetpunten’,
welke winterswijk een zeer hoog occult offeraltaar in de nieuwe wereldorde hebben gemaakt.

monument voor de winterswijkers omgekomen met boot phoenix
op lake michigan

phoenix: de werking die de ziel laat geloven dat destructie voor Wedergeboorte gaat.
de ziel wijsmaakt dat vernietigen een deugd is ‘arise from the ashes’

overigens ligt de stad chicago aan lake michigan, alwaar ook het hoofdkantoor van mcdonalds gevestigd is, mcdonalds: KindBloed-offers, programmatie, mind control. Ook dit op het Bloed-offer met de phoenix. Brice taylor een ‘ex’ mind control slaaf zegt over mcdonalds:

‘McDonald’s was vaak onderdeel van mijn misbruik. Of ik nu in Californie was, maar ook later in andere staten en zelfs in het buitenland, namen ze me mee naar de “Gouden Bogen”. Je zag ze meestal al van verre. Pas op de terugweg, na afloop gaven ze me een colaatje en frietjes, om een leuke herinnering aan McDonald’s over te houden. McDonald’s was een erg vaak gebruikt, en erg machtig ontmoetingscentrum voor nationale en ook internationale “bijeenkomsten.”’
Zie Boek mind control Klik Link

dit in lijn met conchita wurst en het lied ‘arise like a phoenix’
eurovisie songfestival 2022 programmatie  in de mantel van de oranjes, de black nobility. How deep is the rabbit hole? (mailchi.mp)

satanisme ten top, italië, criminaliteit, landgoed ‘rots van de draak’ van beatrix, vaticaan, etc, etc.
-> de depressie van s-10, in navolging van de alienlichtbol van duncan laurens en ilse de lange, geconnect met baphomet (tatooage) waylon, etc, etc

–  ‘verenigings’gebouw wilhelmina (aan de grens), welke zich direct verbind met alle ongerechtigheid en zonde in wilhelmina, zoals o.a. het verraad van de nederlandse onderzeer hr. ms. kxvii. De onderzeeer welke de japanse vloot spotte welke onderweg was naar pearl harbor. dit ook doorgaf. van hogerhand werd besloten, dit met medeweten van wilhelmina, om de onderzeeer tot zinken te brengen, zodat de japanners pearl harbor zouden aanvallen en de amerikanen een reden zouden hebben om japan te bombarderen en dus mee te doen aan de oorlog. terreur op terreur. Christopher creighton, een brits geheim agent zou de opdracht hebben gekregen, deze onderzeeër tot zinken te brengen. Dit in o.a. in dit artikel beschreven Klik Link
ook bezocht wilhelmina het ronde huis, waar ‘prins’ hendrik en de zijnen, kleine meisje gruwelijk misbruikte, verminkte en vermoordden. Ronde Huis nunspeet, zo zijn uiteraard de oranjes ook vertegenwoordigt in een aantal straatnamen in winterswijk.  ‘Prins’ hendrik resonanties zijn daar diep te Ervaren tot in de wijde omgeving.
 

– Het jaarlijkse volksfeest met als hoogtepunt de bloemencorso. Een aantal jaar geleden een praalwagen met een grote oma erop gebouwd, die over het publiek een satansgroet maakt,
terwijl de burgemeester er in een koets achter aan rijdt.

op hoog niveau, op burgermeesters-niveau worden er in de bevolking sloten gezet

zo ook een hoge occulte praalwagen met als thema mondriaan, dus zelfdestructie

– Dan het theaterstuk op strategische plek de steengroeve, genaamde ‘de freule’ Klik Link
een stuk waar geweld, sex en waanzin wordt verheerlijkt

zie hier wat er op de website van het steengroevetheater over wordt gezegd:

‘Filmische Rock Musical over het turbulente leven en de tragische dood van Judith van Dorth in Het Steengroevetheater

De Nederlandse Freule die zo’n grote mond had dat ze de doodstraf kreeg. Met de dood in de ogen schreef zij in de nacht van 21 november 1799 in Winterswijk haar trieste en definitieve afscheidsbrief. “Zegt een eeuwig vaarwel aan alle mijn bekenden”. Het is de doodskreet van een adellijke vrouw – excentriek, dwars, opstandig en Oranjegezind. Haar leven was als een verwarde koortsdroom. Een aaneenschakeling van bizarre geweldsuitspattingen, perverse loyaliteit, overspannen familiebanden en ongepaste seks. Haar vader stond daar bekend als ‘de gevleesde duivel’ en haar moeder had naar verluid zulke driftbuien dat ze de slaapkamerdeuren van haar kinderen te lijf ging met een bijl. Deze huiselijke situatie probeerde ze te ontvluchten, met de veel oudere huisvriend en haar geliefde, Engelbert Croockeus. Met desastreuze gevolgen! ‘De Freule’ is een duizelingwekkend muzikaal theaterspektakel te zien in de Steengroeve te Winterswijk.’  ze wordt als een heldin voor de winterswijkers voorgesteld, winterswijk, oranjegezind en ongekend grote mond Naar God!

mondriaan heeft een deel van zijn leven in winterswijk doorgebracht.
dit wordt dan ook volop uitgebuit.
Mondriaan draagt een diepe zelfdestructie uit, een dikke lijn met het gedachtengoed van blavatski (theosophie), hij was een volger van de theosofische beweging. Blavatski de inspirator van hitler!
Van oorsprong maakte hij prachtige organische schilderijen, maar ging door diepgaande programmering op grond van de vervloeking van zijn moeder, over op abstractie.
een centrale plek in winterswijk is muziekcentrum boogie woogie, vernoemd naar één van mondriaans bekendste schilderijen. Hij stierf in new york, het hart van mind control werking, met als doel de kruisiging van Maria Magdalena, dus tegen De Zalving.

Zo zijn er vele occulte lijnen die vanuit en naar winterswijk lopen, zo ook de mondriaan lijn winterswijk – den haag, in het gemeentemuseum van den haag hangt mondriaans bekendste schilderij: victory boogie woogie. Zo is er ook een lijn met fletcher nijmegen, het hoog occulte hotel erika, en het scheve huis aldaar in lijn met fletcher winterswijk. 

Maar Ze Kan niet meer gekruisigd worden, Ze Is In Deze Tekst Opgestaan:
Jezus Zei Tegen Haar: Houd Mij Niet Vast, Want Ik Ben Nog Niet Opgevaren Naar Mijn Vader,
Maar Ga Naar Mijn broeders En Zeg Tegen hen: Ik Vaar Op Naar Mijn Vader En uw Vader, En Naar Mijn God En uw God.

 Via mondriaan; de geest van zelf-destructie:
Zie Artikel: de geest van het ‘armoede-ideaal’ GeClashed, Bevrijding En De Mogelijkheid Tot Opstaan In KoningSchap! (mailchi.mp)

– centrum de ontmoeting in winterswijk, dit was onder andere een ontmoetingsplek voor homofielen mensen en het heette ook nog eucalypta, hoge hekserij! Wij Houden Met De Liefde Van Christus Van ieder mens, Zo Ook De Vader Zelf, iedereen Is Geroepen En Meer Dan Welkom Om Thuis Te Komen In De Armen Van De Vader, Waar iemand Daadwerkelijk Zijn Volle Identiteit Ontvangen Zoals De Vader hem/haar Gemaakt Heeft, God Houdt Van Zijn Geroepen kinderen, Maar God Is Ook Heilig En God Is Duidelijk In Zijn Woord Over homofilie. Hij Houdt Van de mens, maar HAAT de zonde! Maar de mens is rebels, doet waar het zelf zin in heeft. Is Niet Naarstig Op Zoek Naar De Schepper. Is Niet Naarstig Op Zoek Naar Heiliging, Dus heeft een gebrek aan de Zo Nodige Echte Liefde.

Waar kun je dat dan het beste vinden, dan bij soortgenoten. Het zal nooit Vullen nooit Genezen, men blijft gevangen in de zonde en de programma’s. God Heeft Een Open Deur Gegeven – Openb. 4:1 –
Dit centrum voorheen eucalypta, is centraal gelegen in winterswijk tegenover de vrijmetselarij-loge
en de samenkomstruimte van voorheen kandil emas… De Kandelaar is geweken, nu nieuwe wereldorde gemeente life, met voorgangers, eli, melvin en mishael pietersz die een mega-bloedschuld hebben richting het molukse volk, daar zij Geroepen zijn om de ongerechtigheid van pieterszoon coen op te ruimen, en dit niet hebben gedaan. En zich de vingers hebben gebrand aan de Sulammitische, Het GodsGeschenk Dat God hen Ooit Gaf.
Zij Zijn op een heel laag level kerk aan het organiseren zijn, en dat in deze eindtijd!! dit alles brengt een altaar van Bloed-schuld en ongerechtigheid voort waar de winterswijkse bevolking mee geimparteert wordt. eli pietersz is al dood en wordt in leven gehouden door een kunstmatige hartomleiding, dit is wetenschap en niet Het Leven Dat God Geeft.
de samenkomstruimte waar zij gebruik van maken is een uitvaartcentrum, er is geen slechtere plek om samen te komen, Een Priester Mag Niet op een begraafplaats komen.
Daarbovenop worden ook nog eens mensen in dat uitvaartcentrum gedoopt in een plastic hermesbad, in een klein laagje water, wordt men halfslachtig gedoopt, niet altijd gaat het hoofd compleet onder water. Maar bovenal wordt er niet Gedoopt In Levend Stromend Water, De Connectie Met Wat JEzus Gebied In Mattheus 26:13 Is met hand en tand en man en macht afgewezen, de dood is diep in life.

– joris bengevoort, de burgemeester van winterswijk, wordt door voorganger mishael pietersz wel omarmd. Zie volgende facebook filmclip Klik Link
hij heeft een homofiele relatie gehad met arjan van bavel ‘adje’,

Nogmaals Het Woord Is Duidelijk. Sodomie brengt direct een satanszegel aan in de geest van de mens. en men leeft hier vervolgens ook uit. Dit dus als mantel over de bevolking van winterswijk, welke haar burgemeester vol heeft omarmt. Joris bengevoort heeft als voorbeeld barack obama, verafgood hem, volgt hem na, de mantel van barack obama, heeft zich daardoor vermengt met de mantel van joris bengevoort en heeft zijn invloed. Staat en de valse kerk hebben de handen geschud, toen joris bengevoort met hoogste respect geinterviewd werd door mishael pietersz,
niks Heiliging, niks Verootmoediging, niks Godsvreze, maar een schandelijke hoererij van de allerhoogste orde!
daarbij staat deze burgemeester, zoals elke burgemeester VOL achter oranje, dus KindBloed-offers

Zie Volgende Link over de Bloed-offers gedaan door de elite:
https://stopworldcontrol.com/nl/ritueel/
Zo Ook: https://stopworldcontrol.com/nl/misbruik/

WEET Wij Strijden niet Tegen mensen, niet Tegen vlees en bloed, Maar Tegen de machten:

Want Wij Hebben de strijd Niet Tegen vlees en bloed, Maar Tegen de overheden, Tegen de machten, Tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, Tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. Efeze 6:12

Deze machten huizen in het vlees, de zondige natuur van de mens, Bij Bekering En Reiniging Door Het Bloed Van Jezus En Het Thuiskomen In De Mantel Van De Sulammitische Wordt de zondige natuur Door De Zalving Afgebroken En Komt men In Het Volle Leven.
Zie Dit Diepe Geheimenis Uitgewerkt In Het Boek She Is As The Dance Of Two Armies Klik Afbeelding

– de molochuil in het nieuwe ‘vrijheids’park, tegenover drinkgelegenheid, de burgemeester.
KENMERKEND: de burgemeester is de molochpriester, welke de kracht uit de KindBloedOffers ontvangt. Een Handreiking Vanuit De Troon, aan joris bengevoort burgemeester winterswijk, Tot Voor Een Onderhoud Over / Bekendmaking met satanisch ritueel misbruik in winterswijk en omgeving Kwam Ik, na eerst zorgvuldig gescreend te zijn, niet Verder dan amper een uur aan zijn vergadertafel, let wel met een beveiligingsbeambte strak naast Mij; hij wees een voortzetting tot Samen Staan Om dit netwerk Op Te Rollen RESOLUUT AF!

Afgelopen week Belde Ik Met de gemeente om degene die verantwoordelijk is voor het plaatsen van de uil, op zijn verantwoordelijkheden te wijzen. Er werd opgenomen door de uitvoerder, degene die de uil daar had geplaatst. Hij kon een heel eind meegaan, dat wil zeggen aanhoren / luisteren? naar Wat Ik Te Zeggen Over de occulte oorsprong van de uil en de speeltuin in het rommelgebergte in winterswijk, met allemaal houten occulte speeltoestellen. Maar toen Ik Uit de doeken deed wat de burgemeester in zijn binnenkamer uitvoert, namelijk hoog ritueel Kindermisbruik, zei hij, in plaats van het serieus te onderzoeken dat hij ‘onze burgemeester’ niet liet beledigen… dezelfde moloch geest dus, waar joris burgemeester bengevoort in beweegt. ze worden ‘verzadigt’ met het geestelijke en emotionele Bloed, van Alle Kostbaren Die fascistisch dischtgeschroeid worden van hun Oorspronkelijke Besef En Relatie Met God. 

 

 

‘een ruim vier meter hoge houten uil is nu de blikvanger van het vernieuwde Vrijheidspark in het centrum van Winterswijk. De uil is een speeltoestel voor kinderen. Op zaterdag 18 september heeft wethouder Henk Jan Tannemaat samen met Winterswijkse basisschoolleerlingen het speeltoestel in het Vrijheidspark geopend. Binnenin het houten gevaarte zijn trappen naar boven, waar kinderen door het oog van de uil naar buiten kunnen kijken. Of ze kunnen halverwege via een glijbaantje naar buiten. De houten uil op rotsblokken verwijst naar de oehoe die in de steengroeve van Winterswijk broedt.‘ de uil dus in directe relatie met de steengroeve, waar de meest perverse stukken worden opgevoerd, zoals het stuk de freule en waar de spot gedreven wordt met Het Lijden Van Christus, en daar geld aan wordt verdient. 
(2) Opening speeluil op het Vrijheidspark – youtube

moloch-uil in bohemian grove waar Kinderen aan geofferd worden!

vrijmetsarij ‘streetdesign’ van washington

– nederland bestaat niet, het is een illusie gecreerd door gevallenen engelen in gemeenschap met mensen, het is een moloch-monster die mensen opvreet, hoeveel honderden worden er per dag aan deze moloch gevoerd?
nederland Bestaat Niet, alles gebouwd op één grote leugen; een luchtbel
(2) ad van rooij en rob brockhus bespreken de grondwettelijke positie van nederland – youtube
zo bestaat europa ook niet, en is de euro niet rechtsgeldig. Dus ook maastricht bestaat juridisch niet. Daar waar het verdrag van europa getekend is. Europa en de euro zijn dus ook niet rechtsgeldig.
Dit jaar werd koningsdag in maastricht gevierd, dit om de ilussie-resonanties voor nederland en voor europa te versterken en mensen nog dieper te misleiden, niets is zomaar, alles in babylon heeft een ultiem satanisch doel, zeker in deze eindtijd!
nederland is springplank van de nieuwe wereldorde… En GEROEPEN REFORMATIELAND! hoe dieper gehooked, Hoe Hoger Geroepen

God Zelf Creerde De Profetische Lijn Van winterswijk naar rotterdam en terug.
Het world port center rotterdam Waar God De VoorbereidingsAvond Voor de 999-Actie Plande (alwaar klaas bruinsma (mabel wisse smit) zijn kantoor had) en Het Winterswijk Profetisch Centrum, Wat Hij Deborah Gaf. De Openbaring 9:11 destructie-lijn, abbadon, apollyon En De Hebreeën 9:11 Lijn, Het HogePriesterSchap, De Melchzedek HogePriesterLijn, Vanuit De Grote HogePriester, Door God Zelf Vrijgezet Hier Op Aarde, Ging Hier Van Start. 

Een centraal punt in de occulte wortel van winterswijk was, de duistere wortel van de politieman, die de schedel van een vermoorde man, welke eind wereldoorlog 2 vermoord was op zijn bureau zette. Dit heeft een diep sinistere bekrachtiging gegeven aan het hedendaagse staatsbestuur van burgemeester en politie, zij bouwden op dit Bloedoffer. Zo werd winterswijk ‘de begraafplaats voor voorgangers’, de sfeer in winterswijk doodde al het Ontluikende Geestelijke Leven. Dé Plek Dus Voor De Twee Getuigen Om Op Te Staan.

God Zegt In Openbaring 13:18 Bereken het getal van het beest En Dat Is Wat Gods Geest Door Ons Heen Doet. Dit Om aan allen Bekend Te Maken hoe de duistere wereld een gruwelijke matrix van mind control gecreerd heeft waar allen door zonde en ongerechtigheid inzitten. Zoals Gezegd Onze Schepper Heeft De Weg UIT Gegeven, In Zijn Zoon Jezus En In De Bruid De Sulammitsche. Zij Heeft De Rivier Van Volheid Ontvangen, De ZalvingsStroom Vanuit Gods Geest Tot Reiniging, Heling En Wedergeboorte Van allen. Vraag Hem je Ogen Te Openen Voor Zijn Liefde, Voor Zijn Heiliging En Voor Het Kostbare Werk Dat Hij Doet In winterswijk, Hij Houdt Van de mensen In winterswijk En Is De Bron Van Genezing, Leven En Licht Ook Voor hen, Juist Voor hen die zo diep in de duisternis op slot waren gezet door de verstikking van de egregore van ongerechtigheid welke door de eeuwen heen in winterswijk bewerkt is. Wees Meer Dan Welkom Om Ons Te Ontmoeten En Thuis Te Komen In Hetgeen Hij Heeft Gedaan.

Zuiver Zicht op het Gesproken Woord en Zijn Wijsheid Toegebeden,
Zegenen we jou met Liefde,

Tot Eer Van De Allerhoogste,
Jezus Christus En Zijn Bruid De Sulammitische

Tot Uitleiding Van Zijn Geroepen kinderen

Joshua David Israël Immanuël Ben Sion,
Richter In Het Nieuwe Werk
– Jesaja 43:18-19, Mattheus 26:13, Openbaring 11:15, Openbaring 12:5 –
 Profeten Raad Nederland

ProfetenRaadNederland.Org

       

egregore cern in relatie tot ibm Gebroken

cern & ibm research exploring quantum computing for high energy physics – youtube

Elisa Had ai Moeten Overwinnen Dit is niet Gebeurd, daarom kon elisa-beth er een huis omheen bouwen, zij is nu aan het verzwakken, ze kan niet eens bij de 70 jarige herdenkingsdienst zijn, dus de machten gaan vrijelijk aan de haal, om zich wereldwijd te groeperen in iemand op volgend hoog stadium, dus op een hoger niveau; de bedoeling is charles, wereldwijd worden kousebanden relaties weer (de oranjes) dieper met elkaar geconnect, het baal-altaar tegenover Het Elia-Altaar,God Doet Een Groot Werk Achter de schermen van het wereldtoneel.
Door de absentie van elisabeth is daar een crack gekomen in de anti-Christ ‘energie-stroom’ (sex-magie en KindBloed-offers), de energie loopt weg en vind geen landingsplek op niveau. dus komt het naar De Zoon in de vorm van toverij en hypnose, dit Wordt Door De Dochter Sion Omgezet In Oordeel. Dit Is De Aarde, Die De Vrouw Te Hulp Komt.
Het Zwaard Van God In orion, ai komt openbaar de ibm-cern connectie, mind control Breekt op het allerhoogste niveau

Cern in relatie met ibm, coverde en stuurde mind control assassins aan, theta-slaven

Deze cern ring gaat een controlerende werking van uit, welke de hele wereld covert en tot ver in het universum. Het brengt aliens en mensen in een zelfde resonantie paradigma, zodat er ontmoetingen plaats kunnen vinden, ja zelfs een samenwerken, samenleven, hiervoor moet alle Liefde uit het hart uit vernietigd zijn, zodat die aliens inwoning kunnen maken

Bovenstaande allemaal gefasciliteerd door een moeder en een dochter hiervoor geprepareerd, direct verbonden met de marianen trog, waarin de hele kabbala ultiem aktief is, op het niveau van de jezuitenmoorden, vervat in de jezuiten-eed

de dochter is Strak Krijgsgevangen Gezet In Jezus Christus Door De Vader, En Nu Na 13 Jaar, Onder Diepe Tranen haar Weg Van Bevrijding Gaat, zij Weet, zij Wil, in haar het arielzegel op jeruzalem Gebroken, jeruzalem; haar Mandaatsgebied is in haar geest, Het Lied Door De Vader Aan haar en haar Geestelijk Moeder Gegeven in een vroege ochtend op een hotelkamer in rhodos,


Is Gods Belofte Met Vervolgens Die Ochtend Een Waarschuwing Middels Een Tekst
op een t-shirt, dat iemand droeg: ‘fear is in the eye of the beholder’

Een Stevige Weg Om van angst en wraak Vrij Te Komen Volgde, De Liefde Overwint, Kinderen Komen Vrij

Zijn RhemaWoord Maakt Vrij, Volharding Van alle kanten Is Hier Voor Nodig, de strijd tegen artificial intelligence, de strijd die Door Jezus Christus Aan Het Kruis Compleet Overwonnen Dus Volbracht Is, Enkel Hij Is De Weg Uit; De Geopende Deur, De Smalle Poort

zwitserland hoofdbasis van de cia, werkt nauw met cern samen om de vermenging tot stand te brengen, allereerst worden de mind control slaven met de aliens geactiveerd, gehuwd, zodat er een hybride leger (joel 2) ontstaat, dezen Overwonnen Door Het Bloed Van Jezus Christus, Het Hart Kan Teruggeëist En Hersteld Worden. Dit ALLEEN In De Mantel Van De Sulammitische, De Dochter Van Sion, Welke Geboorte Geeft Aan De KoningPriesters, De 144.000 – Psalm 87:5 –

nespresso, what else?

Eerder deze week verscheen op internet volgend bericht de vrouw van george clooney, amal clooney bij het hooggerechtshof in den haag werkt,
het stel nu een huis in voorburg gekocht zouden hebben:
ZIEN: Hier komt george clooney wonen in nederland – ditjes & datjes (ditjesendatjes.nl)

Juist In Deze Tijd, Nu Het HogePriesterSchap Met Name In Die Regio Actief Is: de ongerechtigheden en het netwerk daaraan vast komt omhoog. Dus george clooney -> nespresso, den haag, de oranjes -> oranjes rijk geworden aan de opium, dan volgend bericht: honderden kilo’s coke gevonden in nespresso-fabriek: cocaïne, what else? (msn.com)

Grote Doorbraak! Nu Komt dit, Door Gods Geest Werkend In Zijn HogePriesters, Aan Het Licht. En Zo Werkt Zijn Priesterschap Op Aarde,
de diepste regionen worden Bloot gelegd. EindtijdOordeel!

nestlé -> zwitserland -> hoofdbasis cia 10 reasons why switzerland is home to the cia (central intelligence agency) 911truther.org (wordpress)-> mk ultra mind control -> reptilians, let op de ogen van de ceo van nestlé, die zelfs een claim op Het Water Van De Planeet legt: (78) nestlé ceo peter prabeck over drinkwater… – youtube

Hierbij een indruk van wat nestlé is en doet: (78) nestlé: the most evil business in the world – youtube

Niet Verbazend. Nestlé één van s’werelds grootste voedselproducenten, wordt geleid door aliens. Zij hebben een directe relatie met senomyx, welke doormiddel van geaborteerde Babies, smaak en geurstoffen versterkers creëren voor de voedsel industrie. Wie Oren Heeft Die Horen. Het gaat er satan namelijk om de hele mensheid in kanibalisme te houden en te krijgen. Wie de boeken van william schnoebelen, een ex-satanist kent, weet dat mensenbloed verslavend is. Hierom grijpen mensen steeds weer terug naar bijvoorbeeld coca cola, er zit iets in wat diep verslavend is, en niet alleen de coke. Nespresso… what else? Dat ‘else’ mensenbloed en coke in de voedselproducten. De aliens zijn sulbliem in het achter de facade blijven. Dat jij hierin zit en hier over denkt of dit alles wel of niet waar is zonder Gelijk Zekerheid Vanuit De Geest Van God Te Hebben, komt doordat je al bij de conceptie gehooked bent door de ongerechtigheden van je voorgeslacht en de claim van de gevallen engelen en hun nageslacht daar op (elohim en nefilim), door hen wordt je opgevoed, opgeleid, met als enige doel een zo goed mogelijk bloedoffer voor hun voortbestaan zijn. Zo ook de huidige oorlog in de oekraine, alles tot doel om De Bloedoffers hoog te houden. Coke (opium) en bloedoffers zijn door de eeuwen altijd hand in hand gegaan, de oranjes zijn er ster in geweest, om zelfs nog te verdienen aan hun slaven door ze opium tegen het lijden te geven, dit kunnen alleen reptilians. 

twee babycellen eten en de nefelim hebben volle rechtmatige grond om in je leven te werken. Één slokje nespresso is goed voor een leven lang mind control programma uitlopen, assassin programma tegen De Zalving, één slokje nespresso maakt je kanibalist, rechtmatige grond voor de nefilim / aliens om binnen te treden, een slokje gif en je hartspier verslapt, de deur gaat wagenwijd open voor satan en zijn slangenleger, Joel 2 / nefilim leger, ook hierin is een hierarchie, waarin je als puppet wordt voortbewogen, door je eigen keuze, hoe hard je ook Jezus roept, hoeveel je ook denkt God Te Aanbidden, satan tapt De Zalving af, en vleermuizen uit de kerktorens, kerkklokken luiden, kom hierheen, kom hierheen, de haan kraait, petrus, de grote ontkenner van Maria Magdalena / De Volbrengende Zalving, regeert; de ongerechtigheden van petrus het voertuig van de nieuwe wereldorde: het hexagram, het zegel van de gevallen salomo, het ariel, de staat israel, die De Opstanding Van Jezus Christus Ontkent; toverij op grond van een geloofde leugen; Jezus is niet Opgestaan, zijn lichaam is gestolen, geen Jesaja 53, géén Genezing Door Het Bloed Van Jezus, de wetenschap weet het beter, regions of captivity,

de cyclus van de dood, tot diep in de dood, alles Geopenbaard Door De Sulammitische, alles Omgezet Door Het HoogHeilige Priesterschap,
Zij In De Dans Met Jezus, Door De Vader Geleidt: Zij Is Als De Dans Van Twee Legers, HoogLied 6:13, dood waar is je prikkel.
Al is de leugen nog zo snel, De Waarheid Achterhaald haar wel. 

De bijbel Schuift Onder maastricht

 maastricht In De Mantel Genomen, Daarom dat de ongerechtigheden tot een ultiem hoogtepunt kwamen. Met koningsdag kwamen de wateren op als een dam, Gods Water, Gods Spreken Brak er Doorheen!

dit In Priesterschap Omgezet.
Beeld Van Aquila Deborah: de door de STATEN-generaal vertaalde en geautoriseerde STATENvertaling bijbel Werd OpenGeslagen (Op Mattheus 26:13) Onder maastricht Geschoven. Babies, Die vastzaten in het burger service nummer Kwamen Vrij.
Maastricht waar het verdrag van europa gesloten is. Nederland bestaat niet, maastricht bestaat niet, het verdrag van europa en de euro zijn ongeldig. bespreking van de grondwettelijke positie van nederland – youtube 

Een Eerder Beeld Dat God Haar Gaf. Ze Zag Dat het vrijmetselarijs grit over nederland vanuit limburg Door Jezus Opgerold Werd.
Met De Hoeven Van Zijn Paard Knalde Hij de aanhechtingen Eruit.
Daarnaast De Openbaring  Over Het Gouden Nederland:
Oliedruppel 2014 : Gouden Nederland Klik
En De Profetische Proclamatie voor ‘nederland’ Op Koningsdag 30-04-2012 Klik

Alles illusie in de afgrond van het beest dat is en niet is. alles illusie; Gods Wind Is er Over Aan Het Blazen. Spoedig zal het ook niet meer zichtbaar zijn. God Heeft Zijn Orde Laten Neerdalen, Die Van Zijn Zoon Jezus Christus En Zijn Bruid De Sulammitsche, Samen Dansen Zij De Schepping Vrij. 

De bijbel: de STATENvertaling door de STATENgeneraal laten vertalen en door de STATENgeneraal geautoriseerd. Er is geen zogenaamde scheiding tussen kerk en staat, de staat heeft met de autorisatie van de statenvertaling, De Ware ‘Kerk’ Het Nieuwe Jeruzalem Volledig Authoriteit Gegeven.
Christus Regeert Met Zijn Gezalfde – Openbaring 11:15 –

Jesaja 27:1 Op Die Dag Zal De HEERE Vergelding Doen
Met Zijn Hard, Groot En Sterk Zwaard, Aan de leviathan, de snelle slang,
ja, de leviathan, de kronkelende slang;
Hij zal het monster dat in de zee is, doden.
Op Die Dag Zal Er Een Wijngaard Zijn Van Bruisende Wijn; Zing Ervan In Beurtzang!
Ik, De HEERE, Bescherm Hem, Elk Ogenblik Bevochtig Ik Hem.
Opdat de vijand Hem Niet kan beschadigen,
Bescherm Ik Hem Nacht En Dag.

Maria Magdalena

Wat Vanuit De Hemel Vrijgezet Wordt Door Zijn Profeten, Manifesteert Zich Op Aarde. Al 12 Jaar Spreken Wij Over Maria Magdalena, De Maria Magdalena, De Sulammitische – Micha 4 -En De Bloedlijn Van Maria Magdalena En Jezus Christus. Dat Wat Het Meest Belangrijk Is, heeft satan het diepst verborgen. Dit Laat God Toe, Want Het Volk Moet Klaar Zijn Om In De Nieuwe Openbaring ThuisTe Komen En Te Gaan Wandelen. Als men Een Kuiken uit Het Ei helpt, ontwikkeld het onvoloende Kracht Voor Zijn Verdere Leven. Zo Is Maria Magdalena, Haar Prominente Plaats, Maar Bovenal De Sulammitische En De Maria Magdalena Jezus Christus HogePriesterlijke Bloedlijn Tot Aan Deze Jaren Verborgen Geweest. Hij Heeft Twee Koningen Gegeven, Die Dit Geheimenis Hebben Uitgediept. Het Bewijs: De Zalving. In 2009 Heeft De Sulammitische De Rivier Van Volheid In Haar Geest Gestort Gekregen. Sindsdien Stroomt Hij Door Haar Heen de wereld In. 

Hij zei tegen mij: Dit water stroomt weg naar het oostelijke gebied en stroomt in de Vlakte naar beneden en komt in de zee. In de zee uitgestort, wordt het water gezond. Ezechiël 47:8

dorpen en steden Niet In De Zalving zijn bolwerken van duisternis. Het bolwerk welke als één van de eerste steden tegen De Zalving / De Rivier Van Glorie opkwam was doetinchem. Deze week Een Mega Perazim In doetinchem. In de passion daar gehouden, Speelde Voor Het Eerst in de hele geschiedenis van de passion; Maria Magdalena. Men liet zien hoe Maria Magdalena Jezus Voeten Zalfde En Vergeving En Bevrijding Ontving. NIET Werd Getoond Dat Ze Van zeven wereldmachten Was Bevrijd, ook Werd Het Allerbelangrijkste niet Getoond: Namelijk Dat Maria Magdalena Jezus’ Hoofd Zalfde Voor De Begrafenis. Het Geheim Van Deze Volkomen Relatie Van God, Het Geheim Van De Opstanding

De Doorbraak Is Er, De Eerste Scheur in bolwerk doetinchem, Het Eerste Water Erdoor, Hij Doet Een Nieuw Werk – Jesaja 43:19 – Het Diepe Geheimenis Van Maria Magdalena Stroomt, Door De Mantel Van De  Sulammitische de Zoekende harten Binnen, Zij IS De Gebroken Albasten Kruik, De Olie Stroomt, de diepte van de trauma’s, van de verblinding, van de agony Binnen, Daar Doet Het Zijn Helende Werk, Het Ware Jeruzalem In De Harten Van hen Die Hem Verwachten En Blijven Verwachten

the pilgrim fathers

En elke stuurman, al het volk op de schepen, zeelieden en allen die op zee hun werk doen, bleven van verre staan,
en zij riepen toen zij de rook van haar verbranding zagen: Welke stad was aan deze grote stad gelijk?
En zij wierpen stof op hun hoofd en riepen huilend en treurend: Wee, wee de grote stad, waarin allen die schepen op zee hadden, rijk zijn geworden door haar weelde. Want in één uur is zij verwoest.
Verblijd U Over haar, hemel, Heilige Apostelen En Profeten, Want God Heeft Uw Vonnis Aan haar Voltrokken.
En Een Sterke Engel Hief een steen op als een grote molensteen, En Wierp die in de zee, en zei: Zó zal Babylon, de grote stad, met geweld neergeworpen worden, en het zal nooit meer gevonden worden.
Openbaring 18:17-21

de pilgrimfathers kwamen naar leiden en hebben daar 11 jaar gewoont. met een emotionele, maar bovenal met een hun onbewuste geestelijke reden: resonantieoverdracht en resonantieopname. Daar waar Niet In De Zalving Bewogen Werd, Door Erkenning Van De Mantel Van Jezus Christus En De Maria Magdalena, werd er in het religieuze verstand bewogen, Niet Christus, Dus Niet De Zalving.

deze pilgrimfathers zijn de voorlopers van de foundingfathers, dus staan aan de basis van de verenigde staten. uit de lijn van deze pilgrimfathers zijn zeven amerikaanse presidenten voorgekomen: grant, coolidge, taylor, f.d. roosevelt, george h.w. bush, george w. bush en barack obama. een hele hoge ongerechtigheidslijn, waar de leiden resonanties in meegenomen zijn. Hierin hebben zij de resonanties mee naar amerika genomen, en waren dezen als zaden daar en in hun nageslacht achtergelaten, dit allemaal in lijn met de petrus, de ‘beschermheilige’ van leiden, diepe diepe occulte geheimenissen.

Deze occulte lijn Heeft God Geopenbaard En Met De Openbaring Is Daar Ook De Ontkrachting van deze lijn. Hij Heeft Laten Zien Dat Hij het hele ‘vrij’metselarij netwerk Oprolt.  Dit is allemaal Het Vonnis Dat In God Al Voltrokken Is En In de geesten van De Geroepenen Voltrokken Wordt.

leiden en de uil van minerva

En Neem Niet deel aan de onvruchtbare werken van de duisternis, Maar Ontmasker ze Veeleer.
Efeze 5:11

De Wapens Van Onze Strijd Zijn Immers Niet vleselijk, Maar Krachtig Door God, Tot Afbraak Van bolwerken.
Want Wij Breken valse redeneringen Af En elke hoogte die zich verheft tegen De Kennis Van God,
En Wij Nemen elke gedachte Gevangen Om die Te Brengen Tot De Gehoorzaamheid Aan Christus,
En Wij Staan Gereed Om elke ongehoorzaamheid Te Bestraffen, Zodra Uw Gehoorzaamheid Volkomen Zal Zijn.
2 Korinthe 10:4-6

Verder, Mijn Broeders, Word Gesterkt In De Heere En In De Sterkte Van Zijn Macht. Bekleed U Met De Hele Wapenrusting Van God, Opdat U Stand Kunt Houden Tegen de listige verleidingen van de duivel. Want Wij Hebben De Strijd Niet Tegen vlees en bloed, Maar Tegen de overheden, Tegen de machten, Tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, Tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. Neem Daarom De Hele Wapenrusting Van God Aan, Opdat U Weerstand Kunt Bieden Op de dag van het kwaad, En Na Alles Gedaan Te Hebben, Stand Kunt Houden. Efeze 6:10-12

Onderstaande allemaal ingeweven in de lagen van ongerechtigheid in de diepte van de harten van de mensen in de zee, in de matrix. Jezus Christus, Gods Zoon Is Gekomen Om een ieder van deze diepe duisternis met het daarin geprogrammeerde handelen, Te Verlossen, De Deur Is Open, De Weg Is Vrij, Het Huis Is Gereed. Een ieder die Thuis Wil Komen Is Meer Dan Welkom om uit de verstikking In Het Volle Leven Te Komen

thierry baudet en zijn bekende uil van minerva!
wat is deze uil van minerva? vergeet alle speculaties en interessante filosofische uitleg.
De uil van minerva is niets anders dan een beeld van de moloch. Een ieder die de uil van minerva gebruikt, verraad daarmee dat hij gedijt op KindBloedoffers. De basis van elk suc-6. Zo ook thierry baudet.
Heeft hij een nieuwe geweldige alles onthullende beweging neergezet?
Wat heeft forum voor democratie eigenlijk daadwerkelijk te bieden? Het lijkt veelbelovend. Maar kan men naast het ‘exposen’ ook iets stevig neerzetten, hebben ze daadkracht, die tot Daadwerkelijke Heiliging Leidt?
De Enige Weg Tot Werkelijke Doorbraak van duistere bolwerken En Het Planten En Bouwen Van Het Volmaakte: Het Nieuwe Jeruzalem, De Daadwerkelijke Stad Van Vrede En Recht. Ja, gideon van meijeren zegt krachtige dingen, en dan?
Waar is nu het debat aangaande het satanisch ritueel misbruik? Met het vertrek van grapperhaus is ook het openbaar debat aangaande het satanisch ritueel misbruik gestopt.

Alles is verweven dus ook dit in lijn met de oorlog in de oekraine, waar onder andere de stad odessa, bakermat van blavatski resonanties ingenomen wordt door de russen. Gods Oordeel Over eenieder die Onschuldig Bloed Vergiet! 

Er wordt gewaarschuwd dat mensenhandelaren azen op oekrainse vluchtelingen: vrouwen en Kinderen. 
Opnmerkelijk: fred teeven (minerva kliek en notoire pedofiel) gaat vrouwen en Kinderen per bus vanuit oekraine naar nederland brengen. Fred teeven met ivo opstelten uit de tweede kamer gezet vanwege de bonnetjesaffaire; belastinggeld achterover gedrukt. 
een greep uit de minerva kliek: koningin beatrix, koningin juliana, koning willen alexander, prins constantijn, prins floris, prinses margriet, pieter van vollenhoven, alexander der nederlanden, prinses aimee, prinses astrid van belgie,  sultan hamengkoeboewono IX van jogjakarta, willem van oranje nassau , joris demmink (voormalig secretaris generaal van het ministerie van justitie), natascha harlequin (advocaat), erik hazelhoff roelfzema (soldaat van oranje), wopke hoekstra (voormalig minister van financien, huidig minister van buitenlandse zaken), jaap de hoop scheffer (voormalig minister van justitie, voormalig secretaris van de navo), alexandra van huffelen (staatssecretaris voor digitalisering en koninkrijksrelaties, voormalig staatssecretaris voor financien), frits korthals altes, conrad maas (televisiepresentator en schrijver), eppo van nispen tot sevenaer, ivo willem opstelten (voormalig burgemeester rotterdam, voormalig minister van justitie) ard van der steur (voormalig minister veiligheid en justitie), alexander pechthold (voormalig burgemeester wageningen, voormalig minister bestuurlijke vernieuwing en koninkrijksrelaties, fractievoorzitter d66), carel struiken (meest ‘succesvolle’ hollywood acteur, erica terpstra (voormalig zwemkampioene, sportjournaliste, staatssecretaris en tweede kamerlid), paul verhoeve (nederlands filmregiseur), willemijn vellekoop (aan de wieg van warchild), paul van vliet (caberetier), franc weerwind (minister van rechtsbescherming), ruben van zwieten (zuid-as dominee) Zie wikipedia: lsv minerva – wikipedia

Dezen allemaal Kinderen in de matrix, velen emotioneel niet verder ontwikkeld dan een embryo.

Dit is geen ‘belediging’, dit is realiteit. De mens kan zich in de matrix namelijk niet zelf ontwikkelen, maar wordt geframed / gekaderd door gevallen engelen, die hun hele levensloop bepalen. De Blauwdruk Van God perverteren en op het fundament van satan, van rebellie plaatsen. Daarom Roept God Op In Openbaring 18:4 Trek Weg, Trek Weg Uit haar, Opdat je Geen deelhebt aan haar (o.a. minerva) zonden en Niet ontvangt van haar (o.a. minerva) plagen

de geestelijke realiteit van de studentenvereniging minerva, wordt vertolkt door de netflix-serie ares. Hierover wordt op wikipedia gezegd: ‘Ares volgt studente rosa, zij wordt lid van een exclusief nederlands genootschap dat bekend staat als ares. Als rosa de oorsprong van de geloofsbelijdenis die leidde tot de groei van het welvarende nederland begint te leren ontdekken, ontdekt ze een wereld vol mysteriën, offers en moeilijke beslissingen die een welvarende natie teweeg brachten.’

En zo is het exact met minerva en de nederlandse samenleving zoals deze nu door de vrijmetselarij resonanties gearchitecteerd! Minerva het voorportaal van de rotary, vrijmetselarij, illuminatie. Al heel veel op hoog programmatie niveau geprepareerde mensen. Minerva het voorportaal van de trauma based mind control wereld.

Zie het getuigenis van annemarie van blijenburgh over de Kindofferende elite Klik

zijn beatrix en de politiek top betrokken bij het ritueel vermoorden van Kinderen Klik

Ruim honderd kinderen verdwenen uit azc Almelo | Almelo | tubantia.nl

Dit is het antwoord van illuminatie-robot en Kinder-handelaar ankie broekers knol Klik

De uil had een prominente plaats in de lagere graden van de Beierse Illuminati. Deze medaillons werden aan een ketting door Minerval ingewijden gedragen. Jonge leden van een lagere graad stonden ook bekend als de Broeders van Minerval en kwamen samen in de Minerval Kerken of later bij Minerval Bijeenkomsten. [6]
Zie De symboliek van de uil en occulte betekenis voor de illuminati – Ellaster

In 2010 Werden We Geleid Om Spiritual Mapping In leiden Te Doen, alles Liet God Ons Zien, met als occulte kern, minerva, en het minerva-huis met rode gordijnen, zeer hoog demonisch geladen. Dit door de sex-magie en de abortussen van de minerva-leden; in lijn met de zogeheten apenrots in hun disco, waar de leden zich voor die nacht aanbieden. ’verbijsterd’ over excessen minerva | leidsch dagblad
Zie het vuil van minerva (justitieenveiligheid.nl), een helse vereniging (justitieenveiligheid.nl)
Zie Ook: dode bij minerva tijdens ontgroening joris demmink (niburu.co)
En: rechter die vervolging joris demmink instelde sterft mysterieuze dood (video) (niburu.co)

Het coronamaatregelen tijdperk is abrubt gestopt, het was tijd voor het volgende agendapunt, de oorlog in de oekraine, dit in één lijn met de voortgang van de mensheid in het 5g netwerk proberen te krijgen, en een nieuwe boost hoererij die over de wereld werkt. Nu opeens is het belangrijk dat mensen die vast zitten in het kijken van Kinder-porno, gehoord gaan worden en behandelt gaan worden. Al sinds internet bestaat is er deze gigantische onderwereld actief op het world wide web, nooit was er een openlijk meldpunt, maar nu na decennia misbruik, ‘een tij dat niet te keren is’ opeens een een meldpunt. WAANZIN!
iedereen is verzwakt door het coronabeleid

Bevestiging Van Doorbraak: eergisteren brandde er in den haag, de pizzeria amalia af.
20 woningen ontruimd na brand in pizzeria den haag | nos
Dit heeft alles te maken met Het Oordeel over de pizzagate (Kinder-molestatienetwerk) in lijn met de oranjes en den haag en leiden, God Doet Een Zeer Wijs Werk! Als Profeet Weet Je Wanneer God Iets Laat Uitlichten, Wanneer Hij Spreekt.

Leiden sleutelstad. Dit in relatie met De Sleutels Der Hemelen die petrus Ontvangen Had Van Jezus De Gezalfde.
Hiermee Kon hij Sluiten En Openen.

En Ik Zeg u Ook dat u petrus (steentje) bent, En Op Deze Petra (De Heilige Geest) Zal Ik Mijn Gemeente Bouwen, En de poorten van de hel zullen Haar Niet overweldigen.En Ik Zal u De Sleutels Van Het Koninkrijk Der Hemelen Geven; En wat u Bindt Op De Aarde, Zal In De Hemelen Gebonden Zijn; En wat u Ontbindt Op de aarde, zal in de hemelen ontbonden zijn. Mattheüs 16:18

Gesproken over de apenrots in discotheek minerva. En petrus wordt hier ‘rotsje’ genoemd, en sexmagie en Kindbloedoffers zijn de motor van het wereldsysteem. Petrus die door recalcitrantie De Zalving Niet Bij De Openbaringen heeft laten komen, hierdoor de Sleutels misbruikt en de occulte tweede hemel nog verder geopend, resulterende in het vaticaan: heuvel waar de slang als god aanbeden wordt.

Een ieder Moet Goed Beseffen dat dit alles in de kabbala plaatsvind, blavatski hekserij en de occulte lading van speer van longinus (nu in wenen) waarmee Jezus In Zijn Zij geprikt werd. De speer waarmee hitler zijn overwinningen behaalde. 

Op het hoogtepunt van rebellie Leidde God Ons Om Het Oordeel Te Blazen bij op dat moment bij kerk crossroads leiden. Aquila Deborah Ontving Het Woord Hosea 8:1 de vijand komt Als Een Adelaar Over Het Huis Des Heeren. Ze Zag mensen Wegschieten Vanonder de vleugels van de adelaar vandaan, En Hoorde God Zeggen: Maak Je Klaar Om ze Op Te Vangen

Nogmaals Zie In Deze Lijn deze video over het glass looking en stargate project van de cia Klik
Zij konden voorspellen tot eind 2012… Wij Weten Waarom: OP 12-12-12 Werd High Priest Council Jerusalem Door God Ingesteld,
Vanaf Dat Moment Is Er Alleen Het Oordeel Tot Thuiskomen In Het Eeuwige Nu Van Christus. Hij Roept Zijn 144.000, Hij Roept Zijn Schepping. Vanaf 12-12-12 Bepaald Het Grote HogePriesterschap; leiden Is Ontzet

God Heeft De Hoge Lijn Gegeven – Jes. 35 – . Een Geroepen Profeet Sprak Tegen Ons: You Will Always Be In The Middle Of What God Is Doing In The Land. Zo Volgen De Hoge Lijn Openbaringen  En Doorbraken Elkaar Aanhoudend Op, God Is Een Rivier, Die Stroomt en de pijlers van babylon Breekt