kerkelijk besef?

alles wat In VredesBeraad Tussen De Zerubbabel En De Jozua Priester, Heden De Twee Getuigen Blauwdruk,
Wordt Geoordeeld Breekt God Af, Zo Ook
onderstaande. Daar Breekt God Door: Baal-Perazim;
De God Van De Doorbaak!
We Strijden Niet
tegen mensen
Doch Tegen de overheden, Tegen de machten, Tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk,
de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. – Efeze 6:12 –
We Hebben
de mens Lief Met De Liefde Van Christus En We Zegenen Zijn Werk
 

een ongegronde vloek treft geen Doel – Spr. 26:2 –. Jezus Spreekt niet Overkerkelijk besef‘, Hij Laat Zien Dat Er In Haar geen tempel Is. ThuisKomen In Het Nieuwe Jeruzalem – Ope. 18:4, Ope. 21 -, Dat Is Dé Weg, Jezus Zelf Breekt de religieuze wereldse tempels Af, Hij Komt niet om vrede te brengen, Doch Het Zwaard, alleen vlees kan daar niet tegen, waarom wordt er hier platform gegeven aan vlees en het religieuze denken van de slang? van der sluijs straalt niet De Opgestane Christus, maar een andere geest.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *