Let op het einde van uw voorgangers

Nederlandse evangelist Jan Zijlstra op 82-jarige leeftijd overleden | Nederlands Dagblad

Waar je je onder buigt, wordt je door verzwolgen

De Zuivere En Onbevlekte Godsdienst Voor God En De Vader Is Dit: Wezen En weduwen Bezoeken In Hun verdrukking En Zichzelf Onbesmet Bewaren Van De wereld. Jak. 1:27

Hij Heeft de overheden en de machten ontwapend, die Openlijk Te Schande Gemaakt En Daardoor Over hen Getriomfeerd. Kol. 2:15 

Zie Ook Journal For Now 9: are the authorities that exist appointed by God?
The satanic claim in romans 13:1-7 Klik Link

Let Op! Wij Strijden Niet Tegen mensen, Maar Tegen de geestelijke werkingen die in de mensen doormiddel van spirit en mind control werken. Dezen rechtmatig door de onbeleden ongerechtigheden in de onGezuiverde diepte van de mens. Wij Hebben de mensen Lief Met De Liefde Van Christus, Onze Deur Is Altijd Open, Ontmaskeren Zoals Hij Ons Opdraagt In Efeze 5:11 En Wij Zegenen Zijn Uitzuiverende Werk. 

jan zijlstra, vrijgezet door benny hinn;

benny hinn diepe banden met de paus, dus met de troon van petrus, dus met corona, de kroon van de slang, zie koepeldak st. pieter,

C O R O N A

dus vaticaan; betekent heuvel die de slang als god aanbidt. Hoereer niet met babylon, want dan ontvang je ook haar plagen – Openb. 18:4 –. Corona, de petrus ziekte, voor ieder die met de paus hoereert. Jan zijlstra zei vaak; dat hij vele vragen had als hij boven kwam. God Gaf hem De Antwoorden Op Aarde Al ;Mattheus 26:13, maar hij wees Ons af. Een vrouw waarin demonen zich vol manifesteerde tijden de aanbiddingsdienst, kon een kaartje invullen en naar huis gaan, een pedofiel die jarenlang zijn Dochter misbruikte, was welkom in de kerk en kon parkeerdienst doen. Hoe kan dit??? Dit is de mantel van de paus waarin jan zijlstra opereerde! Zieken die Genezen En Bevrijd Worden? Nee, machtsverschuiving! kleinere demonen maken plaats voor grotere demonen, kleinere leugens maken plaats voor grotere leugens: machtsverschuiving, Zie Artikel: Bevrijding of machtverschuiving; dieper in de mantel van de paus. En dat zal nu jan zijlstra’s grootste Openbaring Zijn: hij was al die jaren een agent provocateur; een visser van mensen voor  zijn paus, voor zijn petrus; typerend: zonden hoefde niet Beleden Te Worden Voor de gemeente. 
Ook typerend is, geconstateerd door iemand die jaren met zijn vrouw bij hem gedient heeft; jan liet niemand op zijn niveau komen, laat staan dat hij hen Vrijzette. Typerend Is Wat Het Hart Van Een Waar Volgeling Van Jezus Is, Dat Zijn Discipelen Verder Komen Dan Hijzelf Is. Dit Is Het Hart Van Jezus En Hij Sprak Aan het einde der tijden Zullen Jullie Grotere Dingen Doen Dan Ik Deed – Joh. 14:12 –

RhemaWoord Vanmorgen Vanuit De Troon In deze Ontvangen: Spreuken 28:10A: wie oprechten doet dwalen op een verkeerde weg,
zal zelf in zijn kuil vallen (sterven aan corona),
Maar Wie Oprecht Zijn, Zullen Het Goede Erven.

degene die Profeteerde, was gelijk de blokkade, en zo nog minstens 60, die Gods Woorden Mochten Spreken Over Ons Bewegen en Ons vervolgens afwezen. wie is de volgende?

Zie Artikel: profeten Profeteren, Gods Spreekt Klik Link

Als er iemand in nederland als eerste zijn kerk had moeten open gooien ten tijde van corona, had het jan zijlstra geweest. (De Ware Gemeente Is Van Jezus Christus, mensen hebben geen kerken!) met alle zogenaamde Bevrijdingen en Genezingen die onder zijn handen zijn gebeurt, hij had dan toch Het Ultieme Getuigenis Van zijn God? Daarbij zijn woorden ‘ga niet voor De Genezing Maar Voor De Genezer‘. Nu blijkt wie hij werkelijk al deze tijd heeft gedient. Een nieuwe wereldorde predikant: ‘één bedrijf met vele filialen’ was zijn geijkte uitspraak, de katholieke kerk niet uitgezonderd.
Dit alles was hij zichzelf niet Bewust, maar zijn trots heeft gezorgd dat hij zich niet in De Juiste Orde Liet Plaatsen. Hij wees als zovelen De Omvatting Van De Vrouw – Jer. 31:22 – af. Het Nieuwe Ongewone, Ja Zelfs Vreemde Werk – Jes. 43:19 – .
Trots is het karakter van de slang

(…) Zijn ziekte was heel ernstig. Desondanks zocht hij in zijn ziekte niet (Enkel) De HEERE, maar de geneesheren. (…) Hij stierf.
2 Kronieken 16:12-13

Zo asa, zo ook jan zijlstra 


Bovenstaand boek bewijst de afbraak van het christenDOM door de nieuwe wereldorde. Dit boek duidt dit als slecht, Terwijl Dit MOET gebeuren, het beest haat de hoer, christenDOM IS de hoer! Dus Wordt Afgebroken, Jezus Vraagt Volgelingen, geen religieuze mensen in de egregore christenDOM; christenLIJK Noemt God hen – Openb. 3:1-3 – Hij Roept Op Bekeer je En Versterk Hetgeen dreigt uit te sterven!

 

Mattheus 26:13, Micha 4:8

ENKEL REACTIE ONDERBOUWT DOOR EEN RHEMAWOORD
HET IS HET LEVENDE WOORD EN ENKEL HET LEVENDE WOORD, DE BRON VAN WAARUIT ALLES ONTSPRINGT


RiverOfFullness.org

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *