Maand: september 2021

9/11 Jezus’ Geboortedag


11-09; Jezus Christus Ware GeboorteDag, Doch Hij Zei Ons Niet zielse geboortedagen Te Vieren, Maar Noemde Met Klem; Wedergeboorte
– Johannes 3:3, Psalm 87:5 – Ware Wedergeboorte Vindt Plaats In Sion, Man Voor Man Wordt Daar – IN Haar, In De Sulammitische – Hooglied 6:13, Mattheus 26:13 – Wedergeboren. Hier Begon In 2009 Door De Volbrengende Zalving Van Het HogePriesterschap 
De Omkering; Teshuva; Het Nieuwe Werk, Ongewoon En Vreemd – Hebreeen 9:11 –  Van de apollyon destructie agenda – Openbaring 9:11 –  Jezus Christus Regeert Met Zijn Gezalfde
– Openbaring 11:15, Mattheus 26:12+13, Openbaring 12 –  

Oren Die Horen En Ogen Die Gaan Zien; de twin towers stonden Profetisch Voor De Twee Getuigen; Zij Lagen Dood Op de straten van sodom en egypte – Openbaring 11 – ; Doch Na 3 Dagen Liet De Geest Van God Hen Opstaan; Staande IN Éénheid TUSSEN
de platen islam en humanisme – alle ismen’s inbegrepen –

En De Zevende Engel Blies Op De Bazuin, En Er Klonken Luide Stemmen In De Hemel, Die Zeiden: De Koninkrijken Van de wereld Zijn Van Onze Heere En Van Zijn Christus Geworden, En Hij Zal Koning Zijn In Alle Eeuwigheid. Openbaring 11:15

Het Nieuwe Jeruzalem
En Een Van De Zeven Engelen Die De Zeven Schalen Hadden, Vol Van De Zeven Laatste Plagen, Kwam Naar Mij Toe En Hij Sprak Met Mij En Zei: Kom, Ik Zal U De Bruid, De Vrouw Van Het Lam – Mattheus 26:12+13, Psalm 87:5, Openbaring 12, Laten Zien.
En Hij Voerde Mij Weg In De Geest Op Een Grote En Hoge Berg En Liet Mij De Grote Stad Zien, Het Heilige Jeruzalem,
Dat Neerdaalde Uit De Hemel, Bij God Vandaan.
Zij Had De Heerlijkheid Van God, En Haar Uitstraling Was Als Een Zeer Kostbare Edelsteen, Als Een Kristalheldere Steen Jaspis.
Zij Had Een Grote En Hoge Muur Met Twaalf Poorten, En Bij Die Poorten Twaalf Engelen. Ook Waren Er Namen Op Geschreven,
Namelijk Van De Twaalf Stammen Van De Israëlieten.
Drie Poorten Op Het Oosten, Drie poorten Op Het Noorden, Drie Poorten Op Het zuiden, En Drie Poorten Op Het Westen.
En De Muur Van De Stad Had Twaalf Fundamenten Met Daarop De Twaalf Namen Van De Twaalf Apostelen Van Het Lam.
En Hij Die Met Mij Sprak, Had Een Gouden Meetlat Om De Stad Op Te Meten, En Haar Poorten, En Haar Muur.
En De Stad Lag Daar Als Een Vierkant, Haar Lengte Was Even Groot Als Haar Breedte. En Hij Mat De Stad Met De Meetlat Op:
Twaalfduizend Stadiën. Haar Lengte, Breedte En Hoogte Waren Gelijk.
En Hij Mat Haar Muur Op: Honderdvierenveertig El, Een Mensenmaat, Die Ook De Maat Van Een Engel Is.
En Het Bouwmateriaal Van De Muur Was Jaspis En De Stad Was Zuiver Goud, Gelijk Aan Zuiver Glas.
En De Fundamenten Van De Muur Van De Stad Waren Met Allerlei Edelgesteente Versierd. Het Eerste Fundament Was Jaspis,
Het Tweede Saffier, Het Derde Chalcedon, Het Vierde Smaragd,
Het Vijfde Onyx, Het Zesde Sardius, Het Zevende Chrysoliet, Het Achtste Beril, Het Negende Topaas, Het Tiende Chrysopraas,
Het Elfde Hyacint, Het Twaalfde Amethist.
En De Twaalf Poorten Waren Twaalf Parels. Elke Poort Apart Bestond Uit Één parel, En De Straat Van De Stad Was Zuiver Goud,
Als Doorzichtig Glas.
IK ZAG GEEN TEMPEL IN HAAR,
Want De Heere, De ALMACHTIGE God,
IS HAAR TEMPEL, EN HET LAM.
En De Stad Heeft de zon en de maan Niet Nodig Om Haar Te Beschijnen, Want De Heerlijkheid Van God Verlicht Haar,
En Het Lam Is Haar Lamp.
En de naties Die zalig Worden, Zullen In Haar Licht Wandelen, En De Koningen Van De Aarde Brengen Hun Heerlijkheid En Eer Erin.
En Haar Poorten Zullen Overdag Nooit Gesloten Worden, Want Daar Zal Geen nacht Zijn.
En Zij Zullen De Heerlijkheid En De Eer Van de naties DaarIn Brengen.
AL wat onrein is, ZAL ER NIET IN KOMEN,
EN OOK NIEMAND DIE ZICH BEZIGHOUDT MET GRUWELEN EN LEUGENS,
MAAR ALLEEN Zij Die Geschreven Zijn In Het Boek Des Levens Van Het Lam.

Openbaring 21

River Of Fullness
RiverOfFullness.org

 

st. pauls cathedral de erfenis van paulus

Zoals het vaticaan, met daarin de troon van petrus, het erfdeel van petrus is, zo is st. pauls cathdral, met daarin de  zetel van de bisschop van england, de erfenis van paulus. Deze in de square mile geplaatst, welke niet geregeerd wordt door engeland, maar door de jaarlijks verkozen burgemeester van de square mile. de verkiezingen vergezelt door gog en magog. welke continue De Plaats Van Vrede Van Israel bestookt, Tot Deze Heilig En Compleet In Christus Is. Weet dat alles van het wereldsysteem, gebouwen, systemen, instituties, organisaties bewegingen, steden, naties, alles is ingebouwd in de geest van de mens, allereerst in De Geroepen Maar nog bevuilde Priesters, De 144.000. Zij Moeten Naar De Verkopers, Welke Zijn De Twee Getuigen Om Olie Te Kopen, Een Geroepen Priester Zonder Olie, blijft de nieuwe wereldorde, de illuminatie in een valse priesterschap dienen, zijn blauwdruk wordt misbruikt door de vijand, zelfs als Hij De Bruidegom Tegemoet Aan Het Treden Is, maar dronken blijft, dus verbonden houdt met de hoer van babylon, welke dronken is van Het Bloed Van De Profeten; dwaze maagden, in overspel met het wereldsysteem, dit op basis van de ongerechtigheden waar ze Niet Uit Wegettrokken Zijn. 
De paulus en de petrus-lijn Twee verworden lijnen, Dus buiten De Zalving, door trots en dubbelhartigheid. Paulus erkende de keizer van rome, beroepte zich er zelfs op en zei dat hij een romeins staatsburger was; ultieme ontkenning van Het Koningschap Van Jezus Christus, daarbij heeft ook hij niet Gehoorzaamt Aan Mattheus 26:13 en Maria Magdalena niet De Eer En De Plaats Gegeven Die Zij Heeft. en satan vol op de troon zetten Op de troon van petrus zit de paus, op de troon van paulus zit de koningin van engeland (gezalfd door de bisschop van the anglicaanse kerk). diep in de spirit en mind control, heeft zij vele attributen die verwijzen naar Goddelijke Zaken, Maar het Niet Zijn. Bij haar kroning ontving ze de scepter, het zwaard, de bol met het kruis daarop, de kroon met de maltezer kruizen en de franse lelies, hiermee ingewijd om een ultiem slot te zijn op De Jezus Christus – Maria Magdalena HogePriesterlijke Bloedlijn. Dit slot is vorige week In De Zoon Gebroken, de wortel Uitgerukt, de resten weggewassen. De valse cover op de nazi-geheimen eraf, alles wordt prijsgegeven en Ten Goede Gebruikt Voor Het Koninkrijk Voor Het Nieuwe Jeruzalem, Haar Poorten Sluiten Nooit, Dag En Nacht Niet. Hier Brengen De Geheiligde Priesters De Geheiligde Rijkdommen Van de natien Van Hun Mandaatsgebied Binnen. Geroepen Priesters Trek Weg Uit petrus, uit het vaticaan, uit de trust, uit de verbonden met de grote hoer, het overspel met de farizeische lijn van petrus met kajafas, hij liet angst toeontkende De Grote HogePriester en liet dus kajafs de valse hogepriester binnen, met alle joodse assassin programma’s. Jezus Noemde hen de zonen van de duivel, omdat ze exact deden wat hun vader wilde; moorden. deze moordlijn is door petrus binnengelaten en in deze onderresonanties gedijen de jezuiten, de farizeische lijn van het christenDOM, zij brengen christenLIJKEN voort en zijn zelf moordenaars en handlers. 
In de mantel van elisabeth, de 53 gemene best natiën, God Heeft Ze Via De Zoon, Via De Sulammitische, Via Christus Voor Zijn Koninkijk Opgeëist – Openb. 11:15 –

Let op het einde van uw voorgangers

Nederlandse evangelist Jan Zijlstra op 82-jarige leeftijd overleden | Nederlands Dagblad

Waar je je onder buigt, wordt je door verzwolgen

De Zuivere En Onbevlekte Godsdienst Voor God En De Vader Is Dit: Wezen En weduwen Bezoeken In Hun verdrukking En Zichzelf Onbesmet Bewaren Van De wereld. Jak. 1:27

Hij Heeft de overheden en de machten ontwapend, die Openlijk Te Schande Gemaakt En Daardoor Over hen Getriomfeerd. Kol. 2:15 

Zie Ook Journal For Now 9: are the authorities that exist appointed by God?
The satanic claim in romans 13:1-7 Klik Link

Let Op! Wij Strijden Niet Tegen mensen, Maar Tegen de geestelijke werkingen die in de mensen doormiddel van spirit en mind control werken. Dezen rechtmatig door de onbeleden ongerechtigheden in de onGezuiverde diepte van de mens. Wij Hebben de mensen Lief Met De Liefde Van Christus, Onze Deur Is Altijd Open, Ontmaskeren Zoals Hij Ons Opdraagt In Efeze 5:11 En Wij Zegenen Zijn Uitzuiverende Werk. 

jan zijlstra, vrijgezet door benny hinn;

benny hinn diepe banden met de paus, dus met de troon van petrus, dus met corona, de kroon van de slang, zie koepeldak st. pieter,

C O R O N A

dus vaticaan; betekent heuvel die de slang als god aanbidt. Hoereer niet met babylon, want dan ontvang je ook haar plagen – Openb. 18:4 –. Corona, de petrus ziekte, voor ieder die met de paus hoereert. Jan zijlstra zei vaak; dat hij vele vragen had als hij boven kwam. God Gaf hem De Antwoorden Op Aarde Al ;Mattheus 26:13, maar hij wees Ons af. Een vrouw waarin demonen zich vol manifesteerde tijden de aanbiddingsdienst, kon een kaartje invullen en naar huis gaan, een pedofiel die jarenlang zijn Dochter misbruikte, was welkom in de kerk en kon parkeerdienst doen. Hoe kan dit??? Dit is de mantel van de paus waarin jan zijlstra opereerde! Zieken die Genezen En Bevrijd Worden? Nee, machtsverschuiving! kleinere demonen maken plaats voor grotere demonen, kleinere leugens maken plaats voor grotere leugens: machtsverschuiving, Zie Artikel: Bevrijding of machtverschuiving; dieper in de mantel van de paus. En dat zal nu jan zijlstra’s grootste Openbaring Zijn: hij was al die jaren een agent provocateur; een visser van mensen voor  zijn paus, voor zijn petrus; typerend: zonden hoefde niet Beleden Te Worden Voor de gemeente. 
Ook typerend is, geconstateerd door iemand die jaren met zijn vrouw bij hem gedient heeft; jan liet niemand op zijn niveau komen, laat staan dat hij hen Vrijzette. Typerend Is Wat Het Hart Van Een Waar Volgeling Van Jezus Is, Dat Zijn Discipelen Verder Komen Dan Hijzelf Is. Dit Is Het Hart Van Jezus En Hij Sprak Aan het einde der tijden Zullen Jullie Grotere Dingen Doen Dan Ik Deed – Joh. 14:12 –

RhemaWoord Vanmorgen Vanuit De Troon In deze Ontvangen: Spreuken 28:10A: wie oprechten doet dwalen op een verkeerde weg,
zal zelf in zijn kuil vallen (sterven aan corona),
Maar Wie Oprecht Zijn, Zullen Het Goede Erven.

degene die Profeteerde, was gelijk de blokkade, en zo nog minstens 60, die Gods Woorden Mochten Spreken Over Ons Bewegen en Ons vervolgens afwezen. wie is de volgende?

Zie Artikel: profeten Profeteren, Gods Spreekt Klik Link

Als er iemand in nederland als eerste zijn kerk had moeten open gooien ten tijde van corona, had het jan zijlstra geweest. (De Ware Gemeente Is Van Jezus Christus, mensen hebben geen kerken!) met alle zogenaamde Bevrijdingen en Genezingen die onder zijn handen zijn gebeurt, hij had dan toch Het Ultieme Getuigenis Van zijn God? Daarbij zijn woorden ‘ga niet voor De Genezing Maar Voor De Genezer‘. Nu blijkt wie hij werkelijk al deze tijd heeft gedient. Een nieuwe wereldorde predikant: ‘één bedrijf met vele filialen’ was zijn geijkte uitspraak, de katholieke kerk niet uitgezonderd.
Dit alles was hij zichzelf niet Bewust, maar zijn trots heeft gezorgd dat hij zich niet in De Juiste Orde Liet Plaatsen. Hij wees als zovelen De Omvatting Van De Vrouw – Jer. 31:22 – af. Het Nieuwe Ongewone, Ja Zelfs Vreemde Werk – Jes. 43:19 – .
Trots is het karakter van de slang

(…) Zijn ziekte was heel ernstig. Desondanks zocht hij in zijn ziekte niet (Enkel) De HEERE, maar de geneesheren. (…) Hij stierf.
2 Kronieken 16:12-13

Zo asa, zo ook jan zijlstra 


Bovenstaand boek bewijst de afbraak van het christenDOM door de nieuwe wereldorde. Dit boek duidt dit als slecht, Terwijl Dit MOET gebeuren, het beest haat de hoer, christenDOM IS de hoer! Dus Wordt Afgebroken, Jezus Vraagt Volgelingen, geen religieuze mensen in de egregore christenDOM; christenLIJK Noemt God hen – Openb. 3:1-3 – Hij Roept Op Bekeer je En Versterk Hetgeen dreigt uit te sterven!

 

Mattheus 26:13, Micha 4:8

ENKEL REACTIE ONDERBOUWT DOOR EEN RHEMAWOORD
HET IS HET LEVENDE WOORD EN ENKEL HET LEVENDE WOORD, DE BRON VAN WAARUIT ALLES ONTSPRINGT


RiverOfFullness.org