woonwijken; alien-projecten

bloed van 15000 bandalezen aan zijn handen,
dit resoneert mee in deze straatnaam, niets is wat het lijkt

Woonwijken; alien projecten Gebouwd in de 80% van de geest waar men geen weet van heeft. Rechtmatig door onbeleden zonde.
met als hoofdplaats washington dc, een stad compleet door aliens aangelegd, het stratenpatroon, één grote landingsplek! Babies ingemetseld in de pyloon in washington, 555 inch boven de grond, 111 inch onder de grond = 666 inch in totaal; anti-christ, terreur.
Pylonen wereldwijd verankeringen van egregores, egregores zijn woningen (sferen, atmosferen, culturen, klimaten, bolwerken) allemaal verzamelnamen voor habitaten van en voor duisternis, opnieuw mogelijk gemaakt rechtmatig door onbeleden zonde van mensen, waarin Kind-bloedoffers en seks-magie, nogmaals dit alles in de onderlagen van de mens, waar men geen Weet van heeft, de 20% wordt door de mind control programma’s aangestuurd dus geleidt, en hier komt de hele zichtbare wereld uit voort, de mens heeft geen Idee, het merendeel bedoelt het goed, ‘goede’ bedoelingen plaveien de weg naar de hel – met Kinder-kopjes – en zo zijn er vele wegen die leiden naar rome, de stad van de hogepriester van dit geheel; de paus, gedijend in het vaticaan, de heuvel waar de slang als god aanbeden wordt, en de paus houdt het corpus van Christus hoog, het lichaam van Jezus waarin hij alle zonde van de gehele wereld in Zich Heeft Opgenomen, men heeft het symbolisch aan het kruishout gehouden, beseffende  en niet beseffende Dat God Zelf Zegt, wat aan het kruishout hangt is vervloekt; resonanties. Het is een resonantie oorlog, alles vakkundig georganiseerd tegen De Zalving, tegen De Opgestane Verheerlijkte Jezus Christus En Zijn Bruid, Maria Magdalena En Hun Nageslacht, De Melchizedek HogePriesterlijke Bloedlijn – Micha 4:8 – De Sulammitische – Hooglied 4. Het is de occulte ‘spear of destiny’ tegen De Heilige Graal; God Voert De Strijd, Door Hen Die Hem Aanhoudend Oprecht Aanbidden En Hem Nauwgezet In Overgave Volgen, Zoals Hij Het Aangeeft. Jezus Christus Bevrijd, De Zalving Leidt De Geroepen Bruid Uit, de 911 terreurlijn -Openbaring 9:11 – Door Het Grote HogePriesterschap – Hebreeen 9:11 – Jezus Christus En De Bruid, Nauwgezet Door De Vader Wiens Naam Een Uitgegoten ZalfOlie Is, Hij Is Liefde, Hij Heeft Haar Gehuwd, Zij Is Als De Dans Van Twee Legers, Hij Doet Een Groot Werk Achter de schermen van het wereldtoneel, Hij Breekt het wereldtoneel Af, het fundament heeft geen Kracht, Jezus Heeft alle zonden en ongerechtigheden aan Het Kruis Overwonnen En overheden en machten aan Het Kruis Tentoongesteld En Over hen Gezegevierd. Het Bloed Van Het Lam En Het Woord Van Het Getuigenis, Bewerkt Het Erfrecht In Ons, Het Diep Thuis Zijn Bij De Vader, Wat Van Ons Is Is Van Hem, Wat Van Hem Is, Is Van Ons, Wij Zijn Één In Hem, Één In De Dans, Één In Elkaar; Een Bruid Zonder vlek of rimpel; Het Is Besloten En Verankerd In Sion, Buiten Sion is daar rechtmatige grond voor alles wat vloek bewerkt; een schouwspel voor Engelen en demonen, mensen hebben geen Idee, ze gaan mee met allerlei wind van leer, en spreken destructie uit over elkanders leven, Want Woorden Hebben Scheppende Kracht en woorden hebben vernietigende kracht. Via de boom van kennis van goed en kwaad; de boom van de vrijmetselaars, waarin wetenschappers als goden worden gediend.
Zo is de vrijmetserij begonnen als geheime orden binnen de bouwwereld van de kathedralen, in de kathedralen werd de geheime kennis verwerkt om De Zalving tegen te houden, hebben ze symbolieken in de wereld geroepen om alles te verzegelen. En zo is de zwarte franse lelie, welke staat voor de ‘spear of destiny’ het centrale doodszegel op alles wat met Maria Magdalena te maken heeft, Haar Evangelie is ook vakkundig uit De Bijbel verwijdert, omdat Ze Het Geheimenis Is, Jezus Meest Geliefde Apostel, Jezus Eerst Gezonden Apostel, petrus wees Haar af, zo ook de overige discipelen, ze wezen De Zalving af; Het Geheimenis, De Heilige Graal En men ging door met het verkondigen van het evangelie, maar past Mattheus 26:13 niet toe, TEGEN Jezus Opdracht; het petrus-evangelie; hij werd het voertuig van de nieuwe wereldorde, hij ontaarde in het vaticaan; het fundament van satan; de anti-Christ; het corpus van christus troont hoog; aliens gedijen erop, zie het houtsnijwerk in het auditorium achter de zetel van de paus. De zon welke staat voor apollyon is destructie – Openbaring 9:11 – en leidt naar abaddon. De paus verbonden met het pantheon, heeft via alle beeltenissen van de wereldgoden direct verbintenis met de sterrenhemel, de sterrenhemel waarin de occulte energien zich hebben verzameld, doordat mensen afgoden aanbidden en hun hele handelen doordrenkt is met Kind-bloedoffers en seks-magie, voeding voor de aliens. Met de Kind-bloedoffers wordt het harnas van de gevallen engelen bekrachtigd, de quelipots.
Zo heeft elk symbool, en elke naam occulte krachten, de weeknamen, de maandnamen, de straatnamen; de mens is verweven in de hele merovingian dynastie de valse koningslijn die altijd probeert De Zalving te verstikken. Deze vermenging is gestart toen De Dochter Van Jezus Christus En Maria Magdalena, Sarah Huwde Met een koning uit deze bloedlijn. God Ploegt En Splits Met Terugwerkende Kracht Tot Aan dit punt, roze kauwgom Wordt Weer Rood En Wit, De 144.000 Beginnen Mee Te Bewegen In De Dans Van Twee Legers.

woonwijken; alienprojecten Uitgelicht

tot stand gekomen vanuit de molochmuilen genaamd gemeentehuizen. Waar je vader je Eerst GeboorteRecht heeft verkocht voor een valse zorgstelsel in de mantel van de valse vrede. Je werd een persona, = masker te herkennen aan een eigen nummer; er mag met je gedaan worden wat de staat wilde, voor hen ben je 700.000 per leven waard, zo mag je een woning uitzoeken, in de door hen gecreeerde bestemmingsplan, alles tot doel om jouw levenskracht te oogsten, wonende in nauwgezette occulte architectuur; mind control bepaald je handel en je wandel, je hebt er geen Weet van en denkt Gezegend te zijn, want je bid tot God en gaat zondags naar de kerk, wat In Jezus’ Nieuwe Werk Niet Eens Meer Kan, Hij Is De Tempel, God En Het Lam, Waarin Geen tempel Meer Te Vinden Is – Openbaring 21:22 – . vrijmetselaars hebben tijden en wet verandert; dit heet babylon, God Zegt Vertrek Uit babylon, Opdat je geen deel hebt aan haar zonden en Niet ontvangt van haar plagen – Openbaring 18:4 – Vakkundig stuurt de geest van imperialisme je aan om een levenstraject te wandelen, van begin tot het eind programmering, zij hebben de control, zij houden de controle, Totdat jij je Bekeerd En Eruit Stapt, Nauwgezet Door De Zalving Geleidt. Niemand Is Hier Nog Op De Juiste Wijze Mee Gestart, Dan Enkel De Eerste Twee Op Aarde Vrijgezette HogePriesters Onder Leiding Van De Grote HogePriester Jezus Christus Vanuit De Troon Van De Vader, Hij Die Een Uitgegoten ZalfOlie Is, De Twee Olijfbomen En De Twee Olijftakken Die Gouden Olie Uit Zich Laten Lopen, Ze Zijn Geplaatst Aan Weerszijden Van De Rivier Met De Verheerlijkte Christus In Hun Midden; De Geopende Deur, De Rivier Die Uitmond In de zee, de zee staande voor de bevuilde geesten van de nog niet Thuisgekomen mensen, De Rivier Maakt de zee Gezond – Ezechiel 47:8 –

de ouders zelf ook vastgezet in het burger service nummer worden strak door aliens geleidt om hun Kinderen ook in hen (de aliens / alienresonanties) groot te brengen, het ziet er prachtig uit aan de buitenkant en mensen zijn zo lief. het vlees, de destrucutieve behoeften van Het Kind worden gekoesterd en gevoed, het Kind wordt verwend, hier sluit de architectuur van de straten, steden op aan, een verkleving, waarin een werkelijkheidsbeeld wordt neergezet dat compleet illusoir is. Het Kind denkt dat het die persona is, een persona geleidt door vleselijke, destructieve behoeften. Hierop wordt het schoolsysteem en de baan uitgezocht, de zelfontplooiing, de behoeften van de ziel, dit wordt door de ouders geprezen en de aliens leiden de opgegroeide kinderen naar andere straten met andere namen, nieuwe programmeringen in het wereldsysteem; 111 – 222 – 333 – 444 – 555 – 666 programmeringen, trolleybussen, oplopend naar een cruciaal hoogtepunt gecentreerd in nederland; de erasmusbrug is hier het monument van ; alle wereldlijnen lopen via de voeten van de vrouw die met haar benen omhoog (wijdbeens) ligt als zijnde een brug, maar ze is een open poort, een portal voor aliens, het is het omgekeerde van de Roeping Van Maria Magdalena, De Sulammitische, De Heilige Graal, destructie tot in De Baarmoeder, de troon van petrus, uitdragende het petrus-evangelie. Het eurovisie-songfestival is enkel nog uit te voeren en te bezien via artificial intelligence, het alien-leger, alle -ieten verzameld in de mantel van de paus; de jezuiten, in Het Boek Jozua kun je lezen Hoe Jozua ai Kon Veroveren en waarom het Hem eerst Niet lukte. Deze tijd is erger; Gods Geroepen Bruid Heeft De Ultiem Jozua Opdracht; Eenheid Door De Zalving Zuivere Intuitie, Niet Meer ik Maar Christus Regeert Door De Hem Aangestelde Zuivere Orde, Aan Het Leger Gaat Een Priesterschap Vooraf; Het HogePriesterschap Door De Grote HogePriester Jezus Christus Heeft Door De Geest Bevestigd de paus van De Troon Gestoten; Het Priesterschap Staat, Doet 24/7 Diepgaand Voorbereidend Werk, Zodat Nu Eindelijk Gods Leger Op Kan Staan Om Te Volgen, babylonische tijdklok tikt, 18-05-2021 in navolging van duncan laurence met zijn alien-licht is de anti-christ voornemens zijn werk te doen in rotterdam; ‘open it’, de nu nog voor de mens verborgen ongerechtigheidslaag in hun geest zullen in deze tijd geopend worden, te weten wereldwijd. God Verhoedde het Voor Oren Die Horen En Harten Die Echt Willen. Rotterdam -> europoort, de poort van de hoer van babylon, nederland springplank van de illuminatie, Geroepen Tot Reformatie.
het zijn niet de demonen, het is het vlees van de mens! De Mens Zal Zich Diep Moeten Bekeren, Overgeven En Radicaal Non-Stop Toewijden. Het Nieuwe JeruzalemHuis Dienen En Deze Tot Glorie Laten Vestigen Op Aarde. God Rust Niet En Wij Rusten Niet Totdat Jeruzalem Is Gevestigd En Tot Lof Op Aarde Is Gesteld, Dit Is Zijn Woord, Dit Is Ons Woord, Wij Houden Ons Woord, Staande Op Zijn Belofte, Bewegende Vanuit Zijn Erfdeel, Jezus Christus’ Is Niet Voor niets Ons Voorgegaan, laat jij Het Antwoord liggen? Of Strek je je knikkende knieen en Hef je je handen Om De Juiste Strijd Te Strijden Op De Plek Van Voor De Grondlegging Der Aarde Voor jou Bedoelt, De Enige Plek Voor Een Leven Met EeuwigheidsWaarde. Trots is het karakter van de slang, Nederigheid Baant De Weg Voor De Geest, Lofprijs En Aanbidding Geeft God De Mogelijkheid Ten Volle De Strijd Te Voeren, Hij Die Ons De Overwinning Reeds Gegeven Heeft, En Ons Heeft Geplaatst Aan Een Rijkgevulde Tafel In De 24/7 Shabbat. Zijn Wegen Zijn ondoorgrondelijk, Hij Is Een God Van Paradoxen, schijnbare tegenstellingen. Welkom In Zijn Rivier. Je Bent Uniek Geschapen.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *