OPTREDEN LADY GAGA BIJ INAUGURATIE BIDEN, EEN BOM VAN SATANSRESONANTIES WORDT DE AARDE OVER GEPOMPT!

OPTREDEN LADY GAGA BIJ INAUGURATIE BIDEN, EEN BOM VAN SATANSRESONANTIES
WORDT DE AARDE OVER GEPOMPT!

VOLLE DEMONISCHE IMPARTATIE DOOR OPTREDEN DIEP SLACHTOFFER SATANISCH RITUEEL GEPROGRAMMEERDE LADY GAGA TIJDENS INAUGURATIE BIDEN, ZE WIL ERUIT MAAR WEET NIET HOE,GOD ZIET HAAR; ZE WORDT OMVAT!


      
                                
  
 

Ultieme hoge satanisch ritueel mind control geprepareerde slachtoffer / slaaf, zingt morgen bij de inauguratie van joe biden.
Ze wil er zo graag uit, heeft haar ziel aan satan, aan de illuminatie verkocht.

ze 
Kan Eruit Door Thuis Te Komen In De PriesterMantel Van De Sulammitische! De Mantel Van Sulammitische Wast Aan, de mantel van de paus wordt steeds meer en meer in de wereldbevolking Afgebroken, Het Boek Openbaring Gaat Compleet In Vervulling, Geen Iota Of Tittel Wordt Afgedaan Aan Wat Jezus De Christus Heeft Gezegd. Hij Zei: Overal Waar Dit Evangelie Wordt Verkondigt Wordt Ook Gesproken Over Wat Zij Heeft Gedaan Aan Mij. Wie Verkondigt Dit??? Wie Ontvouwt Dit Geheimenis? Die Spreekt Het Ware Evangelie, Diens Spreken Wordt Gedragen Door Zalving, Hij Leidt Door De Geopende Deur. Alleen Door je Te Scharen Onder Zijn Spreken, Onder Zijn ZalvingsMantel, Ben je Beschermd Tegen de hoge en diepe satansresonanties die morgen door bovenstaand slachtoffer, welke tegelijk dader is, die over de wereld worden gepompt diepe, diepe impartatie van ontkenning en versluiering. In deze dagen volle voorbereidingen, veel en veel ritueel sexmagie en vele en vele rituele Kind-bloedoffers, op de meest sadistische wijze, niet voor te stellen en toch de drager van dit satanische wereldsysteem, met voorlopers, bil gates, de clintons, biden, barack obama, soros, mark zuckerberg, elon musk, de rothshields, de rockfellers, elon musk en velen, velen meer.

6000 jaar lang heeft het koninkrijk van de duisternis de mensheid geregeerd, Sinds 12-12-’12, Is Zijn HogePriesterSchap Opgestaan,
In De Mantel Van Het HogePriesterschap Gaat Psalm 91 Daadwerkelijk
In Vervulling.


iedereen is schuld, men krijgt de leider die ze willen, God Leidt
De Zijnen Uit. Uit 
de hekserij van de Kind-Bloed-offers. 


Zalig Zijn De Armen Van Geest,
         Want Van Hen Is Het Koninkrijk Der Hemelen.
Zalig Zijn Zij Die Treuren, Want Zij Zullen Vertroost Worden.
Zalig Zijn De Zachtmoedigen, Want Zij Zullen De Aarde Beërven.
Zalig Zijn Zij Die Hongeren En Dorsten Naar De Gerechtigheid,
Want Zij Zullen Verzadigd Worden.
Zalig Zijn De Barmhartigen,
          Want Aan Hen Zal Barmhartigheid Bewezen Worden.
Zalig Zijn De Reinen Van Hart, Want Zij Zullen God Zien.
Zalig Zijn De Vredestichters,
         Want Zij Zullen Gods Kinderen Genoemd Worden.
Zalig Zijn Zij Die Vervolgd Worden Om De Gerechtigheid,
         Want Van Hen Is Het Koninkrijk Der Hemelen.
Zalig Bent U 
als men u smaadt en vervolgt,
         en door te liegen allerlei kwaad tegen
 U spreekt, Omwille Van Mij.
Verblijd En Verheug U, Want Uw Loon Is Groot In De Hemelen,

Want zo hebben ze De Profeten vervolgd Die Er Vóór U Geweest Zijn.
Mattheüs 5:3-12


Zijn 144.000 Profeten Staan Op, Komen In Positie, Met De Sulammitische
En De Zoon Vormen Zij Het Priesterschap, De Bescherming, De Vuist Van God,
 tegen eeuwen van hoge satanische mind control, Hij Heeft Het Voorzegt In Al Zijn Profeten – Jesaja 66, Jeremia 31:22, Zacharia, Micha 4, Openbaring – Het Is Nu De Tijd, De Tijd Dat De Steen Die het beeld Omver Geknald Heeft, Deze Steen Is De Hele Aarde Aan Het Bedekken.
 Haar Water Stroomt Over De Aarde En Wordt Gedronken Door Hen Die Waarheid Zoeken, Door Hen Over Wie Jezus De ZaligSprekingen Spreekt
Wiens Water Gaat Jouw Binnenste In / wiens water gaat jouw binnenste in.
De Bron De De Schepper, de bron van de gevallen engel, die eva (nu lady gaga) verleidde in De Hof.

Nu Kun jij Kiezen, er is geen grijs Er Is Alleen Wit en er is alleen zwart

Het Grote Oordeel Is Hier

Ben Jij Een Schaap En Kun Jij Mattheus 5 Ter Harte Nemen
ben jij een bok en een container van de grote ontkenning (the great reset)
die de zombiestaat inluidt.

vluchten kan niet meer, Jesaja 28 In Vervulling

Daarom, Zo Zegt
    De Heere HEERE:
Zie, Ik Leg In Sion Een Steen Ten Grondslag,
    Een Beproefde Steen,
Een Kostbare Hoeksteen, Die Vast Gegrondvest Is.
    Wie Gelooft, Zal Zich Niet 
weghaasten.
Ik Stel Het Recht Tot Meetlint,
    En De Gerechtigheid Tot Paslood.
De Hagel Zal 
het toevluchtsoord van de leugen Wegvagen,
    Het Water Zal
 de schuilplaats Overspoelen.
Jesaja 28:16 – 17
 


                                                                                    …..Voor Ore, Die Horen
 

Met Groot Respect Voor God En Het Lam
En Zijn Bruid De Sulammitische, Zij En Zij Alleen


In Zijn Heilige Naam Gesproken,

Zijn Getuige,
David Joshua Israël Immanuel Ben Sion
Apostel, Overziener, PriesterKoning In Het Nieuwe Werk, Reformator
– Jesaja 43:19, Mattheüs 26:13, Openbaring 5:10 –

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *