the masked singers, high illuminati ritual

Ter Ere Van Onze Grote HogePriester Jezus Christus, Hij Die Alles Volbracht Heeft En In Wie Alles Volbracht Is. Samen Met Zijn Bruid, Zijn Zij De Geopende Deur, Het Leven Achter Het Kruis, Het Leven In De Opstanding. Hij Die alle maskers Gebroken Heeft En Ons Meeneemt In Het Volle OpstandingsLeven, Vrij, Alle Ruimte, Daar Waar alle verstikking smelt. Hij Is Verheerlijkt Voor Eeuwig In En Met De Vader, Een Troon Van Oordeel, Recht En Genade.

Laag op De Aarde; the masked singers, een culminatie, van een cluster satanspriesters, hoog in de mind control, bij de verschillende praatprogramma’s, de mensen een verlangen inponsen wat daar eerder niet was, maar precies aansluit op de ongerechtigheden en de moderne tijd programmatie, vele hoog zondige en occulte ingedriënten, die zo het ‘gewone’ leven bepalen, perfect geprepareerde voedingsbodem, voor hoge illuminatie rituelen, klaargestoomd voor een nog diepere inwijding in de duisternis. Men heeft geen Idee, hoe deze gevallen werkelijkheid daadwerkelijk functioneert. Vanuit deze diep satanische bron komen allerlei maskers voorbij welke de occulte substantie van de gelijkende machten in de tweede hemel dragen, alles is geestelijk en alles komt voort uit een agenda, tot in de diepste geraffineerdheid toe

dit seizoen: 

krokodil; verwijst naar reptilians en reptilians agenda

zwaan; verwijst naar de hoog occulte zwanenbroeders in den bosch,
waar ook willem alexander lid van is.

alien: gedijen op alle substantie die Niet Christus Is, huizen in de menselijke geest in ongerechtigheid. Men maakt V-tekens, welke een directe uitnodiging zijn voor aliens om de te landen op de maker ervan en relaties

vogelverschrikker: in relatie met tovenaar van oz. de vogelverschrikker
was op zoek naar een hart, Niet Bij Christus, maar bij een tovenaar, hoevelen volgen deze vogelverschrikker na en gaan met hun leed en wensen naar de tovenaar. tovenaar van oz programmatie wordt gebruikt in monarch mind control.

Het Woord Van God Zegt dat men niet te veel boeken moet lezen ‘er komt geen einde aan het vele boeken maken,
en veel studeren vermoeit het lichaam’ En ‘laat niet velen Je Leraar zijn’. Een Ieder Vind Alleen Veiligheid En Leven In De Heilige Geest.

viking: verwijzend naar bloederig verleden, 
waar vikingen en noormannen dorpen uitmoorden en leegplunderden; bloedoffer resonanties,
werkend in de slechte diepte van de mens

stier: staat voor de moloch, de kindereter, de verborgen 11e sephirot,
de motor van de hele occulte sephirotboom. Discoballen (ogen)
staat voor fragmentatie, dus geestelijke, emotionele trauma’s, ten gevolge van geweld en rituelen,
niets is voor niets

lieveheersbeestje (zwart): 
lieveheersBEESTje? of demonische entiteit… het laatste relateren aan de dark mothers die in de matrix hun plek hebben gekregen, valse moedermantels voor het emotioneel, geestelijk je fysiek offeren van Kinderen, het is te gruwelijk voor woorden maar dit is de basis van de werkelijkheid van de mensen buiten Christus.

giraffe: gewoon een giraffe? of een giraffe met rode schoenen en een koksoutfit. rode schoenen staat altijd voor mind control, de zwartwit geblokte broer, voor de zwartwit geblokte vloer van de vrijmetselarij.

egyptische hond: verwijzend naar de egyptische cultuur welke nog steeds over de wereld verspreid is en een stevig ingrediënt is van de matrix waarin de gehele mensheid gevangen zit. 

cupido: zorgt voor verliefdheden NIET vanuit De Heilige Geest. Mensen worden door occulte ‘liefde’ lijnen verbonden, het lijkt liefde, maar er worden hoge programma’s uitgewerkt in relaties / huwelijken die op deze wijze niet door God Bedoelt Zijn. Lees Belangrijk Voor Nu: cupido-dagen en ‘happy‘ valentijn en carnaval klik Link
zo schiet de cupido ook pijlen met een lode punt, die ervoor zorgen
dat mensen elkaar gaan haten.

Dit alles ingeweven in de 111-666 matrix, het hexagram, de kabbala-boom. deze beelden gaan leven in de onderlagen van mensen en mengen zich met de demonen, trauma’s, programma’s daar. Zie Artikel Voor Nu: diep Loskomen Van moloch en baphomet (111) klik Link

En Artikel Voor NU: dubbelhartigheid (444, 555, 666) klik Link

Onze Schepper Is Een Nieuw Werk Gestart Om een ieder In Zijn Of Haar Ware Blauwdruk Te Brengen,
Zoals Dit Van Voor de grondlegging der wereld Bedoelt Is. Hij Roept Zijn 144.000, Hij Priestert Ze Door het hexagramzegel Heen, En Zet Ze Op De Been, Een Zeer Groot Leger, Een Leger Van Liefde, Een Leger Van Profeten Direct Verbonden Met De Troon Van God; Het Leven Gaat De Aarde Over En Breekt alle satanische resonanties, De Heerlijkheid Van De Heere Verlicht Heel De Aarde, De Deur Is Open Voor een ieder Die Wil, Kom In Zijn Omvatting, Kom In De Omvatting Van De Bruid, De Sulammitische – Hooglied 6:13 – 

ZIEKE PRODUCTEN!!!

Inleiding:  dr. masaru emoto’s water experiment: words are powerful – youtube klik Link
Hoe Woorden En Symbolieken Van Invloed Zijn Op Materie / hoe woorden en symbolieken van invloed zijn op materie, Dus Ook Op Cellen In Het Menselijke En Dierlijk Lichaam / dus ook op cellen in het menselijk en dierlijk lichaam

Email Zojuist Vanuit Court Of Zion Verstuurd Aan doggies united
Onderwerp: ZIEKE PRODUCTEN!!!
Onlangs Hebben Wij twee hondenjasjes bij jullie Besteld.
Op de emblemen staat: ‘ride with death’
Dit Wilden We Onze Hondjes Aantrekken!?
HOU VOORTAAN JULLIE SATANISCHE TROEP BIJ JE
ZIEKE GESCHIFTE GESTOORDE DIERENHATERS!
DIT BRENGT EEN GIGANTISCH OORDEEL MEE!
VERVLOEKT IS DE TENT DIE JULLIE IN MEKAAR HEBBEN GEZET
EN VERVLOEKT IS AL JULLIE GEZWOEG!
IN NAAM VAN DE ALLERHOOGSTE GESPROKEN,
David Joshua Israel Immanuel Ben Sion
CourtOfZion.org
Court Of Zion

9/11 Jezus’ Geboortedag


11-09; Jezus Christus Ware GeboorteDag, Doch Hij Zei Ons Niet zielse geboortedagen Te Vieren, Maar Noemde Met Klem; Wedergeboorte
– Johannes 3:3, Psalm 87:5 – Ware Wedergeboorte Vindt Plaats In Sion, Man Voor Man Wordt Daar – IN Haar, In De Sulammitische – Hooglied 6:13, Mattheus 26:13 – Wedergeboren. Hier Begon In 2009 Door De Volbrengende Zalving Van Het HogePriesterschap 
De Omkering; Teshuva; Het Nieuwe Werk, Ongewoon En Vreemd – Hebreeen 9:11 –  Van de apollyon destructie agenda – Openbaring 9:11 –  Jezus Christus Regeert Met Zijn Gezalfde
– Openbaring 11:15, Mattheus 26:12+13, Openbaring 12 –  

Oren Die Horen En Ogen Die Gaan Zien; de twin towers stonden Profetisch Voor De Twee Getuigen; Zij Lagen Dood Op de straten van sodom en egypte – Openbaring 11 – ; Doch Na 3 Dagen Liet De Geest Van God Hen Opstaan; Staande IN Éénheid TUSSEN
de platen islam en humanisme – alle ismen’s inbegrepen –

En De Zevende Engel Blies Op De Bazuin, En Er Klonken Luide Stemmen In De Hemel, Die Zeiden: De Koninkrijken Van de wereld Zijn Van Onze Heere En Van Zijn Christus Geworden, En Hij Zal Koning Zijn In Alle Eeuwigheid. Openbaring 11:15

Het Nieuwe Jeruzalem
En Een Van De Zeven Engelen Die De Zeven Schalen Hadden, Vol Van De Zeven Laatste Plagen, Kwam Naar Mij Toe En Hij Sprak Met Mij En Zei: Kom, Ik Zal U De Bruid, De Vrouw Van Het Lam – Mattheus 26:12+13, Psalm 87:5, Openbaring 12, Laten Zien.
En Hij Voerde Mij Weg In De Geest Op Een Grote En Hoge Berg En Liet Mij De Grote Stad Zien, Het Heilige Jeruzalem,
Dat Neerdaalde Uit De Hemel, Bij God Vandaan.
Zij Had De Heerlijkheid Van God, En Haar Uitstraling Was Als Een Zeer Kostbare Edelsteen, Als Een Kristalheldere Steen Jaspis.
Zij Had Een Grote En Hoge Muur Met Twaalf Poorten, En Bij Die Poorten Twaalf Engelen. Ook Waren Er Namen Op Geschreven,
Namelijk Van De Twaalf Stammen Van De Israëlieten.
Drie Poorten Op Het Oosten, Drie poorten Op Het Noorden, Drie Poorten Op Het zuiden, En Drie Poorten Op Het Westen.
En De Muur Van De Stad Had Twaalf Fundamenten Met Daarop De Twaalf Namen Van De Twaalf Apostelen Van Het Lam.
En Hij Die Met Mij Sprak, Had Een Gouden Meetlat Om De Stad Op Te Meten, En Haar Poorten, En Haar Muur.
En De Stad Lag Daar Als Een Vierkant, Haar Lengte Was Even Groot Als Haar Breedte. En Hij Mat De Stad Met De Meetlat Op:
Twaalfduizend Stadiën. Haar Lengte, Breedte En Hoogte Waren Gelijk.
En Hij Mat Haar Muur Op: Honderdvierenveertig El, Een Mensenmaat, Die Ook De Maat Van Een Engel Is.
En Het Bouwmateriaal Van De Muur Was Jaspis En De Stad Was Zuiver Goud, Gelijk Aan Zuiver Glas.
En De Fundamenten Van De Muur Van De Stad Waren Met Allerlei Edelgesteente Versierd. Het Eerste Fundament Was Jaspis,
Het Tweede Saffier, Het Derde Chalcedon, Het Vierde Smaragd,
Het Vijfde Onyx, Het Zesde Sardius, Het Zevende Chrysoliet, Het Achtste Beril, Het Negende Topaas, Het Tiende Chrysopraas,
Het Elfde Hyacint, Het Twaalfde Amethist.
En De Twaalf Poorten Waren Twaalf Parels. Elke Poort Apart Bestond Uit Één parel, En De Straat Van De Stad Was Zuiver Goud,
Als Doorzichtig Glas.
IK ZAG GEEN TEMPEL IN HAAR,
Want De Heere, De ALMACHTIGE God,
IS HAAR TEMPEL, EN HET LAM.
En De Stad Heeft de zon en de maan Niet Nodig Om Haar Te Beschijnen, Want De Heerlijkheid Van God Verlicht Haar,
En Het Lam Is Haar Lamp.
En de naties Die zalig Worden, Zullen In Haar Licht Wandelen, En De Koningen Van De Aarde Brengen Hun Heerlijkheid En Eer Erin.
En Haar Poorten Zullen Overdag Nooit Gesloten Worden, Want Daar Zal Geen nacht Zijn.
En Zij Zullen De Heerlijkheid En De Eer Van de naties DaarIn Brengen.
AL wat onrein is, ZAL ER NIET IN KOMEN,
EN OOK NIEMAND DIE ZICH BEZIGHOUDT MET GRUWELEN EN LEUGENS,
MAAR ALLEEN Zij Die Geschreven Zijn In Het Boek Des Levens Van Het Lam.

Openbaring 21

River Of Fullness
RiverOfFullness.org

 

st. pauls cathedral de erfenis van paulus

Zoals het vaticaan, met daarin de troon van petrus, het erfdeel van petrus is, zo is st. pauls cathdral, met daarin de  zetel van de bisschop van england, de erfenis van paulus. Deze in de square mile geplaatst, welke niet geregeerd wordt door engeland, maar door de jaarlijks verkozen burgemeester van de square mile. de verkiezingen vergezelt door gog en magog. welke continue De Plaats Van Vrede Van Israel bestookt, Tot Deze Heilig En Compleet In Christus Is. Weet dat alles van het wereldsysteem, gebouwen, systemen, instituties, organisaties bewegingen, steden, naties, alles is ingebouwd in de geest van de mens, allereerst in De Geroepen Maar nog bevuilde Priesters, De 144.000. Zij Moeten Naar De Verkopers, Welke Zijn De Twee Getuigen Om Olie Te Kopen, Een Geroepen Priester Zonder Olie, blijft de nieuwe wereldorde, de illuminatie in een valse priesterschap dienen, zijn blauwdruk wordt misbruikt door de vijand, zelfs als Hij De Bruidegom Tegemoet Aan Het Treden Is, maar dronken blijft, dus verbonden houdt met de hoer van babylon, welke dronken is van Het Bloed Van De Profeten; dwaze maagden, in overspel met het wereldsysteem, dit op basis van de ongerechtigheden waar ze Niet Uit Wegettrokken Zijn. 
De paulus en de petrus-lijn Twee verworden lijnen, Dus buiten De Zalving, door trots en dubbelhartigheid. Paulus erkende de keizer van rome, beroepte zich er zelfs op en zei dat hij een romeins staatsburger was; ultieme ontkenning van Het Koningschap Van Jezus Christus, daarbij heeft ook hij niet Gehoorzaamt Aan Mattheus 26:13 en Maria Magdalena niet De Eer En De Plaats Gegeven Die Zij Heeft. en satan vol op de troon zetten Op de troon van petrus zit de paus, op de troon van paulus zit de koningin van engeland (gezalfd door de bisschop van the anglicaanse kerk). diep in de spirit en mind control, heeft zij vele attributen die verwijzen naar Goddelijke Zaken, Maar het Niet Zijn. Bij haar kroning ontving ze de scepter, het zwaard, de bol met het kruis daarop, de kroon met de maltezer kruizen en de franse lelies, hiermee ingewijd om een ultiem slot te zijn op De Jezus Christus – Maria Magdalena HogePriesterlijke Bloedlijn. Dit slot is vorige week In De Zoon Gebroken, de wortel Uitgerukt, de resten weggewassen. De valse cover op de nazi-geheimen eraf, alles wordt prijsgegeven en Ten Goede Gebruikt Voor Het Koninkrijk Voor Het Nieuwe Jeruzalem, Haar Poorten Sluiten Nooit, Dag En Nacht Niet. Hier Brengen De Geheiligde Priesters De Geheiligde Rijkdommen Van de natien Van Hun Mandaatsgebied Binnen. Geroepen Priesters Trek Weg Uit petrus, uit het vaticaan, uit de trust, uit de verbonden met de grote hoer, het overspel met de farizeische lijn van petrus met kajafas, hij liet angst toeontkende De Grote HogePriester en liet dus kajafs de valse hogepriester binnen, met alle joodse assassin programma’s. Jezus Noemde hen de zonen van de duivel, omdat ze exact deden wat hun vader wilde; moorden. deze moordlijn is door petrus binnengelaten en in deze onderresonanties gedijen de jezuiten, de farizeische lijn van het christenDOM, zij brengen christenLIJKEN voort en zijn zelf moordenaars en handlers. 
In de mantel van elisabeth, de 53 gemene best natiën, God Heeft Ze Via De Zoon, Via De Sulammitische, Via Christus Voor Zijn Koninkijk Opgeëist – Openb. 11:15 –

Let op het einde van uw voorgangers

Nederlandse evangelist Jan Zijlstra op 82-jarige leeftijd overleden | Nederlands Dagblad

Waar je je onder buigt, wordt je door verzwolgen

De Zuivere En Onbevlekte Godsdienst Voor God En De Vader Is Dit: Wezen En weduwen Bezoeken In Hun verdrukking En Zichzelf Onbesmet Bewaren Van De wereld. Jak. 1:27

Hij Heeft de overheden en de machten ontwapend, die Openlijk Te Schande Gemaakt En Daardoor Over hen Getriomfeerd. Kol. 2:15 

Zie Ook Journal For Now 9: are the authorities that exist appointed by God?
The satanic claim in romans 13:1-7 Klik Link

Let Op! Wij Strijden Niet Tegen mensen, Maar Tegen de geestelijke werkingen die in de mensen doormiddel van spirit en mind control werken. Dezen rechtmatig door de onbeleden ongerechtigheden in de onGezuiverde diepte van de mens. Wij Hebben de mensen Lief Met De Liefde Van Christus, Onze Deur Is Altijd Open, Ontmaskeren Zoals Hij Ons Opdraagt In Efeze 5:11 En Wij Zegenen Zijn Uitzuiverende Werk. 

jan zijlstra, vrijgezet door benny hinn;

benny hinn diepe banden met de paus, dus met de troon van petrus, dus met corona, de kroon van de slang, zie koepeldak st. pieter,

C O R O N A

dus vaticaan; betekent heuvel die de slang als god aanbidt. Hoereer niet met babylon, want dan ontvang je ook haar plagen – Openb. 18:4 –. Corona, de petrus ziekte, voor ieder die met de paus hoereert. Jan zijlstra zei vaak; dat hij vele vragen had als hij boven kwam. God Gaf hem De Antwoorden Op Aarde Al ;Mattheus 26:13, maar hij wees Ons af. Een vrouw waarin demonen zich vol manifesteerde tijden de aanbiddingsdienst, kon een kaartje invullen en naar huis gaan, een pedofiel die jarenlang zijn Dochter misbruikte, was welkom in de kerk en kon parkeerdienst doen. Hoe kan dit??? Dit is de mantel van de paus waarin jan zijlstra opereerde! Zieken die Genezen En Bevrijd Worden? Nee, machtsverschuiving! kleinere demonen maken plaats voor grotere demonen, kleinere leugens maken plaats voor grotere leugens: machtsverschuiving, Zie Artikel: Bevrijding of machtverschuiving; dieper in de mantel van de paus. En dat zal nu jan zijlstra’s grootste Openbaring Zijn: hij was al die jaren een agent provocateur; een visser van mensen voor  zijn paus, voor zijn petrus; typerend: zonden hoefde niet Beleden Te Worden Voor de gemeente. 
Ook typerend is, geconstateerd door iemand die jaren met zijn vrouw bij hem gedient heeft; jan liet niemand op zijn niveau komen, laat staan dat hij hen Vrijzette. Typerend Is Wat Het Hart Van Een Waar Volgeling Van Jezus Is, Dat Zijn Discipelen Verder Komen Dan Hijzelf Is. Dit Is Het Hart Van Jezus En Hij Sprak Aan het einde der tijden Zullen Jullie Grotere Dingen Doen Dan Ik Deed – Joh. 14:12 –

RhemaWoord Vanmorgen Vanuit De Troon In deze Ontvangen: Spreuken 28:10A: wie oprechten doet dwalen op een verkeerde weg,
zal zelf in zijn kuil vallen (sterven aan corona),
Maar Wie Oprecht Zijn, Zullen Het Goede Erven.

degene die Profeteerde, was gelijk de blokkade, en zo nog minstens 60, die Gods Woorden Mochten Spreken Over Ons Bewegen en Ons vervolgens afwezen. wie is de volgende?

Zie Artikel: profeten Profeteren, Gods Spreekt Klik Link

Als er iemand in nederland als eerste zijn kerk had moeten open gooien ten tijde van corona, had het jan zijlstra geweest. (De Ware Gemeente Is Van Jezus Christus, mensen hebben geen kerken!) met alle zogenaamde Bevrijdingen en Genezingen die onder zijn handen zijn gebeurt, hij had dan toch Het Ultieme Getuigenis Van zijn God? Daarbij zijn woorden ‘ga niet voor De Genezing Maar Voor De Genezer‘. Nu blijkt wie hij werkelijk al deze tijd heeft gedient. Een nieuwe wereldorde predikant: ‘één bedrijf met vele filialen’ was zijn geijkte uitspraak, de katholieke kerk niet uitgezonderd.
Dit alles was hij zichzelf niet Bewust, maar zijn trots heeft gezorgd dat hij zich niet in De Juiste Orde Liet Plaatsen. Hij wees als zovelen De Omvatting Van De Vrouw – Jer. 31:22 – af. Het Nieuwe Ongewone, Ja Zelfs Vreemde Werk – Jes. 43:19 – .
Trots is het karakter van de slang

(…) Zijn ziekte was heel ernstig. Desondanks zocht hij in zijn ziekte niet (Enkel) De HEERE, maar de geneesheren. (…) Hij stierf.
2 Kronieken 16:12-13

Zo asa, zo ook jan zijlstra 


Bovenstaand boek bewijst de afbraak van het christenDOM door de nieuwe wereldorde. Dit boek duidt dit als slecht, Terwijl Dit MOET gebeuren, het beest haat de hoer, christenDOM IS de hoer! Dus Wordt Afgebroken, Jezus Vraagt Volgelingen, geen religieuze mensen in de egregore christenDOM; christenLIJK Noemt God hen – Openb. 3:1-3 – Hij Roept Op Bekeer je En Versterk Hetgeen dreigt uit te sterven!

 

Mattheus 26:13, Micha 4:8

ENKEL REACTIE ONDERBOUWT DOOR EEN RHEMAWOORD
HET IS HET LEVENDE WOORD EN ENKEL HET LEVENDE WOORD, DE BRON VAN WAARUIT ALLES ONTSPRINGT


RiverOfFullness.org

de held zal daar bitter schreeuwen

De Grote Dag Van De HEERE Is Nabij;
Hij Is Nabij En Nadert Zeer Snel.
Hoor, De Dag Van De HEERE!
De held zal daar bitter schreeuwen!
Zefanja 1:14

de held die heldendaden heeft gedaan Op Grond Van KindBloedoffers
zal alleen nog bitterheid uitschreeuwen, zijn heldendaden blijken loos, nergens op gegrond
de valse leiders, die onrechtmatig de hoogten innamen, worden uit de hoogten geworpen
en komen in de laagste plaatsen van de aarde terecht, Zie Artikel Genade Van Oordeel En Oordeel Van Genade Klik Link

God Openbaart een diep batman-programma, een programma in de mannen, die van de vrouwen De Olie / Het Leven / het leven stelen. Een haat in mannen, die vrouwen de schuld geeft van hun eigen zwakte, van hun eigen leed. En ja vrouwen hebben daar schuld aan, Maar Christus Heeft het gevolg van de schuld op zich genomen.
Diep het trauma van adam in zich dragende, heeft de man zijn ruggegraat laten wegvreten, niet door vrouwen, maar door eigen passiviteit. En in deze tijd weten de mannen De Blauwdruk niet meer. 

6 franse mariniers probeerde bij wassenaar aan land te komen, hun lichamen zijn aangespoeld gevonden en omgezet in een monument, holocaust oogster fletcher bouwde er een hotel op, zo bleven de resonanties hoog, fletcher is geoordeeld, chris luken GeOordeeld, zijn hondje fletcher Vind De Vrijheid.

het monument blijft door bloemen bezet, dus door de harten die die bloemen geven en de goede werken eren, doden kunnen niet ingaan, Het Vormde een bolwerk in duinen, het is Doorbroken!
maar dan te beseffen dat van alle goede werken, het beste, het slechtste is, het belemmert de mens om Het Juiste Te Doen, In Jezus’ Voetsporen, Ook Hij Moest Gehoorzaamheid Leren, Wij In Hem – Hebr. 5:8 – 
Hij Deed Enkel Wat Hij De Vader Zag Doen, Hoeveel Temeer Zijn Volgelingen, Eenheid In De Volle Zalving, Doet Per Direct de vloek Wijken, niemand lijdt gebrek, Glorie Is Zichtbaar

Terug Naar De Verantwoordelijkheid Van De Man, Hij Is Als Eerste Aangesteld, Het Herstel Ligt Bij de man, Deze Wordt Door God NIET Bij hem Weggenomen, Orde Is Orde, ScheppingsOrde Is ScheppingsOrde, Niet Hij Groter Dan Zij, Maar Hij Eerder Dan Zij. Uit De Rib Van De Man Is Zij Geschapen. Hij Mist Iets, Hij Mist Haar, hij heeft haar laten gaan. De Vrouw Broos Aardewerk, Door Christus Ontvangen, Tot EerHerstel Van Hem,
De Vrouw, In Christus, Omvat Een Man, Een Nieuw Werk, Zij Hersteld / Is Zijn Neshema, Alleen Als Hij In Eenheid Rechtstaat Met Wie Zij Is, Hij Zijn trots Laat Gaan, Wordt Het Intiemste Van Het Intiemste Hersteld, Hooglied, En God Verbind Zich Eraan, Zijn Naam Is Een Uitgegoten ZalfOlie, Enkel ZalfOlie Breekt jukken, Enkel ZalfOlie Bouwt Het Huis, Het Geestelijke Nieuwe Jeruzalem Convergeert Met De Aarde, alle corruptie verzwolgen
Door Gods Vuur, Dit Heet Zuiver Priesterschap, Te Beginnen Op de tempelberg. wat Niet Gebouwd Is Op Het Zuivere Fundament,
het zal geen Stand Houden.

De Diepste Intimiteit, De Hof Van Eden, Is Hersteld Tot Aanzijn Geroepen, De Bruid Krijgt Een Gezicht, De Engelen Trekken Hun Vlammende Zwaarden Op, De Man Heeft Weer De Regie Kunnen Ontvangen, de slang vertrapt Door De Voet Van De Vrouw, Haar Zaad, Vernietigt zijn zaad.
Zij Die Diep Weende, Bevloeid De Hof, Zij Lacht Als De Opgaande Zon, Warm, Innemend, Glorieus,
littekens Worden Glorie, littekens Worden Goud, Zij In Hem, Hij In Haar het diepe wizard van oz programma, waarin vrouwen hun eigen weg moesten vinden, Gebroken, de tafelberg in brand, We Weten Voor gordon Is Daar Vrijheid, De Vader Staat Op, En In Zijn Huis Zijn Vele Woningen, Rein, Heilig, Ruim En Veilig, De GranaatAppel En Het HogePriesterlijke Kleed, EerHerstel, Het Heilige Vuur Regeert, Het Bevrijd, Het Loutert, Het Bewerkt De Glorie, Het Stroomt, Liquid Love, Goud

Wassenaar Is In Haar Oorspronkelijk Staat Hersteld, KoningsStad 
Wassenaar ‘scherpe rand’ Wordt Ten Goede Gekeerd, de elite Geoordeeld, God Zelf Heeft Jeruzalem Opgetild, haar scherpte Genezen, De Dochter Van Sion Heeft Haar Plek Ingenomen, Op Naar Zevenaar, zwarte aren Worden Goud, Hoofdstad Van Het Oosten, Glorie, De Wijzen Komen Uit Het Oosten

De Sulammitische Heeft De Ruggegraat Van De Man, De Derde Adam Tot Aanzijn Gesproken, Ze Heeft Hem Omvat In De Ultieme Genade, Door Christus Geschonken Omdat De Vader Het Zo Heeft Bepaald, God En Het Lam Zijn Één, Één Tempel, Één Heer, Één Bruid, De Sulammitische. En De Geest En De Bruid Zeggen Kom, De FeestZaal Is Geopend, De Geroepenen hebben geweigerd, de mensen van de straat worden welkom geheten, Want Mijn Huis Zal Vol Zijn Zegt God, Hij Deelt BruidsKleding Uit, Hij Spreekt Tot Aanzijn, In De Voetsporen Van De Bruid, Zij Is Als De Dans Van Twee Legers, Ze Danst De Bruiloftszaal Vol, Samen Met Haar Bruidegom, Hij Leidt, Heeft Door Lijden, Leren Leiden, De Vader En Hij Zijn Één, Hij En Zij, Zijn Één, Zij En Zij Zijn Één, Het Altaar, De Vier Horens En De Geest, Hij Waait Waarheen Hij Wil, De Adem, De Ruach, Welke Alles Heeft Geschapen, Welke Alles Hersteld, wie zal tegenspreken

Netanyahu weigert Unieke Handreiking Van God, en brengt zijn mensen Onder Gods Oordeel

op deze dag wordt de verjaardag gevierd van de schrijver van de zohar, het kabbalistische commentaar op de thora. Doordat De Zalving het juk Breekt -> de kabballah Breekt is dit het gevolg in het natuurlijke, de demonische quelipot (beschermschild van duistere engelen) breekt. de mensen die onder deze bescherming waren komen met de machten onder Het Oordeel
In 2012 Hebben We Letterlijk een kabbalah altaar op Moeten Ruimen Voor De GloriePoort Op de tempelberg te jeruzalem Dit Nadat Aquila Deborah De Nacht Ervoor Daar Een Droom Met Een Opdracht Over Had Gehad Op De olijfberg Te jeruzalem

We Hebben benjamin netanyahu eind vorig jaar Het Boek She Is As The Dance Of Two Armies Gestuurd, begin dit jaar kwam Het Boek Bij Ons Terug, het was teruggestuurd, geweigerd door netanyahu. 
dit is het gevolg.

‘We konden geen kant op’: hoe een religieus feest uitliep op een nachtmerrie | RTL Nieuws

  ‘We konden geen kant op’: hoe een religieus feest uitliep op een nachtmerrie | RTL NieuwsZeker 44 doden. Meer dan honderd gewonden. De verslagenheid in Israël is groot. Op een religieus festival in het land waren vannacht veel te veel mensen aanwezig. Zoveel, dat er door verdrukking …www.rtlnieuws.nl

God Is Een Snelle Getuige – Maleachi 3:5 –

Hij Laat Niet Met Zichzelf En Met De Zijnen spotten

 
De Weg Van God Met donald trump

God Plaatste hem Op 12-12-’12 onder De Mantel Van Zijn HogePriesterSchap
Sinds Toen, Volgen We hem, Geleidt Door De Heilige Geest.
Dit Liet God Ons Schrijven Voor zijn speech,
welke hij gaat geven aan de republikeinen 

Christus Regeert, Openbaring 11:15 Hij Drijft De Geroepenen IN Hun Van Hem Gegeven Roeping; Gegeven Al Van Vóór De Grondlegging Der Aarde, Tot IN Zijn Blauwdruk; Dé Blauwdruk Van Zijn Nieuw Jeruzalem Tempel Openbaring 21:22 …wie zal tegenspreken?

hieronder een gouden beeld van trump met toverstaf met satansster. Ook hij Als Uitverkoren Corus wordt door mensen die ogenschijnlijk met hem zijn, vanuit hun onderlagen in hekserij gezet. Hij heeft geen Idee, Hij heeft Geen Onderscheid. Ondersteunt het zelfs.

Zie nieuwsbericht: ‘Ik ben nog steeds de baas’, trump gaat spreken op republikeinse conferentie | rtl nieuws

Zijn Geroepen Apostel
lance wallnau Had hem Moeten Inspreken, hem Moeten Coachen, Door Allereerst Contact Te Maken Met Haar Die De Zalving, De Volheid Ontvangen Heeft – Openbaring 11:15 – Hem Van Daaruit Juist Moeten Onderwijzen, tot zonde Besef Brengen, Dopen In SamenSpraak Met De Orde In Het Nieuwe Werk, Dus Bewegende In De Zalving. Het Is Enkel De Zalving Die jukken Breekt, En De Zalving Die Het Huis Van Gerechtigheid Bouwt. Niemand anders Dan Jezus Christus En God En Het Lam – Openbaring 21:22 – Waarin Jezus En Zijn Bruid – Mattheus 26:13, Hooglied 4, De Sulammitische, Micha 4:8, Openbaring 11+12.
Niet
de mens Maar Christus Regeert.

lance wallnau heeft Dat niet gedaan, ging zijn eigen weg, tegen zijn eigen waarschuwingen in, hij sprak op het podium in de leg in amsterdam eind 2009: You Will Always Be In The Midst Of What I Am Doing In The Land, if somebody criticize It, It Will not Manifest in their own lives. We Hebben hem Aangeschreven, hij verwerpt en zwijgt, zoals alle andere 60 gebedsbedienaren, die hebben GeProfeteerd Over Dit Bewegen. ze zitten vast en zijn verblind in hun eigen Mandaatsgebied. Zij gaan rond en metselen vrij; diep geworteld in trots; destructie ten top; een struikelblok in Gods Rivier.
En lance wallnau ging in texas achter een zwarte satansster wonen. Trump heeft zich niet Bekeerd van zijn zonden en ongerechtigheden,
hij heeft de abortussen niet afgeschaft, geen Vergeving voor het land Gevraagd, geen Contact Gelegd Met Zijn HogePriesters Via Wie hij De Olie
(De CorusOlie) Ontvangt. Hij
blijft trots, Waar Is Zijn Godsvreze? God Zal Een Zwaard In zijn leven Moeten Brengen Om trump op zijn knieën en In zijn ware blauwdruk Te Brengen. Dit Is Ook Geprofeteerd Door kim clement, dat trump eerst Jezus zal fluisteren, En Wij Weten Na Heel Diep Gaan,
Pas Jezus Zal SCHREEUWEN!

God Bewerkt
een korenschoof Door trump – Micha 4:12 –

Zie Voor Meer Informatie fb River Of Fullness, The Secret Behind donald trump Klik Link