Maand: november 2021

bolwerk ‘koningin van het lijden’ Geclashed

Zoals In Vorige Post Gezegd; God Zei: ‘geest van het armoede-ideaal’. Op Het Moment Dat God Dat Zegt Komt dit Bij Beide HogePriesters klik Link Binnen En Begint VredesBeraad. De Dag Hierop Volgend bericht: ‘marilia medonca, ‘koningin van het lijden‘ (grootste zangeres van brazilië) komt om bij vliegtuigongeluk.

Zij was de hoofddraagster, dus ook uitdraagster, van deze macht wereldwijd, in opvolging van moeder teresa, zij was de hoge priesteres en hoofdvertegenwoordiging van deze macht op aarde.
Zij heeft deze macht gevoed door haar volgelingen te voeren aan deze macht.
Haar vlag:

een kroon, een pul bier, het satansteken!, een gebroken hart! en twee gekruiste pijlen, draagt uit waar zij voor stond.

En Dit Is Hoe Twee Getuigen VredesBeraad Werkt – Zach. 6 -: En 7000 bekende mensen werden gedood. – Openb. 11 –

Houdt God Niet Van deze mensen? Ontzettend Veel, maar ze zondigen diep en zetten velen, velen Kostbare Kinderen gevangen door hun verbond met satan. Volharden ze daarin, dan worden ze op één ogenblik onherstelbaar Gebroken. 

Het EindOordeel Voor De Troon Is Aan De Vader.

Zie Artikel: de geest van het ‘armoede-ideaal‘ GeClashed, Bevrijding En De Mogelijkheid Tot Opstaan In KoningSchap! 

de geest van het armoede-ideaal

Gisteren Sprak God: ‘de geest van het armoede-ideaal’
En ‘moeder overste ontwaakt richting kerst’ Lees: Revolutionaire Reformatie Studie: Bereken het getal van het beest: kerst-MIS klik Link

de geest van het armoede-ideaal, zo vroom, zo bescheiden, zo ‘deugdzaam’, zo ‘eervol’, zo goed bedoeld, het eten uit je mond sparen voor die ander, jezelf niet verzorgen voor die ander, je alles ontzeggen voor die ander. Ja, is dat Wat De Vader Leert? Is dat Waar Jezus Christus Zijn Leven Voor Gaf? Niet eten, niet drinken, niet kleden, niet Leven, want solidair met degene die het niet hebben? dat is wat god wil, dat is wat je vader wil, zelfmoord plegen om solidair te zijn met hen die zelfmoord plegen, je leven laten berooien om solidair te zijn met hen wiens leven berooid is… is dit Wat Jezus Christus Werk Aan Het Kruis Ons Boodschapt…? zo vroom, zo religieus, zo beknepen. je krijgt er zelfs een trofee voor van gelijkgestemden, veel erkenning en bevestiging van gelijkgestemden. Maar doemt daar niet in de diepte een haat op, een weeïge resonantie, een veroordeling voor hen die niet zo denken als jij, erger een veroordeling van De God die niet zo denkt als jij, De God Die In Zijn Zoon Naar De Aarde Kwam Om ‘solidair te zijn met de armen’? OF Om de armen Te Verlossen En hen In Eeuwig Koningschap Te Brengen? wiens geest dien jij? jij die leeft in de geest van het armoede-ideaal? God Is Orde, AgapéLiefde Eerst, Dan Bewegen Zoals Zijn Geest Leidt, Tot Verrijking Op Alle Gebied, Allereerst Geestelijk, Dan De Ziel, Dan Het Lichaam, Bewegen Zoals De Geest Beweegt, Gaan Zoals De Geest Gaat, Handelen Zoals De Geest Handelt, Spreken Zoals De Geest Spreekt. Daar Is Geen plek voor een ideaal, een vastgestelt plaatje / vorm, waarin men bivakkeert, idealen zijn van en voor de katholieke kerk, welke mensen vastzet in het hexagram, in de manipulatie van salomo, sexmagie en Kind-bloedoffers, daar is jouw armoede-ideaal op gebaseerd, op satan, op het vaticaan, op de heuvel waar de slang als god aanbeden wordt.

Na Bovenstaande Geschreven Te Hebben Bepaalde De Geest Me bij de hypocrisie… erger het sadisme van moeder theresa… Hij Leidde Me Naar volgend artikel: moeder theresa, alles behalve een heilige klik Link

citaat: ‘Voordat Moeder Teresa stierf opende ze 517 ‘homes for the dying’ in 100 verschillende landen. Tweederde van de armen en zieken die hier welkom waren, hoopte er behandeld te worden door een arts. Het andere deel lag op sterven zonder dat zij hier de passende zorg bij kregen. Artsen bezochten de huizen en zagen een groot gebrek aan hygiëne en ongeschikte omstandigheden. Er was een tekort aan echte zorg, onvoldoende voeding en er waren geen pijnstillers. Dit kwam echter niet door gebrek aan geld, want de stichting van Moeder Teresa kreeg honderden miljoenen dollars. Het probleem was eerder de opvatting van de ‘vredestichtster’. “Er is iets moois in het zien van de armen die hun lot accepteren, om te lijden zoals de Passie van Christus. De wereld verkrijgt veel van hun leed,” was haar antwoord op de kritiek, geciteerd door atheïstische journalist en schrijver Christopher Hitchens. Zelf kreeg ze aan het eind van haar leven zorg in een modern Amerikaans ziekenhuis.’
(Overigens Zijn We Het Absoluut Niet Eens met de visie van het artikel over de uitspraak van theresa over abortussen door servische vrouwen)

Christus Is Gekomen Zodat jij, als arme, In Heilig PriesterKoningSchap de andere armen Mag Laten Thuiskomen In Zijn Mantel, Tot Vergeving, Verlossing, Genezing En Opstanding. Dat Is Het Leven Waarvoor Hij Zijn Leven Gaf. Het Geheimenis In Jezus’ Handelen, Zijn Twee Vissen En Vijf Broden. Twee Getuigen, En De Volle Volbrengenden Vijfvoudige Bediening. En niemand Heeft gebrek.

RiverOfFullness.org