Maria Magdalena Is Met Jezus De Christus, De Gezalfde

God Is Namelijk Man En Vrouw En Is Ook Naar De Aarde Gekomen Als Man En Vrouw, Als Man Jezus Christus En Als Vrouw Maria Magdalena, Micha 4:8 In Het Melchizedek HogePriester Geslacht – Zie Boek Hebreeën – . Zij Samen Zijn De Christus, Zij Samen Zijn De Redder
Van De Schepping, Zij Samen Zijn God. In Deze Dagen Terug Gekomen Als De Vrouw En De Zoon, Één Van Geest, De Enige Ware Eenheid Waarop Gods Goedkeuring; Baal Perazim,
De God Van De Doorbraak.

Jezus De Christus, De Man Bevrijdde Eerste De Vrouw Van zeven demonen (getal van volheid), Op Het Moment Van De Bevrijding Is Daar Gelijk De Vervulling Met De Volheid, Want Maria Magdalena Liet geen leegte bestaan, Ze Sloot Naadloos Op Hem Aan En Dronk Hem In;
Hij Haar, De Volbrengende Zalving. Nu Heeft De Vrouw, De Maria Magdalena, De Sulammitische, De Man van zeven demonen Bevrijd. Zo Is Ook Het Gezuiverde Mannelijke Nu Aanwezig Op Aarde, Zoals Het Vrouwelijke, Optimaal Bevrijd En Tot Volheid Gebracht, De Derde Adam. In Maria Magdalena Werd De Twee Eva, De Sulammitische Is De Derde Eva: COMPLETION,
Het Volk Is Zeer Gewillig Op De Dag Van Hun Kracht.

Het gehele christenDOM ontkent De Gezalfde Maria Magdalena en verloochend compleet Jesaja 53, allen hebben een ziektekostenverzekering

En De Zevende Engel Blies Op De Bazuin, En Er Klonken Luide Stemmen In De Hemel, Die Zeiden: de koninkrijken van de wereld zijn Van Onze Heere
En Van Zijn Gezalfde Geworden, En Hij Zal Koning Zijn In Alle Eeuwigheid. Openbaring 11:15

Dit Is Het Woord Dat Aquila Deborah Ontving Op Haar Eerste Bezoek Aan Patmos In De Maand 05-2011, Ik Ontving Dit Woord Op Hetzelfde Moment Toen Ik 4 Dagen In De GebedsKamer Doorbracht; We Bliezen Op Hetzelfde Moment De Shofar, Ik In De GebedsKamer In winterswijk, Zij Voor De Grot Van Johannes Op Het Eiland Patmos, Die Nacht Zag Zij In De Geest, Dat Hij Twaalf Stukjes Papier Vanuit De Lucht Naar Beneden Liet Dwarrelen, Elk Met Een Opschrift, Welke Tezamen, De Bootcamp ‘The Apocalypse Unveiled’ Zouden Gaan Vormen, Vanaf Het Moment Van Aankomst Op Het Eiland En Specifiek In De Eerste Nacht, Openbaarde Hij, Veel, Heel Veel, En Hij Sprak En Hij Openbaart En Spreekt Nog Steeds, Vanuit Een Aanhoudende Rivier Van Glorie, Tot Op Heden Een Aanhoudende Rivier Van Volheid; Het Is Gegeven Tot In Eeuwigheid, De Deur Is Open – Openbaring 4:1 –

Hier Is Zijn Gezalfde, De Maria Magdalena, Van Hem EN Van Haar Zijn de koninkrijken van De Aarde Geworden. Jezus Christus Wordt Vertegenwoordigt In De Zoon. Zo Staan Er Twee Getuigen Op.

De Doorbraak Van De Zalving Start Met De Erkenning Van Wie Maria Magdalena Is.

Het gehele christenDOM is het slot op Het Zicht Van Wie Zij Werkelijk Is, er is geen kerk
die Het Evangelie Van Jezus Christus Predikt, Want Hij / Zij Die Het Evangelie Van Jezus Christus Predikt, Verkondigt OOK Wat Zij Aan Hem Gedaan Heeft, Namelijk Hem Gezalfd
Voor de begrafenis
– Mattheus 26:12 – . En Weet Dat Een Meerdere Altijd Een Mindere Zalft – Hebreeën 7:7 –
Dat Betekent Dat Zij Met Hem Meeging Door de dood, door het dodenrijk, ALLEEN Daardoor Kon Door Het Offer De Verheerlijking Volbracht Worden, Hij Ging In Haar Door de dood Heen En Zij In Hem, Hij Sprak In Haar tot de overledenen ten tijde van Noach, In Deze Tijd Volbracht, 2000 jaar Tot Nu diep onnodig leed, En Nog Krijgt Zij geen Gezicht… Vanochtend Sprak God Opnieuw Tot Haar, Hosea 11:1-11… Zij Weet
Een Diep, Oneindig Diep Geheimenis Welke De Deur Is Tot Wedergeboorte, Hiervoor Is Namelijk Het Mannelijke ÉN Het Vrouwelijk Zaad Nodig, Want Het Is Hét Vrouwelijke Zaad Dat de kop van de slang Vermorzeld Genesis 3:15, Daarom Kon Jezus de kop van de slang In Gethsemané Met Zijn Hak Vermorzelen, Hij Was Één Geworden Met De Vrouw, Met Maria Magdalena, Met God
De Vrouw, Zij Staat Beschreven In Openbaring 12, In Jesaja 66, In Micha 4, Jeremia 31:22, In Hooglied

BEKEER En ERKEN Dat Maria Magdalena Samen Met Jezus Dé Christus Is, ALLEEN DÁN Kan Wedergeboorte Plaatsvinden! Psalm 87:5, Ware Wedergeboorte Vind Plaats In Sion, Man Voor Man Wordt Daarin Geboren, Zij Huwt Haar Kinderen – Jesaja 62:6-7 – En Maakt Ze In Haar Tot Één Glorieuze Gemeente Voor Christus, De Allerhoogste Zelf Doet Haar StandHouden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *