Author Archives: Joshua David

pelaschappen regeren in de kerk

Pela bloedsverbonden geworteld in diep contextuele wraak
in geest van eenheid; een vrome geest, niet Één In De Geest Van Christus,
niet Waarachtig Bevrijd Door Het Bloed Van Jezus, niet Uitgeleid Door De Zalving, Welke Is Agapè Liefde; zij hebben De Liefde NIET
één met de staat, één in de mantel van de paus
humanisme vermengt met islam, waarin alle -ieten werkzaam genaamd jezuiten
hierin het moordprogramma van de jezuiten-eed, welke men omarmd, ja zelfs verdedigt, ja zelfs Kinder offers voor brengt en moorden voor pleegt, zij doden De Profeten, de hemelkoningin – de regentes – izebel regeert door in mind control gevangen Kleine Kinderen, verblind en trots dat ze zijn, trots; het karakter van de slang, motief: jaloezie!

centraal staande op het monument in winterswijk wat ook zij zeggen te kennen:
Sion Spreidt Haar Handen Uit, 
Maar Zij Heeft onder hen geen trooster… tot op de dag van vandaag!
Klaagliederen 1:17 

Levensgevaarlijk Voor Waar Geroepenen, levensgevaarlijk voor zichzelf; zelfdestructie

God Sprak Al Jaren Terug: ‘melvin, een leeuw zonder ruggegraat’
toen hij vertrok, weggelopen van De Openbaring, evenals refaïm, zijn populaire Hoog Geroepen neefje, prat gaande op zijn zelf verworven financiele rijkdom, in de voetsporen van zijn eveneens Hoog Geroepen grote broer, diep zijn ze gevallen, ook de gebedsstrijders ezra en seraja, nu succesvol en actief in qwantumdata, projecten geleid door ai, kortom eli en zijn vier zonen leven in de vloek van eli uit het oude testament, De Ommekeer Had God hen Te Over En Dringend Aangereikt Sinds 2006, ze verwerpen De HoekSteen en hielden en houden hun deur dicht.

Nu verzamelen zich tegen u 
vele heidenvolken.
Zij zeggen: Laat Haar ontHeiligd worden,
en laten onze ogen Sion aanschouwen.
Micha 4:11

hij hoereert met de staat, houdt het vaandel hoog, NIET De Banier, Het Kruis, maar het symbool van het bedrijf der nederlanden, NOOIT heeft wilhelmina na haar lafhartige vlucht, die tegen de grondwet in ging, na de oorlog nederland juridisch terug geclaimd,
ad van rooij en rob brockhus bespreken de grondwettelijke positie van nederland Klik

hier is de lafhartige geest van melvin pietersz gehuwd met de lafhartige geest van wilhelmina en vanuit haar de valse oranjelijn, die zichzelf hebben opgewaardeerd door slavernij, de holocaust is nooit gestopt, integendeel, iedereen is verdooft en lam geslagen, blind.

Maria Magdalena Is Met Jezus De Christus, De Gezalfde

God Is Namelijk Man En Vrouw En Is Ook Naar De Aarde Gekomen Als Man En Vrouw, Als Man Jezus Christus En Als Vrouw Maria Magdalena, Micha 4:8 In Het Melchizedek HogePriester Geslacht – Zie Boek Hebreeën – . Zij Samen Zijn De Christus, Zij Samen Zijn De Redder
Van De Schepping, Zij Samen Zijn God. In Deze Dagen Terug Gekomen Als De Vrouw En De Zoon, Één Van Geest, De Enige Ware Eenheid Waarop Gods Goedkeuring; Baal Perazim,
De God Van De Doorbraak.

Jezus De Christus, De Man Bevrijdde Eerste De Vrouw Van zeven demonen (getal van volheid), Op Het Moment Van De Bevrijding Is Daar Gelijk De Vervulling Met De Volheid, Want Maria Magdalena Liet geen leegte bestaan, Ze Sloot Naadloos Op Hem Aan En Dronk Hem In;
Hij Haar, De Volbrengende Zalving. Nu Heeft De Vrouw, De Maria Magdalena, De Sulammitische, De Man van zeven demonen Bevrijd. Zo Is Ook Het Gezuiverde Mannelijke Nu Aanwezig Op Aarde, Zoals Het Vrouwelijke, Optimaal Bevrijd En Tot Volheid Gebracht, De Derde Adam. In Maria Magdalena Werd De Twee Eva, De Sulammitische Is De Derde Eva: COMPLETION,
Het Volk Is Zeer Gewillig Op De Dag Van Hun Kracht.

Het gehele christenDOM ontkent De Gezalfde Maria Magdalena en verloochend compleet Jesaja 53, allen hebben een ziektekostenverzekering

En De Zevende Engel Blies Op De Bazuin, En Er Klonken Luide Stemmen In De Hemel, Die Zeiden: de koninkrijken van de wereld zijn Van Onze Heere
En Van Zijn Gezalfde Geworden, En Hij Zal Koning Zijn In Alle Eeuwigheid. Openbaring 11:15

Dit Is Het Woord Dat Aquila Deborah Ontving Op Haar Eerste Bezoek Aan Patmos In De Maand 05-2011, Ik Ontving Dit Woord Op Hetzelfde Moment Toen Ik 4 Dagen In De GebedsKamer Doorbracht; We Bliezen Op Hetzelfde Moment De Shofar, Ik In De GebedsKamer In winterswijk, Zij Voor De Grot Van Johannes Op Het Eiland Patmos, Die Nacht Zag Zij In De Geest, Dat Hij Twaalf Stukjes Papier Vanuit De Lucht Naar Beneden Liet Dwarrelen, Elk Met Een Opschrift, Welke Tezamen, De Bootcamp ‘The Apocalypse Unveiled’ Zouden Gaan Vormen, Vanaf Het Moment Van Aankomst Op Het Eiland En Specifiek In De Eerste Nacht, Openbaarde Hij, Veel, Heel Veel, En Hij Sprak En Hij Openbaart En Spreekt Nog Steeds, Vanuit Een Aanhoudende Rivier Van Glorie, Tot Op Heden Een Aanhoudende Rivier Van Volheid; Het Is Gegeven Tot In Eeuwigheid, De Deur Is Open – Openbaring 4:1 –

Hier Is Zijn Gezalfde, De Maria Magdalena, Van Hem EN Van Haar Zijn de koninkrijken van De Aarde Geworden. Jezus Christus Wordt Vertegenwoordigt In De Zoon. Zo Staan Er Twee Getuigen Op.

De Doorbraak Van De Zalving Start Met De Erkenning Van Wie Maria Magdalena Is.

Het gehele christenDOM is het slot op Het Zicht Van Wie Zij Werkelijk Is, er is geen kerk
die Het Evangelie Van Jezus Christus Predikt, Want Hij / Zij Die Het Evangelie Van Jezus Christus Predikt, Verkondigt OOK Wat Zij Aan Hem Gedaan Heeft, Namelijk Hem Gezalfd
Voor de begrafenis
– Mattheus 26:12 – . En Weet Dat Een Meerdere Altijd Een Mindere Zalft – Hebreeën 7:7 –
Dat Betekent Dat Zij Met Hem Meeging Door de dood, door het dodenrijk, ALLEEN Daardoor Kon Door Het Offer De Verheerlijking Volbracht Worden, Hij Ging In Haar Door de dood Heen En Zij In Hem, Hij Sprak In Haar tot de overledenen ten tijde van Noach, In Deze Tijd Volbracht, 2000 jaar Tot Nu diep onnodig leed, En Nog Krijgt Zij geen Gezicht… Vanochtend Sprak God Opnieuw Tot Haar, Hosea 11:1-11… Zij Weet
Een Diep, Oneindig Diep Geheimenis Welke De Deur Is Tot Wedergeboorte, Hiervoor Is Namelijk Het Mannelijke ÉN Het Vrouwelijk Zaad Nodig, Want Het Is Hét Vrouwelijke Zaad Dat de kop van de slang Vermorzeld Genesis 3:15, Daarom Kon Jezus de kop van de slang In Gethsemané Met Zijn Hak Vermorzelen, Hij Was Één Geworden Met De Vrouw, Met Maria Magdalena, Met God
De Vrouw, Zij Staat Beschreven In Openbaring 12, In Jesaja 66, In Micha 4, Jeremia 31:22, In Hooglied

BEKEER En ERKEN Dat Maria Magdalena Samen Met Jezus Dé Christus Is, ALLEEN DÁN Kan Wedergeboorte Plaatsvinden! Psalm 87:5, Ware Wedergeboorte Vind Plaats In Sion, Man Voor Man Wordt Daarin Geboren, Zij Huwt Haar Kinderen – Jesaja 62:6-7 – En Maakt Ze In Haar Tot Één Glorieuze Gemeente Voor Christus, De Allerhoogste Zelf Doet Haar StandHouden.

prinsjesdag

een samenbinding in de ilussie en van de ilussie, alles anti-christ, alles buiten Jesaja 53 en buiten Mattheus 26:13, alles buiten De Zalving, Welke Is Christus, Christus Heeft alles Volbracht, ‘Ik Verkies niets anders Te Weten Dan Jezus Christus Gekruisigd, Opgestaan En Hetgeen Hij In Het Nu Openbaart’, Het Nieuwe Werk, Een Aanhoudende Stroom Van Openbaring, De Rivier Van Volheid, De Rivier Van Glorie, Openbaring 22:1, Hooglied 1:3b, Gods Naam Is Een Uitgegoten ZalfOlie, alles buiten De Zalving is vrij-metselen. Het is een eenheid in een geest van eenheid, In Plaats Van Eenheid In De Geest, Romeinen 8:1 Zegt een ongegronde vloek treft geen doel, voor Hen Die Wandelen In De Geest. Alles in de macht van corona? De troonrede eindigen met het volk de zegen te bidden, een driewerf hoera voor de koning? Voor de koning? Of Voor De Koning?

de mensen in het wereldsysteem schuilen zich allemaal in de dood, diepe diepe rebellie is het fundament. God Zegt: zij begrijpen niet dat ze als korenschoven bijeen zijn gebracht. Dors Dochter Sion, Dors – Micha 4 -. Openbaring 3:1-3 Ik Heb uw werken niet Vol Bevonden, Voor Mij Bent u dood, Bekeer u Diep, Want Ik Kom Als Een Dief In de nacht. Vannacht? Of Misschien Vanmiddag Al? Of Nu? Terwijl Ik Dit Tot jullie Schrijf. Voor Oren Die Horen. Jezus’ Komt niet om vrede te brengen maar veleer Het Zwaard, Om Vaneen Te Scheiden vlees En Geest – Hebr. 4:12 -, alle -ismes, alle -ieten Aan Zijn Zwaard, Hij Staat Tussen de platen islam en humanisme, Juist Omdat Hij Van Een Ieder Houdt, de mens Bevrijd Uit de bek van de slang, uit het auditorium van het vaticaan, wat betekend heuvel waar de slang als god aanbeden wordt. Corona, de kroon op de st. pieter in het hart van het vaticaan, tot eerbetoon aan petrus, welke Maria Magdalena de rug heeft toegekeerd, heeft afgewezen, hij wees De Zalving af, Christus En Zijn Bruid, hier ging het mis, hier startte de misleiding, hier startte het christenDOM, zij zijn christenLIJK, men heeft zichzelf gekerstend, dat is geen Zalving, dat is de anti-christ, mensen gaan te gronde door gebrek aan Kennis, de mens is verblind door ongezeggelijkheid, rebellie in trots; het karakter van de slang. Licht en duister gaan niet samen, Jezus’ Vraag Volgelingen, geen mensen bidden Voor Iets Wat Allang Gegeven Is, De Erfenis Na Mijn Overlijden Zegt Jezus. ‘Ik Ben Reeds Lang Geleden Over Het Lijden Heen Getild, Het Is Volbracht, Voor iedereen, Die Wil, Ik Heb Mijn Liefde Getoond, Wie Heeft Er Liefde Voor Mij. God Zegt: ‘Respect!’

OPNIEUW, Wij Spreken Al Elf Jaar, Vrijgezet In Het Ambt: KIes Dan Heden Wie Je Dienen Zult / dan heden wie je dienen zult

HET ENIGE DOEL van prinsjesdag is de hypnose over de leidende marionetten versterken, het gaat niet om de cognitieve informatie van de woorden van willem alexander, het gaat om de diepte van zijn geest volgepompt met hermesresonanties (griekse slaapgod en god van de dieven), dit door onder andere ordes als de johanniter orde en de orde van de zwaan, alles jezuiten, orde van malta. Het is een grote orgie van onderlagen, waarvan de uiterlijke verschijningen zijn dat de ‘bewindsvoerders’ hun ogen amper open kunnen houden, klaver begon bij aanvang al te gapen, asscher zakte verschillende keren weg, zo ook lilian marijnissen, arib kan de last nog amper dragen, in plaats van met opgeheven hoofd, loopt ze gebukt, vrijwillig slaafs voor het ‘koningspaar’ uit; nederland slavenstaat. De zogenaamde sterken zoals rutte en de jong, zijn al zodanig volgepompt dat ze compleet één in resonantie met de geest van de nieuwe wereldorde zijn. en het wilhelmus waarvan men inmiddels kan weten dat het de geest fragmenteert
het zingen van het wilhelmus bewerkt identiteitsfragementatie Klik Link

Christus Is Voor Al Deze Kostbare Mensen De Weg Van Het Lijden Gegaan. Hij Heeft de slang In Gethsemane de kop verbrijzeld. De mensen Zien Het niet en blijven met knippen en plakken met deelwaarheden de eigen werkelijkheid bewerken, Zoals Gezegd: vrij-metselen

De Deur Is Open, De Weg Eruit
info@riveroffullness.org

David Joshua

kardinaal simonis overleden, slot van gigantisch Kinder-misbruikweb af

https://nos.nl/artikel/2346499-kardinaal-simonis-88-overleden.html

Met het overlijden van kardinaal simonis, is ook het enorme slot op een gigantisch
kindermisbruikslot Gebroken. Alles wat achter de schermen Vanuit God Al
Geopenbaard En Doorvorst Was Komt Nu Ook Aan Het Daglicht. Ben je hier
slachtoffer van, weet je je door niemand Gehoord, Hier Wordt je Gehoord, Hier
Mag je Rust Vinden Om Tot Herstel Te Komen. Het jezuitenzegel is Gebroken,
de eed Ontkracht, de daders Exposed.
Het Is Nu Aan De Priesters nadat het verstikte teruggeroofd is de slachtoffers
Op Te Vangen. Alle Kostbare Mensen, die getraumatiseerd en geprogrammeerd zijn
in de mantel van deze simonis en zijn overste de paus.
Een netwerk van katholicisme, jezuiten en specifiek maristenbroeders in relatie
met huisartsen, apothekers / pharmaceuten – pharmacon is tovenaar – , politie,
jeugd’zorg’, kerken (buiten Gods Heilige Orde, dus in de mantel van de paus),
nonnen (limburg, marienklooster/college), studentenverenigingen, ronde tafel
groepen en iedere staats-burger, die zich middels ziektekostenverzekeringen
schuldig maken aan medeplichtigheid van Kind-bloedoffers, te weten abortussen
en een ieder, die gewillig het burger service nummer blijft accepteren, waarmee
rechtmatig slaaf van de staat / geest van imperialisme = satan.

Simonis geen Herderlijk hart maar een veehouder die zijn overste van voedsel
voorzag, want zo werkt het in het wereldsysteem; in zielen wordt gehandeld Leert
God Ons Middels Hetgene Opgetekend In Het Boek Openbaring. – Openbaring 18:13 –

Hierbij een citaat uit een krant die bericht over zijn overlijden:

‘Wir haben es nicht gewusst’

Enkele jaren na zijn
emeritaat kwam Simonis in opspraak toen hij in een tv-interview de beladen
uitspraak Wir haben es nicht gewusst in de mond nam toen het
ging over seksueel misbruik in de katholieke kerk. Later bleek dat hijzelf wel
degelijk wist van enkele gevallen. Zijn woorden noemde hij achteraf
“ongelukkig gekozen”.
https://nos.nl/artikel/2346499-kardinaal-simonis-88-overleden.html

En zo gaat het in deze kringen, sexmagie en Kind-bloedoffers,
de brandstof van de nieuwe wereldorde.
Iedereen doet er aan mee, mensen zijn slachtoffer en worden dader.
Maar De Schepper Heeft Een Weg Uitgegeven. Deze Weg Reiken We je Aan.
We Hebben Kennis Van zaken En getuigenissen en bewijzen uit eerste hand,
die misbruikt zijn door simonis zelf, met medewerking van ouders.
Wij Mogen deze slachtoffers Uitleiden
En In Hun Ware Bestemming Brengen. Zij die zo diep zijn misbruikt,
zijn zij Met De Hoogste Roeping.

Zie Ook Het Lied: “Diepe Pijn Wordt OorlogsSchreeuw – Ik Zie Een KinderLeger” (Klik)

Wij Mogen Zien En Wij Mogen Vrijzetten, Aan jullie Om Aan De Geest Die Uitleidt
Gehoor Te Geven.

Alles Tot Zijn Eer En Tot Opbouw Van Zijn Familie In Het Nieuwe Verbond
– Mattheus 26:13, Psalm 87:5, Micha 4:8 –

En De Geest En De Bruid Zeggen Kom!

Profeten Raad Nederland
profetenraadnederland.org

Spiritual Healthcheck And RhemaCoaching
spiritualhealthcheck-rhemacoahing.org
http://spiritualhealthcheck-rhemacoaching.org/home-nl/


Welkom Op De Blog Ba’al Perazim

Welkom Op De Blog Ba’al Perazim, Hij Is De God
Van Ware En Blijvende Doorbaak, Hij Bouwt Van Binnenuit, Zijn Naam Is Een
Uitgegoten ZalfOlie – Hooglied 1:3 –
 Een Blog Waar Vanuit Priesterschap En
Openbaring Het Apostolisch En Profetisch Zicht In Het Nieuwe Ongewone Werk –
Jesaja 43:19, Jesaja 28:21 – Bekend Wordt Gemaakt, Voor Oren Die Horen. Een Blog
Die Vanuit Rhema Schrijft, Zijn Woorden Nu ,Rechtstreeks Vanuit Zijn Troon Ontvangen
Met Als Doel jouw Hart Te Raken, Te Transformeren, Tot Wedergeboorte Te
Brengen. Met Als Doel jou Thuis Te Brengen In De Rivier – Ezechiël 47,
Openbaring 22:1 – , Die Leven Is En Het Ware Leven Geeft, Liefde Enkel Liefde,
Hij Wil je Omvatten, Durf je Het Aan? Durf je Het Te Ontvangen. Al het terreur
om je heen zal Spoedig illusie Blijken, de bron is krachteloos.
Hij Wil je Tot Dieper, Veel Dieper Bewustzijn Brengen. Door je ziel Heen In De
Geest. In Christus de wereld Overwinnen, welke Reeds In En Door Jezus Christus
Overwonnen Is. De wereld is tijdelijk, het is een val, vol lichtspiegelingen en
illusies gecreëerd door de vader van de leugen.
God Zelf Kwam In het vlees, In Een Mens, Naar De Aarde, Hij Zocht jou, Hij
Zoekt jou, Hij Heeft De Weg Gebaand Zodat jij Hem Kunt Vinden, Kunt Thuiskomen,
Veilig, In Rust, Hij Is Liefde, Maar Hij Is Ook Heilig, ‘Wordt Heilig, Want Ik
Ben Heilig’, En Kom Thuis In Sion, In De Volheid Van Zijn Geest, In De Volheid
Van Zijn Liefde. Hij Kent je, Hij Kent je Veel Beter Dan Dat jij jezelf Kent, Hij
Is Vader En Moeder In Één, Hij Is Vader En Moeder In Sion, Hij Heeft Een
Geheimenis Gegeven En Een Gebod In Mattheus 26:12-13, Voor Oren Die Willen Horen,
Een Nieuw Vreemd En Ongewoon Werk, De Weg Uit. Niet Een Stap, Maar Overgave.
Mag Hij Het Aan jou Openbaring Middels Deze Blogs?
Hij Wil Dat je Hem Leert Kennen, Daarom Roept Hij je Uit – Openbaring 18:4 -,
Uit dat wat jou in ontkenning houdt, dat wat jou gebruikt, slangen en schorpioenen
– Luk. 10:19 -, dat wat jou verdooft, en je in een slaaptoestand houdt; het
wereldsysteem ontworpen om mensen in hypnose en slavernij te brengen en te
houden, ontworpen zonder uitgang, met als kern het vaticaan; heuvel waar de slang
als god aanbeden wordt. Deze mantel is een jezuïeten-mantel, werkt enkel nog in
hen, die hun verbond met babylon in stand houden. Voor Hen Die Zich Overgeven
Aan Het Nieuwe Priesterschap; De Grote HogePriester Jezus Christus, Op Aarde
Toegerust Door De Vader Vrijgezet Op 12-12-12 Op De Olijfberg Te Jeruzalem,
Hier Is Ba’al Perazim, Hier Is De Doorbraak, De Vrucht Is Blijvend, Hij Doet Een
Groot Werk achter de schermen van het wereldtoneel.
De Vader Zelf, Daalde Af, Werd Mens, Om je Te Zoeken, Om je Te Vinden, en alles
wat scheiding bracht tussen Hem en jou Weg Te Nemen, Aan Het Kruis Te Nagelen,
De Schepper Zelf Heeft In De Zoon alles Voor jou Gedragen, EN Weggenomen, je
Mag Thuiskomen, Zuiver En Heilig, Schoongewassen Door Het Bloed Het Lam, waar
jij dood Bent Mag Zijn Leven In je Stromen, Grijp Zijn Uitgestoken Hand, Hij
Trekt je Uit dat wat je kapot maakt, dat je levenloos houdt en verdooft, Hij
Leidt je Uit het wereldsysteem En Deze Blogs Gaan je Daarbij Helpen. Hij Heeft
De Volbrengende Zalving Hier Op Aarde Gegeven, In Deze Zalving Is Alles Wat jij
Nodig Hebt Om Thuis Te Komen, Thuis Uit de schuld, de angst en de controle,
Thuis In Het Prachtige Rijke Volle Leven Zoals Dat Van Oorsprong Bedoelt Is.
Een Fundamenteel Ander Leven

Voor Alle Duidelijkheid, Belangrijk Om Te Beseffen:
God, En Met Hem Wij, Strijden In Eerste Plaats Tegen geestelijk bolwerken –
Efeze 6 – NIET Tegen
mensen
, de mensen (o.a. die Wij In Dit Artikel Noemen) zitten
vast in deze bolwerken en hun mind control programma’s. Jezus Christus Is
Gekomen Om hen Te Bevrijden En Eeuwig Leven Te Geven. Dit Eeuwige Leven Is Dat
zij De Vader Leren Kennen En Bij Hem Thuis Komen.

En neem Niet deel aan de werken van de duisternis Maar Ontmasker Ze Veleer
 – Efeze 5:11 –

De Zuivere En Onbevlekte Godsdienst Voor God En De Vader Is Dit:
Wezen En W/weduwen Bezoeken In Hun/hun verdrukking
En Zichzelf Onbesmet Bewaren Van de wereld.

– Jakobus 1:27 –