de jaloezie van paulus – the jealousy of paul

Paulus had een geest van jaloezie onder andere daarom schreef hij dat hij de grootste zondaar was – 1 Tim. 1:16 -.  Deze geest van jaloezie was gericht op Zij Die De Zalving Had Ontvangen, Maria Magdalena. Jezus Gebiedt Dat Over Waar DIT Evangelie Gepredikt Wordt, Ook Gesproken Zal Worden Over Wat Zij Aan Hem Gedaan Heeft – Mattheus 26:13 -. Waar Zien We paulus Over Haar Spreken En Spreken Over Wat Zij Aan Hem Gedaan Heeft? Nergens! PAULUS REBELEERT TEGEN JEZUS’ OPDRACHT.  Zo ook de volgelingen van paulus niet, zoals rick joyner, hij heeft zich aangesloten bij de orde van malta, welke een katholieke orde is, hiermee is hij agent provacateur voor de gehele profetische beweging, om deze te brengen onder de mantel van de paus. Hoe diep is de misleiding!!! De ToetsSteen Of je Het Ware Evangelie Verteld Is Mattheus 26:13, Wordt Er Ook Gesproken Over Wat Zij Heeft Gedaan Aan Hem? Een Diep Diep Geheimenis. geen tegenslag zonder invalspoort.

Zie: Spiritual Healthcheck And Rhema Coaching Klik

Paul had, among other things, a spirit of jealousy, which is why he wrote that he was the greatest sinner – 1 Tim. 1:16 -. This spirit of jealousy was directed towards She Who Had Received The Anointing, Mary Magdalene. Jesus Commanded That Where THIS Gospel Is Preached, That There Is Also Preached What She Has Done To Him – Matthew 26:13 -.
Where Do We See Paul Talk About Her And Talk About What She Has Done To Him? NOWHERE! PAUL REBATES AGAINST JESUS ‘COMMAND. Likewise, also not the followers of paul, like rick joyner, he has joined the order of Malta, which is a catholic order, thus acting as agent provocateur for the entire prophetic movement, to bring them under the mantle of the pope. How deep is the deception !!! The Test Stone Whether You Are Telling The True Gospel Is Matthew 26:13, Is It Also Speaking Of What She Has Done To Him? A Deep Deep Mystery. If there is legal ground in your life for the enemy, sin and iniquity, then there is destruction.

See: Spiritual Healthcheck And Rhema Coaching Klik


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *