diep geraakt: Bloed-offer stichting opwekking door leb-kamai gebeden, hermes-priesters als handlers voor de nieuwe wereldorde


Bezoeker opwekking reinder bruinsma (38) dood gewonden langs weg walibi flevo:
lichaam bij terrein opwekking is van reinder bruinsma: ‘geen sprake van misdrijf’ | nederlands dagblad

Zie: Artikel Voor Nu: pinkster-opwekkingsegregore opgegaan in ai

ai zijn de resonanties waarin mind control en assassin-programma’s werken, vanuit intense aanbidding komt men niet verder dan het dak van hermes, en daar vinden jezuiten-assassin programma’s plaats
Revolutionary Reformation Journal for Now 6: the jesuits

De Door God Geroepen Profeten draaien dol, vinden nergens Gehoor, worden in de geest afgewezen. Reinder werd als mens van het podium verwijdert.
Leiders zijn hermespriesters, die roepen De Stem Van God een halt toe, omdat ze het verbinden aan een jongen die ‘de weg kwijt is’. Er is nergens op dit soort evenementen, Een Connectie, Laat Staan Relatie Met Jezus En Zijn Bruid Maria Magdalena, De Melchizedek HogePriesterlijke Bloedlijn; Eindtijd Apostolisch Aanstuurders.
Er is geen Geconnecte Volbrengende Zalving Aanwezig In het land en op de wereld, Dan Enkel Daar Waar God Over Spreekt In Openbaring 11, Dezen Twee Getuigen worden door het volk doodgezwegen, gedood en men geeft elkaar cadeautjes, Werkelijk Geroepen Profeten zitten verstikt onder het ariel – Openbaring 6:9-11 – 5e zegel, God Drukt En Wil Connectie Met Mensen Die Zich Waarachtig Naar Hem Uitstrekken. Doch als het valse leiderschap, dit soort evenementen blijft organiseren (God Werkt Niet Door organisatie, dat doen enkel mensen die vrij-metselen met Het Woord Van God), dan Zullen We Meer Gaan Zien dat de duisternis via stemmen Een Kostbaar Geroepen Iemand de dood indrijven. Leb kamai gebeden, gebeden tegen Gods Hart, Lees Jeremia 51:1, bekrachtigen dit nog eens, ze bedoelen het goed, maar plaveien niet Wetend de weg naar de hel, door gebrek aan Kennis gaat het volk te gronde – Hosea 4:6 -, door gebrek aan Visie verwilderd het volk.
De rebelse leiders weten het zelf, ze hebben God in ‘de zak’

De christelijke organisaties zijn door de achterliggende jaren heen, Door Gods Geest Geleidt Reeds Duidelijk Vermaand, men gaat stug door, Blijkt. Het Spreekwoord Zegt: wie niet Horen wil, zal voelen, erg dat de kwetsbaarsten onder hen, niet Worden Geholpen en de trotse leiders steevast doorgaan, niet als Volgelingen Van Jezus Christus, maar als handlers in de ‘huge’ egregore genaamd christenDOM, in een geagendeerde c i a – agenda, verblind als ze zijn, Het Woord Openbaring 3:1-3 wordt niet ter harte Genomen, God Zegt: je staat bekend om je werken, maar je bent dood = christenLIJK. Ik Heb uw werken Niet Vol Bevonden Voor God. 
Het Geheimenis Van Maria Magdalena En Jezus Christus; volle agapèLiefde ontbreekt, en nog heel veel meer, voor Meer Inzicht Hierover Kan Contact Opgenomen Worden.

Hoe dit heeft kunnen gebeuren Heeft God Ten Volle Geopenbaard, Alles Is Er Al, Alles Is Hier
RiverOfFullness.Org

Debatteren? Enkel Agape-Liefde Bewerkt ’n Nederland Boven de waterspiegel!
Kernleugens geestelijk ‘nederland’ Ontmaskerd!

een geestelijke altaar voor een bloedoffer bestaat uit verschillende parameters, waardoor de vijand zijn slag kan slaan. Deze parameters komen sneller op de plek, doordat valse aanbidding De Geest weerstaat, en de mens in de leegte door alien-impulsen gaat organiseren, satan aan het roer.
Dit om een nieuwe wereldorde organisatie te bekrachtigen, deze is namelijk altijd gefundeerd op Bloedoffers Van Profeten, want de hoer is dronken van Het Bloed Van De Profeten, Openbaring 17:6-
in deze dus de staatsstichting opwekking, nogmaals: Artikel Voor Nu: pinkster-opwekkingsegregore opgegaan in ai , Nogmaals goede bedoelingen plaveien de weg naar de hel, goede bedoelingen zijn namelijk op fundament trauma – burger service nummer gebouwd, KindBloed-offers, het fundament van satan, dus de boom van de kennis van goed en kwaad. stichting opwekking is een tegenstelling in zichzelf: dat wat met de staat verbonden is, een stichting, kan NOOIT Opwekking Voortbrengen! Daarom duurt het ook al 62 jaar, zonder…. Opwekking, en… op 1 april opgericht… de joker is aan het werk: Oliedruppel: organisatie botst AANHOUDEND met Organisme

occulte opbouw naar de dood van reinder bruinsma, o.a.:
– Beatrix naar enschede,
Prins Constantijn is in Twente; hij is eredoctor aan Universiteit Twente | Enschede | tubantia.nl
Zij versterkt de resonanties van de vuurwerkramp,
op basis van bloedoffer door de vuurwerkramp (bekrachtiging stam dan )worden de staatsrechters bekrachtigd, algehele occulte agenda wordt bekrachtigd
– In winterswijk werd op 05-06 op het beVrijdingsfeest de moloch (speeltoestel uil) op geëerd
– werking van izebelzwaard in samenwerking met het bloedoffer van Meisje op strand nulde, en in samenwerking met het bloed-offer van froukje ten brink door wilkin van der kamp
– op walibi-flevo vind er in elke oktober, de halloween fright nights plaats, levensgevaarlijk! Deze resonanties worden niet ontkracht door de bidders van opwekking, integendeel deze worden versterkt, waardoor de moordprogramma’s in hen die in het burger service nummer zitten bekrachtigd worden.
– zo in de zomer het festival lowlands
– reinder had een zwart t-shirt met het woord space erop staan. Juist deze dagen is het de agenda mensen in de resonantie van het zwarte gat te brengen, zo was er op het podium van eurovisie songfestival een zwarte zon, werd er bij beau aan tafel gesproken over het zwarte gat.
– hij was met een kennis uit groningen naar opwekking gegaan, Zie Woord Voor NU: groningen
– gert-jan segers, de gifplant (want vermengd kerk en staat, boom kennis van goed en kwaad) heeft ook gesproken op opwekking, dit ook bijdragende aan de dood van reinder bruinsma. Men heeft geen idee, wat in de ongerechtigheidslagen meegenomen wordt en naar buiten resoneert. Gert-jan segers een ultieme wortel van overspel en hoererij, satan in disguise, hij heeft geen idee.
-> na deze nog 7 christelijke festivals voor het komende seizoen, ‘maak je borst maar nat’, kijk maar naar de onderwerpen; agenda nieuwe wereldorde, opwekking in de anti-Christ, Uitwerking Volgt

dit alles geeft een resonantie bolwerk welke moord uitwerkt, hoe meer hemelkoningin hoe sterker het zwaard van izebel, dat De Geroepen Profeten Die Aan Het Opkomen zijn vermoord.
Alle deze resonanties bij elkaar hebben geprojecteerd op reinder bruinsma, zodat de machten in zijn leegte versterkt werden, en er een bloedoffer gebracht kon worden om de mind control over de christenen te versterken. Tegelijkertijd is hij door de duisternis zo onder druk komen te staan, dat zijn hart niet meekwam in hetgeen hij in Teksten uitsprak. 

Reinder bruinsma, Een Geroepen Profeet, is door deze resonanties vermoord, invalspoort hij stond niet In De Orde Van Christus, hij Bewoog niet In De Mantel Van Sulammitische!
leiders zijn verantwoordelijk voor deze dood, zij erkennen De Sulammitische En De Mantel niet, hebben Onze Handreikingen afgeslagen
Wij Hadden deze jongen Kunnen Helpen, We Hadden Hem Thuis Kunnen Brengen In Zijn Profetische Geest. Deze jongen Had Opgevangen Moeten Worden In De Mattheus 26:13 Mantel, zijn dood had Niet Gehoeven.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *