De Nederland – Gemini Lijn Op Aarde Vrijgezet, patmos-vloek Gebroken

Zeldzame Levende ZeePaardjes gevonden bij de waddeneilanden Klik Link

Vanmorgen Heeft Aquila Deborah Het RhemaWoord Esther 9:12-22 Ontvangen, Bovenstaande nieuwsbericht Bevestigde Dit.
Het Zwaard Is Gezet In de draagster en priesteres van de de baphomet – moloch, hidden sephirot (hamangeest) op het eiland patmos,
en de tien zonen van haman zijn gedood -> 10 sephirots, De Volle Elia Zalving in nederland Hersteld.

Het Beeld Dat God Mij In 2011 Op het eiland patmos, in patmos garden, Staande Voor De Hof Van Eden, Liet Zien, Dat Er Een Breuklijn Met Daarin Water, Licht, Zalving En Leven Vanuit patmos garden Naar nederland-amsterdam Was Opengescheurd En Daar de pyloon op de dam,
met daarin de twaalf urnen, de aanhechtingen voor de hele kaballaboom, Eruit Knalde! 

Gemini (voorheen patmos) Heeft De Vorm Van Een ZeePaardje. De Elia-Zalving Heeft nederland Geraakt! Geestelijke Lijn Nederland – Gemini Op Aarde Vrijgezet, de nederland – patmos – en daarmee wereldwijd – vloeklijn Is Gebroken!
Bij Het ZeePaardje Draagt Het Mannetje De Kinderen, De Elia Draagt De 144.000, Zij Beginnen In De BaarVader Te Leven.
de macht van de moloch – baphomet, sunneklaas (waddeneilanden) is Gebroken, resonanties ebben weg; het kabinet valt Klik,
en probeert weer op te staan, maar zal niet lukken, de nederlandse grondwet TenietGedaan.

 

de jaloezie van paulus – the jealousy of paul

Paulus had een geest van jaloezie onder andere daarom schreef hij dat hij de grootste zondaar was – 1 Tim. 1:16 -.  Deze geest van jaloezie was gericht op Zij Die De Zalving Had Ontvangen, Maria Magdalena. Jezus Gebiedt Dat Over Waar DIT Evangelie Gepredikt Wordt, Ook Gesproken Zal Worden Over Wat Zij Aan Hem Gedaan Heeft – Mattheus 26:13 -. Waar Zien We paulus Over Haar Spreken En Spreken Over Wat Zij Aan Hem Gedaan Heeft? Nergens! PAULUS REBELEERT TEGEN JEZUS’ OPDRACHT.  Zo ook de volgelingen van paulus niet, zoals rick joyner, hij heeft zich aangesloten bij de orde van malta, welke een katholieke orde is, hiermee is hij agent provacateur voor de gehele profetische beweging, om deze te brengen onder de mantel van de paus. Hoe diep is de misleiding!!! De ToetsSteen Of je Het Ware Evangelie Verteld Is Mattheus 26:13, Wordt Er Ook Gesproken Over Wat Zij Heeft Gedaan Aan Hem? Een Diep Diep Geheimenis. geen tegenslag zonder invalspoort.

Zie: Spiritual Healthcheck And Rhema Coaching Klik

Paul had, among other things, a spirit of jealousy, which is why he wrote that he was the greatest sinner – 1 Tim. 1:16 -. This spirit of jealousy was directed towards She Who Had Received The Anointing, Mary Magdalene. Jesus Commanded That Where THIS Gospel Is Preached, That There Is Also Preached What She Has Done To Him – Matthew 26:13 -.
Where Do We See Paul Talk About Her And Talk About What She Has Done To Him? NOWHERE! PAUL REBATES AGAINST JESUS ‘COMMAND. Likewise, also not the followers of paul, like rick joyner, he has joined the order of Malta, which is a catholic order, thus acting as agent provocateur for the entire prophetic movement, to bring them under the mantle of the pope. How deep is the deception !!! The Test Stone Whether You Are Telling The True Gospel Is Matthew 26:13, Is It Also Speaking Of What She Has Done To Him? A Deep Deep Mystery. If there is legal ground in your life for the enemy, sin and iniquity, then there is destruction.

See: Spiritual Healthcheck And Rhema Coaching Klik


hanuman Gebroken

Sinds 2009 Heeft Hij Ons Naast Elkaar In De Hoge Lijn Geplaatst, Sindsdien Bewegen We Samen 24/7 On The Cutting Edge Van Wat Hij In De Front wereldwijd Doet. Vanmorgen Ontving Ik Amos 3, Met Twee Getuigen In De Orde En Dus In De Zalving Vangt Hij de machten en Breekt de egregores.
Gisteren en vandaag de macht gunaman, een hoogocculte aapgod, welke er op gericht is relaties kapot te maken, hij is dan ook de god van het celibaat, volgers van deze afgod vallen stelletjes lastig[1], speciaal met valentijnsdag, de macht die op deze dag opereert is cupido, die met zowel pijlen met een scherpe punt, de ‘liefde’ bewerkend, als met pijlen met een botte punt, de haat bewerkend, schiet. Een principe is izebel veroordeelt izebel, machten die elkaar lijken te bestrijden, komen uit dezelfde bron en zijn verwant in opereren.
Deze afgod is heel specifiek gericht tegen Gezalfde Relaties, Relaties Vanuit God Samen Bedoelt, deze macht bewerkt de monkeymind, het gebrek aan Relatie compenseren met vleselijke zaken als drugs, seks, alcohol, goedkope humor, etc, ook bied deze afgod religie aan om het vlees te bezweren, daarom de god van het celibaat. deze aapgod wordt ook afgebeeld als een wajang en op een kris. Deze macht zoals alle machten hebben seks-magie en Kind-bloedoffers nodig om te gedijen. Zo staat er in het hoofdgebouw van de raad van Kinder-bescherming in arnhem, bovenaan de trapbij de deur van de ontmoetingsruimte  waar uithuisgeplaatste Kinderen voor het eerst na de ongekende gruwelijke geestelijke emotionele abortus, die heeft plaatsgevonden hun ouders weer gaan ontmoeten,  een wajang. De machten in deze pop voeden zich met dit terreur en gaan aankleven in de verwonding van De Kinderen en de ouders, dit is raad van kinderbescherming! Deze organisatie EET Kinderen! Jeugdbescherming gelderland heeft dan ook als logo een Kind VÓÓR het schild! De vlakken samen vormen 666

In Amos 3 Oordeelt God asdod, wat betekent ‘ik zal verwennen / ik zal verderven’.
opmerkelijk dat willem iii, koning gorilla werd genoemd, vanwege zijn beestachtige karakter, zowel qua lust als geweld. Dit is wat zijn vrouw in 1851 aan een vriendin schreef:

‘Mijn leven is een hel. Als ik zwanger ben, is hij altijd onvriendelijk tegen mij. Hij is wreed, zoals alle zwakkelingen. Hij weet dat een vrouw in die toestand behoefte heeft aan rust, kalmte, vriendelijkheid. Dat alles weigert hij me te geven.’

een vrouw die uit de bloedlijn van willem iii komt, en uit de trauma-lijn van het ronde huis komt, zag in een psychose, gekleurde gorilla’s op het plafond lopen.

deze koning gorilla was een volle landingsplek voor deze hunaman macht, die via indonesie (seks-magie en Kind-bloedoffers), de nederlanden binnen is gekomen. En huist in vele niet Bekeerden nederlanders, indonesiers, molukkers, indiers, etc.
Dit soort machten komen uit de voortijd, de tijd voor de zondvloed, waar elohim, zich vrouwen uit de mensen namen en een hybridegeslacht voortbrachten. Deze nefilim kregen nadat hun lichaam stierf geen Toegang tot De Hemel en bleven op aarde rondzwerven (Boek Henoch), dus zochten een fysiek lichaam om zich in te nestelen, mensen maar ook dieren, en welk dier beter dan een primaat, lijkend op mensen, een gorilla.
Zo worden in het boek the planet of the apes, de hoofdrolspelers gevangen genomen door gorilla’s, al deze zaken verraden een egregore, waarin deze macht hoogtij vierde. Daarbij is deze macht verweven met de indonesische pela-schappen / bloedverbonden.


God Heeft In Deze Dagen Vanuit Sion Afgerekend met deze macht. Wat Betekent dat de egregore en het bolwerk waarin deze macht opereert is Gebroken en de macht, krachteloos gemaakt! Dit Was Al Aan Het Kruis Gebeurt, Maar Dit Oordeel Nu Door Zijn HogePriesters Naar De Aarde Gebracht – Psalm 149 – Zie High Priest Council Jerusalem Klik Link
Dit Alles Alleen In De Mantel Van De Sullamitische – Hooglied 6:13 – De Huidige Maria Magdalena, Die Jezus’ Geroepen Lichaam Op Aarde Zalft Voor De Begrafenis – Mattheus 26:13 – Wat Betekent sterven aan je ZELF En De Mantel Van God Ontvingen.

Laten Zijn Gunstelingen Om Die Eer Opspringen Van Vreugde,

Laten Zij Vrolijk Zingen Op Hun Slaapplaatsen.
Gods Lofzangen Klinken Uit Hun Mond,
Een Tweesnijdend Zwaard Is In Hun Hand,
Om Wraak Te Oefenen Over de heidenvolken,
Bestraffingen Over de natiën,
om hun koningen Te Binden Met Ketenen
en hun aanzienlijken Met IJzeren Boeien,
Om Het Beschreven Recht Aan hen Te Voltrekken.
Dát Zal De Glorie Van Al Zijn Gunstelingen Zijn. Halleluja!
Psalm 149:5-9

 


[1] Van hindoe-aapgod Hanuman blijf je af, vooral als je moslim bent | Trouw

waarom haat de kerk Maria Magdalena?

nederlands Verderop

The Word Of God HAS To Be Read In And Through The Holy Spirit Of God otherwise you get greek thinking, analyzing, structuring of Reality, which is impossible and death to Truth in your heart. These women are greek thinkers of the worst kind, they kill Revelation crucify It and with the residu make an own melochanolic soup called religion, it’s SICK, just as the greek thinkers did with Jesus. The Truth Is Revealed By The Anointing, The Anointing Which Comes From The Marriage Between Jesus And Mary Magdalene, She Became Mary Magdalene Christ, The Tower Of Anointing Culminated In The Shulamite – Song Of Songs 6:13 -, The Woman Of Revelation 12, Who destroys the world system In The Son Who She Gives Birth To, He Will Lead the heathen With A Rod Of Iron – Psalm 2 -, AND KILL ALL GREEK THINKING! As For Thee Also, By The Blood Of Thy Covenant I Have Sent Forth Thy prisoners ( 144.000) Out Of the pit Wherein [is] no Water. Turn you To THE STRONG HOLD (-> The Tower, Now The Shulammith), ye prisoners Of Hope: Even To Day Do I Declare [That] I Will Render Double Unto Thee; When I Have Bent Judah For Me, Filled The Bow With Ephraim, And Raised Up Thy Sons – 144.000 Prophets In The Son – Rev. 12 -), O Zion, against thy sons, O greece, And Made Thee As The Sword Of A Mighty Man. Zechariah 9:11-13 And Thou, O Tower – MIGDAL – Of The Flock, THE STRONG HOLD Of The Daughter Of Zion, Unto Thee Shall It Come, Even The First Dominion; The Kingdom Shall Come To The Daughter Of Jerusalem. Now Why Dost Thou Cry Out Aloud? No King In Thee? is Thy Counsellor perished? For Pangs Have Taken Thee As A Woman In Travail. Micha 4:8 YES, There Is A King In Her! He Is Born In Isaiah 66, In Revelation 12, The Seed Of Jesus Christ And Mary Magdalene. His Birth Throws Over the false throne of the snake, of the vatican, the throne of greek thinking and idolatry, Mary Magdalene Knew When She Anointed Jesus Christ In Assignment Of God, Whose Name Is A Poured Out Oil – Song Of Songs 1:3B – For His Burial, His Truth Is Interwoven With The Deep Mystery Of What She Did To Him, Only Sharing From This Unity Is Sharing Out Of The Anointing, Is Stepping Into The Dance, The Dance Of Two Armies Book She Is As The Dance Of Two Armies Click Link https://www.youtube.com/watch?v=Q8Do8MS2mbw

Het Woord van God MOET In En Door De Heilige Geest Van God Worden Gelezen, Anders Krijg je grieks denken, analyseren, structureren van de Werkelijkheid, wat onmogelijk is, en dood voor Waarheid in je hart. Deze vrouwen zijn griekse denkers van de ergste soort, ze doden Openbaring, kruisigen Het en maken van het residu een eigen melochangolische soep genaamd religie, het is ZIEK, net zoals de griekse denkers deden met Jezus. De Waarheid Wordt Onthuld Door De Zalving, De Zalving Die Voortkomt Uit Het Huwelijk Tussen Jezus En Maria Magdalena, Ze Werd Maria Magdalena Christus, De Toren Van Zalving Culmineerde In De Sulammitische – Hooglied 6:13 -, De Vrouw Van Openbaring 12, Zij, De Zalving, vernietigt het wereldsysteem In En Door De Zoon Aan Wie Ze Geboorte Geeft, Hij Zal de heidenen Leiden Met Een IJzeren Staaf – Psalm 2 -, EN AL HET GRIEKSE DENKEN DODEN! En Wat u Betreft, Door Het Bloed Van Uw Verbond Heb Ik uw Gevangenen (144.000) Uit de put gestuurd waarin geen Water is. Keer Terug Naar DE VESTING (-> De Toren, nu de Sulammitische), gij gevangenen Van De Hoop: Zelfs Vandaag Verklaar Ik [Dat] Ik u Dubbel Zal Geven; Toen Ik Juda Voor Mij Gebogen Heb, De Boog Met Efraïm Heb Gevuld En Uw Zonen Heb Opgewekt – 144.000 Profeten In De Zoon – Openbaring 12 -, O Sion, Tegen uw zonen, o griekenland, En U Gemaakt Heb Als Het Zwaard Van Een Machtig Man. Zechariah 9: 11-13 En Gij, O Toren – MIGDAL – Van De Kudde – 144.000 -, De Vesting Van De Dochter Van Sion, Tot U Zal Het Komen, Zelfs De Eerste Heerschappij; Het Koninkrijk Zal Naar De Dochter Van Jeruzalem Komen. Waarom Roept U Het Nu Hardop? Geen Koning In U? Is Uw Raadgever omgekomen? Want Weeën Hebben u Als Een Vrouw In Zwangerschap Genomen. Micha 4:8 Ja, Er Is Een Koning In Haar! Hij Is Geboren In Jesaja 66, In Openbaring 12, Het Zaad Van Jezus Christus En Maria Magdalena. Zijn Geboorte vernietigt de valse troon van de slang, van het vaticaan, de troon van grieks denken en afgoderij, Maria Magdalena Wist Toen Ze Jezus Christus Zalfde In Opdracht Van God, Wiens Naam Een Uitgegoten Olie Is – Hooglied 1:3B – Voor Zijn Begrafenis Is Zijn Waarheid Verweven Met Het Diepe Mysterie Van Wat Ze Hem Heeft Aangedaan, Alleen Delen Van Deze Eenheid Is Delen Uit De Zalving, Is Stappen In De Dans, De Dans Van Twee Leger Boek Zij Is Als De Dans Van Twee Legers Klik Link https://www.youtube.com/watch?v=Q8Do8MS2mbw

hugo de jonge: christenDOM!

ze zeggen het letterlijk! Klik Link

mondkapjes ten dienste van WAT??

Jaap van Dissel: “200.000 mensen moeten een week lang een mondkapje dragen om MISSCHIEN -en dan zeg ik nog misschien- 1 corona besmetting te voorkomen.”

Minister van Ark van Medische Zorg: “Mondkapjes inzetten gericht op gedragsbeïnvloeding, dus niet zo zeer medisch gerelateerd, maar gericht op gedragsbeïnvloeding en te kijken: waar zou je mee kunnen experimenteren.”

minister hugo de jonge zegt vaccin niet veilig en koopt het toch Klik Link

Bevrijd het volk uit de klauwen van de covid-19 sekte (Belangrijk) Klik Link

Er Is Maar Één Weg Uit! De Weg Die Onze Schepper Al 2000 Jaar Geleden Ons Gegeven Heeft,
Zie Jesaja 35 Johannes 3:16 En Mattheus 26:13

Vertrek, Vertrek Uit babylon, Vertrek Uit christenDOM; Word Waarachtig Vrij!

Lees Hieronder hoe vrij je bent volgens de natuurwetten, Maar Besef je bent dan nog niet Vrij Van zonde en ongerechtighedendie een basisvloek in je leven zijn, dus ziekte en dood zijn Niet Overwonnen, Dus De Vraag Is Hoe vrij ben je dan?God Gebiedt Zijn Kinderen Puur Uit Liefde, Puur Uit Zijn Hart Voor Zijn Geroepen Kinderen: Vertrek, Vertrek Uit babylon, Vertrek Uit christenDOM, Opdat!- Openbaring 18:4 – Want al heb je dan geen overeenkomst, volgens de wet heb je een UNIVERSELE OVERKOEPELENDE OVEREENKOMST met hen in de zondeval, en wel een hele sterke; ÉÉN IN DE GEEST VAN ZONDE, Dus Nogmaals Vertrek Uit babylon Doe En Geef je Over Aan Wat Jezus Gebiedt – Mattheus 26:13 – Welkom In Sion, De Plek Waar Wedergeboorte (Psalm 87:5) Én Vernieuwing Van de geest van je denken (het griekse denken) Plaatsvind. Veilig In je Van God Gegeven Psalm 133 Familie, Veilig Omdat Het Spreken Van De Twee Getuigen, Veilig In Christus, De Vrouw En De Zoon, Het Nieuwe Werk Op Aarde, Jesaja 43:19, Jesaja 28:21 – Veilig In De Enige Tempel, God En Het Lam; Waarin Geen tempel Meer Te Vinden Is; Haar Tempel; De Sulammitische – Micha 4:8, Openbaring 21:22 -Uit Haar Stroomt De Rivier, Zij Is De Bron Voor Het Huis Van David; De Derde Adam, Uit Haar Stroomt De Rivier – Openbaring 22:21 -, De Rivier Die de zee (de bevuilde geest van de Nog Niet Bekeerde mens,)Gezond Maakt – Ezechiel 47:8 –

Kijk Niet achterom! – Jesaja 47:8 –

Mooi kort filmpje. En dit is volgens mij een van de beste rechtsgeleerden van nederland. Hij heeft al menige rechtszaak gewonnen. Dit klinkt wellicht wat vaag, als je het voor het eerst hoort..Maar wat het inhoud is dit: Je bent een vrij mens!Je hoeft dus geen belasting te betalen.Je hoeft dus geen boetes te betalen.Je hoeft dus geen zorgverzekering af te sluiten.Je hoeft geen muilkorf op te zetten en je mag iemand wel een knuffel geven als diegene dat goed vind.Pak een papier erbij, schrijf de artikelen op die hij noemt en voer het uit.. Veel makkelijker kunnen we het niet maken..
https://www.facebook.com/mivan.chael.1/videos/369591547656449/

KindBloedoffers voor valse vrede

georgina hartnack, een hemelkoningin priesteres poste dit:

De druk op de kerk en de veranderingen die nu gebeuren, maakt dat wij eindelijk echte christenen worden. Mensen die niet afhankelijk een half uurtje per week aanbidden. Maar orginele creative mensen die aanbidding uitleven en elkaar of de regering niet bevechten. Maar verantwoording nemen, een vreugde voor de wereld zijn. Een zegen! Stop met klagen of iets te bevechten. Wees een zegen voor deze schepping.

Mijn Reactie:

wat het met een gefragmenteerd christenDOM denken is, deze tovert met deelwaarheden, welke overigens elkaar altijd in de haren vliegen, Daarom Het Onfeilbare Woord Van God!

Deze Zegt: Ga Uit haar Weg, Mijn volk, Opdat u Geen deelhebt aan haar zonden, En Opdat u Niet van haar plagen zult ontvangen. Openbaring 18:4

Vergeld haar zoals zij ook u vergolden heeft, En Vergeld haar Dubbel naar haar werken. Schenk In De Drinkbeker waarin zij voor anderen ingeschonken heeft, Voor haar Het Dubbele In.

geen regeringen bevechten??? en als deze nu eens onderdeel zijn van deze grote hoer, waarmee ALLE koningen der aarde hoereren??? – Openbaring 17:2 – En Als De Opgestane En Verheerlijkte Jezus Christus Nu Eens ZELF Deze Opdracht Geeft, En Als Deze Jezus Christus Nu Eens Zei Ik Kom NIET Om (valse) vrede te brengen, Maar Het Zwaard! Jeremia Profeteerde vervloekt is een ieder die GEEN bloed aan zijn zwaard heeft. – Jeremia 48:10 –

maar in de blinde met de bijbel in de rondte slaan? Of Zeer Effectief Vanuit De Volle Liefde Van Christus Daar Het Zwaard Zetten Waar De Vader Leidt, Zodat de nieuwe wereldorde bolwerken, gevoed door miljoenen Kind-bloedoffers

Afgebroken Worden en de puppets van de elohim leeglopen Door Het MachtsWoord Van God. En Het Koninkrijk Van God, Het Koninkrijk Van Gerechtigheid En Ware Vrede Eindelijk Gevestigd Kan Worden Op Aarde Dor Zijn Geroepen Volk. Er zijn vele ba’al en asjera profeten Er Is Maar Één Elia, Die jullie Voor De Keuze Stelt, De God Van Israel Of de goden van rutte, de satanische wereld brengt ook ‘prachtige’ dingen voort, ondertussen kruisigen ze Jezus opnieuw en opnieuw

christenLIJK, Lees Wat God Tegen hen Zegt In Openbaring 3:1-3

God Heeft NOOIT het christenDOM Ingesteld, het is een religieuze egregore, een mind control fuik, allen zondigen tegen hetgeen Jezus Gebiedt In Mattheus 26:13.

Jezus Vraagt Volgelingen, RhemaWoord Vannochtend Opnieuw Ontvangen Door De Sulammitische Jeremia 19; De kruik Gebroken!

georgina je blijft zondigen in het openbaar, Na Menigmaal Te Zijn Gewaarschuwd, je zonden worden in het openbaar bekend Gemaakt – 1 Tim. 5:20 –

Arjan lubach blijkt uiteindelijk TOCH agent provocateur

krantenkop zegt: ‘lubach maakt gehakt van lange frans’

NIETS is minder waar. We Hebben Nu 10 Jaar Ervaring Met agent provocateurs. Dit zijn geprogrammeerde mensen, die de taal spreken van een bepaalde groep in de maatschappij, deze dan ook ‘binnenhalen’ en daar waar het hoogste punt van feiten en waarheid zich aandient, switchen naar de leugens van de nieuwe wereldorde… Hoe dit werkt? Dit heeft alles met de inponsing van het burger service nummer te maken. Want gehooked in het systeem, is uiteindelijk dienstbaar aan de jezuiten / de oranjes, aan die pedonetwerken, die satan zichzelf als fundament van dit wereldsysteem gecreëerd heeft, de ‘scherpe’ arjan lubach niet minder. Als het gaat over de schaduwregering, de deepstate, de nwo, de pedofiele satanische netwerken, is arjan opeens niet met feiten bezig, maar met het framen van diegene die wakker aan het worden zijn over hoe dit wereldsysteem georganiseerd is. Arjan lubach zet deze groep weg als een zielig kuddevolk wat stompzinnig de algoritmes van een bedrijf als youtube volgt en daardoor in de meest bizarre werkelijkheidswaarneming komt. Arjan lubach heeft geen woord gerept over waar deze feiten vandaan komen, wat er aan de basis staat van deze ideeën. Hij doet er geen onderzoek naar, is deze keer NIET scherp en doortastend…
Het Is Duidelijk waarom deze jongen zo’n programma op een staatszender krijgt…

Wetende dat de media en de nieuwsaanvoer in handen is van maar een klein groepje mensen. Wetende dat een ieder die niet Uit het bsn EN In Sion is, verweven is met de gevallen engelen die de mensen in het wereldsysteem sturen en verder programmeren. Arjan lubach is degene die in de parallele werkelijkheid leeft. Laat hij dit eens onderzoeken:

https://www.ellaster.nl/2017/05/16/inval-itccs-zwolle-is-bewijs/

https://www.ellaster.nl/2016/10/14/itccs-getuige-toos-nijenhuis-elite-misbruikt-kinderen-op-gruwelijke-manier/

https://www.ellaster.nl/2020/05/06/in-gesprek-met-sarah-westall-er-is-licht-aan-het-einde-van-de-tunnel/

https://www.ellaster.nl/2020/10/11/er-schijnt-steeds-meer-licht-aan-het-einde-van-de-tunnel-vervolg/

https://www.ellaster.nl/2020/04/18/hollywood-en-elite-pedoring-gaan-ten-onder/

https://www.ellaster.nl/2020/04/20/als-de-waarheid-over-adrenochrome-naar-buiten-komt-gaat-hollywood-ten-onder/

https://www.ellaster.nl/2020/09/05/minister-grapperhaus-er-komt-geen-onafhankelijk-onderzoek-naar-ritueel-misbruik/

https://www.ellaster.nl/2020/08/06/9-schokkende-feiten-uit-het-epstein-dossier/

https://www.ellaster.nl/2019/08/26/journalist-die-kinderhandel-jeffrey-epstein-onderzocht-nu-met-de-dood-bedreigd/

En nog oneindig veel meer. Wij Hebben arjan lubach hiervan in kennis gesteld.

Nog Belangrijker Wordt Wedergeboren En Laat Gods Geest Zijn Licht Schijnen, Hij Leidt je Naar De Volle Waarheid. Waarin wat de duisternis op aarde doet bijzaak is, Hij Wil je Thuisbrengen In Zijn Koninkrijk – Johannes 3:3, Psalm 133, Openbaring 18:4 – Vanuit Sion Heb je Zicht Over alles Waar Hij je Zicht Op Wil Geven. Mensen In Sion Zijn Één In De Geest Van Christus, Die Hoeven Elkaar niets meer uit te leggen, Zij Weten.

arjan lubach, hij heeft na het overlijden van zijn moeder toen hij 12 jaar was geloven afgezworen: ‘Geloven in een God vindt hij iets opmerkelijks en hij stelt zich assertief op tegen uitwassen vanuit het geloof. Terugkijkend op zijn eigen periode als gelovige noemt Lubach het “de grootste brainwash ever. Pertinente onzin”. Volgens hem had hij door het geloof een groot schuldgevoel over zondig leven. Hij noemt het “schandalig” dat hem het bidden is aangeleerd, maar neemt het zijn ouders niet kwalijk. Het loskomen van het geloof ervoer hij als “een enorme bevrijding” en rustgevend. wikipedia

Allemaal zeer begrijpelijk, religie IS pertinente onzin en IS de grootste brainwash ever. Maar lubach zoals zovelen is van de regen in de drup gekomen, want nog steeds is hij onderdeel van deze matrix van waar hij van dacht los te zijn, em wel gehooked in de hoogste egregore; de duckorde; het vaticaan doormiddel van het burger service nummer, doormiddel van zijn zorgverzekering waarmee hij meebetaald aan het vermoorden van 30.000 Babies per jaar, zo’n 2400 van 6 maanden oud, dus levensvatbaar buiten De Baarmoeder. Religie is pertinente onzin, erger is pertinent levensgevaarlijk! Onze Schepper, Die Het Leven Geeft Is dat Zeker niet.
Er is geen grijs lubach, door je zo op te stellen dien je de gevallen engelen die de sex-magie en Kind-bloedoffers afeisen van hun slaven, zo’n scherpe jongen als jij kunnen ze goed gebruiken, bleek weer uit de uitzending van afgelopen week. Nogmaals durf de feiten te onderzoeken en laat je niet sturen door je arrogantie en door de velen die niet Juist met deze feitenkennis omgaan.
Je bent Welkom, beproef Ons, De Werkelijke Deur Uit deze matrix Is Open.

riveroffullness.org

avondklok

https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/artikel/5187159/kabinet-avondklok-tweede-wereldoorlog-corona-omt

Holocaust betekent brandoffer, sinds de zondeval, en sinds de moord op abel is daar het grote brandoffer van satan, waarop hij het Onschuldige laat offeren door afgodendienaars. Pas na de tweede wereldoorlog is deze naam gegeven aan het grote vermoorden van de joden. Deze holocaust was toen niet begonnen en deze holocaust was ook toen niet gestopt, de machten achter de schermen van het wereldtoneel, sturen altijd aan op de holocaust, bijvoorbeeld de abortusagenda, er moet terreur zijn, waarmee de aliens zich voeden. Iedereen met een bsn werkt richting de holocaust, het hele corona heeft tot doel holocaust, terreur brengen zodat de aliens gevoed en gesterkt worden, en verder hun wereldagenda kunnen uitvoeren. Dat er over een avondklok nagedacht wordt, heeft alles te maken met de onderlagen in de beleidsmakers, deze zijn anti-christelijk en hebben als doel offers te brengen voor deze aliens. Wat men in het verstand ook van een avondklok vind, de aliens willen het er door drukken, juist vanwege het oogsten van de resonanties die dan vrijkomen, welke nu al vrijkomen door alleen de gedachte al in de krant te plaatsen. Het herinneren is namelijk sleutel tot grip van de aliens / doodsmachten op de menselijke geest. Vandaar krantenberichten die mensen in deze beleving trekt. En men probeert het corona zich zo te laten manifesteren dat die avondklok er toch moet komen, zoals ook de mondkapjes, vaccinaties en het isolement waar men in gebracht wordt. De onderlagen van de mensen in het wereldsysteem worden aangestuurd door deze gevallen machten en de mens blijft zich in zijn domheid er gewillig aan over geven, totaal geen besef dat ze compleet leeggevampireerd worden, zo ook de corona-testen, die niets anders zijn dan dna verzamelen voor corrupte praktijken achter de schermen, holocaust registraties, niemand beseft dat de mens slaaf is in deze nsb staat, het bedrijf der nederlanden, de rechtmatige grond bsn. Er Is Maar Een Uitweg: Door Het Kruis Thuiskomen In De ZalvingsMantel Van Jezus Christus En Maria Magdalena, Zie WAT Jezus Gebiedt En Aaanbiedt In Het Geheimenis In Mattheus 26:13, Goud, Waar de slang al sinds de zondeval achteraan zit en waar Sinds De Uitzending Van Maria Magdalena Naar Jezus Ter Hemelvaring, oorlog om is, de reden van alle strijd, christen mag, christenlijk, christenDOM, mag volgeling NIET. De Zalving Is de vijand van religie, kerk en staat zijn religie, organisaties, Zalving Is Liefde, Die Stroomt, In Één Gezond Lichaam; Het Lichaam Van Christus de mantel van de paus staat tegenover De Mantel Van Jezus Christus . De druk in het wereldsysteem wordt hoger het is compleet capituleren OF Complete Overgave Aan Hem Die alles Heeft Volbracht, Thuiskomen In De Volheid Van Zijn Liefde, De Weg Van Heiliging Gaan En je Laten Heiligen. Hij Wees Heilig Want Ik Ben Heilig – Leviticus 19:2 -, Heiligheid Betekent De Agapé-Liefde, Het Wezen Van God In je Hart Hersteld.