een bijdrage aan het christelijke religieuze doolhof, bart van nes, hij doolt

alles wat In VredesBeraad Tussen De Zerubbabel En De Jozua Wordt Geoordeeld Breekt God Af, Zo Ook onderstaande. Daar Breekt God Door: Baal-Perazim; De God Van De Doorbaak! We Strijden Niet tegen mensen Doch Tegen de overheden, Tegen de machten, Tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, Tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. – Efeze 6:12 –
We Hebben
de mens Lief Met De Liefde Van Christus

Het spreken van bart van nes over Het Boek Openbaring is een zeer goedkope en daardoor zeer gevaarlijke mengelmoes van grieks denken, eigen gevoels-interpretatie vanuit een motivatie van het vlees/ de ziel. Juist Zou Zijn Als van nes Als Het Boek Openbaring Voor hem Was Open Gegaan Door Gods Geest Geleidt. Nu is hij de zoveelste die een rookgordijn opwerkt over De Werkelijkheid Van Christus en daarmee De Waarheid In ongerechtigheid – Rom. 1:18 – ten onder houdt.
Om Het Boek Openbaring Te Begrijpen zal bart van nes Eerst Thuis Moeten Komen In De Mantel – Mic. 4:8, Matt. 26:13 – Om Daadwerkelijk babylon Te Kunnen Onderscheiden En Zo babylon Uitgeleid Te Kunnen Worden. De domme man spreekt over babylon als zijnde, het oude rome, hij vergeet even vers 6 En Dat Is babylon Vergelden, Ja Dubbel Vergelden, Die Opdracht Volvoert, is niet Terug Te Zien in de geschiedenis van de eerste eeuwen. De christenen hebben rome niet vergolden. Babylon Verlaten En haar dubbel Vergelden gaat over het geestelijk babylon, het rijk van de anti-Christ, hard werkend in ieder die zich christen noemt en vol verbonden is met rome doormiddel van de vaticaanse trust en het burger service nummer (vaticaan is heuvel die de slang als god aanbidt). Allereerst deze blije bart van nes, meent ‘het wiel uitgevonden te hebben’, goedkoop, laag bij de grond, dom en ziel-ig. Het Koninkrijk Van God Is Voor Geweldenaars, niet voor gummi’s en al helemaal niet voor theologische gummi’s, theo loog en liegt nog steeds, daar theo eet van de boom van kennis van goed en kwaad en geen Notie Heeft Van De LevensBoom Welke de mens IN Openbaring Leidt. Weg met deze stoofpot vol goede bedoelingen. Walgelijk! God Spuugt dit Uit – Openb. 3:6 – bart van nes kan Hij niet uitspuwen, bart van nes is nog nooit Begonnen.

Dit Zegt Hij Die De Zeven Geesten Van God Heeft En De Zeven Sterren: Ik Ken uw werken, En Weet dat u de naam hebt dat u leeft, maar u bent dood. 2. Wees Waakzaam En Versterk Het Overige dat dreigt te sterven, Want Ik Heb uw werken niet Vol Bevonden Voor God. 3. Bedenk Hoe u Het Hebt Ontvangen En Gehoord, En Houd Het Vast En Bekeer u. Als u niet Waakzaam Bent, Zal Ik Bij u Komen Als Een Dief En u Zult Beslist niet Weten Op Welk Uur Ik Bij u Zal Komen. Openbaring 3:1B-3

Info@ProfetenRaadNederland.Org
ProfetenRaadNederland.Org

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *