waarom haat de kerk Maria Magdalena?

nederlands Verderop

The Word Of God HAS To Be Read In And Through The Holy Spirit Of God otherwise you get greek thinking, analyzing, structuring of Reality, which is impossible and death to Truth in your heart. These women are greek thinkers of the worst kind, they kill Revelation crucify It and with the residu make an own melochanolic soup called religion, it’s SICK, just as the greek thinkers did with Jesus. The Truth Is Revealed By The Anointing, The Anointing Which Comes From The Marriage Between Jesus And Mary Magdalene, She Became Mary Magdalene Christ, The Tower Of Anointing Culminated In The Shulamite – Song Of Songs 6:13 -, The Woman Of Revelation 12, Who destroys the world system In The Son Who She Gives Birth To, He Will Lead the heathen With A Rod Of Iron – Psalm 2 -, AND KILL ALL GREEK THINKING! As For Thee Also, By The Blood Of Thy Covenant I Have Sent Forth Thy prisoners ( 144.000) Out Of the pit Wherein [is] no Water. Turn you To THE STRONG HOLD (-> The Tower, Now The Shulammith), ye prisoners Of Hope: Even To Day Do I Declare [That] I Will Render Double Unto Thee; When I Have Bent Judah For Me, Filled The Bow With Ephraim, And Raised Up Thy Sons – 144.000 Prophets In The Son – Rev. 12 -), O Zion, against thy sons, O greece, And Made Thee As The Sword Of A Mighty Man. Zechariah 9:11-13 And Thou, O Tower – MIGDAL – Of The Flock, THE STRONG HOLD Of The Daughter Of Zion, Unto Thee Shall It Come, Even The First Dominion; The Kingdom Shall Come To The Daughter Of Jerusalem. Now Why Dost Thou Cry Out Aloud? No King In Thee? is Thy Counsellor perished? For Pangs Have Taken Thee As A Woman In Travail. Micha 4:8 YES, There Is A King In Her! He Is Born In Isaiah 66, In Revelation 12, The Seed Of Jesus Christ And Mary Magdalene. His Birth Throws Over the false throne of the snake, of the vatican, the throne of greek thinking and idolatry, Mary Magdalene Knew When She Anointed Jesus Christ In Assignment Of God, Whose Name Is A Poured Out Oil – Song Of Songs 1:3B – For His Burial, His Truth Is Interwoven With The Deep Mystery Of What She Did To Him, Only Sharing From This Unity Is Sharing Out Of The Anointing, Is Stepping Into The Dance, The Dance Of Two Armies Book She Is As The Dance Of Two Armies Click Link https://www.youtube.com/watch?v=Q8Do8MS2mbw

Het Woord van God MOET In En Door De Heilige Geest Van God Worden Gelezen, Anders Krijg je grieks denken, analyseren, structureren van de Werkelijkheid, wat onmogelijk is, en dood voor Waarheid in je hart. Deze vrouwen zijn griekse denkers van de ergste soort, ze doden Openbaring, kruisigen Het en maken van het residu een eigen melochangolische soep genaamd religie, het is ZIEK, net zoals de griekse denkers deden met Jezus. De Waarheid Wordt Onthuld Door De Zalving, De Zalving Die Voortkomt Uit Het Huwelijk Tussen Jezus En Maria Magdalena, Ze Werd Maria Magdalena Christus, De Toren Van Zalving Culmineerde In De Sulammitische – Hooglied 6:13 -, De Vrouw Van Openbaring 12, Zij, De Zalving, vernietigt het wereldsysteem In En Door De Zoon Aan Wie Ze Geboorte Geeft, Hij Zal de heidenen Leiden Met Een IJzeren Staaf – Psalm 2 -, EN AL HET GRIEKSE DENKEN DODEN! En Wat u Betreft, Door Het Bloed Van Uw Verbond Heb Ik uw Gevangenen (144.000) Uit de put gestuurd waarin geen Water is. Keer Terug Naar DE VESTING (-> De Toren, nu de Sulammitische), gij gevangenen Van De Hoop: Zelfs Vandaag Verklaar Ik [Dat] Ik u Dubbel Zal Geven; Toen Ik Juda Voor Mij Gebogen Heb, De Boog Met Efraïm Heb Gevuld En Uw Zonen Heb Opgewekt – 144.000 Profeten In De Zoon – Openbaring 12 -, O Sion, Tegen uw zonen, o griekenland, En U Gemaakt Heb Als Het Zwaard Van Een Machtig Man. Zechariah 9: 11-13 En Gij, O Toren – MIGDAL – Van De Kudde – 144.000 -, De Vesting Van De Dochter Van Sion, Tot U Zal Het Komen, Zelfs De Eerste Heerschappij; Het Koninkrijk Zal Naar De Dochter Van Jeruzalem Komen. Waarom Roept U Het Nu Hardop? Geen Koning In U? Is Uw Raadgever omgekomen? Want Weeën Hebben u Als Een Vrouw In Zwangerschap Genomen. Micha 4:8 Ja, Er Is Een Koning In Haar! Hij Is Geboren In Jesaja 66, In Openbaring 12, Het Zaad Van Jezus Christus En Maria Magdalena. Zijn Geboorte vernietigt de valse troon van de slang, van het vaticaan, de troon van grieks denken en afgoderij, Maria Magdalena Wist Toen Ze Jezus Christus Zalfde In Opdracht Van God, Wiens Naam Een Uitgegoten Olie Is – Hooglied 1:3B – Voor Zijn Begrafenis Is Zijn Waarheid Verweven Met Het Diepe Mysterie Van Wat Ze Hem Heeft Aangedaan, Alleen Delen Van Deze Eenheid Is Delen Uit De Zalving, Is Stappen In De Dans, De Dans Van Twee Leger Boek Zij Is Als De Dans Van Twee Legers Klik Link https://www.youtube.com/watch?v=Q8Do8MS2mbw

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *