Zet Jezus Christus opiniemakers Vrij?

alles wat In VredesBeraad Tussen De Zerubbabel En De Jozua Wordt Geoordeeld Breekt God Af, Zo Ook onderstaande. Daar Breekt God Door: Baal-Perazim; De God Van De Doorbaak! We Strijden niet tegen mensen Doch Tegen de overheden, Tegen de machten, Tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, Tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. – Efeze 6:12 – artikel c-vandaag: kerken lopen leeg: 3 ingredienten voor een perfecte kerkdienst opiniemaker fred de vries schrijft op regelmatige basis opiniebijdragen voor cvandaag.  fred de vries is musicus en opiniemaker?!
waar stelt Jezus De Christus opiniemakers?! Aan?
De Allerhoogste Heeft In Zijn Opvaren De Vijfvoudige Bediening Vrijgezet: Apostelen, Profeten, Evangelisten, Herders En Leraars – Efeze 4:1-16 –
In Zijn Opvaren, Voer Maria Magdalena Met Hem Op – Joh. 20:17 – Hij Droeg Haar Op Tegen de discipelen Te Zeggen ‘ Zeg: Ik Vaar Op Naar Mijn Vader En Uw Vader, Naar Mijn God En Uw God’
Hij Zei NIET Tegen Haar ‘Zeg Dat Ik Opvaar’, Hij Zei Zeg ‘Ik Vaar Op’! Het Diepste Geheimenis Uit De Schrift!
In Dit Opvaren Zette Hij De Gave In Maria Magdalena Vrij, En De Volbrengende Apostolische Altijd Met Openbaring En Zalving Stromende Mantel Om De Aarde – Micha 4:8 – , De Geestelijke Deur Was Geopend, Vanaf Dat Moment geen Apostelen Meer Maar Profeten, Evangelisten, Herders En Leraren, Die De Mogelijkheid Kregen, Sterker Werden En Worden Opgedragen Te Doen Wat Jezus Zegt Beschreven In Mattheus 26:13, Aansluitend Verbonden Met Het Geschrevene In Vers 12, Geleidt Door De Vader Zelf Wiens Naam Is Een Uitgegoten ZalfOlie – HGL 1:3B – Stromend Vanuit De Troon – Eze. 47:8, Ope. 22:1 – En Neerdalend Op Wat Hij Heilig Bevind; De Juiste Werken! al het andere is vrij-metselen, is religie, is nehusthan, is gooien met deelwaarheden, het circus op het podium van de paus (vaticaan = heuvel die de slang als god aanbid, het corpus; Het Lichaam Van Jezus vol zonde Aan Het Kruis aanbidden, dus vanuit hun occulte aanbidding alle zonde en ongerechtigheid de hele wereld over channelen; de jezuitenmantel vol van mind controlled moordprogramma’s), de chaos-slang leviathan regeert, middels het valse vuur. de phoenix bouwt op en breekt af, terreur op terreur – Ope. 9:11 – destructie-programma, bij c-vandaag één schipper aan het roer, genaamd jefrey, het is drempel tegen Drempel Beschreven In Eze. 43:8, Ope. 9:11 tegen Hebr. 9:11
 
De Belofte Dat Uit Jezus In De Dans Met Maria Magdalena, Zij Die Is Als De Dans Van Twee Legers – HGL 6:13 – Uit Hun BloedLijn De Sulammitische VoortKomt – Micha 4:8, Jer. 31:22B, Jes. 66, Ope. 12 –
Hun HuwelijksZalving In Maria Magdalena Droeg De Gehele Blauwdruk Van Het Nieuwe Jeruzalem In Zich, Hun HuwelijksZalving In De Sulammitische Draagt De Blauwdruk Van Het Nieuwe Jeruzalem. In Haar Is geen Tempel meer te vinden, God En Het Lam Zijn Haar Tempel: Einde verdeeldheid
Jezus Draagt Op:
Want Toen Zij Deze Zalf Op Mijn Lichaam Goot, Deed Zij Dat Als Voorbereiding Op Mijn Begrafenis.
Voorwaar, Ik Zeg U: Overal Waar Dit Evangelie Gepredikt Zal Worden In heel de wereld,
Zal Ook Tot Haar Gedachtenis Gesproken Worden Over Wat Zij Gedaan Heeft!
Mattheüs 26:12 – 13
 
Spreekt fred de vries Tot Haar Gedachtenis?
Nee?
Klaar!  

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *