Categorie: Geen categorie

wilkin, de priester van de euthanasie, lacht breeduit, de dood aantrekkelijk gemaakt

alles wat In VredesBeraad Tussen De Zerubbabel En De Jozua Wordt Geoordeeld Breekt God Af, Zo Ook onderstaande. Daar Breekt God Door: Baal-Perazim; De God Van De Doorbaak! We Strijden Niet tegen mensen Doch Tegen de overheden, Tegen de machten, Tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, Tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. – Efeze 6:12 – We Hebben de mens Lief Met De Liefde Van Christus
de man die met zijn oudstenteam froukje, een gemeentelid van hem in 2001 geholpen heeft met euthanasie nota bene in de kerstnacht, dus een hoog ritueel offer heeft gebracht en beatrix een geweldige vrouw vind,
voor dit gemeentelid gold ‘zijn’ Jesaja 53 en ‘zijn’ Wonder Van Het Kruis’ niet, ‘hoe zou het toch komen?’
voor haar zonden bleek er in ‘wilkins’ Beker Van Jezus geen plaats

Info@ProfetenRaadNederland.Org

hhk-predikant legt vinger bij veelgebruikte “onbijbelse uitdrukking”

alles wat In VredesBeraad Tussen De Zerubbabel En De Jozua-Priester Wordt Geoordeeld Breekt God Af, Zo Ook onderstaande. Daar Breekt God Door: Baal-Perazim; De God Van De Doorbaak! Hun Gebied Wordt Verruimd. We Strijden niet tegen mensen Doch Tegen de overheden, Tegen de machten, Tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, Tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. – Efeze 6:12 –
 
de leviathan – Job 41 – wordt niet aan banden gelegd door het repareren van een deelwaarheid
Wie Een Oor Heeft, Die Hore… – Ope. 2:17 –
 
Info@ProfetenRaadNederland.Org

God Roept geen predikanten

alles wat In VredesBeraad Tussen De Zerubbabel En De Jozua-Priester Wordt Geoordeeld Breekt God Af, Zo Ook onderstaande. Daar Breekt God Door: Baal-Perazim; De God Van De Doorbaak! Hun Gebied Wordt Verruimd. We Strijden niet tegen mensen Doch Tegen de overheden, Tegen de machten, Tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, Tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten.
– Efeze 6:12 –

artikel c-vandaag: ds. maikel de kreek zag als puber voor het eerst de kerk van binnen “we zaten direct vooraan”

“Ik lag op bed toen ik Gods stem hoorde. Hij sprak tegen mij en zei dat ik predikant moest worden.’
Opmerkelijk ‘dat God Zijn Eigen Woord tegenspreekt’
In Ope. 18:4 Zegt Hij Namelijk Trek Weg, Trek Weg Uit haar, OPDAT Je géén deel hebt aan haar zonden En OPDAT je niet ontvangt van haar plagen…
Ook Kent En Predikt maikel NIET De Opdracht Welke Jezus Als Voorwaarde Voor Het Zuivere Evangelie Stelt In Mattheus 26:13!
Nee, deze stem zegt tegen maikel de kreek dat hij predikant moet worden in een aan de staat geligneerde zondags, dus jezuiten-assassin-programma kerk
Of zou het kunnen dat één van de vele heren die babylon rijk is tegen hem gesproken heeft:
Want al zijn er ook die goden genoemd worden, hetzij in de hemel, hetzij op de aarde (zoals er vele goden en vele heren zijn)
1 Korinthe 8:5
maikel laat zich dominee noemen… Het Woord Zegt Dat Er Maar Één Heer Is! – Efe. 4:5 –
weer een heerlijke bouwsteen voor het anti-Christ paradigma van c-vandaag en voor het satanische bouwwerk het christenDOM in nederland,
alles met een glimlach, zoals ook de verpleegsters in de abortuskliniek in amsterdam, j’maintendrai staat er op de gevel.
het chistenDOM kent vele gerechtvaardigde wanen, als het maar lief, eerlijk en oprecht klinkt
even vergeten dat de satan zich voordoet als een engel des lichts – 2 Kor. 11:14 –
 
Info@ProfetenRaadNederland.Org

willem ouweneel: deze vuist op deze vuist

alles wat In VredesBeraad Tussen De Zerubbabel En De Jozua-Priester Wordt Geoordeeld Breekt God Af, Zo Ook onderstaande. Daar Breekt God Door: Baal-Perazim; De God Van De Doorbaak! Hun Gebied Wordt Verruimd. We Strijden niet tegen mensen Doch Tegen de overheden, Tegen de machten, Tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, Tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten.
– Efeze 6:12 –

artikel c-vandaag: videoboodschap willem ouweneel: hoe om te gaan met lhtbi’ers in de kerk?

eerst de hand in eigen boezem, en dat het de kerkgangers als willem ouweneel zijn en alle overige evangelische kerkleiders, die een versneden evangelie prediken, en daarmee de bevolking van nederland De Zalving onthouden.
God Land Alleen Op Zuivere Harten, Die Een Zuiver Evangelie Verkondigen, Alleen Hen Laat Hij Een Lamp Op De Tafel Zijn. Dit Zijn Alleen Hen Die De Opdracht Van Mattheus 26:13 Serieus Nemen En Deze Doen, Waardoor Ze Door De Geest Uit babylon WegGeleidt Worden – Luk. 14:25-35 En Ope. 18:4. Dit In Plaats Van hoereren met tb joshua en vervolgens na de openbaarkoming dat dit een hoge satanist is, zijn straatje schoon proberen te praten met een aantal artikelen in c-vandaag, verpakt in een interessante benaming, genaamd ‘een drieluik’; uitheemse stekjes planten – Jes. 17:10 – , Ja Ja ‘God trapt er wel in’. Met deze en vele andere hoererijen heeft willem ouweneel zijn achterban nog dieper in het verderf gestort… dit in samenwerking met o.a. wilkin van der kamp, mattheus van der steen en hoog geleidde frank van essen (demonic strings attached) optredend met martin garrix. alles verweven met elkaar, ze hebben ‘God in de zak’, Let Wel een geest van eenheid In Plaats Van Eenheid In De Geest! willem ouweneel is ook steeds minder thuis, God Doet hen die kronkelwegen gaan, verdwijnen met hen die onrecht bedrijven – Psalm 125:5 –
 
Info@ProfetenRaadNederland.Org
Profeten Raad Nederland

 

 

trump die christenen helpt illusie hand in hand met illusie

alles wat In VredesBeraad Tussen De Zerubbabel En De Jozua Wordt Geoordeeld Breekt God Af, Zo Ook onderstaande. Daar Breekt God Door: Baal-Perazim; De God Van De Doorbaak! We Strijden Niet tegen mensen Doch Tegen de overheden, Tegen de machten, Tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, Tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. – Efeze 6:12 –
We Hebben
de mens Lief Met De Liefde Van Christus

artikel c-vandaag: trump zweert christendom te beschermen: “Grootste gevaar komt uit radicaal-linkse hoek” – cvandaag.nl

christenDOM is NIET Wat Jezus Christus Bracht.
een christen is géén Volgeling Van Jezus Christus.
een christen is een inwoner van het christenDOM, welke is een een egregore, een matrix, een paradigma BUITEN Christus, BUITEN De Zalving
het is de drempel tegen De Drempel Van De Heilige Tempel – Eze. 43:8 –
het is de anti-Tempel, DUS dé anti-Christ, net zoals de tempel c-vandaag, het heeft alles, alles BUITEN Christus,
en ALLEN Gehoorzamen NIET Luk. 14:25-35, Gehoorzamen NIET Matt. 26:13, Gehoorzamen NIET Jak. 1:27B En Ope. 18:4 Dus Laat Staan Ope. 18:6
ook trump niet. als je geen Zicht Hebt op de valse kerk zit je erin
c-vandaag de krant van anti-Christus nederland

 

Zet Jezus Christus opiniemakers Vrij?

alles wat In VredesBeraad Tussen De Zerubbabel En De Jozua Wordt Geoordeeld Breekt God Af, Zo Ook onderstaande. Daar Breekt God Door: Baal-Perazim; De God Van De Doorbaak! We Strijden niet tegen mensen Doch Tegen de overheden, Tegen de machten, Tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, Tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. – Efeze 6:12 – artikel c-vandaag: kerken lopen leeg: 3 ingredienten voor een perfecte kerkdienst opiniemaker fred de vries schrijft op regelmatige basis opiniebijdragen voor cvandaag.  fred de vries is musicus en opiniemaker?!
waar stelt Jezus De Christus opiniemakers?! Aan?
De Allerhoogste Heeft In Zijn Opvaren De Vijfvoudige Bediening Vrijgezet: Apostelen, Profeten, Evangelisten, Herders En Leraars – Efeze 4:1-16 –
In Zijn Opvaren, Voer Maria Magdalena Met Hem Op – Joh. 20:17 – Hij Droeg Haar Op Tegen de discipelen Te Zeggen ‘ Zeg: Ik Vaar Op Naar Mijn Vader En Uw Vader, Naar Mijn God En Uw God’
Hij Zei NIET Tegen Haar ‘Zeg Dat Ik Opvaar’, Hij Zei Zeg ‘Ik Vaar Op’! Het Diepste Geheimenis Uit De Schrift!
In Dit Opvaren Zette Hij De Gave In Maria Magdalena Vrij, En De Volbrengende Apostolische Altijd Met Openbaring En Zalving Stromende Mantel Om De Aarde – Micha 4:8 – , De Geestelijke Deur Was Geopend, Vanaf Dat Moment geen Apostelen Meer Maar Profeten, Evangelisten, Herders En Leraren, Die De Mogelijkheid Kregen, Sterker Werden En Worden Opgedragen Te Doen Wat Jezus Zegt Beschreven In Mattheus 26:13, Aansluitend Verbonden Met Het Geschrevene In Vers 12, Geleidt Door De Vader Zelf Wiens Naam Is Een Uitgegoten ZalfOlie – HGL 1:3B – Stromend Vanuit De Troon – Eze. 47:8, Ope. 22:1 – En Neerdalend Op Wat Hij Heilig Bevind; De Juiste Werken! al het andere is vrij-metselen, is religie, is nehusthan, is gooien met deelwaarheden, het circus op het podium van de paus (vaticaan = heuvel die de slang als god aanbid, het corpus; Het Lichaam Van Jezus vol zonde Aan Het Kruis aanbidden, dus vanuit hun occulte aanbidding alle zonde en ongerechtigheid de hele wereld over channelen; de jezuitenmantel vol van mind controlled moordprogramma’s), de chaos-slang leviathan regeert, middels het valse vuur. de phoenix bouwt op en breekt af, terreur op terreur – Ope. 9:11 – destructie-programma, bij c-vandaag één schipper aan het roer, genaamd jefrey, het is drempel tegen Drempel Beschreven In Eze. 43:8, Ope. 9:11 tegen Hebr. 9:11
 
De Belofte Dat Uit Jezus In De Dans Met Maria Magdalena, Zij Die Is Als De Dans Van Twee Legers – HGL 6:13 – Uit Hun BloedLijn De Sulammitische VoortKomt – Micha 4:8, Jer. 31:22B, Jes. 66, Ope. 12 –
Hun HuwelijksZalving In Maria Magdalena Droeg De Gehele Blauwdruk Van Het Nieuwe Jeruzalem In Zich, Hun HuwelijksZalving In De Sulammitische Draagt De Blauwdruk Van Het Nieuwe Jeruzalem. In Haar Is geen Tempel meer te vinden, God En Het Lam Zijn Haar Tempel: Einde verdeeldheid
Jezus Draagt Op:
Want Toen Zij Deze Zalf Op Mijn Lichaam Goot, Deed Zij Dat Als Voorbereiding Op Mijn Begrafenis.
Voorwaar, Ik Zeg U: Overal Waar Dit Evangelie Gepredikt Zal Worden In heel de wereld,
Zal Ook Tot Haar Gedachtenis Gesproken Worden Over Wat Zij Gedaan Heeft!
Mattheüs 26:12 – 13
 
Spreekt fred de vries Tot Haar Gedachtenis?
Nee?
Klaar!  

sgp-leider chris stoffer betuigt steun prolife wakers bij abortus-kliniek

sgp-leider stoffer bij abortuskliniek in rotterdam-zuid om steun te betuigen aan ‘prolifewakers’ | rotterdam | ad.


Welkom Op De Blog Ba’al Perazim, Hij Is De God
Van Ware En Blijvende Doorbaak, Hij Bouwt Van Binnenuit,
Zijn Naam Is Een Uitgegoten ZalfOlie – Hooglied 1:3 –
 Een Blog Waar Vanuit Priesterschap En Openbaring Het Apostolisch En Profetisch Zicht
In Het Nieuwe Ongewone Werk – Jesaja 43:19, Jesaja 28:21 – Bekend Wordt Gemaakt,
Voor Oren Die Horen. Lees Verder

Kronen Dalen Neer! Zie Profetische Proclamatie: Het Vlammend Zwaard Voor nederland

o

Orka’s laten opnieuw jacht zinken tijdens halloween-aanval 

Welkom Op De Blog Ba’al Perazim, Hij Is De God
Van Ware En Blijvende Doorbaak, Hij Bouwt Van Binnenuit,
Zijn Naam Is Een Uitgegoten ZalfOlie – Hooglied 1:3 –
 Een Blog Waar Vanuit Priesterschap En Openbaring Het Apostolisch En Profetisch Zicht
In Het Nieuwe Ongewone Werk – Jesaja 43:19, Jesaja 28:21 – Bekend Wordt Gemaakt,
Voor Oren Die Horen. Lees Verder

caroline de bruijn (janine sanders in gtst) neemt per direct ontslag vanwege rtl 4’s gesjoemel met lekkende borstimplantaten

Een talkshowpresentatrice neemt live op tv ontslag zonder dat de zenderbaas en redactie daarover ingelicht is. In het echte leven ondenkbaar of in elk geval zeer onwenselijk, maar Janine Sanders (Caroline De Bruijn, 61) flikt het gewoon in ‘Goede Tijden, Slechte Tijden’. 

 
 

“Ik stop met onmiddellijke ingang met dit programma”

Caroline heeft zich als Janine mogen ontpoppen tot een talkshowkoningin in GTST. Meerdijkse kijkers hangen aan haar lippen in In De Roos, de talkshow waarin ze uiteenlopende onderwerpen behandelt. Onlangs voert ze met een gast een gesprek over het gevaar van lekkende borstimplantaten. Iets waar Janine zich in vast wil bijten, tot ze wordt tegengewerkt door de zenderbaas. 

Na een gesprek waarin ze betutteld wordt door de directeur, maakt Janine een drastisch besluit. Ze dient live op tv haar ontslag in. 

“Ik wilde heel graag een vervolguitzending maken, want ik wil de farmaceuten en de bedrijven die die dingen maken hier in het programma. Maar het werd mij duidelijk gemaakt dat het absoluut niet de bedoeling is”, richt Janine zich tot de camera, met de betreffende zenderbaas achter de schermen.

Lang verhaal kort: de zender van In De Roos zit in dezelfde holding als een farmaceut die borstimplantaten levert die klachten veroorzaken. “Dat maakt het voor mij onmogelijk om onafhankelijk mijn werk te kunnen blijven doen. Dus er zit niks anders op: ik stop met onmiddellijke ingang met dit programma. En dat is met pijn in mijn hart.” Vanuit de studio klinken geschokte reacties.

Welkom Op De Blog Ba’al Perazim, Hij Is De God
Van Ware En Blijvende Doorbaak, Hij Bouwt Van Binnenuit,
Zijn Naam Is Een Uitgegoten ZalfOlie – Hooglied 1:3 –
 Een Blog Waar Vanuit Priesterschap En Openbaring Het Apostolisch En Profetisch Zicht
In Het Nieuwe Ongewone Werk – Jesaja 43:19, Jesaja 28:21 – Bekend Wordt Gemaakt,
Voor Oren Die Horen. Lees Verder

Kronen Dalen Neer! Zie Profetische Proclamatie: Het Vlammend Zwaard Voor  nederland Klik