Maand: juni 2022

mick jagger Tegen De HoekSteen Gelopen

arena staat vol met rolling stones-fans, maar het gaat niet door: mick jagger heeft corona | rtl nieuws

de kosmische strijd is de strijd tussen De Schepper, Welke Zalving Is, Zijn Zoon Jezus Christus, De Sulammitische, Zijn Engelen En de anti-Christ. De Schepper Heeft Een PriesterSchap en de anti-Christ heeft een priesterschap. de hoogste satanspriesters Laat God één voor één Tegen De HoekSteen Knallen, deze keer was dat mick jagger! In Nederland Is Zijn Heilige HogePriesterSchap Gestationeerd. MandaatsGebied Ingenomen En Van Binnenuit Sion, Wordt Zijn Koninkrijk Groter. nederland illuminatie-land, Nederland ReformatieLand. 
Hiermee Ook het terreurbolwerk wat in 1964 door de rolling stones is  gecreerd in het kurhaus. God Doet Een Volmaakt Werk, niet allen Tegen De HoekSteen Laten Knallen, Maar de hele wortel van de creatie van deze satanspriesters UIT het land!

dat betekent dat de dikke tong, die ook door coca cola gevoerd wordt, Weggebrand Is


door de bandleden wordt mick jagger ‘een oude hitsige bok’ genoemd. de ruzies bij de rolling stones, al even legendarisch als de band zelf: “mick jagger is een oude geile bok die een knip nodig heeft”

de tong is geinspireerd door, dus is de tong van hindoe god kali. Kali is de god die zich aandient in de verslagen mens, en zo men zich openstelt een kernplek inneemt, het dient zich aan als ultieme overlevingskracht, niets is minder Waar. een gruwelijke bloeddorstige werkign in de onderlagen van de mensen, die zich over blijven geven aan de staat en als eerste zij die zich overgeven aan de muziek van de rolling stones of het hinduisme. 
Lees In Wijsheid En Biddend het verhaal over kali, en over de razernij. deze razernij kenmerkt deze macht, die als ‘goede macht’ wordt neergezet, niets is minder Waar.
nagenoeg alle fans (veelal deze tongen dragende t-shirts/pets/buttons etc) zijn boos door de canceling van het concert, deze kali gaat vol los in razernij, het binnenste van de mens vernietigende en zo een habitat creërende voor razernij in plaats van Liefde En Gezonde Emoties. Zo wordt er een vuurzee in het volk gecreerd, welke met een ‘vingerknip’ tot razernij gewekt kan worden. Een volgende stap in de vernietiging en programmatie. de haat in mensen.

deze macht gaat in emotioneel verwaarloosde mensen wonen, in hen bij wie Gezonde Emotie Ontwikkeling is gestaakt, door ouders die ook in gebreke bleven. Zeker ook na de 2e wereldoorlog.

Maar God Heeft Het Laatste Woord. 

Aan Belangrijke Update Wordt Gewerkt

 

 

diep geraakt: Bloed-offer stichting opwekking door leb-kamai gebeden, hermes-priesters als handlers voor de nieuwe wereldorde


Bezoeker opwekking reinder bruinsma (38) dood gewonden langs weg walibi flevo:
lichaam bij terrein opwekking is van reinder bruinsma: ‘geen sprake van misdrijf’ | nederlands dagblad

Zie: Artikel Voor Nu: pinkster-opwekkingsegregore opgegaan in ai

ai zijn de resonanties waarin mind control en assassin-programma’s werken, vanuit intense aanbidding komt men niet verder dan het dak van hermes, en daar vinden jezuiten-assassin programma’s plaats
Revolutionary Reformation Journal for Now 6: the jesuits

De Door God Geroepen Profeten draaien dol, vinden nergens Gehoor, worden in de geest afgewezen. Reinder werd als mens van het podium verwijdert.
Leiders zijn hermespriesters, die roepen De Stem Van God een halt toe, omdat ze het verbinden aan een jongen die ‘de weg kwijt is’. Er is nergens op dit soort evenementen, Een Connectie, Laat Staan Relatie Met Jezus En Zijn Bruid Maria Magdalena, De Melchizedek HogePriesterlijke Bloedlijn; Eindtijd Apostolisch Aanstuurders.
Er is geen Geconnecte Volbrengende Zalving Aanwezig In het land en op de wereld, Dan Enkel Daar Waar God Over Spreekt In Openbaring 11, Dezen Twee Getuigen worden door het volk doodgezwegen, gedood en men geeft elkaar cadeautjes, Werkelijk Geroepen Profeten zitten verstikt onder het ariel – Openbaring 6:9-11 – 5e zegel, God Drukt En Wil Connectie Met Mensen Die Zich Waarachtig Naar Hem Uitstrekken. Doch als het valse leiderschap, dit soort evenementen blijft organiseren (God Werkt Niet Door organisatie, dat doen enkel mensen die vrij-metselen met Het Woord Van God), dan Zullen We Meer Gaan Zien dat de duisternis via stemmen Een Kostbaar Geroepen Iemand de dood indrijven. Leb kamai gebeden, gebeden tegen Gods Hart, Lees Jeremia 51:1, bekrachtigen dit nog eens, ze bedoelen het goed, maar plaveien niet Wetend de weg naar de hel, door gebrek aan Kennis gaat het volk te gronde – Hosea 4:6 -, door gebrek aan Visie verwilderd het volk.
De rebelse leiders weten het zelf, ze hebben God in ‘de zak’

De christelijke organisaties zijn door de achterliggende jaren heen, Door Gods Geest Geleidt Reeds Duidelijk Vermaand, men gaat stug door, Blijkt. Het Spreekwoord Zegt: wie niet Horen wil, zal voelen, erg dat de kwetsbaarsten onder hen, niet Worden Geholpen en de trotse leiders steevast doorgaan, niet als Volgelingen Van Jezus Christus, maar als handlers in de ‘huge’ egregore genaamd christenDOM, in een geagendeerde c i a – agenda, verblind als ze zijn, Het Woord Openbaring 3:1-3 wordt niet ter harte Genomen, God Zegt: je staat bekend om je werken, maar je bent dood = christenLIJK. Ik Heb uw werken Niet Vol Bevonden Voor God. 
Het Geheimenis Van Maria Magdalena En Jezus Christus; volle agapèLiefde ontbreekt, en nog heel veel meer, voor Meer Inzicht Hierover Kan Contact Opgenomen Worden.

Hoe dit heeft kunnen gebeuren Heeft God Ten Volle Geopenbaard, Alles Is Er Al, Alles Is Hier
RiverOfFullness.Org

Debatteren? Enkel Agape-Liefde Bewerkt ’n Nederland Boven de waterspiegel!
Kernleugens geestelijk ‘nederland’ Ontmaskerd!

een geestelijke altaar voor een bloedoffer bestaat uit verschillende parameters, waardoor de vijand zijn slag kan slaan. Deze parameters komen sneller op de plek, doordat valse aanbidding De Geest weerstaat, en de mens in de leegte door alien-impulsen gaat organiseren, satan aan het roer.
Dit om een nieuwe wereldorde organisatie te bekrachtigen, deze is namelijk altijd gefundeerd op Bloedoffers Van Profeten, want de hoer is dronken van Het Bloed Van De Profeten, Openbaring 17:6-
in deze dus de staatsstichting opwekking, nogmaals: Artikel Voor Nu: pinkster-opwekkingsegregore opgegaan in ai , Nogmaals goede bedoelingen plaveien de weg naar de hel, goede bedoelingen zijn namelijk op fundament trauma – burger service nummer gebouwd, KindBloed-offers, het fundament van satan, dus de boom van de kennis van goed en kwaad. stichting opwekking is een tegenstelling in zichzelf: dat wat met de staat verbonden is, een stichting, kan NOOIT Opwekking Voortbrengen! Daarom duurt het ook al 62 jaar, zonder…. Opwekking, en… op 1 april opgericht… de joker is aan het werk: Oliedruppel: organisatie botst AANHOUDEND met Organisme

occulte opbouw naar de dood van reinder bruinsma, o.a.:
– Beatrix naar enschede,
Prins Constantijn is in Twente; hij is eredoctor aan Universiteit Twente | Enschede | tubantia.nl
Zij versterkt de resonanties van de vuurwerkramp,
op basis van bloedoffer door de vuurwerkramp (bekrachtiging stam dan )worden de staatsrechters bekrachtigd, algehele occulte agenda wordt bekrachtigd
– In winterswijk werd op 05-06 op het beVrijdingsfeest de moloch (speeltoestel uil) op geëerd
– werking van izebelzwaard in samenwerking met het bloedoffer van Meisje op strand nulde, en in samenwerking met het bloed-offer van froukje ten brink door wilkin van der kamp
– op walibi-flevo vind er in elke oktober, de halloween fright nights plaats, levensgevaarlijk! Deze resonanties worden niet ontkracht door de bidders van opwekking, integendeel deze worden versterkt, waardoor de moordprogramma’s in hen die in het burger service nummer zitten bekrachtigd worden.
– zo in de zomer het festival lowlands
– reinder had een zwart t-shirt met het woord space erop staan. Juist deze dagen is het de agenda mensen in de resonantie van het zwarte gat te brengen, zo was er op het podium van eurovisie songfestival een zwarte zon, werd er bij beau aan tafel gesproken over het zwarte gat.
– hij was met een kennis uit groningen naar opwekking gegaan, Zie Woord Voor NU: groningen
– gert-jan segers, de gifplant (want vermengd kerk en staat, boom kennis van goed en kwaad) heeft ook gesproken op opwekking, dit ook bijdragende aan de dood van reinder bruinsma. Men heeft geen idee, wat in de ongerechtigheidslagen meegenomen wordt en naar buiten resoneert. Gert-jan segers een ultieme wortel van overspel en hoererij, satan in disguise, hij heeft geen idee.
-> na deze nog 7 christelijke festivals voor het komende seizoen, ‘maak je borst maar nat’, kijk maar naar de onderwerpen; agenda nieuwe wereldorde, opwekking in de anti-Christ, Uitwerking Volgt

dit alles geeft een resonantie bolwerk welke moord uitwerkt, hoe meer hemelkoningin hoe sterker het zwaard van izebel, dat De Geroepen Profeten Die Aan Het Opkomen zijn vermoord.
Alle deze resonanties bij elkaar hebben geprojecteerd op reinder bruinsma, zodat de machten in zijn leegte versterkt werden, en er een bloedoffer gebracht kon worden om de mind control over de christenen te versterken. Tegelijkertijd is hij door de duisternis zo onder druk komen te staan, dat zijn hart niet meekwam in hetgeen hij in Teksten uitsprak. 

Reinder bruinsma, Een Geroepen Profeet, is door deze resonanties vermoord, invalspoort hij stond niet In De Orde Van Christus, hij Bewoog niet In De Mantel Van Sulammitische!
leiders zijn verantwoordelijk voor deze dood, zij erkennen De Sulammitische En De Mantel niet, hebben Onze Handreikingen afgeslagen
Wij Hadden deze jongen Kunnen Helpen, We Hadden Hem Thuis Kunnen Brengen In Zijn Profetische Geest. Deze jongen Had Opgevangen Moeten Worden In De Mattheus 26:13 Mantel, zijn dood had Niet Gehoeven.

‘vrijheids’ festival winterswijk, hoog occult!

To Honour Him,

Our Lord Jesus Christ, The FirstAnd The Last 

Just By Grace!

 Neem Niet deel aan de onvruchtbare werken van de duisternis,
Maar Ontmasker ze Veeleer.
Efeze 5:11

Alle Eer Aan De Schepper Van Hemel En Aarde, Zijn Zoon Jezus Christus En Zijn Bruid De Sulammitische, Zij Die De Schepping Terug Brengen In Haar Oorspronkelijke Staat. De Staat Van Glorie. Dat Staat. Zij Die Gezamenlijk Het Heiligdom Vormen, En De Open Deur – Openb. 4:1 – Zijn Om Binnen Te Komen In De Ware Van God Gegeven Blauwdruk. Zij Die De Schepping Omvatten Met Leven, Licht En Waarheid, Die Altijd Schijnen En een ieder Uitnodigen In De Dans, Om Volledig Uit babylon Uitgedanst Te Worden In Waarheid En In Gerechtigheid, Zij Die In De Dans de ongerechtigheidslijnen Los Dansen tot Oordeel, Om Het Geroepen Volk Daadwerkelijk Vrij Te Maken En Thuis Te Brengen. Zij Is Het Wonderteken, Het Wonderteken Beschreven In Openbaring 12, Het Geheimenis: De Sulammitische, Hooglied 6:13, Mattheus 26:13

In En Door Deze Dans Is de geperverteerde blauwdruk van winterswijk GeOpenbaard, En Spreekt God Aanhoudend. Dit Tot Opruiming En Fascilitatie. Zodat De Geroepenen In O.A. winterswijk Tot Leven En Glorie Kunnen Komen. De Weldaad Is Alom. In Waarheid Het Hun Toebedeelde Priesterschap Lichtvoetig Dragende In De Dans, Tot Verlossing Van een ieder Die Wil. Enkel Overgave Is Nodig.

Om Te Starten Eerst Een Mailwisseling Welke We Met burgemeester thijs van beem hadden in 2014 / 2015

Mail 27-12-2014 aan thijs van beem, ‘burgermeester’ winterswijk over satanisme en christenvervolging in winterswijk. 

Deze occulte blauwdruk tot een hoogtepunt komende in het komende ‘vrijheids’park festival, dit om het nieuwe ‘vrijheids’park officieel te openen: spectaculair vrijheidspark festival in winterswijk | winterswijk (100procentwinterswijk.nl)

de V die het vrijheidspark penetreert, staat voor de alieninwijding van het park
Zie Artikel: het V-teken Uitgelegd Klik Link

dit festival is een portal openen naar het zwarte gat, de bron van alle ongerechtigheid. Zie ook domino-days, en bij beau werd er over het zwarte gat gepraat, de netflixserie ares, eurovisie songfestival met als achtergrond de zwarte zon, waar duncan laurens middels zijn alienlicht de weg voor heeft voorbereid. Men wordt erin gezogen, en satan heeft het vooral gemunt op Kinderen. Dan Goed Te Beseffen, dat geen mens ooit begonnen is Waarachtig Te Zijn. Een Ongeboren Kind Schuilt In Eenieder, in een zelfgemaakte opgerichte waan, voortkomend uit immense paniek en overlevingsdrang, gefundeerd in hele grote misstap, het aangegeven zijn bij de staat door degenen die je het meest zou moeten kunnen vertrouwen, je vader, doch ook hij, hij heeft geen idee, daarom Spreken Wij, De Deur Om De Overstap Te Maken Is Open, En Welkom In His Flow, Just By Grace, Om Uitgeleid Te Worden Uit deze illuminatie-matrix, vol van programma’s waar je geen weet van hebt, zonde, want je bent Koninklijk Geroepen, Geschapen Naar Gods Beeld, Man En Vrouw Schiep Hij Hen, Dus Ook jou. Jezus zus en Jezus zo, gaat je niet Helpen. Werkelijke Waarheid Maakt Waarachtig Vrij, Dit Feest Wordt Elk Dag Gevierd In Sion, Daar Alwaar Een Rijk Gevulde Tafel Voor Welke Tot Op Nu De Deur Nog Open Is Voor Gods Geroepen Kinderen.Openb. 3:1-3Zie Ik Kom Spoedig, Als Een Dief In De Nacht. 

alles wat in dit festival naar voren wordt gebracht is tot diepere programmatie van de toehoorders, en doordat allen in het wereldsysteem met elkaar in verbinding staan, dus tot programmatie van allen. Het adrenaline wordt opgezweept, je moet er wel in mee, anders ben je een verrader. Men geeft je het gevoel als je het niet doet, dat je een verrader bent.

Oliedruppel: Emotioneel claimrecht Klik Link

men LAAT ZICH gebruiken om een allerhoogst occult zegel te zetten, zodat winterswijk niet alleen de begraafplaats van de voorgangers is, maar ook de vampier van De Olie Van De Dochter Van Sion (vleermuizen) 

 Nu verzamelen zich tegen u
vele heidenvolken.
Zij zeggen: Laat Haar ontHeiligd worden,
en laten onze ogen Sion aanschouwen.
Micha 4:11

Wie Met Haar In De AgapèLiefde Zijn Kunnen Niet Geraakt Worden, God Zelf Doet Haar En De Haren Stand Houden. Psalm 87:5

Dit zogenaamde vrijheidsfestival in lijn met de viering van 70 jaar elizabeth op de troon. Dit vormt samen één egregore, in de orde van de kouseband. de oranje resonanties spannen ultiem aan, amalia bezoekt undercover de plek van terreur waar friso verongelukte, mabel wisse smit wordt ook weer uitgelicht (corruptielijn maffia), beatrix, de grote vriendin van wilkin van der kamp, van machtsverschuiving vrij zijn, is druk, bezoekt onder andere ‘heel even’ vanuit denemarken (‘stam dan’ wortel valse rechtsysteem; bekrachtiging valse rechtssysteem!) met haar privé-jet, een eredoctoraat van constantijn in enschede (bloedgrond/terreur, vuurwerkramp),
Willem-Alexander en Maxima opnieuw onder vuur: “de verleidingen zijn té groot” (msn.com)

willem alexander en maxima zijn bezig met een charme offensief, het hart van het volk moet teruggewonnen worden, dwingen sympathie af: spontaan bezoek valkenburg, maxima besluit uit een vliegtuigje te springen, dit is wat het volk wil zien, voor wat er werkelijk gebeurt blijft men blind en dom door ongehoorzaamheid, voor Wat De Schepper Zegt… generatie x, y, z, geweten dichtgebrand. 

x = nobody, y staat voor chromosomen waaraan gemorreld is, middels vaccinatie en manipulatie, de z staat voor zombie, iedereen is inmiddels kanibaal, abortuscellen worden gebruikt als smaakversterkers in dagelijkse producten, en centraal staande Kindervlees verwerkt in mcdonalds vlees. Zo heel heel veel meer, daarOm Spreken Wij,
Zolang Als God Dringt. En Het Is Totdat Jeruzalem Gegrondvest Is En Tot Een Lof Op Aarde Is Gesteld. Jesaja 62:7

‘Toevalligerwijs’ werd Het Dochtertje van harry en meghan, lilibeth (vernoemd naar elisabeth) twee dagen geleden 1 jaar. Haar ver-jaardag werd groots gevierd
Waarschuwing: verjaardagen (en meer) zijn satanische ‘feest’ dagen,
‘iedereen’ laat zich erin luizen 

terwijl de bedoeling was dat meghan en harry op de achtergrond zouden blijven, elisabeth alle aandacht zou krijgen… hoe sneaky werkt de anti-christelijke geest voor de zonde en ongerechtigheidslagen voor een ieder aanwezig, engeland het hoofdkwartier van de top van de 300 en dat is de orde van de kouseband

een pyramide, geestelijk of fysiek is altijd gebouwd op een onderliggende oude tempel, in dit geval is bovenstaande geestelijke pyramide gebouwd op de westminster abbey. elisabeth is nog nooit Werkelijk aan haar Leven begonnen, zo ook iedereen die met haar is, sterker ook alle klokkeluiders niet. Ze herkennen wel de klok, maar weten niet waar de klepel hangt, niemand is Waarachtig Wedergeboren, Hoe Weten Wij dit, Breng Ons Een Bezoek, De Deur Is Open. wesminster abbey, daar waar ze is gezalfd door een hooggeprogrammeerde anglicaanse bisschop, bisschoppen / mijters staan voor de vissegod van de filistijnen genaamd dagon.

deze stroming en alles buiten Christus, vallen onder het alziend oog, kijk ook naar de sieraden van maxima en helaas ook amalia:

zie alziend ook op de buik van de moloch

en heel het gehypnotiseerde volk, zegt amen, betaald braaf belasting Klik Link, verzekerd zich in het kamp van de dood, stelt zijn vertrouwen in een gefragmenteerd systeem… , viert verjaardagen Klik Link, zeker ook koningsdag Klik Link, kijkt naar het songfestival Klik Link, heeft een mening Klik Link, viert nehusthan-pinksteren Klik Link, en zingen het wilhelmus Klik Link, tot aan davina michelle bij formule 1 races toe met max verstappen toe, en zeker ook kerst in de geest van eenheid en denken Jezus te volgen

inschrijfformulier - www.mahakundalinitantra-esther.nl

River Of Fullness Discernment: Bevrijding van het bsn-nummer en de trust 

het volk wil ook een stem hebben, Zie Artikel: Belangrijk Voor Nu: verkiezingen? stemmen is voor de ba’al, moloch, baphomet kiezen; kortom anti-Christ). ‘rutte mag blijven’ Zie Artikel: wie is rutte echt

Artikel voor NU: Iets Is Wat De Geest Erachter Is / iets is wat de geest erachter is;
Groei In Onderscheiding!

het vrijheidsfestival is een allerhoogste gemeenschap met satan, zo ook het volksfeest.
SO-DOM winterswijk!

programma’s die We In Artikelen Al Vaak Hebben Onderscheidden En Uiteengezet, worden in dit festival samengebracht, geactiveerd,
in een geest van eenheid, de vijand van Eenheid In De Geest.
God Sprak Op s.d. 01-05-2014 na walpurgisnacht aan de hortensialaan in winterswijk: ‘Ik Oordeel het land En Begin Bij de kerk,
Voor Ore Voor Oren Die Horen… winterswijk weet! En zal weten.

Specifiek wat er door gerben grooten (muziekvereniging excelsior) uitgedacht is over de 2×4 V’s:
‘Vrijheid, Verbondenheid, Verdraagzaamheid en Verscheidenheid. Daartegenover staan:
Verlies, Verdeeldheid, Verwoesting en Verdriet.’

Hier nog een aantal woorden waar de V voor staat:

V-alse V-rede, V-erraad, V-enijn, V-erbinden ‘emotioneel’ filia, géén Agapé, V-erwarring, V-inden,
V-erbroedering, V-ulgair V-olks

Zie Artikel: het V-teken Uitgelegd Klik Link

alles om de winterswijkse bevolking dieper in het alien-netwerk te verweven.
Er wordt deze avond ook stilgestaan bij de oorlog in de oekraine.
en het domme volk laat zich onderdompelen; trapt erin. 

Winterswijk diep geconnect met het offeraltaar oekraine, hoe ’toevallig’ dat de kleuren van de gemeente winterswijk,
dezelfde kleuren zijn als die van de vlag van oekraine,
dit zijn ’toevaligerwijs ook de kleuren van de vlag van doetinchem en gelderland.
Hoog holocaust destructie netwerk, Openbaring 9:11 destructie
hier staat Tegenover Hebreeen 9:11 Het Hoog Heilige Priesterschap,
Dat Alles Omvat Als Een GenadeMantel Voor wie Wil, De Noodzaak Ervan Inziet,
En Er Respect Voor Heeft.


vlag oekraïne

stadswapen winterswijk


vlag gemeente doetinchem

vlag gelderland

de ogen van horus 

meisje wat in het oog van horus zit, energiën aan het opladen

blauw en geel staat voor aanbidding van maan en zon,
bovenstaande speelt zich af in een zonaanbiddingstempel

‘De verering van Horus nam een belangrijke plaats in de Oud-Egyptische godsdienst in. De valkgod Horus was meester van de lucht. Zijn ogen waren de zon en de maan. Zijn oog zorgde als amulet voor bescherming tegen het kwade (zie oog van horus). Zijn ogen zagen alles, zelfs de gevoelens en stemmingen van de mens. Horus was de zoon van osiris en Isis, werd meestal afgebeeld als een valk of als een man met een valkenhoofd.’ wikipedia

en deze hele hoge lijn van oekraine en achterhoek is nu geaktiveerd.
iedereen die met goede bedoeling voor oekraine bezig is; goede bedoelingen plaveien ‘de weg’ met Kinderkopjes / Kindbloedoffers naar de hel, het zijn de vele wegen die naar rome leiden.
het vaticaan: ‘heuvel waar de slang als god aanbeden wordt’

-> oorlog oekraine bron van ultieme perversiteit! Want land van de khazaren-joden, piramides, alwaar ufo’s in en uitgaan en energie tanken, onder piramides verborgen tempels uit de oudheid aanbidding zon en maan. blavatski resonanties, de inspirator van adolf hitler, zou poetin het echt verkeerd zien, dat het nazi gebeuren diep verborgen in de oekraine ligt en stiekem uitgevoerd wordt. Doch poetin zelf is (nog) niet Thuis. God Zegt niet door kracht of geweld Maar Door Mijn Geest: Hij Voert de strijd

Al deze punten brengen een resonantie-container voort
waarin mensen geprogrammeerd (vanuit mengele / cia / hoge netwerken via de oranje resonanties / vaticaan) en aangestuurd worden, dit alles is een interactie tussen de machten, die programmeren en de mensen die zich bewust en onbewust openstellen om zich te laten programmeren. Een verderfelijke dans van wezens in zonde en ongerechtigheid.

Dit alles met als occulte basis het Bloed-Offer met het schip phoenix op lake michigan in 1847,
waarbij vele winterswijkers omkwamen, vooral Kinderen.
Dit met alle Bloedoffers, die in de tweede wereldoorlog werden gedaan.
Zo heeft winterswijk een legio aan occulte ‘hoogetpunten’,
welke winterswijk een zeer hoog occult offeraltaar in de nieuwe wereldorde hebben gemaakt.

monument voor de winterswijkers omgekomen met boot phoenix
op lake michigan

phoenix: de werking die de ziel laat geloven dat destructie voor Wedergeboorte gaat.
de ziel wijsmaakt dat vernietigen een deugd is ‘arise from the ashes’

overigens ligt de stad chicago aan lake michigan, alwaar ook het hoofdkantoor van mcdonalds gevestigd is, mcdonalds: KindBloed-offers, programmatie, mind control. Ook dit op het Bloed-offer met de phoenix. Brice taylor een ‘ex’ mind control slaaf zegt over mcdonalds:

‘McDonald’s was vaak onderdeel van mijn misbruik. Of ik nu in Californie was, maar ook later in andere staten en zelfs in het buitenland, namen ze me mee naar de “Gouden Bogen”. Je zag ze meestal al van verre. Pas op de terugweg, na afloop gaven ze me een colaatje en frietjes, om een leuke herinnering aan McDonald’s over te houden. McDonald’s was een erg vaak gebruikt, en erg machtig ontmoetingscentrum voor nationale en ook internationale “bijeenkomsten.”’
Zie Boek mind control Klik Link

dit in lijn met conchita wurst en het lied ‘arise like a phoenix’
eurovisie songfestival 2022 programmatie  in de mantel van de oranjes, de black nobility. How deep is the rabbit hole? (mailchi.mp)

satanisme ten top, italië, criminaliteit, landgoed ‘rots van de draak’ van beatrix, vaticaan, etc, etc.
-> de depressie van s-10, in navolging van de alienlichtbol van duncan laurens en ilse de lange, geconnect met baphomet (tatooage) waylon, etc, etc

–  ‘verenigings’gebouw wilhelmina (aan de grens), welke zich direct verbind met alle ongerechtigheid en zonde in wilhelmina, zoals o.a. het verraad van de nederlandse onderzeer hr. ms. kxvii. De onderzeeer welke de japanse vloot spotte welke onderweg was naar pearl harbor. dit ook doorgaf. van hogerhand werd besloten, dit met medeweten van wilhelmina, om de onderzeeer tot zinken te brengen, zodat de japanners pearl harbor zouden aanvallen en de amerikanen een reden zouden hebben om japan te bombarderen en dus mee te doen aan de oorlog. terreur op terreur. Christopher creighton, een brits geheim agent zou de opdracht hebben gekregen, deze onderzeeër tot zinken te brengen. Dit in o.a. in dit artikel beschreven Klik Link
ook bezocht wilhelmina het ronde huis, waar ‘prins’ hendrik en de zijnen, kleine meisje gruwelijk misbruikte, verminkte en vermoordden. Ronde Huis nunspeet, zo zijn uiteraard de oranjes ook vertegenwoordigt in een aantal straatnamen in winterswijk.  ‘Prins’ hendrik resonanties zijn daar diep te Ervaren tot in de wijde omgeving.
 

– Het jaarlijkse volksfeest met als hoogtepunt de bloemencorso. Een aantal jaar geleden een praalwagen met een grote oma erop gebouwd, die over het publiek een satansgroet maakt,
terwijl de burgemeester er in een koets achter aan rijdt.

op hoog niveau, op burgermeesters-niveau worden er in de bevolking sloten gezet

zo ook een hoge occulte praalwagen met als thema mondriaan, dus zelfdestructie

– Dan het theaterstuk op strategische plek de steengroeve, genaamde ‘de freule’ Klik Link
een stuk waar geweld, sex en waanzin wordt verheerlijkt

zie hier wat er op de website van het steengroevetheater over wordt gezegd:

‘Filmische Rock Musical over het turbulente leven en de tragische dood van Judith van Dorth in Het Steengroevetheater

De Nederlandse Freule die zo’n grote mond had dat ze de doodstraf kreeg. Met de dood in de ogen schreef zij in de nacht van 21 november 1799 in Winterswijk haar trieste en definitieve afscheidsbrief. “Zegt een eeuwig vaarwel aan alle mijn bekenden”. Het is de doodskreet van een adellijke vrouw – excentriek, dwars, opstandig en Oranjegezind. Haar leven was als een verwarde koortsdroom. Een aaneenschakeling van bizarre geweldsuitspattingen, perverse loyaliteit, overspannen familiebanden en ongepaste seks. Haar vader stond daar bekend als ‘de gevleesde duivel’ en haar moeder had naar verluid zulke driftbuien dat ze de slaapkamerdeuren van haar kinderen te lijf ging met een bijl. Deze huiselijke situatie probeerde ze te ontvluchten, met de veel oudere huisvriend en haar geliefde, Engelbert Croockeus. Met desastreuze gevolgen! ‘De Freule’ is een duizelingwekkend muzikaal theaterspektakel te zien in de Steengroeve te Winterswijk.’  ze wordt als een heldin voor de winterswijkers voorgesteld, winterswijk, oranjegezind en ongekend grote mond Naar God!

mondriaan heeft een deel van zijn leven in winterswijk doorgebracht.
dit wordt dan ook volop uitgebuit.
Mondriaan draagt een diepe zelfdestructie uit, een dikke lijn met het gedachtengoed van blavatski (theosophie), hij was een volger van de theosofische beweging. Blavatski de inspirator van hitler!
Van oorsprong maakte hij prachtige organische schilderijen, maar ging door diepgaande programmering op grond van de vervloeking van zijn moeder, over op abstractie.
een centrale plek in winterswijk is muziekcentrum boogie woogie, vernoemd naar één van mondriaans bekendste schilderijen. Hij stierf in new york, het hart van mind control werking, met als doel de kruisiging van Maria Magdalena, dus tegen De Zalving.

Zo zijn er vele occulte lijnen die vanuit en naar winterswijk lopen, zo ook de mondriaan lijn winterswijk – den haag, in het gemeentemuseum van den haag hangt mondriaans bekendste schilderij: victory boogie woogie. Zo is er ook een lijn met fletcher nijmegen, het hoog occulte hotel erika, en het scheve huis aldaar in lijn met fletcher winterswijk. 

Maar Ze Kan niet meer gekruisigd worden, Ze Is In Deze Tekst Opgestaan:
Jezus Zei Tegen Haar: Houd Mij Niet Vast, Want Ik Ben Nog Niet Opgevaren Naar Mijn Vader,
Maar Ga Naar Mijn broeders En Zeg Tegen hen: Ik Vaar Op Naar Mijn Vader En uw Vader, En Naar Mijn God En uw God.

 Via mondriaan; de geest van zelf-destructie:
Zie Artikel: de geest van het ‘armoede-ideaal’ GeClashed, Bevrijding En De Mogelijkheid Tot Opstaan In KoningSchap! (mailchi.mp)

– centrum de ontmoeting in winterswijk, dit was onder andere een ontmoetingsplek voor homofielen mensen en het heette ook nog eucalypta, hoge hekserij! Wij Houden Met De Liefde Van Christus Van ieder mens, Zo Ook De Vader Zelf, iedereen Is Geroepen En Meer Dan Welkom Om Thuis Te Komen In De Armen Van De Vader, Waar iemand Daadwerkelijk Zijn Volle Identiteit Ontvangen Zoals De Vader hem/haar Gemaakt Heeft, God Houdt Van Zijn Geroepen kinderen, Maar God Is Ook Heilig En God Is Duidelijk In Zijn Woord Over homofilie. Hij Houdt Van de mens, maar HAAT de zonde! Maar de mens is rebels, doet waar het zelf zin in heeft. Is Niet Naarstig Op Zoek Naar De Schepper. Is Niet Naarstig Op Zoek Naar Heiliging, Dus heeft een gebrek aan de Zo Nodige Echte Liefde.

Waar kun je dat dan het beste vinden, dan bij soortgenoten. Het zal nooit Vullen nooit Genezen, men blijft gevangen in de zonde en de programma’s. God Heeft Een Open Deur Gegeven – Openb. 4:1 –
Dit centrum voorheen eucalypta, is centraal gelegen in winterswijk tegenover de vrijmetselarij-loge
en de samenkomstruimte van voorheen kandil emas… De Kandelaar is geweken, nu nieuwe wereldorde gemeente life, met voorgangers, eli, melvin en mishael pietersz die een mega-bloedschuld hebben richting het molukse volk, daar zij Geroepen zijn om de ongerechtigheid van pieterszoon coen op te ruimen, en dit niet hebben gedaan. En zich de vingers hebben gebrand aan de Sulammitische, Het GodsGeschenk Dat God hen Ooit Gaf.
Zij Zijn op een heel laag level kerk aan het organiseren zijn, en dat in deze eindtijd!! dit alles brengt een altaar van Bloed-schuld en ongerechtigheid voort waar de winterswijkse bevolking mee geimparteert wordt. eli pietersz is al dood en wordt in leven gehouden door een kunstmatige hartomleiding, dit is wetenschap en niet Het Leven Dat God Geeft.
de samenkomstruimte waar zij gebruik van maken is een uitvaartcentrum, er is geen slechtere plek om samen te komen, Een Priester Mag Niet op een begraafplaats komen.
Daarbovenop worden ook nog eens mensen in dat uitvaartcentrum gedoopt in een plastic hermesbad, in een klein laagje water, wordt men halfslachtig gedoopt, niet altijd gaat het hoofd compleet onder water. Maar bovenal wordt er niet Gedoopt In Levend Stromend Water, De Connectie Met Wat JEzus Gebied In Mattheus 26:13 Is met hand en tand en man en macht afgewezen, de dood is diep in life.

– joris bengevoort, de burgemeester van winterswijk, wordt door voorganger mishael pietersz wel omarmd. Zie volgende facebook filmclip Klik Link
hij heeft een homofiele relatie gehad met arjan van bavel ‘adje’,

Nogmaals Het Woord Is Duidelijk. Sodomie brengt direct een satanszegel aan in de geest van de mens. en men leeft hier vervolgens ook uit. Dit dus als mantel over de bevolking van winterswijk, welke haar burgemeester vol heeft omarmt. Joris bengevoort heeft als voorbeeld barack obama, verafgood hem, volgt hem na, de mantel van barack obama, heeft zich daardoor vermengt met de mantel van joris bengevoort en heeft zijn invloed. Staat en de valse kerk hebben de handen geschud, toen joris bengevoort met hoogste respect geinterviewd werd door mishael pietersz,
niks Heiliging, niks Verootmoediging, niks Godsvreze, maar een schandelijke hoererij van de allerhoogste orde!
daarbij staat deze burgemeester, zoals elke burgemeester VOL achter oranje, dus KindBloed-offers

Zie Volgende Link over de Bloed-offers gedaan door de elite:
https://stopworldcontrol.com/nl/ritueel/
Zo Ook: https://stopworldcontrol.com/nl/misbruik/

WEET Wij Strijden niet Tegen mensen, niet Tegen vlees en bloed, Maar Tegen de machten:

Want Wij Hebben de strijd Niet Tegen vlees en bloed, Maar Tegen de overheden, Tegen de machten, Tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, Tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. Efeze 6:12

Deze machten huizen in het vlees, de zondige natuur van de mens, Bij Bekering En Reiniging Door Het Bloed Van Jezus En Het Thuiskomen In De Mantel Van De Sulammitische Wordt de zondige natuur Door De Zalving Afgebroken En Komt men In Het Volle Leven.
Zie Dit Diepe Geheimenis Uitgewerkt In Het Boek She Is As The Dance Of Two Armies Klik Afbeelding

– de molochuil in het nieuwe ‘vrijheids’park, tegenover drinkgelegenheid, de burgemeester.
KENMERKEND: de burgemeester is de molochpriester, welke de kracht uit de KindBloedOffers ontvangt. Een Handreiking Vanuit De Troon, aan joris bengevoort burgemeester winterswijk, Tot Voor Een Onderhoud Over / Bekendmaking met satanisch ritueel misbruik in winterswijk en omgeving Kwam Ik, na eerst zorgvuldig gescreend te zijn, niet Verder dan amper een uur aan zijn vergadertafel, let wel met een beveiligingsbeambte strak naast Mij; hij wees een voortzetting tot Samen Staan Om dit netwerk Op Te Rollen RESOLUUT AF!

Afgelopen week Belde Ik Met de gemeente om degene die verantwoordelijk is voor het plaatsen van de uil, op zijn verantwoordelijkheden te wijzen. Er werd opgenomen door de uitvoerder, degene die de uil daar had geplaatst. Hij kon een heel eind meegaan, dat wil zeggen aanhoren / luisteren? naar Wat Ik Te Zeggen Over de occulte oorsprong van de uil en de speeltuin in het rommelgebergte in winterswijk, met allemaal houten occulte speeltoestellen. Maar toen Ik Uit de doeken deed wat de burgemeester in zijn binnenkamer uitvoert, namelijk hoog ritueel Kindermisbruik, zei hij, in plaats van het serieus te onderzoeken dat hij ‘onze burgemeester’ niet liet beledigen… dezelfde moloch geest dus, waar joris burgemeester bengevoort in beweegt. ze worden ‘verzadigt’ met het geestelijke en emotionele Bloed, van Alle Kostbaren Die fascistisch dischtgeschroeid worden van hun Oorspronkelijke Besef En Relatie Met God. 

 

 

‘een ruim vier meter hoge houten uil is nu de blikvanger van het vernieuwde Vrijheidspark in het centrum van Winterswijk. De uil is een speeltoestel voor kinderen. Op zaterdag 18 september heeft wethouder Henk Jan Tannemaat samen met Winterswijkse basisschoolleerlingen het speeltoestel in het Vrijheidspark geopend. Binnenin het houten gevaarte zijn trappen naar boven, waar kinderen door het oog van de uil naar buiten kunnen kijken. Of ze kunnen halverwege via een glijbaantje naar buiten. De houten uil op rotsblokken verwijst naar de oehoe die in de steengroeve van Winterswijk broedt.‘ de uil dus in directe relatie met de steengroeve, waar de meest perverse stukken worden opgevoerd, zoals het stuk de freule en waar de spot gedreven wordt met Het Lijden Van Christus, en daar geld aan wordt verdient. 
(2) Opening speeluil op het Vrijheidspark – youtube

moloch-uil in bohemian grove waar Kinderen aan geofferd worden!

vrijmetsarij ‘streetdesign’ van washington

– nederland bestaat niet, het is een illusie gecreerd door gevallenen engelen in gemeenschap met mensen, het is een moloch-monster die mensen opvreet, hoeveel honderden worden er per dag aan deze moloch gevoerd?
nederland Bestaat Niet, alles gebouwd op één grote leugen; een luchtbel
(2) ad van rooij en rob brockhus bespreken de grondwettelijke positie van nederland – youtube
zo bestaat europa ook niet, en is de euro niet rechtsgeldig. Dus ook maastricht bestaat juridisch niet. Daar waar het verdrag van europa getekend is. Europa en de euro zijn dus ook niet rechtsgeldig.
Dit jaar werd koningsdag in maastricht gevierd, dit om de ilussie-resonanties voor nederland en voor europa te versterken en mensen nog dieper te misleiden, niets is zomaar, alles in babylon heeft een ultiem satanisch doel, zeker in deze eindtijd!
nederland is springplank van de nieuwe wereldorde… En GEROEPEN REFORMATIELAND! hoe dieper gehooked, Hoe Hoger Geroepen

God Zelf Creerde De Profetische Lijn Van winterswijk naar rotterdam en terug.
Het world port center rotterdam Waar God De VoorbereidingsAvond Voor de 999-Actie Plande (alwaar klaas bruinsma (mabel wisse smit) zijn kantoor had) en Het Winterswijk Profetisch Centrum, Wat Hij Deborah Gaf. De Openbaring 9:11 destructie-lijn, abbadon, apollyon En De Hebreeën 9:11 Lijn, Het HogePriesterSchap, De Melchzedek HogePriesterLijn, Vanuit De Grote HogePriester, Door God Zelf Vrijgezet Hier Op Aarde, Ging Hier Van Start. 

Een centraal punt in de occulte wortel van winterswijk was, de duistere wortel van de politieman, die de schedel van een vermoorde man, welke eind wereldoorlog 2 vermoord was op zijn bureau zette. Dit heeft een diep sinistere bekrachtiging gegeven aan het hedendaagse staatsbestuur van burgemeester en politie, zij bouwden op dit Bloedoffer. Zo werd winterswijk ‘de begraafplaats voor voorgangers’, de sfeer in winterswijk doodde al het Ontluikende Geestelijke Leven. Dé Plek Dus Voor De Twee Getuigen Om Op Te Staan.

God Zegt In Openbaring 13:18 Bereken het getal van het beest En Dat Is Wat Gods Geest Door Ons Heen Doet. Dit Om aan allen Bekend Te Maken hoe de duistere wereld een gruwelijke matrix van mind control gecreerd heeft waar allen door zonde en ongerechtigheid inzitten. Zoals Gezegd Onze Schepper Heeft De Weg UIT Gegeven, In Zijn Zoon Jezus En In De Bruid De Sulammitsche. Zij Heeft De Rivier Van Volheid Ontvangen, De ZalvingsStroom Vanuit Gods Geest Tot Reiniging, Heling En Wedergeboorte Van allen. Vraag Hem je Ogen Te Openen Voor Zijn Liefde, Voor Zijn Heiliging En Voor Het Kostbare Werk Dat Hij Doet In winterswijk, Hij Houdt Van de mensen In winterswijk En Is De Bron Van Genezing, Leven En Licht Ook Voor hen, Juist Voor hen die zo diep in de duisternis op slot waren gezet door de verstikking van de egregore van ongerechtigheid welke door de eeuwen heen in winterswijk bewerkt is. Wees Meer Dan Welkom Om Ons Te Ontmoeten En Thuis Te Komen In Hetgeen Hij Heeft Gedaan.

Zuiver Zicht op het Gesproken Woord en Zijn Wijsheid Toegebeden,
Zegenen we jou met Liefde,

Tot Eer Van De Allerhoogste,
Jezus Christus En Zijn Bruid De Sulammitische

Tot Uitleiding Van Zijn Geroepen kinderen

Joshua David Israël Immanuël Ben Sion,
Richter In Het Nieuwe Werk
– Jesaja 43:18-19, Mattheus 26:13, Openbaring 11:15, Openbaring 12:5 –
 Profeten Raad Nederland

ProfetenRaadNederland.Org

       

egregore cern in relatie tot ibm Gebroken

cern & ibm research exploring quantum computing for high energy physics – youtube

Elisa Had ai Moeten Overwinnen Dit is niet Gebeurd, daarom kon elisa-beth er een huis omheen bouwen, zij is nu aan het verzwakken, ze kan niet eens bij de 70 jarige herdenkingsdienst zijn, dus de machten gaan vrijelijk aan de haal, om zich wereldwijd te groeperen in iemand op volgend hoog stadium, dus op een hoger niveau; de bedoeling is charles, wereldwijd worden kousebanden relaties weer (de oranjes) dieper met elkaar geconnect, het baal-altaar tegenover Het Elia-Altaar,God Doet Een Groot Werk Achter de schermen van het wereldtoneel.
Door de absentie van elisabeth is daar een crack gekomen in de anti-Christ ‘energie-stroom’ (sex-magie en KindBloed-offers), de energie loopt weg en vind geen landingsplek op niveau. dus komt het naar De Zoon in de vorm van toverij en hypnose, dit Wordt Door De Dochter Sion Omgezet In Oordeel. Dit Is De Aarde, Die De Vrouw Te Hulp Komt.
Het Zwaard Van God In orion, ai komt openbaar de ibm-cern connectie, mind control Breekt op het allerhoogste niveau

Cern in relatie met ibm, coverde en stuurde mind control assassins aan, theta-slaven

Deze cern ring gaat een controlerende werking van uit, welke de hele wereld covert en tot ver in het universum. Het brengt aliens en mensen in een zelfde resonantie paradigma, zodat er ontmoetingen plaats kunnen vinden, ja zelfs een samenwerken, samenleven, hiervoor moet alle Liefde uit het hart uit vernietigd zijn, zodat die aliens inwoning kunnen maken

Bovenstaande allemaal gefasciliteerd door een moeder en een dochter hiervoor geprepareerd, direct verbonden met de marianen trog, waarin de hele kabbala ultiem aktief is, op het niveau van de jezuitenmoorden, vervat in de jezuiten-eed

de dochter is Strak Krijgsgevangen Gezet In Jezus Christus Door De Vader, En Nu Na 13 Jaar, Onder Diepe Tranen haar Weg Van Bevrijding Gaat, zij Weet, zij Wil, in haar het arielzegel op jeruzalem Gebroken, jeruzalem; haar Mandaatsgebied is in haar geest, Het Lied Door De Vader Aan haar en haar Geestelijk Moeder Gegeven in een vroege ochtend op een hotelkamer in rhodos,


Is Gods Belofte Met Vervolgens Die Ochtend Een Waarschuwing Middels Een Tekst
op een t-shirt, dat iemand droeg: ‘fear is in the eye of the beholder’

Een Stevige Weg Om van angst en wraak Vrij Te Komen Volgde, De Liefde Overwint, Kinderen Komen Vrij

Zijn RhemaWoord Maakt Vrij, Volharding Van alle kanten Is Hier Voor Nodig, de strijd tegen artificial intelligence, de strijd die Door Jezus Christus Aan Het Kruis Compleet Overwonnen Dus Volbracht Is, Enkel Hij Is De Weg Uit; De Geopende Deur, De Smalle Poort

zwitserland hoofdbasis van de cia, werkt nauw met cern samen om de vermenging tot stand te brengen, allereerst worden de mind control slaven met de aliens geactiveerd, gehuwd, zodat er een hybride leger (joel 2) ontstaat, dezen Overwonnen Door Het Bloed Van Jezus Christus, Het Hart Kan Teruggeëist En Hersteld Worden. Dit ALLEEN In De Mantel Van De Sulammitische, De Dochter Van Sion, Welke Geboorte Geeft Aan De KoningPriesters, De 144.000 – Psalm 87:5 –