SOUL?! survivor?

In bovenstaande logo van soul surVivor, de V geaccentueerd; de V het V-teken staat ALTIJD het Verbinden door aliensubstanties; de V staat voor alien-netwerk navigatie; DIT VERBINDEN is door diep en hoog holocaust srm mind control geprogrammeerde rutte gepromoot, maar al tijdens de 2e wereldoorlog ’n handsign voor Vrede, Valse Vrede welteverstaan! In de geest van de Niet Wedergeboren En Uit de wereldgeest babylon geleide mens is deze landingsplek voor demonen en aliens rechtmatig; het vlees is het stof van de mens dit stof is tot voeding van de slang, Heeft God Gesproken. Mensen zijn onWetend; Zuiver, Dus Gezond Aanhoudend Onderwijs Rechtstreeks Vanuit De Troon; Rhema-Ondewijs Ontbrak Op aarde Tot Op 2009;  Voorheen Werd De Dochter Van Sion, Zij Die Thuis Is In Hem, De Sulammitische Uit De BloedLijn Van Jezus Christus En Maria Magdalena Nog onderdrukt En Door De Vader Toegerust En Getraind, Totdat Hij Haar Liet Doorbreken Op ‘N Belangrijke Conferentie In straatsburg; Het Leger Van God Werd Aldaar Opgeroepen Om Als Eerste In Éénheid Tussen de platen islam en humanisme Te Gaan Staan; Van De 7 Geroepenen Met Haar, Heeft Er Maar Één Het Begrepen En Is Met Haar Doorgepakt; Aanhoudend Onderwijs Door De Rhema-Stroom Hebben We Uitgewerkt En de aanvallen Getrotseerd, Enkel Ons ThuisWetende Diep In Hem, Wiens Naam ‘N Uitgegoten Zalfolie Is – Hooglied.1:3b – ; ‘N Volbrengende Zalving, Dus Volle Vijfvoudige Bediening Aanhoudend Actief Door Heilig Hoge Priesterschap, Via De Grote Hoge Priester Jezus Christus En Zijn Bruid Maria Magdalena – Mattheus 26:13-, By Grace. Veel Is Gesproken Richting het valse leiderschap in de valse religieuze- en evangelische bewegingen, Maar Zoals God Al Liet Weten, zij zullen Niet Luisteren, Doch Blijf Spreken, Zo Ik Leidt, Spreek Door de hoog occulte egregore resonanties Heen!
Nu Dan in dit geval de jongeren die zich in onwetendheid aan deze goddeloze mix van katholicisme en charismatische occulte spiritualiteit overgeven


Hierbij Opgemerkt dat mexico alien-land nummer 1 is! Zie hier de profielfoto op de facebook van mike pilavachi
rattengif bestaat voor 99% uit ‘goed’ voedsel, slechts 1% is gif, waardoor het hele goedje dodelijk is.

soul survivor is NIET uit God, God Leert je Niet in de ziel te overleven, God Brengt je ziel Tot Zwijgen,
Zodat Hij Kan Regeren, Om jou Tot Volle Wasdom Te Brengen.

BEN JE NAAR EEN SOUL SURVIVOR FESTIVAL GEWEEST,
DAN BEN JE VIA GEEST EN MIND CONTROL OP DE KOP GEPROGRAMMEERD!

Elke beweging wordt gemonitord door intelligence diensten, in geval van soul suvivor engeland waaruit soul survivor nederland voortvloeit dus door mi5 en mi6, waarvan de motor destijds aleister crowley was, één van de grootste occultisten uit de vorige eeuw. deze erfenis is overgegaan op mike pilavachi, want hij heeft zich door satan in de front laten zetten. Vandaar dat de samenkomst grond van soul survivor nederland ingewijd moest worden met één nationaal bloedoffer, Het Meisje van nulde, haar rompje werd op strand nulde gevonden, haar hoofdje in de nieuwe waterweg bij hoek van holland (In 2009 na Een Zeer Hoge Profetische Actie spoelde er een krokodil aan op het strand van hoek van holland). Haar zusje lijdt nog dagelijks 24/7 onder geestelijk en emotioneel sadistisch terreur, kan De Weg Uit niet Vinden, We Omvatten haar En Dragen haar In Ons Hart Voor Gods Troon.

Op grond van deze hoge occulte invloed is heel de jonge Profetische beweging in nederland, gedoopt in de omgekeerde geest van elisabeth en haar nefilim inwoners.

Luister Deze Youtube: impartatie valse wijsheid via mind control organisatie soul survivor Klik Link

Alle geesten op de kop gezet. Hoe? mike pilavachi is op 01-06-2012, na gedane zaken, ingewijd als priester in de anglicaanse kerk, welke trouw zweert aan deze hoofdbroodmoeder in het satanisch ritueel misbruik, koningin elisabeth 2, zo ontving hij van haar de mbe, the most excelent order of the british empire?!


een medaille VOL met franse lelies! Dat betekent dat hij onderscheden is met het leegvampireren van De Maria Magdalena, waar de franse lelie rechtstreeks tegenin resoneert. Ontkennende Mattheus 26:13 En De Opdracht Van Jezus Wat Het Ware Evangelie, Het Ware Evangelie Maakt.

Want hoofd van de anglicaanse kerk: ’the church of england’ is elizabeth, de diepste en hoogste ’trauma based mind controlled’ vrouw.
We Hebben één van haar vele dochters ontmoet gehad (zoals Gezegd ze is een broedmoeder) in een seminar over satanisch ritueel misbruik. Zie haar in deze youtube: EXPOSED: satan last days breeding programm Klik Link

Op soul survivor festival 2002 hebben Kinderen Die door vaders geestelijk, emotioneel en lichamelijk zijn misbruikt  daar op een onBijbelse manier hun vaders moeten vergeven… terwijl het misbruik gewoon doorging. Hoe diep schadelijk, hoe diep dom van de leiding aldaar! alien-werk! De V uitgewerkt!

strand nulde is een offerplek dus een occulte energieplek geworden.
In 2002 trok soul survivor nederland naar dit strand bij putten. Putten waar ook elk jaar bij het solse gat de walpurgisnacht gehouden wordt. Rutte gaat graag en regelmatig naar putten op vakantie en het buurdorpje voorthuizen draagt de zwarte franse lelie in de vlag. Een zeer hoog occult knooppunt dus! Dit kan Alleen Omgezet Worden Door Priesterschap Op Het Hoogste Niveau! NIET door predikers die nog vol in babylon zitten, de soul survivor festival zijn één grote fuik geweest!

KERN: In Christus Moet de ziel zwijgen En In Rust zich Door De Heilige Geest Laten Leiden.
soul survivor spreekt de oude religieuze mens en wakkert deze aan, zorgt ervoor dat deze ‘overleeft’… hoog occult, niet voor niets is mike pilavachi door de anglicaanse kerk ingewijd als priester, dat kan alleen als er hoge bloedoffers op z’n naam staan; hij heeft De Hele Geroepen Jonge Profetische Beweging in de landen waar zij actief zijn vastgezet gehad!

Omdat Nederland Reformatieland: heeft dit een deken / sluier bewerkt over de gehele wereld. De Geroepen jongeren in een omgekeerde geest vastgezet en ze omgekeerd vrijgezet en bemoedigt om in het omgekeerde te gaan staan, namelijk in hun oude gevallen natuur die door satan geleidt wordt, rowena rikkers was hiervoor in nederland het gruwelijke bloedoffer. Dit is de cia-programmatie (mi5 +mi6), mike pilavachi in lijn met aleister crowley.
Allen in de omgekeerde geest van satan vastgezet, de verankering aangeslagen en vervolgens via de doodslijn aanhoudend geprogrammeerd worden in de geest van de nieuwe wereldorde, in de geest van satan.

Een bijkomende heldere uitleg in volgende youtube:
False Prophets of UK Church Apostasy – Mike Pilavachi of Soul Survivor Watford – YouTube

Op deze youtube te horen hoe mike pilavachi zich verenigt heeft met het katholicisme en de nieuwe wereld orde kerk, net zoals wilkin van de kamp (geen Bevrijding maar machtsverschuiving!) Dus alle jongeren ( Let Op, Destijds de jongerenbeweging UNITY  Waar Zoveel Visie Voor Was kwam nog dieper onder de vloek en is Inmiddels uitgedoofd…zonde!), alle jongeren die soul survivor hebben bezocht zijn gedoopt in de omgekeerde geest van het vaticaan en alle occultisme die deze kerk behelst! vaticaan betekent; heuvel waar de slang als god aanbeden wordt; jezuieten= AI Artificial alien Intelligence; het AI waar Jozua In Het O.T. Beschreven Tegen Vocht…; Overwinning Lukt Niet ZONDER Zuivere Éénheid; Geheiligde Éénheid Enkel Opgesteld In De Orde Door God Bepaald! )

Dit Is Wat God Deze Week Openbaarde En De Bevrijdingen Die Hieruit Volgde Zijn Reeël, En… Zeer Bevrijdend!!! soul survivor, mike pilavachi, matt redmann… LEVENSGEVAARLIJK!

Zoveel levens ontspoort; Doch God Is Op Zoek Naar Wat Er Voorbij Gegaan Is; Zijn Zuivere Blauwdruk KRIJGT Gestalte, wie zal tegenspreken???

Bekeer je, En Geeft Gehoor Aan Wat Jezus Opdraagt In Mattheus 26:13 En Kom Thuis In Sion – Psalm 87:5 –  En Vanuit Hier Nauwgezet Door De Zalving Geleid Aan Zijn Roep; Ga Weg UIT babylon En Vergeld, Vergeld haar Dubbel 

Uitgebreid Artikel Is In Bewerking

Nieuw tabblad (riveroffullness.org)

bolwerk ‘koningin van het lijden’ Geclashed

Zoals In Vorige Post Gezegd; God Zei: ‘geest van het armoede-ideaal’. Op Het Moment Dat God Dat Zegt Komt dit Bij Beide HogePriesters klik Link Binnen En Begint VredesBeraad. De Dag Hierop Volgend bericht: ‘marilia medonca, ‘koningin van het lijden‘ (grootste zangeres van brazilië) komt om bij vliegtuigongeluk.

Zij was de hoofddraagster, dus ook uitdraagster, van deze macht wereldwijd, in opvolging van moeder teresa, zij was de hoge priesteres en hoofdvertegenwoordiging van deze macht op aarde.
Zij heeft deze macht gevoed door haar volgelingen te voeren aan deze macht.
Haar vlag:

een kroon, een pul bier, het satansteken!, een gebroken hart! en twee gekruiste pijlen, draagt uit waar zij voor stond.

En Dit Is Hoe Twee Getuigen VredesBeraad Werkt – Zach. 6 -: En 7000 bekende mensen werden gedood. – Openb. 11 –

Houdt God Niet Van deze mensen? Ontzettend Veel, maar ze zondigen diep en zetten velen, velen Kostbare Kinderen gevangen door hun verbond met satan. Volharden ze daarin, dan worden ze op één ogenblik onherstelbaar Gebroken. 

Het EindOordeel Voor De Troon Is Aan De Vader.

Zie Artikel: de geest van het ‘armoede-ideaal‘ GeClashed, Bevrijding En De Mogelijkheid Tot Opstaan In KoningSchap! 

de geest van het armoede-ideaal

Gisteren Sprak God: ‘de geest van het armoede-ideaal’
En ‘moeder overste ontwaakt richting kerst’ Lees: Revolutionaire Reformatie Studie: Bereken het getal van het beest: kerst-MIS klik Link

de geest van het armoede-ideaal, zo vroom, zo bescheiden, zo ‘deugdzaam’, zo ‘eervol’, zo goed bedoeld, het eten uit je mond sparen voor die ander, jezelf niet verzorgen voor die ander, je alles ontzeggen voor die ander. Ja, is dat Wat De Vader Leert? Is dat Waar Jezus Christus Zijn Leven Voor Gaf? Niet eten, niet drinken, niet kleden, niet Leven, want solidair met degene die het niet hebben? dat is wat god wil, dat is wat je vader wil, zelfmoord plegen om solidair te zijn met hen die zelfmoord plegen, je leven laten berooien om solidair te zijn met hen wiens leven berooid is… is dit Wat Jezus Christus Werk Aan Het Kruis Ons Boodschapt…? zo vroom, zo religieus, zo beknepen. je krijgt er zelfs een trofee voor van gelijkgestemden, veel erkenning en bevestiging van gelijkgestemden. Maar doemt daar niet in de diepte een haat op, een weeïge resonantie, een veroordeling voor hen die niet zo denken als jij, erger een veroordeling van De God die niet zo denkt als jij, De God Die In Zijn Zoon Naar De Aarde Kwam Om ‘solidair te zijn met de armen’? OF Om de armen Te Verlossen En hen In Eeuwig Koningschap Te Brengen? wiens geest dien jij? jij die leeft in de geest van het armoede-ideaal? God Is Orde, AgapéLiefde Eerst, Dan Bewegen Zoals Zijn Geest Leidt, Tot Verrijking Op Alle Gebied, Allereerst Geestelijk, Dan De Ziel, Dan Het Lichaam, Bewegen Zoals De Geest Beweegt, Gaan Zoals De Geest Gaat, Handelen Zoals De Geest Handelt, Spreken Zoals De Geest Spreekt. Daar Is Geen plek voor een ideaal, een vastgestelt plaatje / vorm, waarin men bivakkeert, idealen zijn van en voor de katholieke kerk, welke mensen vastzet in het hexagram, in de manipulatie van salomo, sexmagie en Kind-bloedoffers, daar is jouw armoede-ideaal op gebaseerd, op satan, op het vaticaan, op de heuvel waar de slang als god aanbeden wordt.

Na Bovenstaande Geschreven Te Hebben Bepaalde De Geest Me bij de hypocrisie… erger het sadisme van moeder theresa… Hij Leidde Me Naar volgend artikel: moeder theresa, alles behalve een heilige klik Link

citaat: ‘Voordat Moeder Teresa stierf opende ze 517 ‘homes for the dying’ in 100 verschillende landen. Tweederde van de armen en zieken die hier welkom waren, hoopte er behandeld te worden door een arts. Het andere deel lag op sterven zonder dat zij hier de passende zorg bij kregen. Artsen bezochten de huizen en zagen een groot gebrek aan hygiëne en ongeschikte omstandigheden. Er was een tekort aan echte zorg, onvoldoende voeding en er waren geen pijnstillers. Dit kwam echter niet door gebrek aan geld, want de stichting van Moeder Teresa kreeg honderden miljoenen dollars. Het probleem was eerder de opvatting van de ‘vredestichtster’. “Er is iets moois in het zien van de armen die hun lot accepteren, om te lijden zoals de Passie van Christus. De wereld verkrijgt veel van hun leed,” was haar antwoord op de kritiek, geciteerd door atheïstische journalist en schrijver Christopher Hitchens. Zelf kreeg ze aan het eind van haar leven zorg in een modern Amerikaans ziekenhuis.’
(Overigens Zijn We Het Absoluut Niet Eens met de visie van het artikel over de uitspraak van theresa over abortussen door servische vrouwen)

Christus Is Gekomen Zodat jij, als arme, In Heilig PriesterKoningSchap de andere armen Mag Laten Thuiskomen In Zijn Mantel, Tot Vergeving, Verlossing, Genezing En Opstanding. Dat Is Het Leven Waarvoor Hij Zijn Leven Gaf. Het Geheimenis In Jezus’ Handelen, Zijn Twee Vissen En Vijf Broden. Twee Getuigen, En De Volle Volbrengenden Vijfvoudige Bediening. En niemand Heeft gebrek.

RiverOfFullness.org

the masked singers, high illuminati ritual

Ter Ere Van Onze Grote HogePriester Jezus Christus, Hij Die Alles Volbracht Heeft En In Wie Alles Volbracht Is. Samen Met Zijn Bruid, Zijn Zij De Geopende Deur, Het Leven Achter Het Kruis, Het Leven In De Opstanding. Hij Die alle maskers Gebroken Heeft En Ons Meeneemt In Het Volle OpstandingsLeven, Vrij, Alle Ruimte, Daar Waar alle verstikking smelt. Hij Is Verheerlijkt Voor Eeuwig In En Met De Vader, Een Troon Van Oordeel, Recht En Genade.

Laag op De Aarde; the masked singers, een culminatie, van een cluster satanspriesters, hoog in de mind control, bij de verschillende praatprogramma’s, de mensen een verlangen inponsen wat daar eerder niet was, maar precies aansluit op de ongerechtigheden en de moderne tijd programmatie, vele hoog zondige en occulte ingedriënten, die zo het ‘gewone’ leven bepalen, perfect geprepareerde voedingsbodem, voor hoge illuminatie rituelen, klaargestoomd voor een nog diepere inwijding in de duisternis. Men heeft geen Idee, hoe deze gevallen werkelijkheid daadwerkelijk functioneert. Vanuit deze diep satanische bron komen allerlei maskers voorbij welke de occulte substantie van de gelijkende machten in de tweede hemel dragen, alles is geestelijk en alles komt voort uit een agenda, tot in de diepste geraffineerdheid toe

dit seizoen: 

krokodil; verwijst naar reptilians en reptilians agenda

zwaan; verwijst naar de hoog occulte zwanenbroeders in den bosch,
waar ook willem alexander lid van is.

alien: gedijen op alle substantie die Niet Christus Is, huizen in de menselijke geest in ongerechtigheid. Men maakt V-tekens, welke een directe uitnodiging zijn voor aliens om de te landen op de maker ervan en relaties

vogelverschrikker: in relatie met tovenaar van oz. de vogelverschrikker
was op zoek naar een hart, Niet Bij Christus, maar bij een tovenaar, hoevelen volgen deze vogelverschrikker na en gaan met hun leed en wensen naar de tovenaar. tovenaar van oz programmatie wordt gebruikt in monarch mind control.

Het Woord Van God Zegt dat men niet te veel boeken moet lezen ‘er komt geen einde aan het vele boeken maken,
en veel studeren vermoeit het lichaam’ En ‘laat niet velen Je Leraar zijn’. Een Ieder Vind Alleen Veiligheid En Leven In De Heilige Geest.

viking: verwijzend naar bloederig verleden, 
waar vikingen en noormannen dorpen uitmoorden en leegplunderden; bloedoffer resonanties,
werkend in de slechte diepte van de mens

stier: staat voor de moloch, de kindereter, de verborgen 11e sephirot,
de motor van de hele occulte sephirotboom. Discoballen (ogen)
staat voor fragmentatie, dus geestelijke, emotionele trauma’s, ten gevolge van geweld en rituelen,
niets is voor niets

lieveheersbeestje (zwart): 
lieveheersBEESTje? of demonische entiteit… het laatste relateren aan de dark mothers die in de matrix hun plek hebben gekregen, valse moedermantels voor het emotioneel, geestelijk je fysiek offeren van Kinderen, het is te gruwelijk voor woorden maar dit is de basis van de werkelijkheid van de mensen buiten Christus.

giraffe: gewoon een giraffe? of een giraffe met rode schoenen en een koksoutfit. rode schoenen staat altijd voor mind control, de zwartwit geblokte broer, voor de zwartwit geblokte vloer van de vrijmetselarij.

egyptische hond: verwijzend naar de egyptische cultuur welke nog steeds over de wereld verspreid is en een stevig ingrediënt is van de matrix waarin de gehele mensheid gevangen zit. 

cupido: zorgt voor verliefdheden NIET vanuit De Heilige Geest. Mensen worden door occulte ‘liefde’ lijnen verbonden, het lijkt liefde, maar er worden hoge programma’s uitgewerkt in relaties / huwelijken die op deze wijze niet door God Bedoelt Zijn. Lees Belangrijk Voor Nu: cupido-dagen en ‘happy‘ valentijn en carnaval klik Link
zo schiet de cupido ook pijlen met een lode punt, die ervoor zorgen
dat mensen elkaar gaan haten.

Dit alles ingeweven in de 111-666 matrix, het hexagram, de kabbala-boom. deze beelden gaan leven in de onderlagen van mensen en mengen zich met de demonen, trauma’s, programma’s daar. Zie Artikel Voor Nu: diep Loskomen Van moloch en baphomet (111) klik Link

En Artikel Voor NU: dubbelhartigheid (444, 555, 666) klik Link

Onze Schepper Is Een Nieuw Werk Gestart Om een ieder In Zijn Of Haar Ware Blauwdruk Te Brengen,
Zoals Dit Van Voor de grondlegging der wereld Bedoelt Is. Hij Roept Zijn 144.000, Hij Priestert Ze Door het hexagramzegel Heen, En Zet Ze Op De Been, Een Zeer Groot Leger, Een Leger Van Liefde, Een Leger Van Profeten Direct Verbonden Met De Troon Van God; Het Leven Gaat De Aarde Over En Breekt alle satanische resonanties, De Heerlijkheid Van De Heere Verlicht Heel De Aarde, De Deur Is Open Voor een ieder Die Wil, Kom In Zijn Omvatting, Kom In De Omvatting Van De Bruid, De Sulammitische – Hooglied 6:13 – 

9/11 Jezus’ Geboortedag


11-09; Jezus Christus Ware GeboorteDag, Doch Hij Zei Ons Niet zielse geboortedagen Te Vieren, Maar Noemde Met Klem; Wedergeboorte
– Johannes 3:3, Psalm 87:5 – Ware Wedergeboorte Vindt Plaats In Sion, Man Voor Man Wordt Daar – IN Haar, In De Sulammitische – Hooglied 6:13, Mattheus 26:13 – Wedergeboren. Hier Begon In 2009 Door De Volbrengende Zalving Van Het HogePriesterschap 
De Omkering; Teshuva; Het Nieuwe Werk, Ongewoon En Vreemd – Hebreeen 9:11 –  Van de apollyon destructie agenda – Openbaring 9:11 –  Jezus Christus Regeert Met Zijn Gezalfde
– Openbaring 11:15, Mattheus 26:12+13, Openbaring 12 –  

Oren Die Horen En Ogen Die Gaan Zien; de twin towers stonden Profetisch Voor De Twee Getuigen; Zij Lagen Dood Op de straten van sodom en egypte – Openbaring 11 – ; Doch Na 3 Dagen Liet De Geest Van God Hen Opstaan; Staande IN Éénheid TUSSEN
de platen islam en humanisme – alle ismen’s inbegrepen –

En De Zevende Engel Blies Op De Bazuin, En Er Klonken Luide Stemmen In De Hemel, Die Zeiden: De Koninkrijken Van de wereld Zijn Van Onze Heere En Van Zijn Christus Geworden, En Hij Zal Koning Zijn In Alle Eeuwigheid. Openbaring 11:15

Het Nieuwe Jeruzalem
En Een Van De Zeven Engelen Die De Zeven Schalen Hadden, Vol Van De Zeven Laatste Plagen, Kwam Naar Mij Toe En Hij Sprak Met Mij En Zei: Kom, Ik Zal U De Bruid, De Vrouw Van Het Lam – Mattheus 26:12+13, Psalm 87:5, Openbaring 12, Laten Zien.
En Hij Voerde Mij Weg In De Geest Op Een Grote En Hoge Berg En Liet Mij De Grote Stad Zien, Het Heilige Jeruzalem,
Dat Neerdaalde Uit De Hemel, Bij God Vandaan.
Zij Had De Heerlijkheid Van God, En Haar Uitstraling Was Als Een Zeer Kostbare Edelsteen, Als Een Kristalheldere Steen Jaspis.
Zij Had Een Grote En Hoge Muur Met Twaalf Poorten, En Bij Die Poorten Twaalf Engelen. Ook Waren Er Namen Op Geschreven,
Namelijk Van De Twaalf Stammen Van De Israëlieten.
Drie Poorten Op Het Oosten, Drie poorten Op Het Noorden, Drie Poorten Op Het zuiden, En Drie Poorten Op Het Westen.
En De Muur Van De Stad Had Twaalf Fundamenten Met Daarop De Twaalf Namen Van De Twaalf Apostelen Van Het Lam.
En Hij Die Met Mij Sprak, Had Een Gouden Meetlat Om De Stad Op Te Meten, En Haar Poorten, En Haar Muur.
En De Stad Lag Daar Als Een Vierkant, Haar Lengte Was Even Groot Als Haar Breedte. En Hij Mat De Stad Met De Meetlat Op:
Twaalfduizend Stadiën. Haar Lengte, Breedte En Hoogte Waren Gelijk.
En Hij Mat Haar Muur Op: Honderdvierenveertig El, Een Mensenmaat, Die Ook De Maat Van Een Engel Is.
En Het Bouwmateriaal Van De Muur Was Jaspis En De Stad Was Zuiver Goud, Gelijk Aan Zuiver Glas.
En De Fundamenten Van De Muur Van De Stad Waren Met Allerlei Edelgesteente Versierd. Het Eerste Fundament Was Jaspis,
Het Tweede Saffier, Het Derde Chalcedon, Het Vierde Smaragd,
Het Vijfde Onyx, Het Zesde Sardius, Het Zevende Chrysoliet, Het Achtste Beril, Het Negende Topaas, Het Tiende Chrysopraas,
Het Elfde Hyacint, Het Twaalfde Amethist.
En De Twaalf Poorten Waren Twaalf Parels. Elke Poort Apart Bestond Uit Één parel, En De Straat Van De Stad Was Zuiver Goud,
Als Doorzichtig Glas.
IK ZAG GEEN TEMPEL IN HAAR,
Want De Heere, De ALMACHTIGE God,
IS HAAR TEMPEL, EN HET LAM.
En De Stad Heeft de zon en de maan Niet Nodig Om Haar Te Beschijnen, Want De Heerlijkheid Van God Verlicht Haar,
En Het Lam Is Haar Lamp.
En de naties Die zalig Worden, Zullen In Haar Licht Wandelen, En De Koningen Van De Aarde Brengen Hun Heerlijkheid En Eer Erin.
En Haar Poorten Zullen Overdag Nooit Gesloten Worden, Want Daar Zal Geen nacht Zijn.
En Zij Zullen De Heerlijkheid En De Eer Van de naties DaarIn Brengen.
AL wat onrein is, ZAL ER NIET IN KOMEN,
EN OOK NIEMAND DIE ZICH BEZIGHOUDT MET GRUWELEN EN LEUGENS,
MAAR ALLEEN Zij Die Geschreven Zijn In Het Boek Des Levens Van Het Lam.

Openbaring 21

River Of Fullness
RiverOfFullness.org

 

st. pauls cathedral de erfenis van paulus

Zoals het vaticaan, met daarin de troon van petrus, het erfdeel van petrus is, zo is st. pauls cathdral, met daarin de  zetel van de bisschop van england, de erfenis van paulus. Deze in de square mile geplaatst, welke niet geregeerd wordt door engeland, maar door de jaarlijks verkozen burgemeester van de square mile. de verkiezingen vergezelt door gog en magog. welke continue De Plaats Van Vrede Van Israel bestookt, Tot Deze Heilig En Compleet In Christus Is. Weet dat alles van het wereldsysteem, gebouwen, systemen, instituties, organisaties bewegingen, steden, naties, alles is ingebouwd in de geest van de mens, allereerst in De Geroepen Maar nog bevuilde Priesters, De 144.000. Zij Moeten Naar De Verkopers, Welke Zijn De Twee Getuigen Om Olie Te Kopen, Een Geroepen Priester Zonder Olie, blijft de nieuwe wereldorde, de illuminatie in een valse priesterschap dienen, zijn blauwdruk wordt misbruikt door de vijand, zelfs als Hij De Bruidegom Tegemoet Aan Het Treden Is, maar dronken blijft, dus verbonden houdt met de hoer van babylon, welke dronken is van Het Bloed Van De Profeten; dwaze maagden, in overspel met het wereldsysteem, dit op basis van de ongerechtigheden waar ze Niet Uit Wegettrokken Zijn. 
De paulus en de petrus-lijn Twee verworden lijnen, Dus buiten De Zalving, door trots en dubbelhartigheid. Paulus erkende de keizer van rome, beroepte zich er zelfs op en zei dat hij een romeins staatsburger was; ultieme ontkenning van Het Koningschap Van Jezus Christus, daarbij heeft ook hij niet Gehoorzaamt Aan Mattheus 26:13 en Maria Magdalena niet De Eer En De Plaats Gegeven Die Zij Heeft. en satan vol op de troon zetten Op de troon van petrus zit de paus, op de troon van paulus zit de koningin van engeland (gezalfd door de bisschop van the anglicaanse kerk). diep in de spirit en mind control, heeft zij vele attributen die verwijzen naar Goddelijke Zaken, Maar het Niet Zijn. Bij haar kroning ontving ze de scepter, het zwaard, de bol met het kruis daarop, de kroon met de maltezer kruizen en de franse lelies, hiermee ingewijd om een ultiem slot te zijn op De Jezus Christus – Maria Magdalena HogePriesterlijke Bloedlijn. Dit slot is vorige week In De Zoon Gebroken, de wortel Uitgerukt, de resten weggewassen. De valse cover op de nazi-geheimen eraf, alles wordt prijsgegeven en Ten Goede Gebruikt Voor Het Koninkrijk Voor Het Nieuwe Jeruzalem, Haar Poorten Sluiten Nooit, Dag En Nacht Niet. Hier Brengen De Geheiligde Priesters De Geheiligde Rijkdommen Van de natien Van Hun Mandaatsgebied Binnen. Geroepen Priesters Trek Weg Uit petrus, uit het vaticaan, uit de trust, uit de verbonden met de grote hoer, het overspel met de farizeische lijn van petrus met kajafas, hij liet angst toeontkende De Grote HogePriester en liet dus kajafs de valse hogepriester binnen, met alle joodse assassin programma’s. Jezus Noemde hen de zonen van de duivel, omdat ze exact deden wat hun vader wilde; moorden. deze moordlijn is door petrus binnengelaten en in deze onderresonanties gedijen de jezuiten, de farizeische lijn van het christenDOM, zij brengen christenLIJKEN voort en zijn zelf moordenaars en handlers. 
In de mantel van elisabeth, de 53 gemene best natiën, God Heeft Ze Via De Zoon, Via De Sulammitische, Via Christus Voor Zijn Koninkijk Opgeëist – Openb. 11:15 –

Let op het einde van uw voorgangers

Nederlandse evangelist Jan Zijlstra op 82-jarige leeftijd overleden | Nederlands Dagblad

Waar je je onder buigt, wordt je door verzwolgen

De Zuivere En Onbevlekte Godsdienst Voor God En De Vader Is Dit: Wezen En weduwen Bezoeken In Hun verdrukking En Zichzelf Onbesmet Bewaren Van De wereld. Jak. 1:27

Hij Heeft de overheden en de machten ontwapend, die Openlijk Te Schande Gemaakt En Daardoor Over hen Getriomfeerd. Kol. 2:15 

Zie Ook Journal For Now 9: are the authorities that exist appointed by God?
The satanic claim in romans 13:1-7 Klik Link

Let Op! Wij Strijden Niet Tegen mensen, Maar Tegen de geestelijke werkingen die in de mensen doormiddel van spirit en mind control werken. Dezen rechtmatig door de onbeleden ongerechtigheden in de onGezuiverde diepte van de mens. Wij Hebben de mensen Lief Met De Liefde Van Christus, Onze Deur Is Altijd Open, Ontmaskeren Zoals Hij Ons Opdraagt In Efeze 5:11 En Wij Zegenen Zijn Uitzuiverende Werk. 

jan zijlstra, vrijgezet door benny hinn;

benny hinn diepe banden met de paus, dus met de troon van petrus, dus met corona, de kroon van de slang, zie koepeldak st. pieter,

C O R O N A

dus vaticaan; betekent heuvel die de slang als god aanbidt. Hoereer niet met babylon, want dan ontvang je ook haar plagen – Openb. 18:4 –. Corona, de petrus ziekte, voor ieder die met de paus hoereert. Jan zijlstra zei vaak; dat hij vele vragen had als hij boven kwam. God Gaf hem De Antwoorden Op Aarde Al ;Mattheus 26:13, maar hij wees Ons af. Een vrouw waarin demonen zich vol manifesteerde tijden de aanbiddingsdienst, kon een kaartje invullen en naar huis gaan, een pedofiel die jarenlang zijn Dochter misbruikte, was welkom in de kerk en kon parkeerdienst doen. Hoe kan dit??? Dit is de mantel van de paus waarin jan zijlstra opereerde! Zieken die Genezen En Bevrijd Worden? Nee, machtsverschuiving! kleinere demonen maken plaats voor grotere demonen, kleinere leugens maken plaats voor grotere leugens: machtsverschuiving, Zie Artikel: Bevrijding of machtverschuiving; dieper in de mantel van de paus. En dat zal nu jan zijlstra’s grootste Openbaring Zijn: hij was al die jaren een agent provocateur; een visser van mensen voor  zijn paus, voor zijn petrus; typerend: zonden hoefde niet Beleden Te Worden Voor de gemeente. 
Ook typerend is, geconstateerd door iemand die jaren met zijn vrouw bij hem gedient heeft; jan liet niemand op zijn niveau komen, laat staan dat hij hen Vrijzette. Typerend Is Wat Het Hart Van Een Waar Volgeling Van Jezus Is, Dat Zijn Discipelen Verder Komen Dan Hijzelf Is. Dit Is Het Hart Van Jezus En Hij Sprak Aan het einde der tijden Zullen Jullie Grotere Dingen Doen Dan Ik Deed – Joh. 14:12 –

RhemaWoord Vanmorgen Vanuit De Troon In deze Ontvangen: Spreuken 28:10A: wie oprechten doet dwalen op een verkeerde weg,
zal zelf in zijn kuil vallen (sterven aan corona),
Maar Wie Oprecht Zijn, Zullen Het Goede Erven.

degene die Profeteerde, was gelijk de blokkade, en zo nog minstens 60, die Gods Woorden Mochten Spreken Over Ons Bewegen en Ons vervolgens afwezen. wie is de volgende?

Zie Artikel: profeten Profeteren, Gods Spreekt Klik Link

Als er iemand in nederland als eerste zijn kerk had moeten open gooien ten tijde van corona, had het jan zijlstra geweest. (De Ware Gemeente Is Van Jezus Christus, mensen hebben geen kerken!) met alle zogenaamde Bevrijdingen en Genezingen die onder zijn handen zijn gebeurt, hij had dan toch Het Ultieme Getuigenis Van zijn God? Daarbij zijn woorden ‘ga niet voor De Genezing Maar Voor De Genezer‘. Nu blijkt wie hij werkelijk al deze tijd heeft gedient. Een nieuwe wereldorde predikant: ‘één bedrijf met vele filialen’ was zijn geijkte uitspraak, de katholieke kerk niet uitgezonderd.
Dit alles was hij zichzelf niet Bewust, maar zijn trots heeft gezorgd dat hij zich niet in De Juiste Orde Liet Plaatsen. Hij wees als zovelen De Omvatting Van De Vrouw – Jer. 31:22 – af. Het Nieuwe Ongewone, Ja Zelfs Vreemde Werk – Jes. 43:19 – .
Trots is het karakter van de slang

(…) Zijn ziekte was heel ernstig. Desondanks zocht hij in zijn ziekte niet (Enkel) De HEERE, maar de geneesheren. (…) Hij stierf.
2 Kronieken 16:12-13

Zo asa, zo ook jan zijlstra 


Bovenstaand boek bewijst de afbraak van het christenDOM door de nieuwe wereldorde. Dit boek duidt dit als slecht, Terwijl Dit MOET gebeuren, het beest haat de hoer, christenDOM IS de hoer! Dus Wordt Afgebroken, Jezus Vraagt Volgelingen, geen religieuze mensen in de egregore christenDOM; christenLIJK Noemt God hen – Openb. 3:1-3 – Hij Roept Op Bekeer je En Versterk Hetgeen dreigt uit te sterven!

 

Mattheus 26:13, Micha 4:8

ENKEL REACTIE ONDERBOUWT DOOR EEN RHEMAWOORD
HET IS HET LEVENDE WOORD EN ENKEL HET LEVENDE WOORD, DE BRON VAN WAARUIT ALLES ONTSPRINGT


RiverOfFullness.org

de held zal daar bitter schreeuwen

De Grote Dag Van De HEERE Is Nabij;
Hij Is Nabij En Nadert Zeer Snel.
Hoor, De Dag Van De HEERE!
De held zal daar bitter schreeuwen!
Zefanja 1:14

de held die heldendaden heeft gedaan Op Grond Van KindBloedoffers
zal alleen nog bitterheid uitschreeuwen, zijn heldendaden blijken loos, nergens op gegrond
de valse leiders, die onrechtmatig de hoogten innamen, worden uit de hoogten geworpen
en komen in de laagste plaatsen van de aarde terecht, Zie Artikel Genade Van Oordeel En Oordeel Van Genade Klik Link

God Openbaart een diep batman-programma, een programma in de mannen, die van de vrouwen De Olie / Het Leven / het leven stelen. Een haat in mannen, die vrouwen de schuld geeft van hun eigen zwakte, van hun eigen leed. En ja vrouwen hebben daar schuld aan, Maar Christus Heeft het gevolg van de schuld op zich genomen.
Diep het trauma van adam in zich dragende, heeft de man zijn ruggegraat laten wegvreten, niet door vrouwen, maar door eigen passiviteit. En in deze tijd weten de mannen De Blauwdruk niet meer. 

6 franse mariniers probeerde bij wassenaar aan land te komen, hun lichamen zijn aangespoeld gevonden en omgezet in een monument, holocaust oogster fletcher bouwde er een hotel op, zo bleven de resonanties hoog, fletcher is geoordeeld, chris luken GeOordeeld, zijn hondje fletcher Vind De Vrijheid.

het monument blijft door bloemen bezet, dus door de harten die die bloemen geven en de goede werken eren, doden kunnen niet ingaan, Het Vormde een bolwerk in duinen, het is Doorbroken!
maar dan te beseffen dat van alle goede werken, het beste, het slechtste is, het belemmert de mens om Het Juiste Te Doen, In Jezus’ Voetsporen, Ook Hij Moest Gehoorzaamheid Leren, Wij In Hem – Hebr. 5:8 – 
Hij Deed Enkel Wat Hij De Vader Zag Doen, Hoeveel Temeer Zijn Volgelingen, Eenheid In De Volle Zalving, Doet Per Direct de vloek Wijken, niemand lijdt gebrek, Glorie Is Zichtbaar

Terug Naar De Verantwoordelijkheid Van De Man, Hij Is Als Eerste Aangesteld, Het Herstel Ligt Bij de man, Deze Wordt Door God NIET Bij hem Weggenomen, Orde Is Orde, ScheppingsOrde Is ScheppingsOrde, Niet Hij Groter Dan Zij, Maar Hij Eerder Dan Zij. Uit De Rib Van De Man Is Zij Geschapen. Hij Mist Iets, Hij Mist Haar, hij heeft haar laten gaan. De Vrouw Broos Aardewerk, Door Christus Ontvangen, Tot EerHerstel Van Hem,
De Vrouw, In Christus, Omvat Een Man, Een Nieuw Werk, Zij Hersteld / Is Zijn Neshema, Alleen Als Hij In Eenheid Rechtstaat Met Wie Zij Is, Hij Zijn trots Laat Gaan, Wordt Het Intiemste Van Het Intiemste Hersteld, Hooglied, En God Verbind Zich Eraan, Zijn Naam Is Een Uitgegoten ZalfOlie, Enkel ZalfOlie Breekt jukken, Enkel ZalfOlie Bouwt Het Huis, Het Geestelijke Nieuwe Jeruzalem Convergeert Met De Aarde, alle corruptie verzwolgen
Door Gods Vuur, Dit Heet Zuiver Priesterschap, Te Beginnen Op de tempelberg. wat Niet Gebouwd Is Op Het Zuivere Fundament,
het zal geen Stand Houden.

De Diepste Intimiteit, De Hof Van Eden, Is Hersteld Tot Aanzijn Geroepen, De Bruid Krijgt Een Gezicht, De Engelen Trekken Hun Vlammende Zwaarden Op, De Man Heeft Weer De Regie Kunnen Ontvangen, de slang vertrapt Door De Voet Van De Vrouw, Haar Zaad, Vernietigt zijn zaad.
Zij Die Diep Weende, Bevloeid De Hof, Zij Lacht Als De Opgaande Zon, Warm, Innemend, Glorieus,
littekens Worden Glorie, littekens Worden Goud, Zij In Hem, Hij In Haar het diepe wizard van oz programma, waarin vrouwen hun eigen weg moesten vinden, Gebroken, de tafelberg in brand, We Weten Voor gordon Is Daar Vrijheid, De Vader Staat Op, En In Zijn Huis Zijn Vele Woningen, Rein, Heilig, Ruim En Veilig, De GranaatAppel En Het HogePriesterlijke Kleed, EerHerstel, Het Heilige Vuur Regeert, Het Bevrijd, Het Loutert, Het Bewerkt De Glorie, Het Stroomt, Liquid Love, Goud

Wassenaar Is In Haar Oorspronkelijk Staat Hersteld, KoningsStad 
Wassenaar ‘scherpe rand’ Wordt Ten Goede Gekeerd, de elite Geoordeeld, God Zelf Heeft Jeruzalem Opgetild, haar scherpte Genezen, De Dochter Van Sion Heeft Haar Plek Ingenomen, Op Naar Zevenaar, zwarte aren Worden Goud, Hoofdstad Van Het Oosten, Glorie, De Wijzen Komen Uit Het Oosten

De Sulammitische Heeft De Ruggegraat Van De Man, De Derde Adam Tot Aanzijn Gesproken, Ze Heeft Hem Omvat In De Ultieme Genade, Door Christus Geschonken Omdat De Vader Het Zo Heeft Bepaald, God En Het Lam Zijn Één, Één Tempel, Één Heer, Één Bruid, De Sulammitische. En De Geest En De Bruid Zeggen Kom, De FeestZaal Is Geopend, De Geroepenen hebben geweigerd, de mensen van de straat worden welkom geheten, Want Mijn Huis Zal Vol Zijn Zegt God, Hij Deelt BruidsKleding Uit, Hij Spreekt Tot Aanzijn, In De Voetsporen Van De Bruid, Zij Is Als De Dans Van Twee Legers, Ze Danst De Bruiloftszaal Vol, Samen Met Haar Bruidegom, Hij Leidt, Heeft Door Lijden, Leren Leiden, De Vader En Hij Zijn Één, Hij En Zij, Zijn Één, Zij En Zij Zijn Één, Het Altaar, De Vier Horens En De Geest, Hij Waait Waarheen Hij Wil, De Adem, De Ruach, Welke Alles Heeft Geschapen, Welke Alles Hersteld, wie zal tegenspreken