the pilgrim fathers

En elke stuurman, al het volk op de schepen, zeelieden en allen die op zee hun werk doen, bleven van verre staan,
en zij riepen toen zij de rook van haar verbranding zagen: Welke stad was aan deze grote stad gelijk?
En zij wierpen stof op hun hoofd en riepen huilend en treurend: Wee, wee de grote stad, waarin allen die schepen op zee hadden, rijk zijn geworden door haar weelde. Want in één uur is zij verwoest.
Verblijd U Over haar, hemel, Heilige Apostelen En Profeten, Want God Heeft Uw Vonnis Aan haar Voltrokken.
En Een Sterke Engel Hief een steen op als een grote molensteen, En Wierp die in de zee, en zei: Zó zal Babylon, de grote stad, met geweld neergeworpen worden, en het zal nooit meer gevonden worden.
Openbaring 18:17-21

de pilgrimfathers kwamen naar leiden en hebben daar 11 jaar gewoont. met een emotionele, maar bovenal met een hun onbewuste geestelijke reden: resonantieoverdracht en resonantieopname. Daar waar Niet In De Zalving Bewogen Werd, Door Erkenning Van De Mantel Van Jezus Christus En De Maria Magdalena, werd er in het religieuze verstand bewogen, Niet Christus, Dus Niet De Zalving.

deze pilgrimfathers zijn de voorlopers van de foundingfathers, dus staan aan de basis van de verenigde staten. uit de lijn van deze pilgrimfathers zijn zeven amerikaanse presidenten voorgekomen: grant, coolidge, taylor, f.d. roosevelt, george h.w. bush, george w. bush en barack obama. een hele hoge ongerechtigheidslijn, waar de leiden resonanties in meegenomen zijn. Hierin hebben zij de resonanties mee naar amerika genomen, en waren dezen als zaden daar en in hun nageslacht achtergelaten, dit allemaal in lijn met de petrus, de ‘beschermheilige’ van leiden, diepe diepe occulte geheimenissen.

Deze occulte lijn Heeft God Geopenbaard En Met De Openbaring Is Daar Ook De Ontkrachting van deze lijn. Hij Heeft Laten Zien Dat Hij het hele ‘vrij’metselarij netwerk Oprolt.  Dit is allemaal Het Vonnis Dat In God Al Voltrokken Is En In de geesten van De Geroepenen Voltrokken Wordt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *