Author Archives: Joshua David

kerkelijk besef?

alles wat In VredesBeraad Tussen De Zerubbabel En De Jozua Priester, Heden De Twee Getuigen Blauwdruk,
Wordt Geoordeeld Breekt God Af, Zo Ook
onderstaande. Daar Breekt God Door: Baal-Perazim;
De God Van De Doorbaak!
We Strijden Niet
tegen mensen
Doch Tegen de overheden, Tegen de machten, Tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk,
de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. – Efeze 6:12 –
We Hebben
de mens Lief Met De Liefde Van Christus En We Zegenen Zijn Werk
 

een ongegronde vloek treft geen Doel – Spr. 26:2 –. Jezus Spreekt niet Overkerkelijk besef‘, Hij Laat Zien Dat Er In Haar geen tempel Is. ThuisKomen In Het Nieuwe Jeruzalem – Ope. 18:4, Ope. 21 -, Dat Is Dé Weg, Jezus Zelf Breekt de religieuze wereldse tempels Af, Hij Komt niet om vrede te brengen, Doch Het Zwaard, alleen vlees kan daar niet tegen, waarom wordt er hier platform gegeven aan vlees en het religieuze denken van de slang? van der sluijs straalt niet De Opgestane Christus, maar een andere geest.

babylon is niet Te Genezen – Jer. 51 –

alles wat In VredesBeraad Tussen De Zerubbabel En De Jozua Priester, Heden De Twee Getuigen Blauwdruk,
Wordt Geoordeeld Breekt God Af, Zo Ook
onderstaande. Daar Breekt God Door: Baal-Perazim;
De God Van De Doorbaak!
We Strijden Niet
tegen mensen
Doch Tegen de overheden, Tegen de machten, Tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk,
de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. – Efeze 6:12 –
We Hebben
de mens Lief Met De Liefde Van Christus En We Zegenen Zijn Werk

dat aan dit compleet anti-Christ denken platform wordt gegeven, babylon is NIET Te Genezen – Jer. 51 – vaccineren is het direct ontkennen van Jesaja 53 DUS ontkennen van Christus, allemaal het domein van de slang, er zitten cellen van geaborteerde Babies in vaccins, vandaar dat na 1992 het autisme door deze vaccins explosief is gestegen! onderdeel van de illuminatie agenda om de mensheid te vernietigen en een slavenwereld te creeeren complotdenken? Of Spreek Het Woord hier al 6000 jaar Over? Wordt Wakker En Kom Uit je domheid door onGehoorzaamheid – Rom. 1:18 – Kom Uit babylon, Zoals Hij je Daartoe Oproept En Ga Het Geheimenis Van Matt. 26:13 Verstaan, Het Geheim Van De Mantel Van Sulammitische, De Bruid Van Christus, En Christus – Openb. 11:15 –

De Waarheid

alles wat In VredesBeraad Tussen De Zerubbabel En De Jozua Priester, Heden De Twee Getuigen Blauwdruk,
Wordt Geoordeeld Breekt God Af, Zo Ook
onderstaande. Daar Breekt God Door: Baal-Perazim;
De God Van De Doorbaak!
We Strijden Niet
tegen mensen
Doch Tegen de overheden, Tegen de machten, Tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk,
de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. – Efeze 6:12 –
We Hebben
de mens Lief Met De Liefde Van Christus En We Zegenen Zijn Werk

Door Wedergeboorte – Joh. 3:3 – Alleen Van Daaruit GaanDeWeg Meer En Meer Zicht.
UIT babylon Te Gaan Openb. 18:4, IN De Mantel Van Christus En Zijn Bruid Te Komen – HGL 6:13 – ,
Geheim En De ToetsSteen Voor Het Ware Evangelie: Mattheus 26:13 Zien En Uitleven!

heb je nog een zorgverzekering, ontken je Jesaja 53, verloochen je Christus, pleeg je geestelijk overspel – Hos. 4:8 -, betaal je nog mee aan een staat welke geld gebruikt voor abortussen, wapens, terreur, ben je nog vol in babylon en niet In Christus! dus blind en leef je de leugen, ook bovenstaande is vanuit een griekse humanistische bril geschreven. OgenZalf Voor rik op den brouw

storing kanibalistisch restaurant mcdonalds

McDonald’s wereldwijd urenlang getroffen door ICT-storing – Technieuws

God Breekt Door Zijn HogePriesters Heen het systeem Af. Hij Rolt de tweede hemelen Op. Niets is toeval, Alles Heeft Een Ooorzaak, Alles Heeft Een Bron / alles heeft een oorzaak, alles heeft een bron. 

Mcdonalds restaurants zoals alles in het wereldsysteem zijn ontstaan uit zonde, ongerechtigheid en KindBloedoffers en hebben ook tot doel deze gaande te houden. het programmeren van monarch mind control slaven, Zie boek mind control – pag 74 –  geschreven door een ‘ex’mind control slaaf brice taylor:  de restaurants met de gouden bogen worden gebruikt in  De Geest Drukt: systemen reageren: weeën

wilkins andere evangelie

alles wat In VredesBeraad Tussen De Zerubbabel En De Jozua Priester, Heden De Twee Getuigen Blauwdruk,
Wordt Geoordeeld Breekt God Af, Zo Ook
onderstaande. Daar Breekt God Door: Baal-Perazim;
De God Van De Doorbaak!
We Strijden Niet
tegen mensen
Doch Tegen de overheden, Tegen de machten, Tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk,
de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. – Efeze 6:12 –
We Hebben
de mens Lief Met De Liefde Van Christus En We Zegenen Zijn Werk

dit alles zegt wilkin van de kamp zonder De Opdracht Van Jezus Vervuld Te Hebben, ALLES Achter Te Laten – Luk 14:25-35 -, zonder Aan De Opdracht Van Openb. 18:4 Te Gehoorzamen: Weg Trekken Uit het wereldsysteem, OPDAT… zonder Gehoorzaam Te Zijn Aan Dé ToetsSteen Voor Het Ware Evangelie Math. 26:13. Welk evangelie preekt hij? NIET Het Evangelie Van Jezus Christus, maar een evangelie in babylon dat wel voor een tijdelijke emotie zorgt, Doch niet Voor Een Blijvende Verandering, wilkins evangelie Leidt niet Tot Koninklijk Priesterschap En Priesterlijk Koningschap – 1 Petr. 2:9 – , Doch een tijdelijke opwekkingsegregore, hoe goed bedoelt ook… goede bedoelingen plaveien de weg naar de hel…
met KinderKopjes: KindBloedoffers, daar waar babylon op gedijt, de christen met zijn occulte ‘zorg’verzekering betaald hier VOL aan mee!
BLOED-SCHULD!
zijn vrij-zijn is machtsverschuiving
Zie Artikel: Bevrijding of machtsverschuiving

diepe humanistische misleiding aangaande Het Vertrekken Uit babylon – Openb. 18:4 –

alles wat In VredesBeraad Tussen De Zerubbabel En De Jozua Priester, Heden De Twee Getuigen Blauwdruk, Wordt Geoordeeld Breekt God Af, Zo Ook onderstaande.
Daar Breekt God Door: Baal-Perazim; De God Van De Doorbaak!
We Strijden Niet
tegen mensen
Doch Tegen de overheden, Tegen de machten, Tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk,
de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. – Efeze 6:12 –
We Hebben
de mens Lief Met De Liefde Van Christus En We Zegenen Zijn Werk

‘Wat betekent het om Babylon te verlaten? Het betekent worstelen met de vraag wat het volgen van het Lam betekent voor mijn levensstijl, waar ik mijn geld aan besteed, de producten die ik koop en hoe ik omga met het milieu, met dieren en met het klimaat. Het betekent concreet op zoek gaan: waar kan ik beginnen, al is het met kleine stapjes, om Gods koninkrijk te zoeken en mee te werken aan een eerlijkere en rechtvaardigere wereld?’
Citaat artikel: waarom de ondergang van babylon in openbaring verrassend actueel is

dit Klopt niet, dit is humanistisch denken en mensen diep misleiden.’
bart van nes trekt het even door naar het rome in de eerste eeuw en maakt er een ‘gezellige’ en ‘leerzame’ legpuzzel van.

ook laat bart van nes babylon met een hoofdletter schrijven, dit omdat hij er vol onderdeel van is,
net zoals nagenoeg alle c-vandaag schrijvers en lezers
.
Overigens Doet God Deze Oproep Al Vanaf Dat Johannes De Openbaring Ontving.
Sterker Jezus Zelf Sprak Er Tijdens Zijn Wandel Op Aarde Over.

Om Werkelijk babylon te verlaten Is Heel Wat Anders Nodig, Dat Is Een Heel Reëel En Fysiek verlaten van het wereldsystem met haar zonden en haar plagen, En Radicaal Jezus Volgen Op Basis Van Wat Jezus Zelf Zegt Lukas 14:25-35, daar heeft bart van nes totaal geen Zicht Op, deze jongen wandelt en spreekt vanuit hoge mind control programma’s van de nieuwe wereldorde, DIEP misleidend EN LEVENS-gevaarlijk! De weg van goede bedoelingen, de wegen plaveien met Kinder-Kopjes (KindBloed-offers) naar de hel; de vele wegen die naar rome leiden: het vaticaan: de heuvel waar de paus de slang als god aanbid, het corpus vol ongerechtigheden aan het kruis kust dus aanbid.  Voor Werkelijk Zicht Op Het Verlaten Van babylon: RiverOfFullness.Org, ProfetenRaadNederland.Org, CourtOfZion.Org, SpiritualHealthCheck-RhemaCoaching.Org

Het Grote Geheimenis Is Te Vinden In Mattheus 26:13 En De Waarschuwing Is Openbaring 3:1-3

‘groene christenen’ j belder plant een volgend uitheems stekje – Jes. 17:10 – 11

alles wat In VredesBeraad Tussen De Zerubbabel En De Jozua Wordt Geoordeeld Breekt God Af, Zo Ook onderstaande. Daar Breekt God Door: Baal-Perazim; De God Van De Doorbaak! We Strijden Niet tegen mensen
Doch Tegen de overheden, Tegen de machten, Tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk,
de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. – Efeze 6:12 –
We Hebben
de mens Lief Met De Liefde Van Christus

babylon is niet Te Genezen – Jer. 51 -, in babylon zijn en deze proberen te overtreffen door het aanwenden van deelwaarheden, gaat niet werken. De leviathan gedijt op de scherven – Job 41 -Er is niet nieuws onder de jezuitenzon  – Pred. 1:9   , hier een beetje deelwaarheid, daar een beetje deelwaarheid

Daarom zal voor hen Het Woord Van De HEERE Zijn:
gebod op gebod, gebod op gebod,
regel op regel, regel op regel,
hier een beetje, daar een beetje,
zodat zij, als zij weggaan, achterovervallen,
verpletterd worden, verstrikt raken en gevangen worden.
Jesaja 28:13

zo ook het uitheemse stekje: groene christenen…
Volgelingen Van Jezus Wandelen In Zijn Priesterschap, Daar Waar Zij Zijn Woord Spreken Wordt De Schepping Hersteld, Dit Begint Bij Het Inspreken Van Mensen, Geroepen Priesters En Koningen, Hen Deel Laten Krijgen Laten Krijgen Aan De Olie, Die Vrijkomt In De Dans Van Jezus Met Zijn Bruid – HoogLied – Vervolgens Komt Er Ook Olie In Het Hun Gegeven MandaatsGebied, De Schepping Wordt Hersteld, Daarom Is Er Gezegd:

Met Reikhalzend Verlangen Immers Verwacht De Schepping Het Openbaar Worden Van De Kinderen Van God. Romeinen 8:19

het woord ‘groene christenen’ en de hele onderbouwing daarbij, kan alleen komen uit iemand die niets van De Realiteit Van Christus Begrepen heeft, Laat Staan In Christus Is En In Koninklijk Priesterschap Wandelt Alles Is 180 Graden Anders
het is aan j. belder te zien, Overigens Is Er Maar Één Heer, en geen enkele ‘andere’ domine

een bijdrage aan het christelijke religieuze doolhof, bart van nes, hij doolt

alles wat In VredesBeraad Tussen De Zerubbabel En De Jozua Wordt Geoordeeld Breekt God Af, Zo Ook onderstaande. Daar Breekt God Door: Baal-Perazim; De God Van De Doorbaak! We Strijden Niet tegen mensen Doch Tegen de overheden, Tegen de machten, Tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, Tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. – Efeze 6:12 –
We Hebben
de mens Lief Met De Liefde Van Christus

Het spreken van bart van nes over Het Boek Openbaring is een zeer goedkope en daardoor zeer gevaarlijke mengelmoes van grieks denken, eigen gevoels-interpretatie vanuit een motivatie van het vlees/ de ziel. Juist Zou Zijn Als van nes Als Het Boek Openbaring Voor hem Was Open Gegaan Door Gods Geest Geleidt. Nu is hij de zoveelste die een rookgordijn opwerkt over De Werkelijkheid Van Christus en daarmee De Waarheid In ongerechtigheid – Rom. 1:18 – ten onder houdt.
Om Het Boek Openbaring Te Begrijpen zal bart van nes Eerst Thuis Moeten Komen In De Mantel – Mic. 4:8, Matt. 26:13 – Om Daadwerkelijk babylon Te Kunnen Onderscheiden En Zo babylon Uitgeleid Te Kunnen Worden. De domme man spreekt over babylon als zijnde, het oude rome, hij vergeet even vers 6 En Dat Is babylon Vergelden, Ja Dubbel Vergelden, Die Opdracht Volvoert, is niet Terug Te Zien in de geschiedenis van de eerste eeuwen. De christenen hebben rome niet vergolden. Babylon Verlaten En haar dubbel Vergelden gaat over het geestelijk babylon, het rijk van de anti-Christ, hard werkend in ieder die zich christen noemt en vol verbonden is met rome doormiddel van de vaticaanse trust en het burger service nummer (vaticaan is heuvel die de slang als god aanbidt). Allereerst deze blije bart van nes, meent ‘het wiel uitgevonden te hebben’, goedkoop, laag bij de grond, dom en ziel-ig. Het Koninkrijk Van God Is Voor Geweldenaars, niet voor gummi’s en al helemaal niet voor theologische gummi’s, theo loog en liegt nog steeds, daar theo eet van de boom van kennis van goed en kwaad en geen Notie Heeft Van De LevensBoom Welke de mens IN Openbaring Leidt. Weg met deze stoofpot vol goede bedoelingen. Walgelijk! God Spuugt dit Uit – Openb. 3:6 – bart van nes kan Hij niet uitspuwen, bart van nes is nog nooit Begonnen.

Dit Zegt Hij Die De Zeven Geesten Van God Heeft En De Zeven Sterren: Ik Ken uw werken, En Weet dat u de naam hebt dat u leeft, maar u bent dood. 2. Wees Waakzaam En Versterk Het Overige dat dreigt te sterven, Want Ik Heb uw werken niet Vol Bevonden Voor God. 3. Bedenk Hoe u Het Hebt Ontvangen En Gehoord, En Houd Het Vast En Bekeer u. Als u niet Waakzaam Bent, Zal Ik Bij u Komen Als Een Dief En u Zult Beslist niet Weten Op Welk Uur Ik Bij u Zal Komen. Openbaring 3:1B-3

Info@ProfetenRaadNederland.Org
ProfetenRaadNederland.Org