Maand: februari 2021

De Weg Van God Met donald trump

God Plaatste hem Op 12-12-’12 onder De Mantel Van Zijn HogePriesterSchap
Sinds Toen, Volgen We hem, Geleidt Door De Heilige Geest.
Dit Liet God Ons Schrijven Voor zijn speech,
welke hij gaat geven aan de republikeinen 

Christus Regeert, Openbaring 11:15 Hij Drijft De Geroepenen IN Hun Van Hem Gegeven Roeping; Gegeven Al Van Vóór De Grondlegging Der Aarde, Tot IN Zijn Blauwdruk; Dé Blauwdruk Van Zijn Nieuw Jeruzalem Tempel Openbaring 21:22 …wie zal tegenspreken?

hieronder een gouden beeld van trump met toverstaf met satansster. Ook hij Als Uitverkoren Corus wordt door mensen die ogenschijnlijk met hem zijn, vanuit hun onderlagen in hekserij gezet. Hij heeft geen Idee, hij heeft geen Onderscheid. ondersteunt het zelfs.

Zie nieuwsbericht: ‘Ik ben nog steeds de baas’, trump gaat spreken op republikeinse conferentie | rtl nieuws

Zijn Geroepen Apostel lance wallnau Had hem Moeten Inspreken, hem Moeten Coachen, Door Allereerst Contact Te Maken Met Haar Die De Zalving, De Volheid Ontvangen Heeft – Openbaring 11:15 – Hem Van Daaruit Juist Moeten Onderwijzen, tot zonde Besef Brengen, Dopen In SamenSpraak Met De Orde In Het Nieuwe Werk, Dus Bewegende In De Zalving. Het Is Enkel De Zalving Die jukken Breekt, En De Zalving Die Het Huis Van Gerechtigheid Bouwt. Niemand anders Dan Jezus Christus En God En Het Lam – Openbaring 21:22 – Waarin Jezus En Zijn Bruid – Mattheus 26:13, Hooglied 4, De Sulammitische, Micha 4:8, Openbaring 11+12.
Niet
de mens Maar Christus Regeert.

lance wallnau heeft Dat niet gedaan, ging zijn eigen weg, tegen zijn eigen waarschuwingen in, hij sprak op het podium in de leg in amsterdam eind 2009: You Will Always Be In The Midst Of What I Am Doing In The Land, if somebody criticize It, It Will not Manifest in their own lives. We Hebben hem Aangeschreven, hij verwerpt en zwijgt, zoals alle andere 60 gebedsbedienaren, die hebben GeProfeteerd Over Dit Bewegen. ze zitten vast en zijn verblind in hun eigen Mandaatsgebied. Zij gaan rond en metselen vrij; diep geworteld in trots; destructie ten top; een struikelblok in Gods Rivier.
En lance wallnau ging in texas achter een zwarte satansster wonen. Trump heeft zich niet Bekeerd van zijn zonden en ongerechtigheden,
hij heeft de abortussen niet afgeschaft, geen Vergeving Voor het land Gevraagd, geen Contact Gelegd Met Zijn HogePriesters Via Wie hij De Olie
(De CorusOlie) Ontvangt. Hij
blijft trots, Waar Is Zijn Godsvreze? God Zal Een Zwaard In zijn leven Moeten Brengen Om trump op zijn knieën en In zijn ware blauwdruk Te Brengen. Dit Is Ook Geprofeteerd Door kim clement, dat trump eerst Jezus zal fluisteren (En Wij Weten Na Heel Diep Gaan)
Pas Jezus Zal SCHREEUWEN!


God Bewerkt
een korenschoof Door trump – Micha 4:12 –

Zie Voor Meer Informatie FB River Of Fullness, The Secret Behind donald trump Klik Link

woonwijken; alien-projecten

bloed van 15000 bandalezen aan zijn handen,
dit resoneert mee in deze straatnaam, niets is wat het lijkt

Woonwijken; alien projecten Gebouwd in de 80% van de geest waar men geen weet van heeft. Rechtmatig door onbeleden zonde.
met als hoofdplaats washington dc, een stad compleet door aliens aangelegd, het stratenpatroon, één grote landingsplek! Babies ingemetseld in de pyloon in washington, 555 inch boven de grond, 111 inch onder de grond = 666 inch in totaal; anti-christ, terreur.
Pylonen wereldwijd verankeringen van egregores, egregores zijn woningen (sferen, atmosferen, culturen, klimaten, bolwerken) allemaal verzamelnamen voor habitaten van en voor duisternis, opnieuw mogelijk gemaakt rechtmatig door onbeleden zonde van mensen, waarin Kind-bloedoffers en seks-magie, nogmaals dit alles in de onderlagen van de mens, waar men geen Weet van heeft, de 20% wordt door de mind control programma’s aangestuurd dus geleidt, en hier komt de hele zichtbare wereld uit voort, de mens heeft geen Idee, het merendeel bedoelt het goed, ‘goede’ bedoelingen plaveien de weg naar de hel – met Kinder-kopjes – en zo zijn er vele wegen die leiden naar rome, de stad van de hogepriester van dit geheel; de paus, gedijend in het vaticaan, de heuvel waar de slang als god aanbeden wordt, en de paus houdt het corpus van Christus hoog, het lichaam van Jezus waarin hij alle zonde van de gehele wereld in Zich Heeft Opgenomen, men heeft het symbolisch aan het kruishout gehouden, beseffende  en niet beseffende Dat God Zelf Zegt, wat aan het kruishout hangt is vervloekt; resonanties. Het is een resonantie oorlog, alles vakkundig georganiseerd tegen De Zalving, tegen De Opgestane Verheerlijkte Jezus Christus En Zijn Bruid, Maria Magdalena En Hun Nageslacht, De Melchizedek HogePriesterlijke Bloedlijn – Micha 4:8 – De Sulammitische – Hooglied 4. Het is de occulte ‘spear of destiny’ tegen De Heilige Graal; God Voert De Strijd, Door Hen Die Hem Aanhoudend Oprecht Aanbidden En Hem Nauwgezet In Overgave Volgen, Zoals Hij Het Aangeeft. Jezus Christus Bevrijd, De Zalving Leidt De Geroepen Bruid Uit, de 911 terreurlijn -Openbaring 9:11 – Door Het Grote HogePriesterschap – Hebreeen 9:11 – Jezus Christus En De Bruid, Nauwgezet Door De Vader Wiens Naam Een Uitgegoten ZalfOlie Is, Hij Is Liefde, Hij Heeft Haar Gehuwd, Zij Is Als De Dans Van Twee Legers, Hij Doet Een Groot Werk Achter de schermen van het wereldtoneel, Hij Breekt het wereldtoneel Af, het fundament heeft geen Kracht, Jezus Heeft alle zonden en ongerechtigheden aan Het Kruis Overwonnen En overheden en machten aan Het Kruis Tentoongesteld En Over hen Gezegevierd. Het Bloed Van Het Lam En Het Woord Van Het Getuigenis, Bewerkt Het Erfrecht In Ons, Het Diep Thuis Zijn Bij De Vader, Wat Van Ons Is Is Van Hem, Wat Van Hem Is, Is Van Ons, Wij Zijn Één In Hem, Één In De Dans, Één In Elkaar; Een Bruid Zonder vlek of rimpel; Het Is Besloten En Verankerd In Sion, Buiten Sion is daar rechtmatige grond voor alles wat vloek bewerkt; een schouwspel voor Engelen en demonen, mensen hebben geen Idee, ze gaan mee met allerlei wind van leer, en spreken destructie uit over elkanders leven, Want Woorden Hebben Scheppende Kracht en woorden hebben vernietigende kracht. Via de boom van kennis van goed en kwaad; de boom van de vrijmetselaars, waarin wetenschappers als goden worden gediend.
Zo is de vrijmetserij begonnen als geheime orden binnen de bouwwereld van de kathedralen, in de kathedralen werd de geheime kennis verwerkt om De Zalving tegen te houden, hebben ze symbolieken in de wereld geroepen om alles te verzegelen. En zo is de zwarte franse lelie, welke staat voor de ‘spear of destiny’ het centrale doodszegel op alles wat met Maria Magdalena te maken heeft, Haar Evangelie is ook vakkundig uit De Bijbel verwijdert, omdat Ze Het Geheimenis Is, Jezus Meest Geliefde Apostel, Jezus Eerst Gezonden Apostel, petrus wees Haar af, zo ook de overige discipelen, ze wezen De Zalving af; Het Geheimenis, De Heilige Graal En men ging door met het verkondigen van het evangelie, maar past Mattheus 26:13 niet toe, TEGEN Jezus Opdracht; het petrus-evangelie; hij werd het voertuig van de nieuwe wereldorde, hij ontaarde in het vaticaan; het fundament van satan; de anti-Christ; het corpus van christus troont hoog; aliens gedijen erop, zie het houtsnijwerk in het auditorium achter de zetel van de paus. De zon welke staat voor apollyon is destructie – Openbaring 9:11 – en leidt naar abaddon. De paus verbonden met het pantheon, heeft via alle beeltenissen van de wereldgoden direct verbintenis met de sterrenhemel, de sterrenhemel waarin de occulte energien zich hebben verzameld, doordat mensen afgoden aanbidden en hun hele handelen doordrenkt is met Kind-bloedoffers en seks-magie, voeding voor de aliens. Met de Kind-bloedoffers wordt het harnas van de gevallen engelen bekrachtigd, de quelipots.
Zo heeft elk symbool, en elke naam occulte krachten, de weeknamen, de maandnamen, de straatnamen; de mens is verweven in de hele merovingian dynastie de valse koningslijn die altijd probeert De Zalving te verstikken. Deze vermenging is gestart toen De Dochter Van Jezus Christus En Maria Magdalena, Sarah Huwde Met een koning uit deze bloedlijn. God Ploegt En Splits Met Terugwerkende Kracht Tot Aan dit punt, roze kauwgom Wordt Weer Rood En Wit, De 144.000 Beginnen Mee Te Bewegen In De Dans Van Twee Legers.

woonwijken; alienprojecten Uitgelicht

tot stand gekomen vanuit de molochmuilen genaamd gemeentehuizen. Waar je vader je Eerst GeboorteRecht heeft verkocht voor een valse zorgstelsel in de mantel van de valse vrede. Je werd een persona, = masker te herkennen aan een eigen nummer; er mag met je gedaan worden wat de staat wilde, voor hen ben je 700.000 per leven waard, zo mag je een woning uitzoeken, in de door hen gecreeerde bestemmingsplan, alles tot doel om jouw levenskracht te oogsten, wonende in nauwgezette occulte architectuur; mind control bepaald je handel en je wandel, je hebt er geen Weet van en denkt Gezegend te zijn, want je bid tot God en gaat zondags naar de kerk, wat In Jezus’ Nieuwe Werk Niet Eens Meer Kan, Hij Is De Tempel, God En Het Lam, Waarin Geen tempel Meer Te Vinden Is – Openbaring 21:22 – . vrijmetselaars hebben tijden en wet verandert; dit heet babylon, God Zegt Vertrek Uit babylon, Opdat je geen deel hebt aan haar zonden en Niet ontvangt van haar plagen – Openbaring 18:4 – Vakkundig stuurt de geest van imperialisme je aan om een levenstraject te wandelen, van begin tot het eind programmering, zij hebben de control, zij houden de controle, Totdat jij je Bekeerd En Eruit Stapt, Nauwgezet Door De Zalving Geleidt. Niemand Is Hier Nog Op De Juiste Wijze Mee Gestart, Dan Enkel De Eerste Twee Op Aarde Vrijgezette HogePriesters Onder Leiding Van De Grote HogePriester Jezus Christus Vanuit De Troon Van De Vader, Hij Die Een Uitgegoten ZalfOlie Is, De Twee Olijfbomen En De Twee Olijftakken Die Gouden Olie Uit Zich Laten Lopen, Ze Zijn Geplaatst Aan Weerszijden Van De Rivier Met De Verheerlijkte Christus In Hun Midden; De Geopende Deur, De Rivier Die Uitmond In de zee, de zee staande voor de bevuilde geesten van de nog niet Thuisgekomen mensen, De Rivier Maakt de zee Gezond – Ezechiel 47:8 –

de ouders zelf ook vastgezet in het burger service nummer worden strak door aliens geleidt om hun Kinderen ook in hen (de aliens / alienresonanties) groot te brengen, het ziet er prachtig uit aan de buitenkant en mensen zijn zo lief. het vlees, de destrucutieve behoeften van Het Kind worden gekoesterd en gevoed, het Kind wordt verwend, hier sluit de architectuur van de straten, steden op aan, een verkleving, waarin een werkelijkheidsbeeld wordt neergezet dat compleet illusoir is. Het Kind denkt dat het die persona is, een persona geleidt door vleselijke, destructieve behoeften. Hierop wordt het schoolsysteem en de baan uitgezocht, de zelfontplooiing, de behoeften van de ziel, dit wordt door de ouders geprezen en de aliens leiden de opgegroeide kinderen naar andere straten met andere namen, nieuwe programmeringen in het wereldsysteem; 111 – 222 – 333 – 444 – 555 – 666 programmeringen, trolleybussen, oplopend naar een cruciaal hoogtepunt gecentreerd in nederland; de erasmusbrug is hier het monument van ; alle wereldlijnen lopen via de voeten van de vrouw die met haar benen omhoog (wijdbeens) ligt als zijnde een brug, maar ze is een open poort, een portal voor aliens, het is het omgekeerde van de Roeping Van Maria Magdalena, De Sulammitische, De Heilige Graal, destructie tot in De Baarmoeder, de troon van petrus, uitdragende het petrus-evangelie. Het eurovisie-songfestival is enkel nog uit te voeren en te bezien via artificial intelligence, het alien-leger, alle -ieten verzameld in de mantel van de paus; de jezuiten, in Het Boek Jozua kun je lezen Hoe Jozua ai Kon Veroveren en waarom het Hem eerst Niet lukte. Deze tijd is erger; Gods Geroepen Bruid Heeft De Ultiem Jozua Opdracht; Eenheid Door De Zalving Zuivere Intuitie, Niet Meer ik Maar Christus Regeert Door De Hem Aangestelde Zuivere Orde, Aan Het Leger Gaat Een Priesterschap Vooraf; Het HogePriesterschap Door De Grote HogePriester Jezus Christus Heeft Door De Geest Bevestigd de paus van De Troon Gestoten; Het Priesterschap Staat, Doet 24/7 Diepgaand Voorbereidend Werk, Zodat Nu Eindelijk Gods Leger Op Kan Staan Om Te Volgen, babylonische tijdklok tikt, 18-05-2021 in navolging van duncan laurence met zijn alien-licht is de anti-christ voornemens zijn werk te doen in rotterdam; ‘open it’, de nu nog voor de mens verborgen ongerechtigheidslaag in hun geest zullen in deze tijd geopend worden, te weten wereldwijd. God Verhoedde het Voor Oren Die Horen En Harten Die Echt Willen. Rotterdam -> europoort, de poort van de hoer van babylon, nederland springplank van de illuminatie, Geroepen Tot Reformatie.
het zijn niet de demonen, het is het vlees van de mens! De Mens Zal Zich Diep Moeten Bekeren, Overgeven En Radicaal Non-Stop Toewijden. Het Nieuwe JeruzalemHuis Dienen En Deze Tot Glorie Laten Vestigen Op Aarde. God Rust Niet En Wij Rusten Niet Totdat Jeruzalem Is Gevestigd En Tot Lof Op Aarde Is Gesteld, Dit Is Zijn Woord, Dit Is Ons Woord, Wij Houden Ons Woord, Staande Op Zijn Belofte, Bewegende Vanuit Zijn Erfdeel, Jezus Christus’ Is Niet Voor niets Ons Voorgegaan, laat jij Het Antwoord liggen? Of Strek je je knikkende knieen en Hef je je handen Om De Juiste Strijd Te Strijden Op De Plek Van Voor De Grondlegging Der Aarde Voor jou Bedoelt, De Enige Plek Voor Een Leven Met EeuwigheidsWaarde. Trots is het karakter van de slang, Nederigheid Baant De Weg Voor De Geest, Lofprijs En Aanbidding Geeft God De Mogelijkheid Ten Volle De Strijd Te Voeren, Hij Die Ons De Overwinning Reeds Gegeven Heeft, En Ons Heeft Geplaatst Aan Een Rijkgevulde Tafel In De 24/7 Shabbat. Zijn Wegen Zijn ondoorgrondelijk, Hij Is Een God Van Paradoxen, schijnbare tegenstellingen. Welkom In Zijn Rivier. Je Bent Uniek Geschapen.

 

het altaar van wilkin van de kamp

Wij Strijden Niet tegen vlees, We Hebben wilkin van de kamp en allen met hem, Lief Met De Liefde Van Christus. We Zijn Vanuit Christus Verplicht, Nauwgezet Door De Allerhoogste Geleidt, de werken van de duisternis Te Ontmaskeren, Af Te Breken En Op Te Ruimen – 2 Korinthe 10:4-6 – wie in het openbaar zondigt, Moet In Het Openbaar Worden Terecht Gewezen – 1 Tim. 5:20 – De Waarheid Maakt Vrij!

in het wereldsysteem is alles op kop: de zorg beschadigt, de rechters doen onrecht, het schoolsysteem legt lam, framed en maakt dom, de politiek brengt wanorde en verwond de burgers.
zo ook de kerkwereld, deze brengen de leugen voort, waarop het wereldsysteem gebouwd is, de satan doet zich voor als Een Engel Des Lichts. De facade wordt gestuurd door de onderlagen, de facade liegt over De Vervulling Van Het Grote Verlangen en houdt de mensen bezig met het tijdelijke surrogaat. Zo in het bijzonder wilkin van de kamp, centraal door satan gepositioneerd, de valse blauwdruk, die De Ware Blauwdruk, tegenwerkt, uitdragende. Zijn bediening vrij zijn, maakt maar één iemand ‘vrij’ en dat is wilkin zelf en door hem satan. Zijn ‘bevrijding’ is machtsverschuiving, alles brengen onder de mantel van beatrix, alles brengen onder de mantel van de paus, de mensen nog dieper vastzetten. En dat brengt loon met zich mee; meer geld, een grotere ‘bediening’, meer mensen, meer erkenning en faam. Daarom noemt men hem ook publieksgeil, zonder publiek spreekt hij moeilijk. Hij heeft op de industiestraat in aalten een altaar gebouwd (ter hoogte van het station,aalten, de jodendeportatieplek en naast een toenmalige islamitische slachterij) een altaar voor wie?
een altaar voor degenen die hij dient. Op dat altaar hebben zijn goden, nu hun nog diepere verankering gebouwd; een ogenschijnlijk mooi initiatief, maar schijn bedriegt en de duistere geestelijke wereld laat zich kennen.

de egregore evangelisch christenDOM is een mind control fuik, wilkin heeft deze egregore heel bewust overgelverd aan de paus / de jezuiten, alle -ieten samengevat in a.i. (Boek Jozua Hfst 7). In Deze Tijd artificial intelligence. Dit door het verbond, ‘wij kiezen voor eenheid’, te ondertekenen in de DOM. het kiezen voor eenheid is Niet De Eenheid Waarvoor Jezus Christus De Geopende Deur Werd. Zuivere Eenheid Is Ingaan In Hem, Niet ik Maar Christus Regeert Volgens Zijn Heilige HogePriester Orde. Dus geen ‘geest van eenheid’ Maar Eenheid In De Geest.

De erfenis van wilkin van de kamp, met zijn clowneske lach, jaren machtsverplaatsing van demonen en het misleiden en offeren van mensen aan de paus. Sealing valley naast het voormalig hoofdkantoor van wilkin van de kamp en op de plek waar voorheen het islamitische slachthuis was. Sealing valley, Een ogenschijnlijk alleen maar ludieke heenwijzing naar silicon valley. (Update s.d. 13-09-2022 silicon valley waar maxima onlangs een bezoek bracht om te praten met google, dus 666, dus ‘goede verbonden’ gelegd voor de toekomst koningin máxima is ‘dankbaar’ voor tijd bij google) wat compleet gestuurd wordt door aliens, maar niets is minder Waar, er is een direct geestelijke lijn getrokken mét silicon valley, en aalten het jeruzalem van het oosten is nog dieper overgegeven aan de resonanties van de nieuwe wereldorde, met als eerste priester wilkin van de kamp; jeruzalem die De Profeten dood. Vele, vele, vele Voorheen Gezondenen Zullen dit Beamen.
Bij het openen van de westerkerk heeft hij al zijn offer gebracht, tijdens zijn hoogtijdag; kerstMIS voor hem, zoals hij zelf zegt: ‘het mooiste feest van het jaar’ kwam met grote regelmaat enthousiast uit zijn mond, dan leeft hij helemaal op, hij en destijds zijn leidersteam waren volledig op de hoogte van het zelfdodingsplan van froukje van de brink – Een Bijzonder Geroepen Profetes, spastisch en in haar jeugd zwaar ritueel misbruikt, ze kon de vele gekmakende stemmen in haar hoofd niet meer aan, als broddelap gebruikt zijnde, door de organisatie in het leven gebrachte zogenaamde bevrijdingsbediening, is gebleken dat ze haar toch niet konden Bevrijden, een laatste ‘dienst’ werd aan haar bewezen, door haar zorgvuldig te dienen in haar laatste wens om uit het leven te stappen en wel in de kerstnacht. roelof de rouw, één van wilkins favoriete oudsten, had de ‘eer’ om de volgende ochtend in bed haar levenloze lichaam te vinden.

herman boon, van bidden en vasten uit den helder, waar ze regelmatig logeerde, een beste maatje van haar, was woest toen hij dit hoorde!  maar deed wel de uitvaartdienst, en alles werd vervolgens onder het tapijt geveegd.
de caravaan gaat voort, wilkin vanuit aalten tot aan peru (israel lukte hem niet) en herman van boon vanuit den helder, nederland door.
erika duenk, froukjes, over de top, nog lerende, volgens ton en jenny te vroeg vrijgezette, toegewijde geestelijk moeder, was hoofd van, destijds,  de bevrijdingsbediening. Nu werkende in een aan zichzelf gegeven geestelijke bediening ‘his healing voice’, microsoft windows kleuren en een wifi-logo zijn haar kenmerk (waarmee ze uiterlijk door de mand valt: a.i.), haar hartewens vervuld; een eigen bediening uitgezwaaid door wilkin en de zijnen, met een cheque van 5000 euro om op te starten, de lijn van het coveren van ritueel misbruik voortzettende in nijkerk (ronde huis, strand nulde (soul survivor), de veluwe, de bijbelbelt. En erika van de bevrijdingsbediening ‘ze had haar best gedaan’
 E
n de jaarlijkse emotionele pinksteropwekkingZo ook glenn van der mull, zijn aanbiddingsbediening voortzettende op de automatische piloot, zoals hij zelf reeds in 2007 zei. vrij zijn is machtsverschuiving binnen de jezuiten-mantel van de paus, alles op grond van goede bedoelingen, goede bedoelingen die de weg plaveien naar de hel, vele wegen die naar rome leiden, vaticaan de heuvel waar de slang als god aanbeden wordt.

 eveneens de clowneske herman boon met zijn traditionele bidden en vasten; het land door… zonder Daadwerkelijk Doorbraak, hij wees Ons af en zette op de bettelt Ons uit de samenkomst.

allen vrienden van de staat

Terug naar froukje; het patroon heeft zich voortgezet tot aan haar dood, daarbij was ze spastisch, Maar Bold Voor Jezus Tot haar laatste besluit, ze trok de stemmen in haar hoofd niet meer, er bleek dus niemand meer die haar kon Uitredden -, (of toch wel? ze mocht er niet zijn).
Dus op kerstavond, zou zomaar klokslag 0:00u geweest kunnen zijn. Froukje jarenlang daarvoor gebruikt als broddelap voor de ‘bevrijdingsbediening’ DIE NA DIT OFFER ZEER SUCCESVOL WERD! (met bloedoffers wordt aan sterke demonen een troon gegeven; dit geeft suc-6!) Opmerkelijk Is Ook dat direct na De Grondig Uitgevoerde Opdracht, Die God Ons Gaf rondom de tien kaballahpoorten in groningen – Proclamering Nieuwe Jeruzalem – , ‘geboren om vrij te zijn’ aankondigde in groningen meetings te hebben. De drempel van de afgoden wordt tegen De Drempel Van Het Heiligdom geplaatst.

DOOR DEZE ALIENS WERDEN DE EERSTE BEZOEKERS VAN SEALING VALLEY WELKOM GEHETEN

Iets Is Wat De Geest Erachter Is / iets is wat de geest erachter is Klik Link

de industriestraat een broeiplaats van aliens, allemaal grond gevonden in de zogenaamd bevrijdde mensen uit de ‘bediening’ van wilkin van de kamp. Als er zoveel mensen Bevrijd zijn, waar is dan de Opwekking, en waarom moest ook wilkin zijn deuren sluiten vanwege het coronavirus? Kon hij de mensen daar niet van Bevrijden? Er Is Toch Volledige Genezing In Jezus Christus, Vrij zijn? Ook wilkin heeft een zorgverzekering en ontkent daarmee PER DIRECT Het Verlossende Bloed Van Jezus Christus. Ook wilkin stort geld in de watermachtentempel genaamd walter bos complex.

Opvallend zijn ook de vrijmetselarij-kleuren blauw wit en de beatrixgezinde kleur oranje in het vrij zijn logo

wilkin van de kamp: ‘beatrix een geweldige vrouw!’, beatrix die slot drakensteijn bewoond, boot de groen dreack bezit en een landgoed heeft genaamd rocco dei draconi. Duidelijk wiens priester hij is

toen de westerkerk werd betrokken werd er ook een nieuwe naam gegeven aan deze beweging, het werd ‘EURegio christengemeente’. EUR staat voor europa, europa is de hoer van babylon, waarvan God Zegt In Openbaring 4, Trek Weg Uit haar En In Vers 6 Vergeld, Vergeld haar dubbel. Dit Is Wat God Zelf Zegt, Sterker Gebiedt, Dus Opdraagt

God Belooft alle facades te vernietigen, Hij Heeft Door Zijn HogePriesteres, De Sulammitische – Die Lang Als Zijn Wachter Onder hen Nauwgezet Door De Heilige Geest Heeft Bewogen, verdrukking Diepe Tranen, Mega Openbaringen, In De Dans Met Hem Leidde Hij Haar Via Deze Gethsemané Door De Geopende Deur  -, De Weg Vrij Gemaakt Naar Het Verlangen Van alle heidenvolken: Relatie In De Zalving

Ik Zal alle heidenvolken Doen Beven.
Zij Zullen Komen Naar Het Verlangen Van alle heidenvolken
En Ik Zal Dit Huis Vullen Met Heerlijkheid,
Zegt De HEERE Van De Legermachten.
Haggaï 2:8

Dit alles Is Al Lange Tijd Exposed En Nu Ook Diep Ontkracht, Door Het Volbrachte Offer Van Jezus Christus En Naar De Aarde Gebracht Door Zijn HogePriesters. Er Is Volhardend DoorGeploegd Sinds 2009. De Nieuwe JeruzalemBlauwdruk Is Ingedaald. Jeruzalem Gegrondvest Nu Nog GaandeWeg Als Een Lof Op Aarde Worden Gesteld.
Achterhoek, InvalsHoek Heeft Hij Gesproken, De Zon Der Gerechtigheid Is Opgekomen – Maleachi 4 –

Tot Zijn Eer