Maand: januari 2021

OPTREDEN LADY GAGA BIJ INAUGURATIE BIDEN, EEN BOM VAN SATANSRESONANTIES WORDT DE AARDE OVER GEPOMPT!

OPTREDEN LADY GAGA BIJ INAUGURATIE BIDEN, EEN BOM VAN SATANSRESONANTIES
WORDT DE AARDE OVER GEPOMPT!

VOLLE DEMONISCHE IMPARTATIE DOOR OPTREDEN DIEP SLACHTOFFER SATANISCH RITUEEL GEPROGRAMMEERDE LADY GAGA TIJDENS INAUGURATIE BIDEN, ZE WIL ERUIT MAAR WEET NIET HOE,GOD ZIET HAAR; ZE WORDT OMVAT!


      
                                
  
 

Ultieme hoge satanisch ritueel mind control geprepareerde slachtoffer / slaaf, zingt morgen bij de inauguratie van joe biden.
Ze wil er zo graag uit, heeft haar ziel aan satan, aan de illuminatie verkocht.

ze 
Kan Eruit Door Thuis Te Komen In De PriesterMantel Van De Sulammitische! De Mantel Van Sulammitische Wast Aan, de mantel van de paus wordt steeds meer en meer in de wereldbevolking Afgebroken, Het Boek Openbaring Gaat Compleet In Vervulling, Geen Iota Of Tittel Wordt Afgedaan Aan Wat Jezus De Christus Heeft Gezegd. Hij Zei: Overal Waar Dit Evangelie Wordt Verkondigt Wordt Ook Gesproken Over Wat Zij Heeft Gedaan Aan Mij. Wie Verkondigt Dit??? Wie Ontvouwt Dit Geheimenis? Die Spreekt Het Ware Evangelie, Diens Spreken Wordt Gedragen Door Zalving, Hij Leidt Door De Geopende Deur. Alleen Door je Te Scharen Onder Zijn Spreken, Onder Zijn ZalvingsMantel, Ben je Beschermd Tegen de hoge en diepe satansresonanties die morgen door bovenstaand slachtoffer, welke tegelijk dader is, die over de wereld worden gepompt diepe, diepe impartatie van ontkenning en versluiering. In deze dagen volle voorbereidingen, veel en veel ritueel sexmagie en vele en vele rituele Kind-bloedoffers, op de meest sadistische wijze, niet voor te stellen en toch de drager van dit satanische wereldsysteem, met voorlopers, bil gates, de clintons, biden, barack obama, soros, mark zuckerberg, elon musk, de rothshields, de rockfellers, elon musk en velen, velen meer.

6000 jaar lang heeft het koninkrijk van de duisternis de mensheid geregeerd, Sinds 12-12-’12, Is Zijn HogePriesterSchap Opgestaan,
In De Mantel Van Het HogePriesterschap Gaat Psalm 91 Daadwerkelijk
In Vervulling.


iedereen is schuld, men krijgt de leider die ze willen, God Leidt
De Zijnen Uit. Uit 
de hekserij van de Kind-Bloed-offers. 


Zalig Zijn De Armen Van Geest,
         Want Van Hen Is Het Koninkrijk Der Hemelen.
Zalig Zijn Zij Die Treuren, Want Zij Zullen Vertroost Worden.
Zalig Zijn De Zachtmoedigen, Want Zij Zullen De Aarde Beërven.
Zalig Zijn Zij Die Hongeren En Dorsten Naar De Gerechtigheid,
Want Zij Zullen Verzadigd Worden.
Zalig Zijn De Barmhartigen,
          Want Aan Hen Zal Barmhartigheid Bewezen Worden.
Zalig Zijn De Reinen Van Hart, Want Zij Zullen God Zien.
Zalig Zijn De Vredestichters,
         Want Zij Zullen Gods Kinderen Genoemd Worden.
Zalig Zijn Zij Die Vervolgd Worden Om De Gerechtigheid,
         Want Van Hen Is Het Koninkrijk Der Hemelen.
Zalig Bent U 
als men u smaadt en vervolgt,
         en door te liegen allerlei kwaad tegen
 U spreekt, Omwille Van Mij.
Verblijd En Verheug U, Want Uw Loon Is Groot In De Hemelen,

Want zo hebben ze De Profeten vervolgd Die Er Vóór U Geweest Zijn.
Mattheüs 5:3-12


Zijn 144.000 Profeten Staan Op, Komen In Positie, Met De Sulammitische
En De Zoon Vormen Zij Het Priesterschap, De Bescherming, De Vuist Van God,
 tegen eeuwen van hoge satanische mind control, Hij Heeft Het Voorzegt In Al Zijn Profeten – Jesaja 66, Jeremia 31:22, Zacharia, Micha 4, Openbaring – Het Is Nu De Tijd, De Tijd Dat De Steen Die het beeld Omver Geknald Heeft, Deze Steen Is De Hele Aarde Aan Het Bedekken.
 Haar Water Stroomt Over De Aarde En Wordt Gedronken Door Hen Die Waarheid Zoeken, Door Hen Over Wie Jezus De ZaligSprekingen Spreekt
Wiens Water Gaat Jouw Binnenste In / wiens water gaat jouw binnenste in.
De Bron De De Schepper, de bron van de gevallen engel, die eva (nu lady gaga) verleidde in De Hof.

Nu Kun jij Kiezen, er is geen grijs Er Is Alleen Wit en er is alleen zwart

Het Grote Oordeel Is Hier

Ben Jij Een Schaap En Kun Jij Mattheus 5 Ter Harte Nemen
ben jij een bok en een container van de grote ontkenning (the great reset)
die de zombiestaat inluidt.

vluchten kan niet meer, Jesaja 28 In Vervulling

Daarom, Zo Zegt
    De Heere HEERE:
Zie, Ik Leg In Sion Een Steen Ten Grondslag,
    Een Beproefde Steen,
Een Kostbare Hoeksteen, Die Vast Gegrondvest Is.
    Wie Gelooft, Zal Zich Niet 
weghaasten.
Ik Stel Het Recht Tot Meetlint,
    En De Gerechtigheid Tot Paslood.
De Hagel Zal 
het toevluchtsoord van de leugen Wegvagen,
    Het Water Zal
 de schuilplaats Overspoelen.
Jesaja 28:16 – 17
 


                                                                                    …..Voor Ore, Die Horen
 

Met Groot Respect Voor God En Het Lam
En Zijn Bruid De Sulammitische, Zij En Zij Alleen


In Zijn Heilige Naam Gesproken,

Zijn Getuige,
David Joshua Israël Immanuel Ben Sion
Apostel, Overziener, PriesterKoning In Het Nieuwe Werk, Reformator
– Jesaja 43:19, Mattheüs 26:13, Openbaring 5:10 –

 

geen vloek, zonder invalspoort!

Zoals een mus wegvlucht, zoals een zwaluw wegvliegt,
zo komt een vervloeking zonder reden niet aan.
Spreuken 26:2

In Christus En Zijn Bruid, De Sulammitische – Micha 4:8,
Hooglied 6:13, Mattheüs 26:12-13, Openbaring 11:15,
Openbaring 12 – Is ALLES Volbracht En Kunnen We Leven,
Zijnde IN Het Nieuwe Jeruzalem
, maar duizend excuses voor zonden en ongerechtigheden waarom Dat nog niet zo is.River Of Fullness FullCover Verzekering Klik Link

In Christus is geen ziekte dus ook geen corona.
ziekten kunnen alleen landen daar waar een invalspoort is,
dus waar je rechtmatige grond aan de vijand HEBT GEGEVEN en je dit door geen Inzet HEBT LATEN bestaan.

Lees Deuteronomium 28, Zegen of vloek; is er ziekte in je leven, ongelukken, tegenslag, depressie, tekorten, relatieproblemen
DAN IS ER ALTIJD EEN INVALSPOORT! waardoor de vijand, COMPLETE WERELDWIJDE NETWERKEN WEVENDE VOL VAN ANTI-CHRIST PROGRAMMA’S, in je leven kan werken.

Dit gold OOK voor de apostelen, zij wezen allen De Zalving af, hebben Maria Magdalena Niet GePredikt, Sterker ze draaide Haar de rug toe, ALLEEN Jezus De Christus Was Vrij Van zonden; Hij Zond Haar; Zij Waren En Zijn Één….

Wat Zij Van Jezus hen Moest Gaan Zeggen:

‘Ik Vaar Op Naar Mijn Vader En Naar uw Vader, Naar Mijn God En Naar Uw God.

Zie Vervolg Evangelie Van Maria Magdalena Klik Link

Maar zo als ook de discipelen Dit negeerde, hebben de vrijmetselaars Dit Cruciale Gebeuren zeer strategisch uit Het Woord, De Heilige Schrift, verwijdert. Zelfs op het schilderij Laatste Avondmaal van leonardo da vinci is Maria Magdalena vakkundig naar de andere zijde van Jezus verplaatst; VerValsing!

hier start de V van vrijmetselarij=VRIJ metselen met DEEL-Waarheden Uit De Heilige Schrift, VERRAAD, verwijderen, vergeten, venijn, valse vrede, vampirisme, verzet, vaccinatie, voc, de collecte app giVt – evangelische gemeenten vinden ZIJN ER DOL; VINDEN HET REUZE HANDIG; hermes priesters; nwo-gemeenten!

illuminatie handsign V; geestelijke naVigatie voor alien-transportbanden en de programma’s die zij imparteren in de onderlagen, van de geest van de mens, de 80% waar men totaal geen weet, dus ook geen zicht op heeft! 

‘N  ‘Uitgebreid Artikel Over de dood van de Baby van jan dulles , volgt. Jan dulles gehooked in de hoofdrol en winnaar van het SNEAKY MIND CONTROL PROGRAMMA the masked singers  , moest hij het offer brengen, zijn/hun Kleine Meisje, wat hem/hun het meest lief is; het offer-Kind, allemaal mensen door mind-control geleidt via de persona die ze DOOR ONWETENDHEID in zich hebben LATEN  bouwen, nadat hun vader hun Eerste Geboorte Recht bij de staat heeft ingeleverd voor een nummer, het BSN-nummer -nsb nummer! Klik Link waaraan gekoppeld een vals zorgstelsel, ieder mens is 700-800.000 euro waard;
slaaf van de staat, – VERBINDEN, promoot rutte, 
gewiekst geleidt door hoge voodoo,  door satan,
PERSONA betekent masker  ;
het volk klaargemaakt voor de great reset Klik, aangestuurd door de paus en maxima ; willem alexander zit er sullig bij, ze hebben geen Weet, zo ook de dood van anne faber 

Artikel: michael p. de enige dader van de moord op anne faber? het v-teken Uitgelegd Klik

Zo Ook het diepgaande – voor het oog verborgen- geestelijk en emotioneel terreur in de deelnemers van the voice of holland:
 
de microfoon staat voor een fallus,
sexmagie
hooggespannen verwachtingen met een diepe domper als afloop; terreur; alien-voedsel, en iedereen maakt het handsign v, de v van the voice, van de hoge freemason/illuminaat / handler frank sinatra Klik,

en zo nog heel, heel, heel veel meer, ‘how deep is the rabbit hole’; een rollercoaster, een schouwspel voor engelen en demonen, iedereen De Weg kwijt, toch blijft men het nog verwachten van

de boom van kennis van goed en kwaad Klik

Communiceren LUKT NIET;
Het MAG NIET VAN

 huizend EN regerend IN DE LEEGTES van de NIETS vermoedende, rebelse NIET Radicaal Bekeerde Wedergeboren En Toegewijde mens! Ja, OOK, JUIST het christenDOM, zij zijn christenLIJK Zegt God; Lees Openbaring 3:1-3;
Bekeer EN Zorg Dat je werken VOL Bevonden Worden Voor God,
ANDERS BLIJVEN DE LEEGTES, ZONDER DAT JIJ ER BESEF VAN HEBT  RECHTMATIGE GROND  IN JOU VOOR DEZE OCCULTE nieuwe werelorde WEZENS;  ALIËNS!  Zij die zich WELKOM WETEN en dan dus landen en voortbewegen via de V van het vrij-metselaar-script; de protocollen van van de ‘wijzen’van zion.

Mijn volk is uitgeroeid, omdat het zonder Kennis is.
Hosea 4:6

Als er geen Visioen is, raakt een volk losgeslagen
Spreuken 29:18

De eerste gemeente – Handelingen 2 -; en het volk woonde samen onder AANHOUDEND onderwijs van apostelen…

En zij volhardden In de leer van de apostelen en in de gemeenschap,
In Het Breken Van Het Brood En In De Gebeden. – Maar Kwamen Niet Tot Opstanding In Het Nieuwe Jeruzalem, vanwege het afwijzen van Maria Magdalena, De Bruid Van Jezus, In Tegenstelling Tot NU: God Heeft Het Geopenbaard En Vrijgegeven, Er Was Geen 24/7 Zalving, ze Waren Met Jezus En Maria Magdalena Niet Door De Geopende Deur: ‘Ik Vaar Op Naar Mijn Vader En Naar Uw Vader, Naar Mijn God En Naar Uw God’ –  Handelingen 2:42


In De Bloedlijn Van Jezus Christus En Maria Magdalena
– Micha 4:8, Hooglied 4 – De Sulammitische – Psalm 87
:5, Hooglied 6:13 Klik

De LevensBoom
netten Aan De Andere Kant Van de boot
Is Het Antwoord;

Hij Zegt: Wees Heilig Want Ik Ben Heilig, Hij Eist Heiligheid Van jou, Dat Betekent Dat Heiligheid Binnen Bereik Ligt, Dat Hij je Uitnodigt Om Heilig Te Zijn, Zodat je Zijn Heiligheid Binnen Kunt Gaan.
Jaag je Dit niet IJverig Na, dan behoor je tot de lauwe kerk, die God Uitspuugt – Openbaring 3:15-16. Jaag je Dit Wel Na, Vraag Hem je invalspoorten Te Openbaren; Neem Contact Op Voor Een Spiritual HealthCheck, Want aan elke vloek ligt een wortel ten grondslag,
laat Het Leven Voor jou Bedoelt Niet langer wegroven; 
Kom Tot Heiliging En Tot Heelwording;
Hij Heeft Een Volmaakt Leven Voor jou En je wie jou Lief is.


Klik: Spiritual Healthcheck And Rhema Coaching

Ga Weg Uit babylon!
– Openbaring 18:4 –

Met Groot Respect Voor God En Het Lam
En Zijn Bruid De Sulammitische, Zij En Zij Alleen

In Zijn Heilige Naam Gesproken,

Zijn Getuige,

David Joshua Israël Immanuel Ben Sion
Apostel, Overziener, PriesterKoning In Het Nieuwe Werk, Reformator
– Jesaja 43:19, Mattheüs 26:13, Openbaring 5:10 –

           …En Zijn Stem Klonk Als Het Geluid VaVele Wateren – Openb.1:15b –   
                                 …en wie niet Met Mij Bijeenbrengt, die drijft uiteen. – Mat.12:30 –
                                                            …Gods Rivier Maakt de zee Gezond.  – Ezech. 47:8b –

 

De Nederland – Gemini Lijn Op Aarde Vrijgezet, patmos-vloek Gebroken

Zeldzame Levende ZeePaardjes gevonden bij de waddeneilanden Klik Link

Vanmorgen Heeft Aquila Deborah Het RhemaWoord Esther 9:12-22 Ontvangen, Bovenstaande nieuwsbericht Bevestigde Dit.
Het Zwaard Is Gezet In de draagster en priesteres van de de baphomet – moloch, hidden sephirot (hamangeest) op het eiland patmos,
en de tien zonen van haman zijn gedood -> 10 sephirots, De Volle Elia Zalving in nederland Hersteld.

Het Beeld Dat God Mij In 2011 Op het eiland patmos, in patmos garden, Staande Voor De Hof Van Eden, Liet Zien, Dat Er Een Breuklijn Met Daarin Water, Licht, Zalving En Leven Vanuit patmos garden Naar nederland-amsterdam Was Opengescheurd En Daar de pyloon op de dam,
met daarin de twaalf urnen, de aanhechtingen voor de hele kaballaboom, Eruit Knalde! 

Gemini (voorheen patmos) Heeft De Vorm Van Een ZeePaardje. De Elia-Zalving Heeft nederland Geraakt! Geestelijke Lijn Nederland – Gemini Op Aarde Vrijgezet, de nederland – patmos – en daarmee wereldwijd – vloeklijn Is Gebroken!
Bij Het ZeePaardje Draagt Het Mannetje De Kinderen, De Elia Draagt De 144.000, Zij Beginnen In De BaarVader Te Leven.
de macht van de moloch – baphomet, sunneklaas (waddeneilanden) is Gebroken, resonanties ebben weg; het kabinet valt Klik,
en probeert weer op te staan, maar zal niet lukken, de nederlandse grondwet TenietGedaan.

 

de jaloezie van paulus – the jealousy of paul

Paulus had een geest van jaloezie onder andere daarom schreef hij dat hij de grootste zondaar was – 1 Tim. 1:16 -.  Deze geest van jaloezie was gericht op Zij Die De Zalving Had Ontvangen, Maria Magdalena. Jezus Gebiedt Dat Over Waar DIT Evangelie Gepredikt Wordt, Ook Gesproken Zal Worden Over Wat Zij Aan Hem Gedaan Heeft – Mattheus 26:13 -. Waar Zien We paulus Over Haar Spreken En Spreken Over Wat Zij Aan Hem Gedaan Heeft? Nergens! PAULUS REBELEERT TEGEN JEZUS’ OPDRACHT.  Zo ook de volgelingen van paulus niet, zoals rick joyner, hij heeft zich aangesloten bij de orde van malta, welke een katholieke orde is, hiermee is hij agent provacateur voor de gehele profetische beweging, om deze te brengen onder de mantel van de paus. Hoe diep is de misleiding!!! De ToetsSteen Of je Het Ware Evangelie Verteld Is Mattheus 26:13, Wordt Er Ook Gesproken Over Wat Zij Heeft Gedaan Aan Hem? Een Diep Diep Geheimenis. geen tegenslag zonder invalspoort.

Zie: Spiritual Healthcheck And Rhema Coaching Klik

Paul had, among other things, a spirit of jealousy, which is why he wrote that he was the greatest sinner – 1 Tim. 1:16 -. This spirit of jealousy was directed towards She Who Had Received The Anointing, Mary Magdalene. Jesus Commanded That Where THIS Gospel Is Preached, That There Is Also Preached What She Has Done To Him – Matthew 26:13 -.
Where Do We See Paul Talk About Her And Talk About What She Has Done To Him? NOWHERE! PAUL REBATES AGAINST JESUS ‘COMMAND. Likewise, also not the followers of paul, like rick joyner, he has joined the order of Malta, which is a catholic order, thus acting as agent provocateur for the entire prophetic movement, to bring them under the mantle of the pope. How deep is the deception !!! The Test Stone Whether You Are Telling The True Gospel Is Matthew 26:13, Is It Also Speaking Of What She Has Done To Him? A Deep Deep Mystery. If there is legal ground in your life for the enemy, sin and iniquity, then there is destruction.

See: Spiritual Healthcheck And Rhema Coaching Klik


hanuman Gebroken

Sinds 2009 Heeft Hij Ons Naast Elkaar In De Hoge Lijn Geplaatst, Sindsdien Bewegen We Samen 24/7 On The Cutting Edge Van Wat Hij In De Front wereldwijd Doet. Vanmorgen Ontving Ik Amos 3, Met Twee Getuigen In De Orde En Dus In De Zalving Vangt Hij de machten en Breekt de egregores.
Gisteren en vandaag de macht gunaman, een hoogocculte aapgod, welke er op gericht is relaties kapot te maken, hij is dan ook de god van het celibaat, volgers van deze afgod vallen stelletjes lastig[1], speciaal met valentijnsdag, de macht die op deze dag opereert is cupido, die met zowel pijlen met een scherpe punt, de ‘liefde’ bewerkend, als met pijlen met een botte punt, de haat bewerkend, schiet. Een principe is izebel veroordeelt izebel, machten die elkaar lijken te bestrijden, komen uit dezelfde bron en zijn verwant in opereren.
Deze afgod is heel specifiek gericht tegen Gezalfde Relaties, Relaties Vanuit God Samen Bedoelt, deze macht bewerkt de monkeymind, het gebrek aan Relatie compenseren met vleselijke zaken als drugs, seks, alcohol, goedkope humor, etc, ook bied deze afgod religie aan om het vlees te bezweren, daarom de god van het celibaat. deze aapgod wordt ook afgebeeld als een wajang en op een kris. Deze macht zoals alle machten hebben seks-magie en Kind-bloedoffers nodig om te gedijen. Zo staat er in het hoofdgebouw van de raad van Kinder-bescherming in arnhem, bovenaan de trapbij de deur van de ontmoetingsruimte  waar uithuisgeplaatste Kinderen voor het eerst na de ongekende gruwelijke geestelijke emotionele abortus, die heeft plaatsgevonden hun ouders weer gaan ontmoeten,  een wajang. De machten in deze pop voeden zich met dit terreur en gaan aankleven in de verwonding van De Kinderen en de ouders, dit is raad van kinderbescherming! Deze organisatie EET Kinderen! Jeugdbescherming gelderland heeft dan ook als logo een Kind VÓÓR het schild! De vlakken samen vormen 666

In Amos 3 Oordeelt God asdod, wat betekent ‘ik zal verwennen / ik zal verderven’.
opmerkelijk dat willem iii, koning gorilla werd genoemd, vanwege zijn beestachtige karakter, zowel qua lust als geweld. Dit is wat zijn vrouw in 1851 aan een vriendin schreef:

‘Mijn leven is een hel. Als ik zwanger ben, is hij altijd onvriendelijk tegen mij. Hij is wreed, zoals alle zwakkelingen. Hij weet dat een vrouw in die toestand behoefte heeft aan rust, kalmte, vriendelijkheid. Dat alles weigert hij me te geven.’

een vrouw die uit de bloedlijn van willem iii komt, en uit de trauma-lijn van het ronde huis komt, zag in een psychose, gekleurde gorilla’s op het plafond lopen.

deze koning gorilla was een volle landingsplek voor deze hunaman macht, die via indonesie (seks-magie en Kind-bloedoffers), de nederlanden binnen is gekomen. En huist in vele niet Bekeerden nederlanders, indonesiers, molukkers, indiers, etc.
Dit soort machten komen uit de voortijd, de tijd voor de zondvloed, waar elohim, zich vrouwen uit de mensen namen en een hybridegeslacht voortbrachten. Deze nefilim kregen nadat hun lichaam stierf geen Toegang tot De Hemel en bleven op aarde rondzwerven (Boek Henoch), dus zochten een fysiek lichaam om zich in te nestelen, mensen maar ook dieren, en welk dier beter dan een primaat, lijkend op mensen, een gorilla.
Zo worden in het boek the planet of the apes, de hoofdrolspelers gevangen genomen door gorilla’s, al deze zaken verraden een egregore, waarin deze macht hoogtij vierde. Daarbij is deze macht verweven met de indonesische pela-schappen / bloedverbonden.


God Heeft In Deze Dagen Vanuit Sion Afgerekend met deze macht. Wat Betekent dat de egregore en het bolwerk waarin deze macht opereert is Gebroken en de macht, krachteloos gemaakt! Dit Was Al Aan Het Kruis Gebeurt, Maar Dit Oordeel Nu Door Zijn HogePriesters Naar De Aarde Gebracht – Psalm 149 – Zie High Priest Council Jerusalem Klik Link
Dit Alles Alleen In De Mantel Van De Sullamitische – Hooglied 6:13 – De Huidige Maria Magdalena, Die Jezus’ Geroepen Lichaam Op Aarde Zalft Voor De Begrafenis – Mattheus 26:13 – Wat Betekent sterven aan je ZELF En De Mantel Van God Ontvingen.

Laten Zijn Gunstelingen Om Die Eer Opspringen Van Vreugde,

Laten Zij Vrolijk Zingen Op Hun Slaapplaatsen.
Gods Lofzangen Klinken Uit Hun Mond,
Een Tweesnijdend Zwaard Is In Hun Hand,
Om Wraak Te Oefenen Over de heidenvolken,
Bestraffingen Over de natiën,
om hun koningen Te Binden Met Ketenen
en hun aanzienlijken Met IJzeren Boeien,
Om Het Beschreven Recht Aan hen Te Voltrekken.
Dát Zal De Glorie Van Al Zijn Gunstelingen Zijn. Halleluja!
Psalm 149:5-9

 


[1] Van hindoe-aapgod Hanuman blijf je af, vooral als je moslim bent | Trouw