het altaar van wilkin van de kamp

Wij Strijden Niet tegen vlees, We Hebben wilkin van de kamp en allen met hem, Lief Met De Liefde Van Christus. We Zijn Vanuit Christus Verplicht, Nauwgezet Door De Allerhoogste Geleidt, de werken van de duisternis Te Ontmaskeren, Af Te Breken En Op Te Ruimen – 2 Korinthe 10:4-6 – wie in het openbaar zondigt, Moet In Het Openbaar Worden Terecht Gewezen – 1 Tim. 5:20 – De Waarheid Maakt Vrij!

in het wereldsysteem is alles op kop: de zorg beschadigt, de rechters doen onrecht, het schoolsysteem legt lam, framed en maakt dom, de politiek brengt wanorde en verwond de burgers.
zo ook de kerkwereld, deze brengen de leugen voort, waarop het wereldsysteem gebouwd is, de satan doet zich voor als Een Engel Des Lichts. De facade wordt gestuurd door de onderlagen, de facade liegt over De Vervulling Van Het Grote Verlangen en houdt de mensen bezig met het tijdelijke surrogaat. Zo in het bijzonder wilkin van de kamp, centraal door satan gepositioneerd, de valse blauwdruk, die De Ware Blauwdruk, tegenwerkt, uitdragende. Zijn bediening vrij zijn, maakt maar één iemand ‘vrij’ en dat is wilkin zelf en door hem satan. Zijn ‘bevrijding’ is machtsverschuiving, alles brengen onder de mantel van beatrix, alles brengen onder de mantel van de paus, de mensen nog dieper vastzetten. En dat brengt loon met zich mee; meer geld, een grotere ‘bediening’, meer mensen, meer erkenning en faam. Daarom noemt men hem ook publieksgeil, zonder publiek spreekt hij moeilijk. Hij heeft op de industiestraat in aalten een altaar gebouwd (ter hoogte van het station,aalten, de jodendeportatieplek en naast een toenmalige islamitische slachterij) een altaar voor wie?
een altaar voor degenen die hij dient. Op dat altaar hebben zijn goden, nu hun nog diepere verankering gebouwd; een ogenschijnlijk mooi initiatief, maar schijn bedriegt en de duistere geestelijke wereld laat zich kennen.

de egregore evangelisch christenDOM is een mind control fuik, wilkin heeft deze egregore heel bewust overgelverd aan de paus / de jezuiten, alle -ieten samengevat un a.i. (Boek Jozua). In Deze Tijd artificial intelligence. Dit door het verbond te, ‘wij kiezen voor eenheid’, te ondertekenen in de DOM. het kiezen voor eenheid is Niet De Eenheid Waarvoor Jezus Christus De Geopende Deur Werd. Zuivere Eenheid Is Ingaan In Hem, Niet ik Maar Christus Regeert Volgens Zijn Heilige HogePriester Orde

De erfenis van wilkin van de kamp, met zijn clowneske lach, jaren machtsverplaatsing van demonen en het misleiden en offeren van mensen aan de paus. Sealing valley naast het voormalig hoofdkantoor van wilkin van de kamp en op de plek waar voorheen het islamitische slachthuis was. Sealing valley, Een ogenschijnlijk alleen maar ludieke heenwijzing naar silicon valley, wat compleet gestuurd wordt door aliens, maar niet is minder Waar, er is een direct geestelijke lijn getrokken mét silicon valley, en aalten het jeruzalem van het oosten is nog dieper overgegeven aan de resonanties van de nieuwe wereldorde, met als eerste priester wilkin van de kamp; jeruzalem die
De Profeten dood. Vele, vele, vele Voorheen Gezondenen Zullen dit Beamen.

Bij het openen van de westerkerk heeft hij al zijn offer gebracht, jawel, tijdens zijn hoogtijdag; kerstMIS ‘het mooiste feest van het jaar’ kwam met grote regelmaat enthousiast uit zijn mond, dan leeft hij helemaal op, hij en destijds zijn leidersteam waren volledig op de hoogte van het zelfdodingsplan van froukje van de brink – Een Bijzonder Geroepen Profetes, spastisch en in haar jeugd zwaar ritueel misbruikt, het patroon heeft zich voortgezet tot aan haar dood, daarbij was ze spastisch, Maar Bold Voor Jezus Tot haar laatste besluit, ze trok de stemmen in haar hoofd niet meer, er bleek niemand die haar kon Uitredden -, op kerstavond, zou zomaar klokslag 0:00u geweest kunnen zijn. Froukje jarenlang daarvoor gebruikt als broddelap voor de ‘bevrijdingsbediening’ DIE NA DIT OFFER ZEER SUCCESVOL WERD! (met bloedoffers wordt aan sterke demonen een troon gegeven; dit geeft suc-6!) Opmerkelijk Is Ook dat direct na De Grondig Uitgevoerde Opdracht, Die God Ons Gaf rondom de tien kaballahpoorten in groningen – Proclamering Nieuwe Jeruzalem – , ‘geboren om vrij te zijn’ aankondigde in groningen meetings te hebben. De drempel van de afgoden wordt tegen De Drempel Van Het Heiligdom geplaatst.

DOOR DEZE ALIENS WERDEN DE EERSTE BEZOEKERS VAN SEALING VALLEY WELKOM GEHETEN

Iets Is Wat De Geest Erachter Is / iets is wat de geest erachter is Klik Link

de industriestraat een broeiplaats van aliens, allemaal grond gevonden in de zogenaamd bevrijdde mensen uit de ‘bediening’ van wilkin van de kamp. Als er zoveel mensen Bevrijd zijn, waar is dan de Opwekking, en waarom moest ook wilkin zijn deuren sluiten vanwege het coronavirus? Kon hij de mensen daar niet van Bevrijden? Er Is Toch Volledige Genezing In Jezus Christus, Vrij zijn? Ook wilkin heeft een zorgverzekering en ontkent daarmee PER DIRECT Het Verlossende Bloed Van Jezus Christus. Ook wilkin stort geld in de watermachtentempel genaamd walter bos complex.

Opvallend zijn ook de vrijmetselarij-kleuren blauw wit en de beatrixgezinde kleur oranje in het vrij zijn logo

wilkin van de kamp: ‘beatrix een geweldige vrouw!’, beatrix die slot drakensteijn bewoond, boot de groen dreack bezit en een landgoed heeft genaamd rocco dei draconi. Duidelijk wiens priester hij is

toen de westerkerk werd betrokken werd er ook een nieuwe naam gegeven aan deze beweging, het werd ‘EURegio christengemeente’. EUR staat voor europa, europa is de hoer van babylon, waarvan God Zegt In Openbaring 4, Trek Weg Uit haar En In Vers 6 Vergeld, Vergeld haar dubbel. Dit Is Wat God Zelf Zegt, Sterker Gebiedt, Dus Opdraagt

God Belooft alle facades te vernietigen, Hij Heeft Door Zijn HogePriesteres, De Sulammitische – Die Lang Als Zijn Wachter Onder hen Nauwgezet Door De Heilige Geest Heeft Bewogen, verdrukking Diepe Tranen, Mega Openbaringen, In De Dans Met Hem Leidde Hij Haar Via Deze Gethsemané Door De Geopende Deur  -, De Weg Vrij Gemaakt Naar Het Verlangen Van alle heidenvolken: Relatie In De Zalving

Ik Zal alle heidenvolken Doen Beven.
Zij Zullen Komen Naar Het Verlangen Van alle heidenvolken
En Ik Zal Dit Huis Vullen Met Heerlijkheid,
Zegt De HEERE Van De Legermachten.
Haggaï 2:8

Dit alles Is Al Lange Tijd Exposed En Nu Ook Diep Ontkracht, Door Het Volbrachte Offer Van Jezus Christus En Naar De Aarde Gebracht Door Zijn HogePriesters. Er Is Volhardend DoorGeploegd Sinds 2009. De Nieuwe JeruzalemBlauwdruk Is Ingedaald. Jeruzalem Gegrondvest Nu Nog GaandeWeg Als Een Lof Op Aarde Worden Gesteld.
Achterhoek, InvalsHoek Heeft Hij Gesproken, De Zon Der Gerechtigheid Is Opgekomen – Maleachi 4 –

Tot Zijn Eer

Write a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *