Maand: maart 2022

the pilgrim fathers

En elke stuurman, al het volk op de schepen, zeelieden en allen die op zee hun werk doen, bleven van verre staan,
en zij riepen toen zij de rook van haar verbranding zagen: Welke stad was aan deze grote stad gelijk?
En zij wierpen stof op hun hoofd en riepen huilend en treurend: Wee, wee de grote stad, waarin allen die schepen op zee hadden, rijk zijn geworden door haar weelde. Want in één uur is zij verwoest.
Verblijd U Over haar, hemel, Heilige Apostelen En Profeten, Want God Heeft Uw Vonnis Aan haar Voltrokken.
En Een Sterke Engel Hief een steen op als een grote molensteen, En Wierp die in de zee, en zei: Zó zal Babylon, de grote stad, met geweld neergeworpen worden, en het zal nooit meer gevonden worden.
Openbaring 18:17-21

de pilgrimfathers kwamen naar leiden en hebben daar 11 jaar gewoont. met een emotionele, maar bovenal met een hun onbewuste geestelijke reden: resonantieoverdracht en resonantieopname. Daar waar Niet In De Zalving Bewogen Werd, Door Erkenning Van De Mantel Van Jezus Christus En De Maria Magdalena, werd er in het religieuze verstand bewogen, Niet Christus, Dus Niet De Zalving.

deze pilgrimfathers zijn de voorlopers van de foundingfathers, dus staan aan de basis van de verenigde staten. uit de lijn van deze pilgrimfathers zijn zeven amerikaanse presidenten voorgekomen: grant, coolidge, taylor, f.d. roosevelt, george h.w. bush, george w. bush en barack obama. een hele hoge ongerechtigheidslijn, waar de leiden resonanties in meegenomen zijn. Hierin hebben zij de resonanties mee naar amerika genomen, en waren dezen als zaden daar en in hun nageslacht achtergelaten, dit allemaal in lijn met de petrus, de ‘beschermheilige’ van leiden, diepe diepe occulte geheimenissen.

Deze occulte lijn Heeft God Geopenbaard En Met De Openbaring Is Daar Ook De Ontkrachting van deze lijn. Hij Heeft Laten Zien Dat Hij het hele ‘vrij’metselarij netwerk Oprolt.  Dit is allemaal Het Vonnis Dat In God Al Voltrokken Is En In de geesten van De Geroepenen Voltrokken Wordt.

leiden en de uil van minerva

En Neem Niet deel aan de onvruchtbare werken van de duisternis, Maar Ontmasker ze Veeleer.
Efeze 5:11

De Wapens Van Onze Strijd Zijn Immers Niet vleselijk, Maar Krachtig Door God, Tot Afbraak Van bolwerken.
Want Wij Breken valse redeneringen Af En elke hoogte die zich verheft tegen De Kennis Van God,
En Wij Nemen elke gedachte Gevangen Om die Te Brengen Tot De Gehoorzaamheid Aan Christus,
En Wij Staan Gereed Om elke ongehoorzaamheid Te Bestraffen, Zodra Uw Gehoorzaamheid Volkomen Zal Zijn.
2 Korinthe 10:4-6

Verder, Mijn Broeders, Word Gesterkt In De Heere En In De Sterkte Van Zijn Macht. Bekleed U Met De Hele Wapenrusting Van God, Opdat U Stand Kunt Houden Tegen de listige verleidingen van de duivel. Want Wij Hebben De Strijd Niet Tegen vlees en bloed, Maar Tegen de overheden, Tegen de machten, Tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, Tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. Neem Daarom De Hele Wapenrusting Van God Aan, Opdat U Weerstand Kunt Bieden Op de dag van het kwaad, En Na Alles Gedaan Te Hebben, Stand Kunt Houden. Efeze 6:10-12

Onderstaande allemaal ingeweven in de lagen van ongerechtigheid in de diepte van de harten van de mensen in de zee, in de matrix. Jezus Christus, Gods Zoon Is Gekomen Om een ieder van deze diepe duisternis met het daarin geprogrammeerde handelen, Te Verlossen, De Deur Is Open, De Weg Is Vrij, Het Huis Is Gereed. Een ieder die Thuis Wil Komen Is Meer Dan Welkom om uit de verstikking In Het Volle Leven Te Komen

thierry baudet en zijn bekende uil van minerva!
wat is deze uil van minerva? vergeet alle speculaties en interessante filosofische uitleg.
De uil van minerva is niets anders dan een beeld van de moloch. Een ieder die de uil van minerva gebruikt, verraad daarmee dat hij gedijt op KindBloedoffers. De basis van elk suc-6. Zo ook thierry baudet.
Heeft hij een nieuwe geweldige alles onthullende beweging neergezet?
Wat heeft forum voor democratie eigenlijk daadwerkelijk te bieden? Het lijkt veelbelovend. Maar kan men naast het ‘exposen’ ook iets stevig neerzetten, hebben ze daadkracht, die tot Daadwerkelijke Heiliging Leidt?
De Enige Weg Tot Werkelijke Doorbraak van duistere bolwerken En Het Planten En Bouwen Van Het Volmaakte: Het Nieuwe Jeruzalem, De Daadwerkelijke Stad Van Vrede En Recht. Ja, gideon van meijeren zegt krachtige dingen, en dan?
Waar is nu het debat aangaande het satanisch ritueel misbruik? Met het vertrek van grapperhaus is ook het openbaar debat aangaande het satanisch ritueel misbruik gestopt.

Alles is verweven dus ook dit in lijn met de oorlog in de oekraine, waar onder andere de stad odessa, bakermat van blavatski resonanties ingenomen wordt door de russen. Gods Oordeel Over eenieder die Onschuldig Bloed Vergiet! 

Er wordt gewaarschuwd dat mensenhandelaren azen op oekrainse vluchtelingen: vrouwen en Kinderen. 
Opnmerkelijk: fred teeven (minerva kliek en notoire pedofiel) gaat vrouwen en Kinderen per bus vanuit oekraine naar nederland brengen. Fred teeven met ivo opstelten uit de tweede kamer gezet vanwege de bonnetjesaffaire; belastinggeld achterover gedrukt. 
een greep uit de minerva kliek: koningin beatrix, koningin juliana, koning willen alexander, prins constantijn, prins floris, prinses margriet, pieter van vollenhoven, alexander der nederlanden, prinses aimee, prinses astrid van belgie,  sultan hamengkoeboewono IX van jogjakarta, willem van oranje nassau , joris demmink (voormalig secretaris generaal van het ministerie van justitie), natascha harlequin (advocaat), erik hazelhoff roelfzema (soldaat van oranje), wopke hoekstra (voormalig minister van financien, huidig minister van buitenlandse zaken), jaap de hoop scheffer (voormalig minister van justitie, voormalig secretaris van de navo), alexandra van huffelen (staatssecretaris voor digitalisering en koninkrijksrelaties, voormalig staatssecretaris voor financien), frits korthals altes, conrad maas (televisiepresentator en schrijver), eppo van nispen tot sevenaer, ivo willem opstelten (voormalig burgemeester rotterdam, voormalig minister van justitie) ard van der steur (voormalig minister veiligheid en justitie), alexander pechthold (voormalig burgemeester wageningen, voormalig minister bestuurlijke vernieuwing en koninkrijksrelaties, fractievoorzitter d66), carel struiken (meest ‘succesvolle’ hollywood acteur, erica terpstra (voormalig zwemkampioene, sportjournaliste, staatssecretaris en tweede kamerlid), paul verhoeve (nederlands filmregiseur), willemijn vellekoop (aan de wieg van warchild), paul van vliet (caberetier), franc weerwind (minister van rechtsbescherming), ruben van zwieten (zuid-as dominee) Zie wikipedia: lsv minerva – wikipedia

Dezen allemaal Kinderen in de matrix, velen emotioneel niet verder ontwikkeld dan een embryo.

Dit is geen ‘belediging’, dit is realiteit. De mens kan zich in de matrix namelijk niet zelf ontwikkelen, maar wordt geframed / gekaderd door gevallen engelen, die hun hele levensloop bepalen. De Blauwdruk Van God perverteren en op het fundament van satan, van rebellie plaatsen. Daarom Roept God Op In Openbaring 18:4 Trek Weg, Trek Weg Uit haar, Opdat je Geen deelhebt aan haar (o.a. minerva) zonden en Niet ontvangt van haar (o.a. minerva) plagen

de geestelijke realiteit van de studentenvereniging minerva, wordt vertolkt door de netflix-serie ares. Hierover wordt op wikipedia gezegd: ‘Ares volgt studente rosa, zij wordt lid van een exclusief nederlands genootschap dat bekend staat als ares. Als rosa de oorsprong van de geloofsbelijdenis die leidde tot de groei van het welvarende nederland begint te leren ontdekken, ontdekt ze een wereld vol mysteriën, offers en moeilijke beslissingen die een welvarende natie teweeg brachten.’

En zo is het exact met minerva en de nederlandse samenleving zoals deze nu door de vrijmetselarij resonanties gearchitecteerd! Minerva het voorportaal van de rotary, vrijmetselarij, illuminatie. Al heel veel op hoog programmatie niveau geprepareerde mensen. Minerva het voorportaal van de trauma based mind control wereld.

Zie het getuigenis van annemarie van blijenburgh over de Kindofferende elite Klik

zijn beatrix en de politiek top betrokken bij het ritueel vermoorden van Kinderen Klik

Ruim honderd kinderen verdwenen uit azc Almelo | Almelo | tubantia.nl

Dit is het antwoord van illuminatie-robot en Kinder-handelaar ankie broekers knol Klik

De uil had een prominente plaats in de lagere graden van de Beierse Illuminati. Deze medaillons werden aan een ketting door Minerval ingewijden gedragen. Jonge leden van een lagere graad stonden ook bekend als de Broeders van Minerval en kwamen samen in de Minerval Kerken of later bij Minerval Bijeenkomsten. [6]
Zie De symboliek van de uil en occulte betekenis voor de illuminati – Ellaster

In 2010 Werden We Geleid Om Spiritual Mapping In leiden Te Doen, alles Liet God Ons Zien, met als occulte kern, minerva, en het minerva-huis met rode gordijnen, zeer hoog demonisch geladen. Dit door de sex-magie en de abortussen van de minerva-leden; in lijn met de zogeheten apenrots in hun disco, waar de leden zich voor die nacht aanbieden. ’verbijsterd’ over excessen minerva | leidsch dagblad
Zie het vuil van minerva (justitieenveiligheid.nl), een helse vereniging (justitieenveiligheid.nl)
Zie Ook: dode bij minerva tijdens ontgroening joris demmink (niburu.co)
En: rechter die vervolging joris demmink instelde sterft mysterieuze dood (video) (niburu.co)

Het coronamaatregelen tijdperk is abrubt gestopt, het was tijd voor het volgende agendapunt, de oorlog in de oekraine, dit in één lijn met de voortgang van de mensheid in het 5g netwerk proberen te krijgen, en een nieuwe boost hoererij die over de wereld werkt. Nu opeens is het belangrijk dat mensen die vast zitten in het kijken van Kinder-porno, gehoord gaan worden en behandelt gaan worden. Al sinds internet bestaat is er deze gigantische onderwereld actief op het world wide web, nooit was er een openlijk meldpunt, maar nu na decennia misbruik, ‘een tij dat niet te keren is’ opeens een een meldpunt. WAANZIN!
iedereen is verzwakt door het coronabeleid

Bevestiging Van Doorbraak: eergisteren brandde er in den haag, de pizzeria amalia af.
20 woningen ontruimd na brand in pizzeria den haag | nos
Dit heeft alles te maken met Het Oordeel over de pizzagate (Kinder-molestatienetwerk) in lijn met de oranjes en den haag en leiden, God Doet Een Zeer Wijs Werk! Als Profeet Weet Je Wanneer God Iets Laat Uitlichten, Wanneer Hij Spreekt.

Leiden sleutelstad. Dit in relatie met De Sleutels Der Hemelen die petrus Ontvangen Had Van Jezus De Gezalfde.
Hiermee Kon hij Sluiten En Openen.

En Ik Zeg u Ook dat u petrus (steentje) bent, En Op Deze Petra (De Heilige Geest) Zal Ik Mijn Gemeente Bouwen, En de poorten van de hel zullen Haar Niet overweldigen.En Ik Zal u De Sleutels Van Het Koninkrijk Der Hemelen Geven; En wat u Bindt Op De Aarde, Zal In De Hemelen Gebonden Zijn; En wat u Ontbindt Op de aarde, zal in de hemelen ontbonden zijn. Mattheüs 16:18

Gesproken over de apenrots in discotheek minerva. En petrus wordt hier ‘rotsje’ genoemd, en sexmagie en Kindbloedoffers zijn de motor van het wereldsysteem. Petrus die door recalcitrantie De Zalving Niet Bij De Openbaringen heeft laten komen, hierdoor de Sleutels misbruikt en de occulte tweede hemel nog verder geopend, resulterende in het vaticaan: heuvel waar de slang als god aanbeden wordt.

Een ieder Moet Goed Beseffen dat dit alles in de kabbala plaatsvind, blavatski hekserij en de occulte lading van speer van longinus (nu in wenen) waarmee Jezus In Zijn Zij geprikt werd. De speer waarmee hitler zijn overwinningen behaalde. 

Op het hoogtepunt van rebellie Leidde God Ons Om Het Oordeel Te Blazen bij op dat moment bij kerk crossroads leiden. Aquila Deborah Ontving Het Woord Hosea 8:1 de vijand komt Als Een Adelaar Over Het Huis Des Heeren. Ze Zag mensen Wegschieten Vanonder de vleugels van de adelaar vandaan, En Hoorde God Zeggen: Maak Je Klaar Om ze Op Te Vangen

Nogmaals Zie In Deze Lijn deze video over het glass looking en stargate project van de cia Klik
Zij konden voorspellen tot eind 2012… Wij Weten Waarom: OP 12-12-12 Werd High Priest Council Jerusalem Door God Ingesteld,
Vanaf Dat Moment Is Er Alleen Het Oordeel Tot Thuiskomen In Het Eeuwige Nu Van Christus. Hij Roept Zijn 144.000, Hij Roept Zijn Schepping. Vanaf 12-12-12 Bepaald Het Grote HogePriesterschap; leiden Is Ontzet

God Heeft De Hoge Lijn Gegeven – Jes. 35 – . Een Geroepen Profeet Sprak Tegen Ons: You Will Always Be In The Middle Of What God Is Doing In The Land. Zo Volgen De Hoge Lijn Openbaringen  En Doorbraken Elkaar Aanhoudend Op, God Is Een Rivier, Die Stroomt en de pijlers van babylon Breekt


knooppunt the voice Door!

Het Doel Van Deze Blog Baal Perazim Is De Doorbraken Die God Op Dit Moment Bewerkt Te Beschrijven. Al Sinds De Vrijzetting Van Zijn Rivier In Aquila Deborah, Is Daar Wee Na Wee, Openbaring Na Openbaring, Doorbraak Na Doorbraak. De Huisraad (de slachtoffers) Kan Niet Gerooft Worden Tenzij de sterke Gebonden Wordt. En Gebonden Worden Betekend Openlijk Tentoongesteld, Want wat In Het Licht Is, heeft de grip en de kracht verloren. Zo Stuwt Hij Door Zijn Jozua – Zerubbabel Priesterschap – Zacharia 3 + 4 – Zijn einde eindtijd Oordeel Door. De Vrouw – Openbaring 12, Jesaja 66, Micha 4 Baart Zonen, Man Voor Man Wordt In Haar Geboren – Psalm 87:5 – In De Wee de macht op Het MandaatsGebied Gebroken.

En Neem Niet Deel Aan de onvruchtbare werken van de duisternis, Maar Ontmasker ze Veeleer.
Efeze 5:11

Lang Heeft God Door Aquila Deborah – High Priest Council Jerusalem – Gedrukt op de puist ’the voice of holland’, deze sprong eind vorig jaar open, en nu wordt ook de drager van de bron en de mantel Geopenbaard: frank sinatra.
Zie krantenbericht Klik
Deze vertegenwoordigt door dennis van aarssen, hij won ’the voice of holland’ en staat bekend om zijn beinvloeding door frank sinatra. Een opvallende gelijkenis met de sterk geprogrammeerde rob jetten van d66, de partij van de abortus, van de KindBloedoffers, rob jetten nodigde dennis uit voor het kerstdiner, deze occulte lijn ‘moest gelegd worden’.

Revolutionaire ReformatieStudie: kerst, de ‘dood’ van De Twee Getuigen Klik 

6 maanden na deze ‘winst’ tourde hij door nederland met de show ‘start spreading the news’, een zin uit het lied ‘new york, new york’ van frank sinatra. dit om de occulte franks sinatra resonanties te coveren en te verspreiden: ‘spreading the news’

Dit is frank sinatra namelijk echt,
citaat uit boek thanks for the memories (vertaling: boek mind control) van ‘ex’-mind control slavin brice taylor
      

‘FRANK SINATRA
Op zekere avond in Las Vegas, gaf Bob mij aan Frank Sinatra na een optreden van “oom Frankie.”
Frank Sinatra gebruikte graag kettingen en zwepen en van die lederen bindriemen op mij. Hij hield ervan
klaar te komen als hij boven op me lag, terwijl hij een leren bindriem steeds strakker om mijn keel spande
totdat ik uiteindelijk bijna stikte en dacht dat ik echt doodging. Daar kwam hij klaar van. Ik had vaak seks
227
met hem en deed alles wat hij mij zei dat ik doen moest. Ik moest een keer van hem naar een man gaan
die een diamanten dasspeld droeg en moest de boodschap:”Ik hou van jou,” overbrengen. Het is mij niet
mogelijk gebleken de hele herinnering aan dit voorval naar boven te halen, want dan begon alles te
draaien en te tollen en het werden draaiende draaimolens. Dit deel van het programmeren werd ook wel
“draaiprogramma” genoemd en is bedoeld om te desoriënteren en verwarring te zaaien.
Het draaiende gevoel dat mijn brein in beslag nam, werd nog eens extra versterkt door een speciaal
hierbij geprogrammeerde songtekst, die ik boven alles uit hoorde in mijn brein, en die mij herinnerde:”
Mijn hoofd tolt rond, ik ben zo duizelig dat ik niet kan denken.”
De herinneringen die ik heb aan Las Vegas, zijn stuk voor stuk verschrikkelijk pijnlijke nachtmerries voor
mij. Ik werd daar blootgesteld aan enorm veel gewelddadige en extreem pijnlijke seks, welke ik had te
verduren van Frank Sinatra, “Om alle kleine geheimpjes stil te houden,” zei hij. Hij was extreem
gewelddadig. Hij bond me vast, staande, vertikaal hangende, rechtop, horizontaal en zelfs
ondersteboven. Hij bond mijn polsen en enkels bij elkaar, sloeg me keer op keer op keer op keer,
gebruikte erg felle lampen die pijn aan de ogen deden en verkrachtte mij op de meest bizarre martelende
manieren die een zieke geest maar kan bedenken. Hij gebruikte veel lederen riemen om mij te binden, te
wurgen en te slaan. Las Vegas was nooit een prettig uitstapje.
Er werd ook veel pornografie gefilmd in Las Vegas, en ik werd regelmatig door Bob verhuurd aan zijn
vrienden en aan hoge regeringsambtenaren. Frank zorgde voor de “beveiliging,” en dus was ik nooit
ongehoorzaam, maar deed wat er van mij verwacht werd. De consequencies waren huiveringwekkend als
ik iets niet volledig naar verwachting deed. Ze hadden daar zelfs een soort van puntensysteem voor
ontwikkeld waarmee men bijhield, wat ik “fout” deed. Ik heb nooit helemaal geweten hoe dat systeem
werkte, maar het leek mij iets als een puntensysteem op je rijbewijs waar, bij teveel strafpunten je
rijbewijs wordt ingetrokken. In mijn geval zou het mijn leven zijn, dat beëindigd werd. Ik had echter geen
idee hoe hoog of laag ik in hun telling stond, dus wist ik nooit zeker of ik al het punt bereikt had dat het
“tijd om dag te zeggen,” was. Ik was doodsbenauwd en altijd erg verward, want ik kon toch maar niet
bedenken ( als ik al kon denken!) wat het toch was dat ik “fout” gedaan had. Ik leefde dus in constante
angst dat alles wat ik deed net dat laatste punt zou verspelen dat ik misschien nog had, en dat ik
meegenomen werd voor ”een ritje in de woestijn.” Ze hielden jarenlang de stand bij, en de inzet werd
nog verhoogd toen ik eenmaal kinderen had. Vanaf die tijd werden mijn kinderen vaak tegen mij gebruikt,
door ermee te dreigen hen te vermoorden. Toen ze al iets ouder waren werden mijn eigen kinderen
gedwongen toe te zien hoe ik bijna vermoord werd, en daarmee werd een ander soort programmering op
zijn plaats gebracht, waar zo`n enome spanning van uitging, dat je eigenlijk bijna vrijwillig alles vergat wat
je vergeten moest. In de jaren die daar op volgden werd mijn dochter Kelly vaak geprostitueerd aan veel
seksueel perverse beroemdheden, waaronder ook pedofielen als George Bush sr. en Mickey Rooney.
Oom Frank was jonger dan Bob, en Bob zei dat Frank harder kon rennen als hij, om mij te vangen, als de
nood ooit aan de man zou komen. Frank Sinatra was erg angstaanjagend en de meest gewelddadige.
Van alle gewelddadige misdadigers die ik ben tegen gekomen, zoals Ted Kennedy, Francois Mitterand en
mijn eigen vader, spande Frank Sinatra absoluut de kroon. Frank was eng en griezelig.
In Las Vegas stond ik direct onder zijn programmering. Ik moest dan met hem naar een kamer op de
bovenverdieping en ik volgde gehoorzaam. Luisterde aandachtig naar elk woord dat hij sprak en gaf
onmiddellijk gehoor aan zelfs het geringste commando. Ik raakte daarbij volledig in een hypnotische
trance en luisterde met oren op steeltjes totdat hij dan plotseling met zijn vingers knipte en mij in een
andere alter deed overgaan, waarna ik later op die dag elke opdracht uitvoerde die mij gegeven was.
“Oom Frank,” dirigeerde mij naar het baccarat, het black jack of de roulette tafels en zei me naast hem te
blijven zitten. Dan kreeg ik zinnen te horen, die ik moest zeggen tegen mensen die Frank mij, ongezien
door anderen, aanwees. Hij vertelde welke seksuele diensten ik aan wie moest aanbieden en gaf me een
sleutel van de kamer waar ik met de persoon in kwestie naar toe moest gaan. Deze mannen werden dan
gedurende twee uur van alle gemakken voorzien in een superdeluxe setting. Het kwam wel voor dat ik ze
228
na afloop nog in bad stopte en hun rug inzeepte en de rest ook, voordat ik ze afdroogde en weer in hun
kleren hielp. Seks, slagroom, chocoladesaus, wat ze maar wensten om een extra dimensie aan hun
seksspel toe te voegen. Zwepen, kettingen, en lederen bindriemen die oom Frank zo vaak gebruikte om
mij bijna te wurgen, werden deze mannen allemaal ter beschikking gesteld.
Frank was erg gesloten over zijn privèleven met betrekking tot zijn gewelddadig karakter, als hem er eens
door iemand naar gevraagd werd. Bob Herinnerde Frank er soms aan dat ik nogal “breekbaar”was, en hij
wilde niet graag dat zijn “goudmijntje” beschadigd werd. Frank kon ontzettend doordraaien. Hij greep me
eens bij mijn haar en duwde mijn hoofd in een volle badkuip met water. Hij bleef maar vasthouden en
mijn hoofd onder water dwingen totdat ik niet meer kon ademen, en moest kokhalzen, bijna stikkend en
snakkend naar adem. Frank was degene die mij echt ziek maakte in Las Vegas. Hij vermoordde mij
meerdere keren bijna, en wist allerlei geniepige manieren om iemand te martelen. Ik zag hem eens
iemands arm breken op de hoek van een bureau, met het grootste gemak, alsof het een krakeling was. De
persoon in kwestie was een jonge man die meteen flauwviel. Frank genoot ervan mensen dit soort dingen
aan te doen. En ik?, ik deed het met alle mannen die Frank mij aanwees, en deed mijn uiterste best om
klachten te voorkomen, want een klacht van een klant, had altijd gruwelijke gevolgen. Als ik niet aan hun
verwachtingen voldeed werd ik ernsig mishandeld. Frank sloeg me dan en slingerde me tegen de muren,
waardoor ik het gevoel had dat alles in me gebroken was. “Knallen,” noemde Frank dat, en ik ben heel
wat keren meermaals achter elkaar “ tegen de muur geknald” door de jaren heen. Hij vermoordde me
bijna nadat ik met een donker gekleurde buitenlandse leider in een lange witte toga en een witte tulband
geweest was. Deze man was ook erg gewelddadig, en Frank schoor voor deze man zelfs mijn schaamhaar
weg. Ook dan was beangstigend. Frank zei tegen Bob dat hij het zelf wilde doen, en dus nam hij me mee
naar de badkamer, waar ik languit op mijn rug moest gaan liggen op een mat, met mijn benen wijd
gespreid. Hij gebruikte een elektrisch scheerapparaat met een tondeuse en dat prikte en deed pijn. Frank
moest hard lachen terwijl ik opveerde van de pijn. Tranen rolden van mijn wangen, het was mij verboden
om te huilen, maar soms gebeurde het wel dat ik mijn tranen niet kon bedwingen en dit was zo`n
moment.
Een alter dat direct verbonden was aan het werk met Frank was Sandy, die geprogrammeerd was om van
alles precies woord voor woord verslag uit te brengen. Ze kon onmogelijk liegen, omdat liegen een
activiteit is waarbij je zelf moet nadenken.
Vaak werden mij instructies gegeven in rokerige achterkamertjes in Las Vegas, waar gewoonlijk een
aantal mannen in pakken bij gedimd licht zaten te wachten. De man van de beveiliging kende mij en
wuifde mij met een handbeweging altijd door de deur. Deze mannen leken boven de wet te werken, met
totale onverschilligheid ten opzichte van geldende regels, en ze hadden connecties in bijna alle casino`s in
Las Vegas. De boodschappen die ik moest overbrengen waren soms goktips, informatie over drugs en
wapen transacties en andere illegale en verborgen praktijken. “Nummer 9 aan de lijn,” was een code die
men voor mij bedacht had, en ik werd naar vele mannen gestuurd met mijn boodschappen. Ik kreeg dan
een beschrijving van de fisieke verschijning van de man, met zoveel mogelijk details, zoals de exacte plek
waar hij zou staan en op welke tijd precies, en als ik de persoon in kwestie dan in het vizier kreeg ging ik
er op af en leverde mijn boodschap af. Als de man ook nog zin had in meer, dan moest ik dat extraatje
leveren. Het kwam zelden voor, maar het gebeurde bij uitzondering wel eens dat ik vooraf geïnstrueerd
werd, niet op de seksuele verzoeken in te gaan.
Deze mannen aan de top in Las Vegas, hielden mij altijd in de gaten, en beschermden mij ook indien
nodig. Zo als gewoonlijk verdwenen mijn ouders spoorloos nadat ze mij in Las Vegas hadden afgezet. Ik
heb ook geen enkele gedachte hierover, waar zij eigenlijk naar toe gingen, of wat zij eigenlijk deden
terwijl ik op een missie was in Las Vegas. Mijn vader had connecties met deze mannen , maar ze deden er
alles aan, om niet samen gezien te worden. Ze gaven elkaar geheime handsignalen vanaf een afstand. Ik
zag mijn vader dit vaak doen.In Las Vegas droeg hij altijd zijn diamanten pinkring. Hij kruiste zijn armen
voor zijn borst en strekte de middel en wijsvinger van zijn rechterhand, alsof hij het cijfer 2 duidelijk wilde
229
maken, daarna schudde hij zijn hand uit, alsof hij het stof eraf wilde kloppen. Een man voor wie dit signaal
bestemd was, deed hetzelfde en wreef dan langs zijn neus, waarop ze elkaar de rug toedraaiden.
Mijn vader nam me mee naar onze hotelkamer, waar hij mij door de kamer loodste en diverse items in de
kamer gebruikte om mij te programmeren. De suggestie werd geïmplanteerd dat ik alles zou vergeten
waar ik in betrokken was geraakt, als ik de goudkleurige kranen in de badkamer zou aanraken na mijn
missie. Terwijl hij mijn rechterschouder vasthield met zijn hand, gaf hij mij de dwingende raad:” Je doet
de deur open, normaal, zoals je gewend bent, klaar wakker en klaar om aan het werk te gaan, altijd als ik
twee keer klop.” Hij klopte twee keer op de deur om een demonstratie te geven. Hij kon mij
“activeren”via de telefoon, door mij de telefoon te laten aannemen, of later toen ik getrouwd was met
Craig, liet hij Craig de telefoon aannemen en vertelde hem waar hij mij moest afleveren.
Soms bracht mijn vader kleding, juwelen en diverse benodigdheden voor een opdracht. In een komplete
staat van trance luisterde ik intensief terwijl hij mijn hoofd volstouwde met instructies, tijden en
verschillende nummers van kamers waar ik verschillende boodschappen moest afleveren. Dan “knipte”
mijn vader mij uit deze werkelijkheid door met zijn vingers te knippen. Soms sloeg hij me langdurig om
toegang te krijgen tot de verschillende persoonlijkheden die hij allen één voor een, maar wel achter
elkaar wist te programmeren. Ik zat soms zo propvol met seksafspraken, dat ze hun tijdschema aan
moesten passen om mij de tijd te gunnen mezelf op te frissen tussen de afspraken in. Dit moest allemaal
ingeprogrammeerd worden. Ik was zo ver heen als robot dat ik niet wist dat jejezelf moest wassen, of
wanneer ik naar de toilet moest. Alles moest ingeprogrammeerd worden. Ik was gewoon een grote
attractie, terwijl ik van kamer tot kamer ging, met soms wel vier mannen per nacht. Ik moest bij elke man
minstens twee uur blijven, want dat was de tijd die Bob had voorgeschreven als zijnde de periode die elke
man nodig heeft om zichzelf op te winden en daarna weer af te winden. Toen hij mij dat vertelde maakte
hij er draaiende bewegingen met zijn hand bij, alsof hij een wekker opwond, en daarna maakte hij een
geluid dat op een aflopende wekker leek, terwijl hij als een speelgoedbeertje door de kamer huppelde.
Van sommige hotels bleef geen enkele ruimte ongebruikt voor seks. Ik moest om 20.00 uur s`avonds
beginnen en dan de volgende om 22.00 uur, die daarop om 24.00 uur en de laatste om 02.00 uur tot
04.00 uur en dan zat mijn dienst erop. Het was een nachtmerrie zonder einde. Ik leverde de seks op
bestelling, werd tussendoor aan electroshock onderworpen waardoor ik van persoonlijkheid kon wisselen
al naar gelang het type waar de klant naar vroeg, en dan ging ik weer verder. Het waren vrienden van
Bob, vrienden van Frank, sommige mannen die een sterke band hadden met de Maffia, entertainers en
politici. Die twee hadden veel gemeenschappelijke vrienden. Je zou bijna kunnen zeggen dat ze het
congres op een eigendomsakte hadden staan. Oom Frank herinnerde mij er regelmatig aan dat ik Petrus
zou ontmoeten als ik mezelf niet aan hun regels hield. Hij vertelde me vaak over Petrus die aan de
hemelpoort op mij stond te wachten, en dat alles alleen maar omdat ik een stoute meid was, die hij naar
Petrus moest sturen. Dit was nog in de late 60er jaren en de vroege 70er jaren, voordat mijn kinderen
werden geboren. Toen mijn kinderen eenmaal waren geboren gebruikte deze mannen bedreigingen
tegen mijn kinderen om mij te terroriseren. Bob kon heel luchtig zijn arm om de schouder van Frank slaan
en zeggen:”Neem haar onder handen Frank.” Dan wist ik dat ik ergens niet helemaal naar volle
tevredenheid had gepresteerd en was ik doodsbang, en in angstige afwachting van de afstraffing die me
boven mijn hoofd hing. Frank sloeg me soms zo lang dat mijn wangen in brand leken te staan, dan gooide
hij zijn hoofd achterover en lachte venijnig. Hij was echt heel erg ziek en sadistisch.
Bob kwam soms even langs in Las Vegas voor een zakelijk gesprek met Frank. Soms vloog ik aan boord
van zijn privèjet mee voor een vluggertje onderweg.
Erg gewelddadige porno werd gefilmd in het Landmark Hotel in Las Vegas gedurende mijn late
tienerjaren, en in mijn vroege 20er jaren ( 1968-74). Ze gebruikten kostuums en seks speeltjes, en
hadden themas waarop deze films gebaseerd waren die erg gewelddadig waren. Er werden mensen
werkelijk vermoord tijdens de opnames. Ze hebben mij toen niet vermoord, omdat ik een veel te
kostbaar bezit voor hen was vanwege mijn programmering. Oom Frank had mij net zo vaak kunnen laten
230
vermoorden als dat hij dat zelf wilde. Hij had vrienden die mensen vermoordden en ze netjes opruimden.
Hij dwong mij toe te kijken terwijl hij liet zien tot wat ze in staat waren, en hij dwong mij toe te kijken
terwijl mensen gemarteld werden en gedood, of soms doodgemarteld werden. Toen begon ik te
begrijpen dat ik elk moment zelf aan de beurt kon zijn. Het drong tot me door dat iedereen, inclusief Bob
steeds wist wat ik deed, of waar ik was, en ik vroeg me af hoe ze dat konden weten. Om welke
wonderlijke reden waren zij steeds van alles over mij op de hoogte? Mijn geprogrammeerde brein kon
toen niet bevatten dat zij alles over mij wisten en elke weg die ik aflegde konden volgen, omdat zij zelf de
afspraken maakten, zelf de auto`s reden of vliegtuigen en helikopters op de juiste plaats en op het juiste
tijdstip lieten dalen. Ze programmeerden elke stap die ik zette. In mijn geprogrammeerde werkelijkheid
dacht ik echter dat mijn programmeurs over bijzondere magische gaven moesten beschikken om dit
allemaal steeds zo secuur te weten.
Oom Frank draaide een langspeelplaat voor mij om naar te luisteren, waarvan ik de woorden voor zover
ik ze nog voor de geest kan halen hier zal opschrijven.
Het ging ongeveer zo:
Heeft iemand hier mijn goede oude vriend John gezien?
Kun je mij vertellen waar hij heen is gegaan?
Je ontmoet zoveel mensen en het lijkt alsof de goede mensen allemaal jong sterven
Je kijkt om je heen en ze zijn weg.
Heeft iemand hier mijn goede oude vriend Martin gezien?
Kun je mij vertellen waar hij is heen gegaan?
Enz.
Alle goede “vrienden” leken te verdwijnen.
Terwijl ik aan een stoel vastgebonden was, zat ik gedwongen te luisteren naar de muziek en Frank zat
naast me en tikte op de maat van de muziek op de vloer met zijn voet. Toen plotseling sloeg hij mij recht
in mijn gezicht met de vlakke hand, en nog eens en nog eens en schreeuwde:”Heb je dat goed
begrepen?”
Hij zei dat de gebroeders Kennedy hadden gekregen waar ze zelf om gevraagd hadden. Ze hadden het
spel niet gespeeld met de spelregels zoals opgegeven door de Maffia. Hij zei:”Jij kunt elk gewenst
moment de volgende zijn, als je jezelf niet aan de regels houdt.”
Ik krijg nog steeds een weemoedig gevoel elke keer dat ik dat liedje hoor.
Tahoe zat net zo onlosmakelijk verbonden aan de Maffia als Las Vegas en Reno. Veel entertainers, voor
het oog van de wereld wereldsterren, vielen onder de Maffia en er waren vele entertainers die onder
mind-control werkten en grote winsten afdroegen in de “clubkas” van de Maffia zonder te beseffen waar
ze mee bezig waren. Helen Reddy was er daar waarschijnlijk een van, en Karen Carpenter ook. Ik werd
geprogrammeerd door middel van enkele liedjes van Karen Carpenter, en ik voelde mezelf erg triest toen
ze stierf, het was alsof ik een goede bekende verloor. Ik denk dat zij ook onder mind-control stond. Bob
voorzag de Maffia van illegale handel en toegang tot zijn politieke connecties, en zij voorzagen hem van
bescherming en connecties over de hele wereld. Ze waren als een spinneweb via vrijwel onzichtbare
lijntjes wereldwijd met elkaar verbonden tot in de allerhoogste kringen. Er waren enkele favorieten in Las
Vegas waar Bob mij mee deelde.
Jimmy de Griek was in mijn ogen een erg angstaanjagend Maffialid. Hij dreigde mij al te vermoorden als ik
alleen al de verkeerde kant opkeek. Hij was erg wispelturig en veranderde steeds van mening, dus viel het
echt niet mee om aan zijn steeds wisselende eisen te voldoen. Hij gaf opdracht voor iets, en veranderde
dan van gedachte zonder mij dat te vertellen. Dan sloeg hij mij tegen de grond omdat ik niet deed wat hij
gezegd had.
Hij legde contacten in Las Vegas en bepaalde wanneer en naar wie ik moest gaan om mijn
“boodschappen”over te brengen. Hij wilde zelf altijd eerst “van het lekkers snoepen” voordat hij mij
231
wegbracht om seks met iemand anders te gaan hebben. Ik kan me zijn gezicht nog voor de geest halen als
een wat donker getinte man, die zichzelf ook van dat rare half-Engelse taaltje bediende, dat veel van die
Maffia mannen spraken, alsof ze nooit de moeite gedaan hadden om onze taal echt goed onder de knie
te krijgen. Hij sprak grammaticaal zo onjuist dat het soms echt niet meeviel om er überhaupt iets van te
snappen. Hij kon mij dan een boodschap geven voor Bob en daar een paar woorden tussen zetten die op
dat moment er niet bij leken te horen zoals “Ezels staartje” of “Olifantenoren” en ik begreep daar destijds
helemaal niets van. Nu dat ik vrij ben van mind-control begrijp ik dat dit codewoorden geweest moeten
zijn voor een of andere politieke partij. Jimmy de Griek droeg ook een diamanten ring aan de pink van zijn
linkerhand. Ik denk dat ze als herkenningsteken voor elkaar dienden, want mijn vader droeg ook altijd zijn
diamanten ring aan zijn linkerpink als hij mij in Las Vegas bij de Maffia afzette. Jimmy de Griek stuurde mij
regelmatig aan in Las Vegas en bracht me dan in contact met de mensen waaraan ik geprostitueerd werd.
Het mag duidelijk zijn dat ik vooraf al door De Raad was geprogrammeerd met de boodschappen die ik
over moest brengen, terwijl Jimmy in feite ook alleen maar hun loopjongen was die mij alleen maar op de
juiste adressen met de juiste mensen in contact moest brengen. Ik vraag me wel eens af hoe Bob Hope,
Henry Kissinger en De Raad vaak ver van tevoren wisten met wie ik in contact gebracht zou worden, ik
werd vaak voor bepaalde mensen ruim van tevoren geprogrammeerd.
Gedurende de late 60er jaren en de 70er jaren waren er s`avonds in de hotels in Las Vegas veel van de
allergrootste entertainers aanwezig, en ik werd naar veel van deze sterren gestuurd om mijn seksuele
diensten aan te bieden, maar er was altijd een bedoeling bij. Er was altijd een boodschap, en vele sterren
bevonden zich ook onder mind-control. Zo ontstond de situatie dat de ene robot in feite de andere robot
programmeerde.
Bij sterren als Elvis Presley, Sammy Davis jr. , Ed McMahon, Johny Carson, Jimmy Dean en vele anderen
werd ik regelmatig afgeleverd. Mijn vader bracht mij naar las Vegas totdat ik al mijn 21e verjaardag achter
de rug had. Daarna gingen mijn man en ik zonder mijn ouders. Craig bracht me in het hotel tot aan de
deur van de kamer met het nummer in zijn programmering en ging dan weg met de mededeling dat hij
beneden in het casino wat ging gokken en daar op mij zou wachten. Ik smeekte mijn man soms niet te
gaan, maar hij zei dan dat ik me aanstelde en ging toch steeds weg. Direct nadat Craig weg was, kwamen
de mannen in de zwarte pakken en dan werd ik onmiddellijk “voorbereid” voor het werk dat ik moest
gaan doen voor mijn programmeurs en bazen.’

een allerhoogste geestelijk knooppunt waardoor ’the voice of holland’ compleet bekrachtigd werd, dit in lijn met talpa en mede-eigenaar silvo berlusconi, bewegend in dezelfde maffia resonantie als frank sinatra, en dus een zelfde soort. 
De titel van het boek van fritz springmeijer: the ilumminati formula to create an UNDETECTABLE mind controlled slave Klik
Dus undetectable! voor hen die wandelen in het vlees / in de ziel. In nederland is met het schandaal ’the voice of holland’ het dak eraf! alle mind control is Openlijk Aan Het Openbaar Komen; alle (bij)wegen leiden naar nederland! nederland hart van de wereldwijde mind control!